Cale de navigare

Ajutoare de stat: în cea mai recentă situaţie a ajutoarelor de stat sunt analizate acţiunile întreprinse de statele membre pentru combaterea crizei economice

08/04/2009

Comisia Europeană a dat publicităţii în urmă cu puţin timp o ediţie specială a situaţiei ajutoarelor de stat, care se axează pe măsurile adoptate de către statele membre, revizuite şi coordonate de Comisie, în contextul crizei financiare şi economice actuale. Pentru salvgardarea stabilităţii financiare, statele membre au instituit sisteme de garanţii, măsuri de protecţie împotriva riscurilor şi măsuri de recapitalizare în beneficiul sectorului financiar, la un volum global de până la 3 000 de miliarde EUR. În ultimele trei comunicări ale Comisiei se prevede un cadru clar de stabilire a condiţiilor în care pot fi adoptate aceste măsuri fără precedent, concomitent cu menţinerea integrităţii pieţei unice şi evitarea unei concurenţe dăunătoare între statele membre pentru obţinerea de subvenţii. În plus, cadrul temporar de referinţă privind măsurile în domeniul ajutoarelor de stat, stabilit în decembrie 2008, constituie pentru statele membre un instrument de orientare cu privire la modul în care pot fi susţinute cel mai bine întreprinderile şi locurile de muncă în economia reală, însă fără denaturări excesive ale concurenţei.

  Comisarul european pentru concurenţă, dna Neelie Kroes, a declarat: „Ultimele şase luni au demonstrat locul esenţial pe care îl ocupă controlul ajutoarelor de stat în acţiunea coordonată, la nivel european, menită să ofere o soluţie la provocările crizei economice. La soluţia identificată au contribuit, în mod indubitabil, normele consacrate şi validate ale Uniunii Europene în domeniul ajutoarelor de stat. Intervenţia noastră şi condiţiile impuse (uneori dure) au ajutat statele membre să nu cadă în capcana protecţionismului şi să nu exporte altor state membre problemele cu care se confruntă, ceea ce le-a permis statelor membre să evite colapsul financiar. În prezent, sectorului financiar îi revine responsabilitatea de a-şi asana bilanţurile şi de a se restructura, astfel încât să-şi asigure un viitor viabil.”

  Criza financiară

  Acţiunea coordonată a statelor membre şi a Comisiei a permis punerea în aplicare cu celeritate a mecanismelor de sprijin adecvate şi a măsurilor ad hoc menite să ofere o soluţie la provocările crizei financiare, fără să se producă denaturări nedorite ale concurenţei.Din septembrie 2008 până în prezent, Comisia a adoptat peste 50 de decizii, adeseori cu o viteză record.Acest lucru a contribuit la menţinerea stabilităţii financiare şi la restabilirea încrederii în sectorul financiar şi în economie, în ansamblu, fiind menţinute în acelaşi timp măsurile de stimulare a asumării adecvate a riscurilor în viitor şi de stimulare a concurenţei.

  Controlul ajutoarelor de stat a fost esenţial pentru a se evita concurenţa pentru obţinerea de subvenţii şi pentru a fi menţinut un nivel de echitate între companiile de pe piaţa unică. Controlul a salvgardat interesele instituţiilor financiare solide, capabile să funcţioneze fără ajutoare de stat.

  Ediţia specială a situaţiei ajutoarelor de stat arată că volumul global maxim al măsurilor anticriză aprobate până în prezent de către Comisie, menite să ofere un sprijin instituţiilor financiare, se ridică la aproximativ 3 000 de miliarde EUR. Această cifră reprezintă valoarea maximă globală a sistemelor de garanţii (în valoare maximă de 2 300 de miliarde EUR), de recapitalizare (aproape 300 de miliarde EUR) şi a măsurilor ad hoc de salvare şi de restructurare în beneficiul anumitor bănci şi instituţii financiare (aproximativ 400 de miliarde EUR). Volumul efectiv al ajutoarelor de stat va fi semnificativ mai scăzut, în special din cauza faptului că elementul de ajutor al garanţiilor de stat reprezintă în mod normal doar o mică parte din sumele garantate. Cheltuielile bugetare efective se materializează numai atunci când se execută o garanţie de stat.

  De la începutul lunii octombrie 2008, Comisia a coordonat acţiunile menite să contribuie la combaterea crizei financiare, pe baza unui cadru politic clar. Între octombrie 2008 şi februarie 2009, Comisia a adoptat trei comunicări, în strânsă colaborare cu statele membre: „Comunicarea privind băncile” din 13 octombrie 2008 (a se vedea IP/08/1495), „Comunicarea privind recapitalizarea” din 5 decembrie 2008 (a se vedea IP/08/1901) şi „Comunicarea privind activele depreciate” din 25 februarie 2009 (a se vedea IP/09/322).

  Economia reală

  Spre finele anului 2008, criza financiară s-a extins în economia reală. Având în vedere că întreprinderile se confruntau cu dificultăţi în obţinerea de credite, la 17 decembrie 2008 Comisia a adoptat un cadru temporar (a se vedea IP/08/1993), care oferă statelor membre instrumentele suplimentare cu ajutorul cărora să poată combate efectele contracţiei creditului asupra economiei reale. Până în prezent, Comisia a aprobat aproximativ 25 de măsuri statale în 10 state membre, menite să stabilizeze întreprinderile şi locurile de muncă din economia reală.

  Situaţia ajutoarelor de stat, împreună cu un set detaliat de tabele şi indicatori statistici pentru toate statele membre, este disponibilă pe site-ul Europa al Comisiei, la următoarea adresă:

  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

  sub ”Scoreboard, reports and studies”.

  Pagini Utile

  • Ajutoare de stat aprobate pentru statele membre în contextul crizei economice şi financiare (situaţia la 31 martie 2009)

    

   Situaţia ajutoarelor de stat, aşa cum se prezintă în primăvara anului 2009, este disponibilă aici pdf - 82 KB [82 KB] .

    

   Pentru o vedere de ansamblu asupra măsurilor naţionale adoptate ca răspuns la criza financiară şi economică, a se vedea MEMO/09/111 şi MEMO/09/160 .

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii