Cale de navigare

UE începe discuţii cu privire la agenţiile europene

18/03/2009

Săptămâna trecută, la Strasbourg, Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au început, pentru prima dată, discuţii formale în legătură cu rolul şi locul agenţiilor europene în cadrul UE.

  Vicepreşedintele Comisiei Europene, Margot Wallström, a declarat: „Agenţiile au de jucat un rol semnificativ în UE şi au adus o contribuţie importantă la activitatea UE de-a lungul anilor.Dar activitatea lor poate fi îmbunătăţită şi, în acest sens, salut faptul că, pentru prima dată, toate cele trei instituţii au decis să se reunească pentru a ajunge la un consens în legătură cu acest subiect.”

  În prezent există 28 de agenţii europene, situate în diferite state membre ale UE.Pentru mulţi cetăţeni, ele reprezintă cea mai apropiată prezenţă a UE.Activităţile acestora sunt diferite – unele dintre ele oferă un sprijin pentru procesul decizional al Uniunii reunind expertiza disponibilă, altele adoptă decizii individuale aplicând standarde UE recunoscute sau contribuie la punerea în aplicare a politicilor comunitare.Cu toate acestea, înfiinţarea ad hoc a agenţiilor de-a lungul timpului nu a fost însoţită de o viziune de ansamblu a poziţiei lor în cadrul Uniunii, fapt care a făcut mai dificilă funcţionarea lor în condiţii de eficienţă şi obţinerea de rezultate la nivelul global al UE.

  În comunicarea intitulată „Agenţiile Europene – calea de urmat”, din martie 2008, Comisia a invitat Parlamentul European şi Consiliul să participe la o dezbatere interinstituţională, pentru a găsi o abordare comună privind rolul şi locul agenţiilor de reglementare în cadrul guvernării UE.

  Context:

  La data de 10 martie, reprezentanţii celor trei instituţii s-au reunit pentru prima dată în cadrul Grupului de lucru interinstituţional privind agenţiile de reglementare.Grupul a convenit ca obiectivul grupului să fie găsirea de către cele trei instituţii a unei abordări comune cu privire la agenţii.Participanţii s-au angajat să prezinte concluziile cât mai curând cu putinţă.Grupul va aborda aspecte printre care finanţarea, bugetul, supravegherea şi gestionarea.În următoarele discuţii, grupul va ţine cont de rezultatele evaluării în curs a agenţiilor europene descentralizate, comandată de Comisie.Se preconizează că spre sfârşitul acestui an vor fi disponibile concluziile evaluării.

  Grupul de lucru interinstituţional privind agenţiile de reglementare – declaraţie comună

  Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană au decis de comun acord să lanseze un dialog interinstituţional privind agenţiile de reglementare în scopul de a evalua situaţia actuală, mai precis coerenţa, eficienţa, responsabilitatea şi transparenţa acestor agenţii, precum şi de a conveni asupra modalităţilor de îmbunătăţire a funcţionării acestora.

  Cele trei instituţii au recunoscut importanţa rolului pe care agenţiile de reglementare îl joacă în procesul de punere în aplicare a politicilor UE, precum şi necesitatea de a spori eficienţa acestor agenţii.

  Grupul de lucru interinstituţional va aborda o serie de teme esenţiale propuse de instituţiile participante, inclusiv rolul şi poziţia agenţiilor în peisajul instituţional al UE, crearea, structura şi funcţionarea acestor agenţii, precum şi aspecte legate de finanţare, buget, supraveghere şi gestionare.

  Participanţii la prima reuniune a grupului de lucru interinstituţional, care a avut loc la Strasbourg la data pe 10 martie, au fost de acord asupra necesităţii de a prezenta concluziile cât mai curând cu putinţă.

  După prima reuniune a grupului de lucru, lucrările vor avea loc la un nivel tehnic.Grupul tehnic respectiv va ţine prima reuniune în termen de o lună şi va pregăti o metodologie/foaie de parcurs pentru activitatea viitoare, care va trebui prezentată la următoarea reuniune la nivel politic, la începutul toamnei.Secretariatul grupului interinstituţional va fi asigurat de Comisie, în strânsă colaborare cu Parlamentul şi Consiliul.

   

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii