Cale de navigare

Termenul limită pentru consultarea publică privind cel mai bun mod de a exploata cloud computing-ul la nivel de Europa

31/08/2011

Comisia Europeană dorește să afle opiniile cetățenilor, întreprinderilor, administrațiilor publice și altor părți interesate în legătură cu modul în care se poate valorifica la maximum informatica dispersă (cloud computing). Ea permite companiilor, administrațiilor publice și indivizilor care utilizează rețele precum cea de internet, să-și acceseze datele și programele informatice pe computere aflate în altă parte. Poate ajuta întreprinderile – mai ales IMM-urile – să reducă drastic costurile aferente tehnologiei informaționale, poate ajuta guvernele să furnizeze servicii la costuri mai reduse și poate contribui la economisirea energiei prin utilizarea mai eficientă a echipamentelor hardware. Acest sistem este deja utilizat la scară largă, de exemplu pentru serviciile de e-mail prin intermediul internetului. Această tendință este tot mai accentuată și se prevede că serviciile de acest tip vor genera, în Europa, aproape 35 de miliarde de euro până în 2014. Promovarea condițiilor adecvate pentru ca cetățenii și întreprinderile să beneficieze la maximum de această evoluție tehnică este una dintre acțiunile prevăzute de  Agenda Digitală pentru Europa  (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Consultarea publică se va desfășura până la 31 august. Răspunsurile vor fi utilizate la elaborarea unei strategii europene în domeniu pe care Comisia o va prezenta în 2012.

  Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu Agenda Digitală, a declarat: „Sunt entuziasmată de beneficiile potențiale ale cloud computing-ului în ceea ce privește reducerea costurilor, îmbunătățirea serviciilor și crearea unor noi oportunități de afaceri. Avem nevoie de o strategie bine definită în acest sens, pentru a ne asigura că valorificăm la maximum acest potențial. Contribuția pe care o solicităm de la toate părțile interesate este importantă pentru reușită.”

  Informatica dispersă are potențialul de a se dezvolta, devenind o industrie de servicii nouă și foarte importantă, și oferă oportunități excelente companiilor europene din domeniul telecomunicațiilor și al tehnologiei. Clienții corporativi și administrațiile publice pot beneficia de costuri mai scăzute și de servicii de ultimă generație utilizând acest sistem în loc să-și instaleze și să-și întrețină propriile programe și echipamente informatice.

  Comisia invită toate părțile interesate, mai ales dezvoltatorii și utilizatorii acestor servicii, să-și explice experiențele, nevoile, așteptările și înțelegerea aprofundată pe care o au în ceea ce privește utilizarea și furnizarea lor. Inter alia, sondajul invită la feedback privind următoarele aspecte:

  • chestiunile legate de protecția datelor și de răspundere, mai ales în situațiile transfrontaliere;
  • alte bariere juridice și tehnice care pot încetini dezvoltarea informaticii disperse în Europa;
  • soluțiile de standardizare și interoperabilitate;
  • utilizarea serviciilor de acest tip, mai ales de către IMM-uri;
  • modalitățile de promovare a cercetării și inovării în acest domeniu.

  Rezultatele consultării vor contribui la strategia europeană relevantă pentru domeniu pe care Comisia o va prezenta în 2012. Obiectivele strategiei vor fi clarificarea condițiilor juridice referitoare la utilizarea informaticii disperse în Europa, stimularea dezvoltării unei industrii și a unei piețe europene competitive în domeniu și facilitarea furnizării de servicii inovatoare de acest tip pentru cetățeni și întreprinderi.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 13/05/2013  |Începutul paginii