Cale de navigare

Termen limită - licitaţie campania de comunicare şi informare "Europa, casa noastră"

08/10/2010

Reprezentanţa Comisiei Europene în România organizează procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului intitulat "Europa casa noastră". Agenţii economici pot consulta invitaţia de participare, precum şi dosarul de licitaţie, disponibile aici. Ofertanţii sunt invitaţi să consulte în mod regulat această pagină de internet, deoarece pe întreaga durată a procedurii pot fi publicate informaţii suplimentare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 8 octombrie 2010, orele 16.00 (ora Bucureştiului).

    The European Commission Representation in Romania launches an open call for tender to grant de contract entitled "Europe, Our Home". The economic operators can consult the invitation letter, as well as the complete tender documentation, available here. Tenderers are invited to consult this site regularly, as additional information may be published at any stage of the procedure.

    The deadline for the submission of the offers is October the 8th, 2010, at 16.00 (Bucharest local time).

    Pagini Utile

    Ultima actualizare: 13/05/2013  |Începutul paginii