Cale de navigare

Conferinţa "Privind spre viitor: România şi strategia Europa 2020"

23/04/2010

Anul 2010 trebuie să marcheze un nou început pentru Europa în încercarea sa de a ieşi din criza economică şi financiară.

Impactul crizei a arătat Europei că realităţile economice evoluează mai rapid decât cele politice. Interdependenţa economică dintre statele membre necesită un răspuns mai hotărât şi mai coerent la nivel politic. 

În ultimii doi ani, milioane de persoane şi-au pierdut locul de muncă. Europa va trebui să suporte încă mulţi ani povara datoriei generate de criză, care a exercitat noi presiuni asupra coeziunii  sociale a UE. Criza reprezintă totodată un semnal de alarmă, pentru a întreprinde schimbări ale actualului parcurs economic care să permită menţinerea în rând a puterilor economice. 

Prioritatea pe termen scurt a Uniunii Europene şi, implicit, a României, este ieşirea cu succes din criză. Obiectivele pe termen lung ale României şi ale celorlalte state europene rămân  crearea mai multor locuri de muncă şi asigurarea condiţiilor de viaţă mai bune.

                     

  "Privind spre viitor: România şi strategia Europa 2020"

  23 aprilie 2010

  Locaţie: Hotel Marriott Bucureşti

  Salon A

  - Agenda -

   

  08.30 - 09.00   Înregistrarea participanţilor şi cafea

   

  09.00 - 09.45   Deschidere:

                        Cuvânt de bun venit: Dl. Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România

                        Discursuri de deschidere:

                        - Excelenţa Sa Traian Băsescu, Preşedintele României

                        - Dl. Dacian Cioloş, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală

  09.45 - 11.45 Sesiunea I: Strategia Europa 2020: Reformele structurale ale României îndreptate spre o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (administraţie publică, reformă economică, reducerea sărăciei)

   

  România beneficiază de sprijinul Uniunii Europene şi a altor instituţii internaţionale pentru a depăşi criza economică actuală. Dar ieşirea din criză şi asigurarea unui viitor economic durabil presupune şi adoptarea unor reforme structurale în economie, în domeniul administraţiei publice şi pentru combaterea sărăciei.

   

  Moderator: Dna. Andreea Paul, Consilier pe probleme economice al prim-ministrului

   

  Membrii panelului:

  Dl. Liviu Voinea, Director executiv, Grupul pentru Economie Aplicată

  Dl. Theodor Stolojan, Membru al Parlamentului European, fost prim-ministru  

  Dl. Francois Rantrua, Coordonator pentru România, biroul Băncii Mondiale

  Dl. Ion Ghizdeanu, Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză  

  Dl. Daniel Dăianu, Profesor de economie, fost Ministru al Finanţelor, fost membru al Parlamentului European

  Dl. Constantin Şeitan, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Dl. Cristian Ghinea, Director, Centrul Român de Politici Europene

   

  Sesiune de întrebări şi răspunsuri

   

  Concluzii ale co-moderatorilor

   

  11.45 – 12.00  Pauză de cafea

  12.00 – 14.00 Sesiunea II: Strategia Europa 2020: Provocările cu care se confrunta mediul de afaceri din România pentru atingerea unei creşteri economice competitive şi inovatoare

   

  După 20 de ani de tranziţie sinuoasă de la economia centralizată la cea de piaţă, România trebuie să-şi continue eforturile pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Un mediu atractiv pentru cât mai mulţi agenţi economici presupune şi măsuri de inovare şi de  creştere a  competitivităţii economice. Rămâne de văzut dacă va exista ambiţia necesară pentru a implementa elemente ale „economiei verzi” sau cotidianul presant va prevala.

   

  Moderator: Dl. Bogdan Mănoiu, Ministru,  Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene

   

  Membrii panelului:

  Dna. Irinel Cristu, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri  

  Dna. Ana Bontea, Director, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici si Mijlocii Private din România

  Dl. Petru Dandea, Vicepreşedinte, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa

  Dl. Daniel Funeriu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Dna. Doina Ciomag, Director executiv, Consiliul Investitorilor Străini

  Dl. Constantin Ciupagea, Director al Institutului de Economie Mondială, Preşedinte Centrul Româna de Modelare Economică

   

  Sesiune de întrebări şi răspunsuri

   

  Concluzii ale co-moderatorilor

   

  14.00 – 14.20  Discurs de încheiere:  Dl. Leonard Orban, Consilier prezidenţial

   

  14:20 - 15.30   Bufet

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 13/05/2013  |Începutul paginii