Cale de navigare

Ziua UE pentru finanţarea IMM-urilor

22/04/2010

Bucureştiul va găzdui în data de 22 aprilie 2010 un eveniment din seria Ziua UE pentru finanţarea IMM-urilor. Aceasta reprezintă o suită de evenimente organizate în cadrul statelor membre de către Comisia Europeană cu scopul de a informa asupra instrumentelor financiare ale Uniunii Europene destinate IMM-urilor.

  „Ziua finanţelor UE pentru IMM-uri” va avea loc la hotelul Athénée Palace Hilton, str. Episcopiei nr. 1 – 3, sector 1, 010292 Bucureşti.Conferinţa este cu intrare liberă.Persoanele care vor lua cuvântul vor reprezenta Comisia Europeană, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (România), Fondul European de Investiţii, Banca Europeană de Investiţii, Asociaţia Europeană de Cauţiune Mutuală, membri români ai Enterprise Europe Network (reţeaua întreprinderilor europene), Asociaţia Romanian Business Angels şi alte organizaţii.

  Invitaţiile pentru evenimentul de la Bucureşti au fost expediate pe adresele părţilor interesate, care reprezintă IMM-uri, instituţii financiare şi consilieri financiari, factori de decizie din cadrul autorităţilor naţionale şi regionale, camere de comerţ, asociaţii de fonduri cu capital de risc şi asociaţii de investitori providenţiali (business angels), organizaţii de afaceri, incubatoare de afaceri, organizaţii şi reţele care promovează inovarea, precum şi alte organizaţii similare.

  Comisia Europeană a implementat o serie de măsuri pentru a susţine financiar întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) cu caracter inovator şi care se află într-o dezvoltare accelerată. Printre aceste măsuri se regăseşte şi facilitarea accesului IMM-urilor la sistemele de finanţare, precum şi încurajarea investiţiilor de capital. Pentru buna informare privind finanţarea destinată IMM-urilor, Comisia Europeană, împreună cu instituţiile locale ce implementează aceste instrumente în statele membre, organizează seria de evenimente Ziua UE pentru finanţarea IMM-urilor. Evenimentele, cu durata de o zi, se derulează în intervalul 2008-2010 în capitalele statelor din spaţiul comunitar european.

  1,1 miliarde EUR disponibili pentru finanţarea IMM-urilor pe teritoriul Europei

  Pentru a contribui la realizarea obiectivelor privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, Uniunea Europeană are la dispoziţie un ansamblu de instrumente financiare destinate finanţării noilor întreprinderi (start-ups), a întreprinderilor mici şi mijlocii inovatoare şi în curs de creştere.Fiind implementate prin Fondul European de Investiţii (FEI), aceste instrumente sunt finanţate din bugetul UE cu 1,1 miliarde EUR şi sunt gestionate în cooperare cu instituţiile financiare naţionale şi regionale, inclusiv cu băncile, cu garanţii împrumuturilor şi cu fondurile de capital de risc.„Ziua finanţelor UE pentru IMM-uri”, eveniment organizat la Bucureşti, are drept scop popularizarea acestor instrumente, furnizarea de informaţii privind finanţările prin credite şi cele prin capital propriu destinate IMM-urilor, precum şi schimbul de bune practici cu părţile interesate.

  În ultimii ani, Uniunea Europeană a elaborat un ansamblu de măsuri pentru sprijinirea dezvoltării şi creşterii economice a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). Accesul la finanţare este o chestiune esenţială pentru IMM-uri; prin urmare, instrumentele financiare reprezintă o parte importantă a Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare (CIP, 2007 – 2013).Printre obiectivele programului se numără simplificarea accesibilităţii sistemelor de finanţare pentru IMM-uri, facilitarea finanţării noilor întreprinderi (start-ups), a inovaţiilor şi a creşterii economice, precum şi stimularea investiţiilor şi a finanţării cu capital de risc.

  Instrumente financiare care fac parte din CIP

  Instrumentele financiare din cadrul CIP sunt destinate încurajării sprijinului acordat de către bănci şi alte instituţii financiare IMM-urilor.Rezultatele programelor anterioare au fost promiţătoare şi, în consecinţă, fondurile disponibile pentru perioada 2007 – 2013 au fost aproape dublate.Ținând cont de efectele de levier, bugetul de 1,1 miliarde EUR alocat instrumentelor revizuite ale CIP ar trebui să genereze noi finanţări de circa 30 de miliarde EUR pe teritoriul UE.

  Fondul European de Investiţii (FEI) este mandatat de Comisie să implementeze aceste instrumente:

  • „Fondul de garantare pentru IMM-uri”:UE îşi asumă o parte din riscurile aferente împrumuturilor acordate IMM-urilor, în schimbul unui angajament din partea instituţiilor financiare de a mări volumul împrumuturilor sau de a-şi asuma riscuri suplimentare.
  • „Instrumentul financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creştere şi capacitate de inovare (GIF)”:FEI investeşte în fonduri de capital de risc care vizează IMM-urile cu o rată de creştere ridicată.Acţiunile deţinute de FEI în astfel de fonduri le permit acestora să investească în mai multe IMM-uri care abia au intrat pe piaţă sau care sunt în faza de expansiune şi să atragă mai uşor noi investitori.

   

  Informaţii de bază privind CIP

  Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare (CIP, 2007 – 2013) a fost lansat în urma succesului acţiunilor anterioare Iniţiativa pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă (1998-2000) şi Programul multianual pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial (MAP, 2001 – 2006).În cadrul acestor două iniţiative au fost accesate finanţări de peste 744 de milioane EUR acordate de UE, de care au beneficiat peste 360 000 de IMM-uri.

  În perioada în care România a participat la MAP, la acest program au luat parte două bănci din România (BRD şi Raiffeisen Bank), 908 împrumuturi au fost sprijinite de Fondul de garantare pentru IMM-uri, valoarea medie a împrumuturilor a atins 117 000 EUR, iar împrumuturile au fost contragarantate prin sistemul UE de finanţare a IMM-urilor.

  Cu toate că în cadrul programului CIP în România nu există nici garanţi, nici intermediari în cazul finanţărilor prin capital propriu, Comisia Europeană încurajează intermediarii potenţiali să depună cereri de participare la aceste programe prin intermediul Fondului European de Investiţii.Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi site-ul:http://www.eif.europa.eu

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 13/05/2013  |Începutul paginii