Termenul limită pentru participarea la consultarea pe tema modernizării pieţei europene a achiziţiilor publice

18/04/2011 00:00:00

Achiziţiile publice reprezintă aproximativ 17% din PIB-ul UE. În condiţiile în care multe state membre se confruntă cu restricţii bugetare şi dificultăţi economice, politica în domeniul achiziţiilor publice trebuie să asigure cea mai eficientă utilizare a fondurilor publice, pentru a sprijini creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Pentru aceasta, atât autorităţile publice europene, cât şi furnizorii acestora ar avea nevoie de instrumente flexibile şi uşor de utilizat care să faciliteze cât mai mult posibil un proces transparent şi concurenţial de acordare a contractelor. Având în vedere obiectivele menţionate, Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare. Această dezbatere deschisă cu părţile interesate se va axa pe modernizarea regulilor, instrumentelor şi metodelor, astfel încât achiziţiile publice să contribuie mai bine la îndeplinirea acestor obiective. Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor referitoare la Cartea verde este 18 aprilie 2011.

  Michel Barnier, Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, a precizat în legătură cu acest subiect: „Este necesar să clarificăm regulile de achiziţie publică, pentru a face lucrurile mai uşoare atât pentru autorităţile publice, cât şi pentru companiile care licitează pentru contracte în Europa. În cadrul acestei consultări se vor afla în centrul atenţiei teme precum accesul companiilor mai mici la pieţele de achiziţii, reducerea birocraţiei sau promovarea achiziţiilor transfrontaliere la nivel european. De asemenea, vreau să mă asigur că achiziţiile publice pot ajuta la crearea de locuri de muncă, la inovare şi la protecţia mediului.”

  Achiziţiile publice reprezintă aproximativ 17% din PIB-ul UE. Folosirea acestor 17 procente în cel mai bun mod cu putinţă este esenţială pentru relansarea economiei noastre şi pentru crearea de locuri de muncă, cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă de criză. Părţile interesate au solicitat revizuirea sistemului de achiziţii publice al UE pentru a-i eficientiza procedurile şi a le adapta mai bine la noile provocări, cum ar fi necesitatea unei utilizări mai eficiente a fondurilor publice, precum şi luarea în considerare a aspectelor de ordin social şi ecologic.

  Companiile, în special IMM-urile (care se estimează că reuşesc să obţină între 31% şi 38% din valoarea contractuală totală aferentă achiziţiilor publice), au nevoie să li se îmbunătăţească şi să li se faciliteze mai mult accesul la contractele publice din întreaga UE, astfel încât să poată profita pe deplin de o piaţă cu adevărat europeană a achiziţiilor. În mod similar, autorităţile contractante au nevoie de proceduri simple şi flexibile care să le permită să contribuie în mod eficace la realizarea obiectivelor comune ale strategiei Europa 2020: încurajarea inovării, protejarea mediului, combaterea schimbărilor climatice şi a excluziunii sociale.Achiziţiile electronice eficientizează procedurile, îmbunătăţesc accesul companiilor şi asigură o plajă mai largă de opţiuni autorităţilor contractante – termenul limită pentru consultarea lansată de Comisie cu privire la achiziţiile electronice este 31 ianuarie 2011 – v. IP/10/1347.

  La ce se referă consultarea publică?

  Cartea verde identifică un număr de domenii-cheie în care poate fi realizată o reformă şi cere opinia părţilor interesate cu privire la opţiunile de schimbare legislativă. Sunt abordate, printre altele, următoarele aspecte:

  -       Este necesar ca procedurile actuale să fie simplificate, în special pentru autorităţile mici de la nivel local şi regional? Cum se poate realiza acest lucru în mod util şi fără a pune în pericol garanţiile esenţiale de transparenţă şi nediscriminare între ofertanţi?

  -       Cum putem reduce birocraţia cu care se confruntă operatorii economici, în special IMM-urile? Cum se poate facilita licitarea transfrontalieră în Europa?

  -       În ce condiţii ar trebui exceptate contractele între autorităţi publice de la aplicarea regulilor UE privind achiziţiile publice?

  -       Ar trebui ca regulile UE privind achiziţiile publice să fie modificate pentru a permite o mai bună luare în considerare a altor obiective strategice precum promovarea inovării sau consideraţii de ordin social sau ecologic? De exemplu, ar trebui să existe reguli la nivelul UE care să instituie obligaţia de a cumpăra numai produse ce respectă anumite condiţii de mediu sau de a rezerva un anumit procent din buget pentru bunuri şi servicii inovatoare? Sunt necesare reguli special concepute pentru achiziţionarea de servicii sociale de interes economic general, care să se potrivească mai bine caracteristicilor specifice ale acestor servicii?

  -       Avem nevoie de reguli mai stricte sau de protecţii mai bune pentru a preveni favoritismul, corupţia sau conflictele de interese?

  -       Cum se poate garanta existenţa unei concurenţe eficiente pe pieţele de achiziţii? De exemplu, cum se poate evita apariţia unor furnizori dominanţi, manipularea procedurilor de cerere de oferte sau împărţirea pieţei între anumiţi ofertanţi?

  -       Ce ar trebui făcut pentru a se îmbunătăţi accesul întreprinderilor europene la pieţele de achiziţii publice din ţări terţe?

  Iniţiative conexe şi etapele următoare

  Pe lângă Cartea verde, Comisia desfăşoară în prezent o evaluare ex-post cuprinzătoare pentru a afla gradul de eficienţă şi de rentabilitate al regulilor europene actuale în domeniul achiziţiilor publice.

  Rezultatele aceste evaluări şi cele ale consultării legate de Cartea verde vor fi discutate în cadrul unei conferinţe la nivel înalt pe tema reformei în domeniul achiziţiilor publice, planificată a avea loc la 30 iunie 2011 la Bruxelles. Apoi, toate aceste fluxuri de activitate vor fi folosite la elaborarea unor propuneri legislative corespunzătoare.

  Informaţii contextuale

  Regulile UE în domeniul achiziţiilor publice prevăd proceduri de acordare a contractelor care asigură transparenţă, acces egal şi concurenţă loială în cadrul pieţei europene a achiziţiilor pentru contracte publice care depăşesc o anumită sumă.  Cadrul legislativ actual al UE în domeniul achiziţiilor publice, şi anume Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE, reprezintă ultima etapă a unei lungi evoluţii care a început în 1971. Aceste directive au ca scop principal să asigure faptul că operatorii economici se bucură de libertăţile de bază - libera circulaţie a mărfurilor, a capitalului, a serviciilor şi a persoanelor.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: //  |Începutul paginii