Cale de navigare

Conferinţă ~ Raport special: Reforma organizării comune a pieţei vitivinicole: progresele realizate până în prezent

12/06/2012

Pentru acest raport special (cu nr. 7/2012), auditul performanţei efectuat de Curtea de Conturi Europeană a evaluat progresele realizate până în prezent cu precădere în ceea ce priveşte unul dintre principalele obiective ale reformei vitivinicole: îmbunătăţirea echilibrului dintre cerere şi ofertă. Auditul s-a axat pe măsurile privind „defrişarea” şi „restructurarea şi reconversia” plantaţiilor viticole, deoarece acestea constituie cele două domenii majore de cheltuieli şi deoarece ele sunt esențiale pentru atingerea obiectivului de îmbunătăţire a echilibrului dintre cerere şi ofertă. Măsura de defrişare este concepută să reducă oferta, iar unul dintre scopurile urmărite de măsura de restructurare şi reconversie este adaptarea ofertei la cerere.

  Context:Uniunea Europeană (UE) ocupă primul loc în producția mondială de vin. Dispunând de o suprafaţă viticolă de 3,5 milioane ha, UE a produs aproximativ 160 de milioane hl de vin în campania viticolă 2007/2008. Aceasta reprezintă în jur de 60 % din producţia mondială de vin. Conform estimărilor, producția de vin constituie aproximativ 5 % din producția agricolă a UE. Franţa, Spania şi Italia sunt statele membre cu cele mai mari producții de vin. În 2008, Consiliul Uniunii Europene a introdus o reformă a organizării comune a pieţei vitivinicole, al cărei obiectiv esenţial era îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor de vin din UE şi obţinerea unui echilibru între cerere şi ofertă în sectorul vitivinicol, în condiţiile unui excedent structural persistent al ofertei şi ale unei cereri aflate în scădere. Printre instrumentele financiare principale ale acestei reforme s-au numărat schema temporară de defrişare (înlăturarea viţei-de-vie de pe o parte din terenuri) şi instituirea unor programe de sprijin naţionale: un anumit buget pus la dispoziţia fiecărui stat membru, care are posibilitatea de a alege dintre măsurile cuprinse în programele de sprijin (dintre 11 măsuri disponibile) pe acelea pe care le consideră cele mai adecvate pentru situația sa specifică. Curtea a desfășurat misiuni de audit în Germania, Spania, Franţa, Italia şi România, precum şi la sediul Comisiei, în scopul intervievării funcţionarilor responsabili de pregătirea, de implementarea şi de monitorizarea reformei.

  Prezentarea în faţa reprezentanţilor presei a principalelor concluzii şi recomandări ale raportului va fi susţinută de către domnul Harald Wögerbauer, membru al Curţii de Conturi Europene.

  DATA ŞI ORA EVENIMENTULUI        Marţi, 12 iunie 2012, ora 10:30

  LOCUL DE DESFĂŞURARE                 RESIDENCE PALACE - International Press Centre
                                                              SALA „MAALBEEK”
                                                             155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles - Belgia


  În cadrul conferinţei de presă se va pune la dispoziţie un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special şi un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curţii, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

  Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile germană şi engleză.

  Contact:

  ECA Press

  12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg
  Tel.: (+352) 4398 45410 - Fax: (+352) 4398 46410 - Tel. mobil: (+352) 621 55 22 24
  e-mail: press@eca.europa.eu  Twitter: @EUAuditorsECA

  Ultima actualizare: 13/05/2013  |Începutul paginii