Cale de navigare

Zece ani de azi înainte. Dezvoltare şi guvernanţă economică în Europa

02/12/2010

2 decembrie 2010, hotel Intercontinental, sala Rondă, orele 09:00 - 14:30

În 2010 Comisia Europeană a lansat două iniţiative importante – Strategia Europa 2020 şi Guvernanţa economică a UE - ce propun o nouă strategie economică pentru Europa şi un pachet legislativ menit să întărească guvernanţa economică la nivelul UE. Adoptarea Strategiei Europa 2020 are rolul de a trasa liniile directoare pe care statele membre trebuie să le urmeze în adoptarea reformelor structurale şi conturează o viziune a ceea ce se vrea a fi economia europeană în secolul al XXI-lea. Comisia Europeană a identificat trei priorităţi în accelerarea creşterii economice, ce trebuie implementate prin măsuri concrete la nivel naţional: creşterea inteligentă (prin stimularea învăţării, inovării, educaţiei şi a societăţii digitale), creşterea durabilă (creşterea productivităţii pentru accelerarea competitivităţii) şi creştere favorabilă incluziunii (creşterea participării pe piaţa forţei de muncă, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi lupta împotriva sărăciei). Bătălia pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă are nevoie de suport politic la cel mai înalt nivel cât şi mobilizarea tuturor actorilor europeni implicaţi. Pentru ca rezultatele să apară în cel mai scurt timp şi pentru asigurarea sustenabilităţii, este nevoie de crearea unui cadru al guvernanţei economice europene. Acest pachet legislativ conţine cele mai complete măsuri luate de UE în vederea întăririi guvernanţei economice europene de la crearea Uniunii Economice şi Monetare până în prezent. Pachetul legislativ urmăreşte o extindere a supravegherii politicilor fiscale europene, dar şi adoptarea unor politici macroeconomice şi reforme structurale noi. Este propusă de asemenea şi crearea unui mecanism de sancţionare a statelor membre. De curând instituit, ciclul de coordonare a politicilor economice “semestrul european” va integra toate aceste măsuri de supraveghere în cadrul unei politici economice cuprinzătoare şi eficiente.

  09:00 – 09:45              Cuvânt de deschidere:

                                    Dl. Niculae IDU, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România

                                    Invitaţi speciali:

                                     Dl. Leonard ORBAN, Consilier Prezidenţial

                                     Dl. Janusz LEWANDOWSKI, Comisar European pentru Programare Financiară şi Buget

                                     Dl. Gheorghe IALOMIŢIANU, Ministrul Finanţelor Publice

   

  09:45 – 11:00              Sesiunea I: Emergenţa guvernanţei economice în Europa şi consecinţele pentru România

  Având în vedere recentele demersuri ale UE în vederea creării unei  guvernanţe economice europene precum şi dificultăţile pe care le întâmpină România în găsirea unor soluţii cu privire la dezechilibrele sale bugetare, rolul acestei sesiuni este acela de a analiza implicaţiile directe ale guvernanţei economice europene dar şi importanţa acesteia în rezolvarea problemelor economice actuale la nivel european.

  Iniţiativa Comisiei subliniază angajamentul acesteia în a  adopta cât mai urgent măsurile necesare pentru iniţierea reformelor. Toate aceste reforme sunt compatibile cu Tratatul de la Lisabona şi în linie cu strategia Europa 2020. Rolul pachetului legislativ propus de  Comisie este acela de a îmbunătăţi coordonarea eficientă  a politicilor economice în vederea  accelerării creşterii economice şi crearea unor noi locuri de muncă.

  Acest pachet este compus din 6 proiecte legislative. Patru propuneri sunt direcţionate către reglementarea sectorului fiscal - inclusiv o reformă largă a Pactului pentru Creştere şi Sustenabilitate Economică (PCSE) - celelalte două propuneri având ca scop determinarea şi combaterea eficientă a potenţialelor dezechilibre macroeconomice ce ar putea apărea în UE şi zona euro.

  Pentru statele membre din zona euro, aceste schimbări vor permite înăsprirea mecanismului de supraveghere şi vor limita tendinţele discreţionare în aplicarea sancţiunilor. Cu alte cuvinte, PCSEva deveni un pachet legislativ bazat pe reguli stricte care vor atrage automat şi posibilitatea impunerii unor sancţiuni asupra statelor ce nu işi respectă angajamentele.

  Aceste propuneri urmează a fi examinate de Consiliul European, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social, în condiţiile în care Comisia Europeană solicită părţilor să conlucreze pentru o adoptare cât mai rapidă a pachetului legislative propus.

  Vorbitori:                      Dl. Daniel DĂIANU, fost europarlamentar şi ministru al finanţelor

                                     Dl. Roland FREUDENSTEIN, Director adjunct, Şef Cercetare, Centrul de Studii Europene (CES)

                                     Dl. Marek DABROWSKI, Preşedinte Centrul pentru Reformă Economică şi Socială (CASE)

  Comentarii:                   Dl.Varujan VOSGANIAN, Senator, Preşedinte Comisia economica, industrii si servicii, Senatul Românei

  Moderator:                    Dl.Cristian GHINEA, Director, Centrul Român de Politici Europene (CRPE)

  11:00 – 11:15              Pauză de cafea

  11:15 – 13:00              Întrebări şi răspunsuri, discuţii

                                   Emergenţa guvernanţei economice în Europa şi consecinţele pentru România

  13:00 – 13:15              Pauză de cafea

  13:15 – 14:30              Sesiunea II

                                   Strategia "Europa 2020" - de la dezvoltarea macro până la micro proiecte  

  Dezbaterile se vor axa pe strategia adoptată de România în aplicarea strategiei Europa 2020. Poate suplini Europa 2020, ca document politic, lipsa de viziune pe termen lung la nivel naţional?

  Va fi prezentat proiectul Eco-Bucureşti. Iniţiativă privată, dezvoltată pe principiul dezvoltării de jos în sus, proiectul a fost conceput de mai multe instituţii învecinate, specializate în cercetare şi dezvoltare, universităţi şi agenţi economici. Întins pe o suprafaţă de peste 10 km2, proiectul se bucură de cea mai mare concentrare de agenţi ai dezvoltării pe metru pătrat în Romania. Această aglomeraţie de agenţi ai cercetării şi dezvoltării este o structură inovatoare, adaptată creşterii durabile, bazată pe creativitate.

  -          Este activitatea de cercetare şi dezvoltare din România cu adevărat conectată la cererea de piaţă locală? Pregăteşte mediul academic profesionişti în specializările cele mai potrivite, în linie cu cerinţele strategiei Europa 2020?

  -          Avem nevoie de o tehnici mai bune de evaluare a pieţei şi de noi relaţii economice capabile să răspundă cerinţelor economiei cunoaşterii, reconstruind, simultan, şi structura urbană a anumitor zone destructurate?

  -          Cât timp va trebui să aşteptăm pentru ca instrumentele bazate pe cunoaştere să livreze soluţii mai verzi şi mai competitive pentru un spaţiu urban cu o mare încărcare de specializare?

  Vorbitori:      Dl. Viorel DOBRESCU, Director,  Departamentul de Afaceri Europene

                      Dl. Teodor FROLU, iniţiator al proiectului, Director, DC Communication 

                     Dna. Anca GINAVAR, Director General, Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

                     Dl. Dragoş DINU, Expert Administraţie Publică, Centrul Român de Politici Europene (CRPE)

                     Dna. Manuela SIDOROFF, Director General, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB),

                     Dl. Sorin IONIŢĂ, Director de Cercetare, Societatea Academică din România

   Intervenţii:  Reprezentanţi ai instituţiilor de cercetare şi dezvoltare

                     Reprezentanţi ai administraţiei locale Bucureşti

   

  Întrebări şi răspunsuri. Discuţii

  Moderator:                   Dl. Dragoş PÎSLARU, Director General, GEA Strategy & Consulting SA, România

   

   14:30                           Prânz

  Ultima actualizare: 13/05/2013  |Începutul paginii