Cale de navigare

Comisia Europeană şi sectorul privat vor investi 3,2 miliarde de euro în redresarea economică pentru o economie mai puternică, mai ecologică şi mai competitivă

13/07/2009

Comisia Europeană şi sectorul privat au anunţat astăzi prima rundă de apeluri pentru propuneri în domeniul cercetării, prin care se vor injecta 268 de milioane de euro în trei segmente-cheie ale pieţei pentru a stimula redresarea economică şi pentru a o face mai sustenabilă şi mai solid bazată pe cunoştinţe. Un total de 3,2 miliarde de euro este destinat parteneriatelor public-privat (PPP) dedicate dezvoltării de noi tehnologii în sectoarele industriei producătoare, construcţiilor şi automobilelor. Aceste colaborări dintre Comisie şi sectorul privat vor stimula competitivitatea globală a întreprinderilor europene, vor reduce consumul excesiv de energie al clădirilor europene care generează o treime din emisiile de CO2 ale UE şi vor crea forme noi şi sustenabile de transport rutier. Cele trei parteneriate prevăzute fac parte din Planul european de redresare economică propus de Comisie şi aprobat de Consiliul European în decembrie 2008, urmărind promovarea convergenţei dintre interesul public şi angajamentele sectorului în domeniul cercetării.

  Comisarul UE pentru ştiinţă şi cercetare, Janez Potočnik, a declarat:: „Acum se ştie că investiţiile in cercetare şi dezvoltare nu sunt un lux în vremuri bune, ci o necesitate în vremuri grele. Dacă Europa va face astăzi investiţii «inteligente» în sectoare strategice, mâine se vor crea locuri de muncă şi creştere economică sustenabilă. Prin intermediul acestor parteneriate inovatoare, Comisia şi sectorul privat îşi unesc forţele pentru a stimula crearea de tehnologii nepoluante şi pentru a plasa Europa pe primul loc în acest domeniu. Lansarea timpurie a apelurilor demonstrează totodată capacitatea noastră de a reacţiona împreună rapid la cererile legate de cercetare formulate în Planul european de redresare economică.”

  Viviane Reding, Comisarul UE pentru societatea informaţională şi media, a declarat: „O investiţie comună a Comisiei şi a sectorului privat reprezintă un pas important către o economie cu emisii scăzute de carbon, bazată pe cunoştinţe. Este crucial să obţinem excelenţa în cercetare şi să ne unim eforturile pentru ca, la ieşirea din criză, Europa să fie o societate puternică, mai sustenabilă şi mai competitivă. Cercetarea în sectorul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor poate juca un rol deosebit de folositor în crearea instrumentelor necesare pentru a ajuta redresarea economică a Europei şi ecologizarea economiei noastre europene.”

  „Trebuie să se găsească modul în care rezultatele cercetărilor să fie puse efectiv în aplicare în industrie dacă se doreşte ca Europa să se îndrepte către o economie cu emisii scăzute de carbon, bazată pe cunoştinţe.Parteneriatele public-privat arată că industria este ajutată de Comisia Europeană pentru a investi o masă critică de resurse în cercetarea pe termen lung chiar şi în aceste vremuri de criză, când aceasta este tentată să gândească pe termen scurt,” au declarat Massimo Matucci în numele PPP-ului „Fabrici pentru viitor”, Juan Manuel Mieres, reprezentantul PPP-ului „Clădiri eficiente din punct de vedere energetic” şi Günter Lugert pentru PPP-ul „Maşini ecologice”.

  Peste 800 de reprezentanţi ai sectoarelor industriei şi cercetării din Europa s-au adunat astăzi pentru a marca anunţarea primei runde de apeluri pentru propuneri care vor fi lansate oficial la 30 iulie pentru proiecte ce urmează să se deruleze până la mijlocul anului 2010. Prin acestea se vor injecta fonduri alocate cercetării în valoare de 268 milioane EUR pentru a se crea, de exemplu:

  •    tehnologii, materiale şi procese de producţie inovatoare destinate să producă mai mult cu un consum mai mic de materiale şi energie şi cu o producţie mai mică de deşeuri;

  •    clădiri mai eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv construcţii noi şi ecologizarea clădirilor existente, noi materiale şi tehnici de construcţie;

  •    maşini mai ecologice şi sisteme de transport mai inteligente, inclusiv electrificarea transportului rutier şi urban şi cercetarea în domeniul tehnologiilor hibride.

  Context

  Între 2010 şi 2013, se vor aloca cercetării 3,2 miliarde EUR în total prin intermediul a trei parteneriate public-privat, jumătate din fonduri provenind de la întreprinderi şi jumătate de la Comisia Europeană prin cel de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare. Primele apeluri pentru propuneri transtematice fac parte din trei PPP:

  •    Fabrici pentru viitor (1,2 miliarde EUR) – O iniţiativă destinată a ajuta producătorii UE, în special întreprinderile mici şi mijlocii, să se adapteze la presiunile concurenţiale globale prin creşterea nivelului lor de cunoştinţe şi a gradului de utilizare a tehnologiilor viitorului.

  •    Clădiri eficiente din punct de vedere energetic (1 miliard EUR) – O iniţiativă destinată promovării tehnologiilor ecologice şi creării de sisteme şi materiale eficiente din punct de vedere energetic în sectorul clădirilor europene.

  •    Maşini ecologice (1 miliard EUR) – O iniţiativă care stimulează dezvoltarea de surse de energie regenerabile şi nepoluante, precum şi sporirea siguranţei şi a fluidităţii traficului în domeniul automobilelor. Ecologizarea este necesară pentru atingerea obiectivelor comunitare şi mondiale de reducere a emisiilor.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii