Navigation path

Preşedintele Barroso îşi dezvăluie noua echipă

02/12/2009

José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a anunţat astăzi repartizarea portofoliilor pentru noua Comisie.Preşedintele a avut consultări detaliate cu toţi comisarii desemnaţi pentru a atribui posturile potrivite persoanelor potrivite. Preşedintele consideră că această echipă poate duce la bun sfârşit programul pentru schimbare stabilit în orientările politice pe care le-a prezentat în septembrie, în urma numirii sale de către toate cele 27 de state membre şi înainte de aprobarea sa ca preşedinte al noii Comisii de către Parlamentul European.

  Preşedintele Barroso a declarat:„Avem un program european, iar acum avem o echipă europeană.Pe baza nominalizărilor făcute de statele membre, am încercat să alcătuiesc un colegiu care să genereze idei proaspete şi să dea un nou impuls celor mai mari provocări cu care ne confruntăm astăzi în Europa. Acest colegiu va pune în aplicare orientările politice pe care le-am prezentat Parlamentului European.Am convingerea că acest colegiu va fi decisiv în orientarea Europei spre redresare şi spre o economie socială de piaţă durabilă, în slujba cetăţenilor.Am reunit o Comisie puternică, în măsură să îşi poată asuma rolul consolidat al Europei, inclusiv pe scena mondială, prevăzut de Tratatul de la Lisabona.Una dintre sarcinile-cheie ale acestui colegiu va fi aceea de a da viaţă unor noi posibilităţi oferite de Tratatul de la Lisabona.Comisarii desemnaţi se vor prezenta în cadrul audierilor în faţa Parlamentului European în luna ianuarie.După votul de aprobare al Parlamentului, va fi momentul să începem să lucrăm şi să producem rezultate pentru cetăţenii noştri.”

  Noul colegiu va avea 7 vicepreşedinţi, inclusiv Baroneasa Catherine Ashton, care va fi, în acelaşi timp, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie anul acesta.Trei dintre vicepreşedinţi vor fi femei.Noul colegiu va avea 27 de membri, inclusiv preşedintele Barroso, câte unul din fiecare stat membru.Acesta include 9 femei. Membrii colegiului provin din familii politice diferite, în special Partidul Popular European (PPE), Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor (S & D) şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE).14 membri, inclusiv preşedintele erau deja membri ai colegiului care îşi încetează activitatea.

  Preşedintele Barroso a dat o nouă imagine colegiului din cadrul celui de al doilea mandat al său.Acesta a anunţat o serie de noi portofolii:Combaterea schimbărilor climatice,Afaceri interne,Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.Alte portofolii au fost reconfigurate:Educaţie, cultură, multilingvism şi tineret,Sănătate şi protecţia consumatorilor,Industrie şi antreprenoriat,Cercetare şi inovare,Cooperare internaţională, ajutor umanitar şi răspuns la crize.Se va pune un nou accent pe incluziune în cadrul portofoliului Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, precum şi un accent reînnoit pe portofoliul Agenda digitală.

   

  Responsabilităţile comisarilor desemnaţi

  •         Joaquín ALMUNIA:Concurenţă.Vicepreşedinte al Comisiei.

  •         László ANDOR:Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.

  •         Baroneasa Catherine ASHTON:Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei.

  •         Michel BARNIER:Piaţa internă şi servicii.

  •         Dacian CIOLOȘ:Agricultură şi dezvoltare rurală.

  •         John DALLI:Sănătate şi protecţia consumatorilor.

  •         Maria DAMANAKI:Afaceri maritime şi pescuit.

  •         Karel DE GUCHT:Comerţ.

  •         Štefan FÜLE:Extindere şi politica europeană de vecinătate. *

  •         Johannes HAHN:Politica regională.

  •         Connie HEDEGAARD:Combaterea schimbărilor climatice.

  •         Maire GEOGHEGAN-QUINN:Cercetare şi inovare.

  •         Rumiana JELEVA:Cooperare internaţională, ajutor umanitar şi răspuns la crize. *

  •         Siim KALLAS:Transporturi.Vicepreşedinte al Comisiei.

  •         Neelie KROES:Agenda digitală.Vicepreşedinte al Comisiei.

  •         Janusz LEWANDOWSKI:Buget şi programare financiară.

  •         Cecilia MALMSTRÖM:Afaceri interne.

  •         Günter OETTINGER:Energie.

  •         Andris PIEBALGS:Dezvoltare.*

  •         Janez POTOČNIK:Mediu.

  •         Viviane REDING:Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.Vicepreşedinte al Comisiei.

  •         Olli REHN:Afaceri economice şi monetare.

  •         Maroš ŠEFČOVIČ:Vicepreşedinte al Comisiei pentru Relaţii interinstituţionale şi administraţie.

  •         Algirdas ŠEMETA:Impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă.

  •         Antonio TAJANI:Industrie şi antreprenoriat.Vicepreşedinte al Comisiei.

  •         Androulla VASSILIOU:Educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.

  Baroneasa Ashton va fi primul vicepreşedinte. Cu toate acestea, având în vedere funcţiile sale specifice, în special în cadrul Consiliului, înlocuirea preşedintelui în caz de absenţă va fi asigurată de ceilalţi vicepreşedinţi, în ordinea precedenţei definite de către preşedinte. Ordinea precedenţei este: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

  Următorii paşi

  Noua Comisie trebuie să obţină aprobarea din partea Parlamentului European înainte de a intra în funcţie pentru un mandat de până la 31 octombrie 2014. Comisarii desemnaţi vor apărea în audieri individuale în faţa comisiilor parlamentare începând cu 11-19 ianuarie. Votul de aprobare privind noua Comisie în ansamblul său este prevăzut să aibă loc la 26 ianuarie. Pe baza votului de aprobare, Consiliul European numeşte Comisia, care apoi îşi va putea începe activitatea.

  Comisia îşi va începe mandatul pe baza orientărilor politice pentru noua Comisie stabilite de preşedintele Barroso în luna septembrie a acestui an. Acesta a subliniat necesitatea ca UE să îşi asume rolul de lider, influenţând procesul de globalizare pe baza valorilor şi intereselor sale. Luând ca punct de plecare interdependenţa globală, preşedintele Barroso a stabilit un program de transformare pentru o Europă care pune oamenii în centrul programului său. Preşedintele Barroso a subliniat cinci provocări-cheie cu care se confruntă Europa:

  •         relansarea chiar de astăzi a creşterii economice şi asigurarea viabilităţii şi competitivităţii pe termen lung pentru viitor,

  •         combaterea şomajului şi consolidarea coeziunii noastre sociale,

  •         transformarea provocării pe care o constituie o Europă durabilă într-un avantaj concurenţial în favoarea noastră,

  •         asigurarea securităţii europenilor,

  •         consolidarea cetăţeniei şi participării europene.

  Priorităţile pentru abordarea acestor provocări vor fi definite prin intermediul unui cadru de zece ani pentru a oferi o viziune pentru UE în 2020, revigorând economia socială de piaţă bazată pe incluziune, care este caracteristica modului de viaţă european.Alocarea portofoliilor a fost concepută pentru ca acest program ambiţios să poată fi realizat.

  În scrisoarea adresată fiecărui comisar, în care stabileşte noile responsabilităţi ale acestora, preşedintele Barroso a subliniat rolul esenţial al Comisiei ca motor al eforturilor UE de a aborda provocările de mâine, precum şi noile posibilităţi oferite de Tratatul de la Lisabona. Dl Barroso şi-a reafirmat angajamentul în favoarea unui program de reglementare inteligentă, care respectă subsidiaritatea şi proporţionalitatea, axat pe evidenta valoare adăugată la nivelul UE, care acordă o atenţie deosebită bunei gestiuni financiare şi respectă pe deplin Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene. Preşedintele Barroso a subliniat, de asemenea, necesitatea unui parteneriat de succes cu statele membre şi cu celelalte instituţii, în special cu Parlamentul European.

  Notă în atenţia redacţiei

  CV-urile cu fotografie ale celor 26 de comisari desemnaţi sunt acum disponibile la adresa:

  http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

  Last update: 17/11/2011  |Top