Cale de navigare

UE se pregătește pentru 2030 reducând și mai drastic emisiile

28/10/2014

Comisia își publică, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, raportul anual privind progresele realizate în domeniul politicilor climatice, măsurând totodată și drumul care mai rămâne de străbătut. Potrivit celor mai recente estimări, în 2013, emisiile totale de gaze cu efect de seră din UE au scăzut cu 1,8% față de volumul din 2012, atingând cele mai mici niveluri din 1990 până în prezent. Astfel, pașii parcurși până în prezent îi permit Uniunii Europene nu doar să realizeze, dar chiar să și depășească obiectivul stabilit pentru 2020.

  Raportul privind progresele realizate oferă, pentru prima oară, date cu privire la utilizarea veniturilor fiscale obținute prin licitarea certificatelor în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). În 2013, această nouă sursă de venituri aflată la dispoziția statelor membre a totalizat 3,6 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 3 miliarde de euro vor fi folosite în scopuri legate de climă și energie, depășindu-se cu mult nivelul de 50 % recomandat în Directiva privind schema EU ETS.

  Referindu-se la acest subiect, comisarul UE pentru politici climatice, Connie Hedegaard, a făcut următoarea declarație: „Realizarea obiectivelor în materie de schimbări climatice stabilite pentru anul 2020 demonstrează că Europa este pregătită să-și sporească eforturile. Mai mult decât atât: în felul acesta, arătăm că UE își respectă angajamentele de a realiza reduceri drastice. Politicile aplicate funcționează. Prin urmare, săptămâna trecută, liderii UE au decis să aplice în continuare aceste măsuri ambițioase și să reducă emisiile cu cel puțin 40 % până în 2030. Aceste acțiuni vor necesita investiții importante. De aceea, este încurajator faptul că statele membre au decis să folosească cea mai mare parte a veniturilor obținute în prezent în cadrul schemei ETS pentru a investi în domeniul climei și energiei și pentru a continua tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.”

  Aceste venituri vin în completarea fondurilor puse la dispoziție prin Programul NER 300, care consacră 2,1 miliarde de euro pentru a sprijini 39 de proiecte demonstrative de largă anvergură pentru tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon.

  Context

  Raportul privind progresele realizate în legătură cu Protocolul de la Kyoto și cu Strategia Europa 2020 este elaborat anual de Comisie, care-l prezintă Parlamentului European și Consiliului. Raportul se bazează pe datele comunicate de statele membre în temeiul Regulamentului privind mecanismul de monitorizare. Informațiile oferite în cadrul raportului prezintă progresele realizate de Uniunea Europeană și de statele sale membre în realizarea obiectivelor lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Scăderea emisiilor cu 1,8% în 2013 în comparație cu 2012 înseamnă că volumul total al emisiilor din UE a scăzut cu circa 19% față de nivelul înregistrat în 19901.

  Începând cu 2013, licitația este metoda aplicată în mod automat pentru alocarea certificatelor în cadrul EU ETS. Veniturile obținute din licitații le revin statelor membre. Directiva EU ETS prevede că cel puțin jumătate din veniturile obținute din licitarea certificatelor ar trebui utilizată pentru a combate schimbările climatice în UE sau în alte țări.

  Majoritatea țărilor au investit aceste fonduri în domenii precum eficiența energetică, energia din surse regenerabile și transporturile durabile. De exemplu, Franța, Republica Cehă și Lituania consacră toate veniturile din licitații proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor. Bulgaria, Portugalia și Spania folosesc aceste venituri în primul rând pentru a dezvolta energiile din surse regenerabile. Polonia utilizează cea mai mare parte din veniturile destinate combaterii schimbărilor climatice pentru a îmbunătăți eficiența energetică și a sprijini sectorul energiei din surse regenerabile. În Germania, aceste venituri sunt direcționate, în marea lor parte, către un fond specific pentru climă și energie, care sprijină o gamă largă de proiecte, inclusiv din domeniul cercetării și al transporturilor durabile. Marea Britanie pune accentul în special pe eficiența energetică, pe energia din surse regenerabile, pe cercetare și pe asistența financiară menită să sprijine familiile cu venituri mici să-și acopere cheltuielile energetice. Sumele raportate reprezintă doar o fracțiune din totalul cheltuielilor legate de climă și energie înscrise în bugetele statelor membre.

  1 : Domeniul de aplicare al pachetului legislativ privind clima și energia din 2009 (care include emisiile generate de aviația internațională, dar nu cuprinde exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura)

  Persoane de contact:

  Pentru presă:

  Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

  Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

  Pentru publicul larg: Europe Direct, la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 28/10/2014  |Începutul paginii