Cale de navigare

Integrarea romilor: progresele înregistrate vor fi analizate în cadrul unui summit al UE consacrat romilor

28/03/2014

Politicienii și liderii locali, naționali și ai UE se vor întâlni cu reprezentanți ai societății civile în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Bruxelles, la data de 4 aprilie, pentru a discuta progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea romilor în întreaga Europă. Acesta va fi primul summit al UE consacrat romilor de la instituirea, în 2011, de către Comisie a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP/11/400). Obiectivul acestui summit este de a face un bilanț al modului în care sunt puse în aplicare strategiile naționale privind romii prezentate anual de statele membre în temeiul cadrului UE și de a analiza dacă acestea îmbunătățesc în practică condițiile de trai ale comunităților rome. Printre vorbitori se vor număra președintele Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso, președintele României, dl Traian Băsescu, viceprim-ministrul Bulgariei, dna Zinaida Zlatanova, precum și miniștri și secretari de stat din alte nouă state membre ale UE (a se vedea anexa). Printre vorbitorii din afara sferei guvernamentale se numără dl George Soros, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, și dl Zoni Weisz, supraviețuitor al holocaustului romilor.

  Ziariștii pot asista la acest eveniment, înscrierea efectuându-se prin trimiterea unui e-mail la adresa Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

  Începând cu anul 2010, Comisia Europeană a introdus cu fermitate integrarea romilor pe agenda politică. Privind înapoi la summitul de la Cordoba consacrat romilor, de la care au trecut doar patru ani, pot să spun că tema integrării romilor nu se afla pe ordinea de zi a majorității statelor membre. Odată cu apropiatul summit de la Bruxelles consacrat romilor, la care vor participa politicieni din numeroase state membre, vedem că lucrurile se schimbă. Acest fapt este încurajator, a declarat dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție.Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor a reprezentat o realizare majoră în ceea ce privește asumarea de angajamente la cel mai înalt nivel de către guvernele naționale de a depune eforturi pentru îmbunătățirea integrării romilor. Aștept cu interes discuțiile fructuoase cu privire la modalitățile cele mai eficace de a acționa la nivel local pentru integrarea romilor și de a avea un impact asupra situației de pe teren. Sunt convinsă că împreună putem declanșa schimbări în beneficiul celei mai mari minorități etnice din Europa.

  Statele membre trebuie să acționeze pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a comunităților rome din Europa în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă, asistența medicală și locuințele”, a declarat dl  László Andor, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. „Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape acțiunile concrete ale statelor membre și va conlucra cu acestea pentru a garanta utilizarea optimă a fondurilor UE care sunt disponibile în următorii șapte ani în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. Summitul este o bună ocazie de a discuta cu mulți dintre cei implicați în mod direct în eforturile de a obține rezultate concrete pentru comunitățile rome, în special în ceea ce privește asigurarea faptului că fondurile necesare ajung la nivel local”.

  Cel de al treilea summit la nivelul UE consacrat romilor coincide cu evaluarea din 2014 a Comisiei Europene privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor. Este cel mai important raport elaborat până în prezent de la instituirea cadrului UE, care prezintă progresele înregistrate în statele membre începând din 2011. În evaluare se va sintetiza situația din cele 28 de state membre în domeniile-cheie pe care le reprezintă educația, ocuparea forței de muncă, asistența medicală și locuințele, precum și situația privind combaterea discriminării și utilizarea fondurilor și se vor formula recomandări. Constatările vor fi utilizate, de asemenea, în cadrul procesului anual al semestrului european pentru coordonarea politicii economice care poate avea ca rezultat formularea de către UE a unor recomandări specifice fiecărei țări în ceea ce îi privește pe romi. Acest ciclu anual contribuie la asigurarea faptului că integrarea romilor se menține cu fermitate și în mod continuu pe agenda europeană.

  Summitul UE consacrat romilor va avea loc la Bruxelles, la data de 4 aprilie 2014 (a se vedea proiectul de program din anexă). Aproximativ 500 de reprezentanți ai instituțiilor UE, ai guvernelor și ai parlamentelor naționale, ai organizațiilor internaționale, ai societății civile (inclusiv ai organizațiilor romilor), precum și ai autorităților locale și regionale își vor exprima opiniile cu privire la ceea ce s-a realizat până în prezent și la modalitățile de a îmbunătăți și mai mult integrarea romilor în viitor.

  Summitul din acest an se va concentra asupra a trei provocări pentru a îmbunătăți integrarea romilor la nivel local: asigurarea faptului că politicile sunt favorabile incluziunii tuturor romilor la nivel local; facilitarea direcționării finanțării UE către nivelul local și regional pentru a susține integrarea romilor și transformarea în realitate locală a integrării romilor în țările implicate în procesul de aderare. O serie de primari din mai multe state membre și țări candidate vor participa la summit (a se vedea lista participanților din anexă).

  Evenimentul va fi transmis în direct pe internet.

  Context

  Integrarea romilor este mai mult decât o datorie în materie de incluziune socială. De asemenea, aceasta are un impact economic pozitiv în special în statele membre în care există o minoritate romă importantă. În multe țări, romii reprezintă un procent semnificativ și tot mai mare din populația de vârstă școlară și din forța de muncă viitoare. Pentru ca romii să își poată utiliza capitalul uman și să participe în mod activ și în condiții de egalitate la economie și la societate, politicile eficiente de activare a forței de muncă și serviciile individualizate și accesibile de sprijinire a romilor aflați în căutarea unui loc de muncă sunt fundamentale.

  Incluziunea socială și integrarea comunităților rome constituie o responsabilitate comună a statelor membre și a Uniunii Europene. Comisia monitorizează progresele realizate de statele membre prin intermediul cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor.

  Comisia convoacă în mod periodic o rețea de coordonatori responsabili de supravegherea strategiilor naționale de integrare a romilor din toate cele 28 de state membre ale UE pentru a discuta despre progresele înregistrate și despre provocările viitoare (MEMO/14/107). Summiturile consacrate romilor sunt organizate în scopul de a face un bilanț al realizărilor înregistrate la nivelul UE în ceea ce privește incluziunea romilor și de a reînnoi angajamentele.

  În raportul său din 2013, Comisia Europeană a invitat statele membre ale UE să pună în aplicare strategii naționale menite să îmbunătățească integrarea economică și socială a romilor în Europa (IP/13/607). Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, adoptat de Comisie la 5 aprilie 2011 (a se vedea IP/11/400, MEMO/11/216) și aprobat de liderii UE în iunie 2011 (IP/11/789). În decembrie 2013, statele membre au adoptat, de asemenea, în unanimitate primul instrument juridic privind integrarea romilor, o Recomandare a Consiliului , prin care se angajau să accelereze integrarea economică și socială a comunităților rome (IP/13/1226).

  Comisia va evalua în continuare progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește integrarea romilor, în special în țările cu o populație romă numeroasă, în cadrul semestrului european 2014. În 2013, cinci state membre au primit recomandări specifice fiecărei țări privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor și privind raționalizarea măsurilor referitoare la romi (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia).

  Statele membre au la dispoziție fonduri ale UE pentru a finanța proiecte de integrare socială, inclusiv în vederea îmbunătățirii integrării romilor în domenii cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă, locuințele și sănătatea. În total, aproximativ 26,5 miliarde EUR au fost furnizate pentru proiecte de incluziune socială în perioada 2007-2013. În cadrul noii perioade financiare 2014-2020, statele membre trebuie să rezerve pentru incluziunea socială cel puțin 20% din alocarea care le revine în cadrul Fondului social european. Scopul este de a se asigura resurse financiare corespunzătoare pentru integrarea romilor. Statele membre sunt responsabile de gestionarea acestor fonduri, inclusiv de selectarea proiectelor specifice.

  Summit-ul din 2014 consacrat romilor va fi o ocazie de a confirma angajamentul politic al tuturor statelor membre și al societății civile, precum și de a continua pe calea deschisă odată cu instituirea cadrului UE.

  Persoane de contact:

  Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

  Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

  Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

  Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

  Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail.

  Anexa 1: Proiect de program al summitului european consacrat romilor, 4 aprilie 2014

  8.45 – 10.15  Opening

  Chair: Françoise Le Bail, Director General for Justice, European Commission

  Zoni Weisz, Roma Holocaust survivor

  José Manuel Barroso, President of the European Commission

  Traian Băsescu, President of Romania

  Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

  László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

  Giannis Michelakis, Minister of Interior and Chairman of the Inter-ministerial Committee for Roma Issues, for the Greek presidency of the Council of the EU

  10.30 - 12.30  Panel 1 - Making policies inclusive for all Roma at the local level

  Moderator: Edit Bauer, Member of the European Parliament

  Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

  Zinaida Zlatanova, Deputy Prime Minister, Bulgaria

  Zoltán Balog, Minister for Human Resources, Hungary

  Jiří Dienstbier, Minister for Human Rights and Equal Opportunities, Czech Republic

  Pekka Haavisto, Minister for International Development, Finland

  Damian Draghici, Senator and National Roma Contact Point, Romania

  Nicoleta Bitu, Executive Director of Romano ButiQ Association

  Olguta Vasilescu, Mayor of Craiova, Romania

  Barbara Loth, Undersecretary of State for Labour, Integration and Women, Berlin, Germany

  14.00 – 16.00  Panel 2 - Making EU funding reach the local and regional authorities to support Roma integration

  Moderator: Kinga Göncz, Member of the European Parliament

  László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

  Jan-Ove Jerrestål, Secretary of State for Integration, Ministry of Employment, Sweden

  Peter Pollák, Member of the Slovak Parliament, Plenipotentiary of the Slovak Government for Roma communities

  Klára Orgovánová, Director of the Roma Institute, Slovak Republic

  Tsonko Tsonev, Mayor of Kavarna, Bulgaria

  Maria Winberg-Nordström, Deputy Mayor of Helsingborg Municipality, Sweden

  Morten Kjaerum, Director, European Agency for Fundamental Rights

  16.15 - 18.00  Panel 3 – Making Roma integration a local reality in enlargement countries

  Moderator: Janez Lenarčič, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

  Representative of DG Enlargement, European Commission

  Suad Numanović, Minister for Human and Minority Rights Protection, Montenegro

  George Soros, Chairman of Soros Fund Management and of Open Society Foundations

  Nemanja Delič, Mayor of Sombor, Serbia

  Snezana Markovic, Director General for Democracy, Council of EuropeElmas Arus, Chair of Zero Discrimination Association, Turkey

  18.00  Closing

  Chair: Michel Servoz, Director General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

  Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, European Commission

  Tonio Borg, Commissioner for Health and Consumer Policy, European Commission

  Jens Geier, Member of the European Parliament

  Martina Balogova, Country Association of Roma Initiatives, Slovakia

  Representative from the forthcoming Italian presidency of the Council of the EU

  Anexa 2: Principalii participanți

  BARROSO

  José Manuel

  President

  REDING

  Viviane

  Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

  ANDOR

  László

  Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

  VASSILIOU

  Androulla

  Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth

  BORG

  Tonio

  Commissioner for Health

  BAUER

  Edit

  Member of the European Parliament

  GEIER

  Jens

  Member of the European Parliament

  GÖNCZ

  Kinga

  Member of the European Parliament

  LOCHBIHLER

  Barbara

  Member of the European Parliament

  BĂSESCU

  Traian

  President

  Romania

  ZLATANOVA

  Zinaida

  Deputy Prime Minister and Minister for Justice

  Bulgaria

  PLUMB

  Rovana

  Minister of Labour and Social Inclusion

  Romania

  BALOG

  Zoltán

  Minister for Human Resources

  Hungary

  DIENSTBIER

  Jiří

  Minister for Human Rights and Equal Opportunities

  Czech Republic

  HAAVISTO

  Pekka

  Minister for International Development

  Finland

  KOLS

  Rihards

  Minister of Culture

  Latvia

  MICHELAKIS

  Giannis

  Minister for Interior

  Greece

  TRUSEVIČ

  Edvard

  Deputy Minister of Culture

  Lithuania

  KOVACS

  Zoltan

  State Secretary for Social Inclusion

  Hungary

  SALON

  Marián

  State Secretary for Ministry of Interior

  Slovak Republic

  JERRESTÅL

  Jan-Ove

  State Secretary in the Ministry of Integration

  Sweden

  NUMANOVIĆ

  Suad

  Minister of Human Rights and Minorities

  Montenegro

  DRAGICEVIC

  Miladin

  Vice Minister, Ministry of Human Rights and Refugees

  Bosnia and Herzegovina

  NEZHDET

  Mustafa

  Minister without portfolio

  Former Yugloslav Republic of Macedonia

  MARTINOVIC

  Zoran

  State Secretary for Ministry of Labour, Employment and Social Policy

  Serbia

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 28/03/2014  |Începutul paginii