Cale de navigare

9 europeni din 10 doresc să se treacă urgent la acţiune împotriva sărăciei

27/10/2009

73% dintre europeni consideră că sărăcia este o problemă larg răspândită în ţara lor, în timp ce 89% doresc acţiuni urgente din partea guvernelor lor pentru a soluţiona această problemă.Acestea sunt principalele rezultate ale unui sondaj Eurobarometru care ilustrează atitudinile faţă de sărăcie şi excluziunea socială, prezentate astăzi de către Comisia Europeană.Sondajul este prezentat în anticiparea Anului european al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale 2010.

  „Aceste rezultate demonstrează că europenii sunt foarte conştienţi de problemele legate de sărăcie şi de excluziunea socială cu care se confruntă societatea contemporană şi doresc să vadă o acţiune mai susţinută în combaterea lor”, a afirmat Vladimír Špidla, comisarul european pentru afaceri sociale.„În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este principalul responsabil în această privinţă, trei sferturi dintre cetăţeni aşteaptă în acelaşi timp ca Uniunea Europeană să îşi asume un rol important.Anul european viitor ne va oferi ocazia perfectă pentru a plasa lupta împotriva sărăciei în centrul atenţiei, pe întregul teritoriu al Uniunii Europene”.

  Prezentând imaginea sumbră a celor aproape 80 de milioane de persoane - respectiv 16% din populaţia Uniunii Europene - care trăiesc sub pragul sărăciei şi care se confruntă cu serioase dificultăţi în privinţa accesului la un loc de muncă, la locuinţă, la servicii sociale şi financiare, sondajul de faţă evidenţiază multiplele aspecte ale sărăciei şi excluziunii sociale.

  Cetăţenii Uniunii Europene sunt pe deplin conştienţi de existenţa sărăciei şi a excluziunii sociale, 73% dintre ei considerând că sărăcia este larg răspândită în ţările lor respective.

  Rata ridicată a şomajului (52%) şi remuneraţia insuficientă (49%) sunt explicaţiile „societale” cele mai des menţionate pentru sărăcie, alături de prestaţiile sociale şi pensiile insuficiente (29%), precum şi de costul excesiv al unor condiţii de locuire decente (26%). Pe de altă parte, lipsa educaţiei, a formării şi a competenţelor profesionale (37%), precum şi sărăcia „moştenită" (25%) şi toxicomania (23%) sunt cele mai des invocate cauze „personale” ale sărăciei.

  Mai mult de jumătate din europeni (56%) cred că şomerii sunt cei mai expuşi sărăciei, în timp ce 41% consideră că persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile, iar 31% menţionează pe cei cu un nivel scăzut de educaţie, de formare profesională sau cu competenţe reduse.

  Aproximativ nouă europeni din zece (87%) sunt convinşi că sărăcia reduce şansele de acces la condiţii de locuire decente, iar opt persoane din zece consideră că faptul de a fi sărac limitează accesul la un nivel superior de educaţie sau la învăţarea adulţilor şi 74% sunt de părere că are un efect negativ asupra şanselor de a găsi un loc de muncă. Majoritatea europenilor (60%) crede că este afectat accesul la educaţia şcolară elementară şi 54% consideră că sărăcia limitează capacitatea de a menţine o reţea de prieteni şi cunoştinţe.

  În medie, 89% din europeni afirmă că este nevoie de o intervenţie urgentă din partea guvernelor ţărilor lor pentru a aborda problema sărăciei. 53% dintre cetăţenii de pe întregul teritoriu al Europei consideră că principala responsabilitate în combaterea sărăciei revine guvernelor ţărilor lor respective. Chiar dacă europenii nu atribuie Uniunii Europene principala responsabilitate în combaterea sărăciei, cu toate acestea, mulţi consideră că rolul acesteia este important (28% îl cataloghează ca fiind „foarte important”, iar 46% „destul de important”).

  Sondajul Eurobarometru a fost realizat între 28 august şi 17 septembrie 2009. În medie, aproape 27 000 de cetăţeni din toate statele membre ale Uniunii Europene au fost intervievaţi faţă în faţă, în urma unei selecţii aleatorii a respondenţilor.

  Context

  Cu zece ani în urmă, responsabilii politici ai Uniunii Europene s-au angajat „să se implice decisiv pentru eradicarea sărăciei” până în 2010. Cu toate acestea, în prezent, un număr însemnat de europeni continuă să trăiască în sărăcie şi să aibă un acces limitat la serviciile de bază, cum ar fi asigurările de sănătate. Sărăcia şi excluziunea afectează nu numai bunăstarea persoanelor şi capacitatea lor de a-şi asuma un rol social;ele împiedică de asemenea dezvoltarea economică. Ţinând seamă de aceste aspecte, Uniunea Europeană subliniază importanţa responsabilităţii colective în combaterea sărăciei, care implică factorii de decizie şi actorii atât din sectorul public cât şi din sectorul privat. Anul european al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale 2010 se va strădui să facă auzit glasul celor care suferă zi de zi.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii