Cale de navigare

Pachetul de măsuri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna noiembrie: principalele decizii

26/11/2014

În pachetul lunar privind deciziile referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a luat astăzi 205 decizii, printre care se numără 32 avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai jos se prezintă un rezumat al principalelor decizii referitoare la România. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

  Avize motivate

  • Fiscalitate: Comisia solicită ROMÂNIEI să pună capăt tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat persoanelor fizice nerezidente care obțin venituri în România

  Comisia a solicitat României să își modifice normele privind impozitarea veniturilor provenite din activități independente desfășurate de persoane fizice nerezidente. Comisia Europeană consideră că ele constituie o restricție la libera prestare a serviciilor și la libera circulație a capitalurilor în cadrul pieței interne. În prezent, persoanele fizice rezidente care obțin venituri comparabile își pot deduce cheltuielile profesionale legate de aceste venituri, ceea ce conduce la o impozitare limitată la venitul net. Cu toate acestea, persoanele fizice stabilite într-un alt stat din UE/SEE și care nu sunt stabilite permanent în România nu pot beneficia de o astfel de deducere și sunt impozitate pe baza veniturilor brute obținute în România.

  Comisia nu găsește niciun motiv valabil pentru justificarea acestei impozitări mai mari a veniturilor persoanelor fizice stabilite într-un alt stat din UE/SEE și consideră că această practică este discriminatorie și constituie o restricție la libera prestare a serviciilor și la libera circulație a capitalurilor, conform interpretării Curții de Justiție (cauzele C-234/01 Gerritse, C-290/04 FKP Scorpio și C-345/04 Centro Equestre).

  Prin urmare, Comisia a solicitat României să își modifice normele pentru a se conforma legislației UE. Solicitarea este adresată sub forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestei chestiuni.

  (Pentru mai multe informații: Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185)

  • Securitatea aprovizionării cu gaze naturale: ROMÂNIEI i se solicită să se conformeze normelor UE

  Comisia a solicitat în mod oficial României să asigure respectarea deplină a normelor UE în materie de securitate a aprovizionării cu gaze naturale. Regulamentul (UE) nr. 994/2010 privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale are drept obiectiv garantarea faptului că statele membre sunt bine pregătite pentru a face față unor eventuale întreruperi ale aprovizionării. În acest scop, statele membre ar trebui să permită fluxul bidirecțional de gaze naturale la nivel transfrontalier și să pregătească în prealabil planuri de acțiune preventivă și planuri de urgență. Comisia Europeană a adresat României un aviz motivat.

  Până în prezent, România nu a notificat Comisiei adoptarea unui plan de acțiune preventivă și a unui plan de urgență, așa cum prevede regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și nici nu a informat Comisia cu privire la deciziile sale referitoare la fluxurile bidirecționale de gaze naturale. Autoritățile competente din statele membre trebuiau să adopte planurile de acțiune preventivă și planurile de urgență deja până la data de 3 decembrie 2012. Deciziile privind fluxurile bidirecționale de gaze naturale trebuiau să fie adoptate până la 3 septembrie 2012. România are la dispoziție două luni pentru a se conforma obligațiilor sale; în caz contrar, Comisia poate decide să înainteze cauza Curții de Justiție. Mai multe informații referitoare la testele de rezistență privind securitatea energetică sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm

  (Pentru mai multe informații: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186)

  Contact

  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 26/11/2014  |Începutul paginii