Cale de navigare

Proiect cu parteneri români între finaliștii RegioStars 2015

26/06/2015

Proiectul MILD HOME, în care sunt implicați ca parteneri ENERO - Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente din România și Consiliul Județean Caraș-Severin, este unul dintre finaliștii ediției 2015 a premiilor RegioStars. El are în vedere definirea și promovarea construirii unui nou tip de clădire civilă care să combine o performanță energetică ridicată cu costuri operaționale scăzute pentru persoanele cu venituri mici spre mijlocii (familii sau cupluri tinere).

  Proiect cu parteneri români între finaliștii RegioStars 2015

  Premiile RegioStars recompensează cele mai inspiratoare și inovatoare proiecte regionale europene sprijinite de fondurile politicii de coeziune a UE. Un juriu independent, prezidat de deputatul european Lambert Van Nistelrooij, a selectat 17 proiecte finaliste pe baza a patru criterii esențiale: caracterul inovator, impactul, durabilitatea și parteneriatele create.

  Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, a declarat în legătură cu selecția: „Îi felicit pe toți finaliștii, deoarece proiectele selectate de juriu constituie exemple de bune practici pentru alte regiuni și orașe în ceea ce privește genul de investiții pe care dorim să le vedem realizate mai des în viitor. Proiectele finaliste din acest an sunt proiecte model în domeniul dezvoltării IMM-urilor, al eficienței energetice, al incluziunii sociale și al dezvoltării urbane, toate având scopul de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Faptul de a ajunge în finala premiilor RegioStars nu reprezintă numai o etichetă de calitate aplicată unui proiect excelent, ci înseamnă, de asemenea, pentru regiunile și orașele implicate, recunoașterea internațională a modului inovator și creativ în care au ales să valorifice fondurile UE.”

  Cele patru categorii la care se acordă premii în 2015 sunt următoarele:

  • Creșterea inteligentă – valorificarea potențialului de creștere al IMM-urilor în vederea dezvoltării economiei digitale
  • Creșterea durabilă – atragerea de investiții în eficiența energetică, în beneficiul cetățenilor și al societății
  • Creșterea favorabilă incluziunii – integrarea în societate a persoanelor care se confruntă cu riscul de excluziune socială
  • Citystars – transformarea orașelor astfel încât să poată răspunde provocărilor viitoare

  Cele patru proiecte câștigătoare vor fi anunțate în cadrul evenimentului OPEN DAYS, ediția 2015, care va avea loc la Bruxelles în perioada 12 - 15 octombrie 2015. Comisarul Corina Crețu și deputatul european Lambert van Nistelrooij vor înmâna trofeele și certificatele pentru proiectele câștigătoare în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor RegioStars 2015, care se va desfășura la data de 13 octombrie, la muzeul BOZAR din Bruxelles. De asemenea, beneficiarii proiectelor vor fi disponibili pentru a discuta cu jurnaliștii înainte și după ceremonie.

  Context:

  Premiile anuale RegioStars sunt deschise tuturor regiunilor din UE care doresc să prezinte proiecte ce au beneficiat de investiții începând de la 1 ianuarie 2000. Pot fi prezentate maximum două proiecte per regiune și per categorie. Toate proiectele selectate sunt cofinanțate prin Fondul european de dezvoltare regională  (FEDR), Fondul de coeziune, Fondul social european (FSE) sau instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA).

  În cadrul celei de-a 8-a ediții a premiilor RegioStars, desfășurate anul acesta, Comisia Europeană a primit 143 de cereri de înscriere. Proiectele finaliste provin din regiuni și orașe din 15 state membre: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Spania și Suedia.

  Persoane de contact pentru presă

  Jakub ADAMOWICZ (+32 460 750595)

  Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

  Întrebări din partea publicului larg:

  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Ultima actualizare: 26/06/2015  |Începutul paginii