Cale de navigare

Comisia urmează să recupereze de la statele membre 414 milioane EUR, reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

26/02/2013

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică o sumă totală de 414 milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Cifra menționată este cea oficială, dar, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar net al deciziei va fi, de fapt, de aproximativ 393 de milioane EUR.

  Principalele corecții financiare

  În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 22 de state membre: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Marea Britanie. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

  • 111,7 milioane EUR (impact financiar net[1]: 99,4 milioane EUR) imputate Angliei - Marea Britanie pentru deficiențe în ceea ce privește sistemele de identificare a parcelelor agricole și de informații geografice (LPIS‑GIS), prelucrarea cererilor, controalele administrative încrucișate și controalele la fața locului referitoare la ajutoarele pe suprafață;
  • 48,3 milioane EUR (impact financiar net1: 48,1 milioane EUR) imputate Italiei pentru încălcarea obligațiilor legate de ecocondiționalitate: control insuficient în privința mai multor cerințe legale în materie de gestionare, trei GAEC (bune condiții agricole și de mediu) nedefinite și aplicarea incorectă a unor sancțiuni;
  • 40,6 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe în ceea ce privește gestionarea și controlul restituirilor la export: controale ex ante deficiente în sectorul cărnii de vită, deficiențe în desfășurarea controalelor fizice, controale inadecvate privind producția și stocurile de zahăr, notificarea prealabilă a exportatorilor cu privire la controalele fizice;
  • 34,4 milioane EUR imputate Poloniei pentru deficiențe în gestionarea regimului de pensionare anticipată în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
  • 29 de milioane EUR imputate Franței pentru deficiențe în ceea ce privește controalele la fața locului privind handicapurile naturale și măsurile de agromediu din cadrul FEADR;
  • 17,9 milioane EUR imputate Italiei pentru un sistem de control care prezintă deficiențe grave și pentru fraudă în sectorul prelucrării citricelor;
  • 17,7 milioane EUR (impact financiar net[2]: 15,7 milioane EUR) imputate Irlandei de Nord – Marea Britanie pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, controalele la fața locului, plățile și sancțiunile referitoare la ajutoarele pe suprafață;
  • 16 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe în alocarea de drepturi pentru beneficiarii ajutoarelor pe suprafață;
  • 12,5 milioane EUR imputate României pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe în aplicarea de sancțiuni în cadrul măsurii „modernizarea exploatațiilor agricole” din cadrul FEADR.

  ____________________________

  [1]Impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta.

  [2]Impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta.

  Context

  Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăți directe ale fermierilor. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele efectuate și măsurile aplicate de statele membre în cazul deficiențelor sunt suficiente, și are dreptul să recupereze arieratele dacă auditurile constată că modul de gestionare și controalele statului membru nu reușesc să garanteze că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

  Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

  În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

  Persoane de contact:

  Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

  Roger Waite (+32 2 296 14 04)

  Anexa I: Verificarea conformității conturilor FEGA și FEADR

  Decizia 40: Corecții per stat membru (în milioane EUR)

  Sectorul și motivul aplicării corecției

  Valoarea corecției

  Valoarea impactului financiar net al corecției[3]

  Belgia

   


  Ecocondiționalitate – corecție propusă pentru lipsa implementării GAEC și pentru controale la fața locului parțiale

  2,477

  2,477

  Bulgaria

   


  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește calendarul controalelor la fața locului și selectarea eșantioanelor

  0,023

  0,023

  Cipru

   


  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru întârzierea controalelor administrative și pentru calendarul inadecvat al controalelor la fața locului

  0,100

  0,100

  Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea plafoanelor

  0,001

  0,000

  Republica Cehă

   


  Ecocondiționalitate – corecție propusă pentru GAEC nedefinite și pentru deficiențe în ceea ce privește evaluarea neconformităților

  6,558

  6,558

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru lipsa controalelor la fața locului privind densitatea șeptelului

  4,477

  4,455

  Germania

   


  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește selecția din rândul cererilor eligibile și pentru TVA-ul neeligibil inclus în plăți

  3,739

  3,739

  Danemarca

   


  Alte corecții - corecție propusă pentru deficiențe în recuperarea datoriilor

  0,019

  0,019

  Spania

   


  Restituiri la export – corecție propusă pentru controale ex ante deficiente în sectorul cărnii de vită, pentru deficiențe în desfășurarea controalelor fizice, pentru controale inadecvate privind producția și stocurile de zahăr, pentru notificarea prealabilă a exportatorilor cu privire la controalele fizice

  40,596

  40,596

  Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru deficiențe în alocarea drepturilor la plată

  16,030

  16,030

  Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru lipsa unei bune condiții agricole și de mediu (GAEC) și pentru deficiențe în ceea ce privește eficacitatea controalelor și aplicarea unei reduceri

  6,486

  6,485

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor la fața locului și pentru lipsa trasabilității

  0,379

  0,379

  Alte corecții – rambursare din cauza rectificării tabelului din anexa III pentru exercițiul financiar 2006 (recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor)

  Rambursare 1,785

  Rambursare 1,785

  Finlanda

   


  Alte corecții - corecție propusă pentru erorile detectate în timpul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2009

  0,067

  0,067

  Franța

   


  Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește registrul exploatației și neconformitatea bazei de date electronice

  4,474

  4,465

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru controlul administrativ neexhaustiv privind facturile aferente împrumuturilor preferențiale și pentru auditurile întârziate în cadrul băncilor

  6,453

  6,453

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește controalele la fața locului privind handicapurile naturale și măsurile de agromediu

  28,956

  28,956

  Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

  1,372

  0,000

  Alte corecții - corecție propusă pentru cheltuielile neeligibile identificate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2008

  0,108

  0,108

  Anglia (Marea Britanie)  Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru Anglia pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, prelucrarea cererilor, controalele administrative încrucișate și controalele la fața locului

  111,678

  99,430

  Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru Irlanda de Nord pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, controalele la fața locului, plățile și sancțiunile

  17,687

  15,733

  Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru sistemul de sancțiuni indulgent și pentru controlul inadecvat al cerințelor minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor și al unei cerințe legale în materie de gestionare

  2,476

  2,476

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în cadrul măsurilor de agromediu

  4,353

  4,331

  Alte corecții - corecție propusă pentru deficiențe în recuperarea datoriilor

  1,829

  1,829

  Grecia

   


  Stocuri de intervenție - corecție propusă pentru plăți excedentare în contul cheltuielilor de depozitare publică

  0,428

  0,428

  Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește calendarul controalelor, stabilirea criteriilor de eligibilitate, analiza de risc și controalele la fața locului, precum și pentru lipsa controlului calității pentru controalele delegate

  3,686

  3,686

  Alte corecții - corecție propusă pentru plăți întârziate și pentru depășirea plafoanelor

  5,209

  4,822

  Ungaria

   


  Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru 8 GAEC nedefinite

  9,362

  9,291

  Irlanda

   


  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește regimul de pensionare anticipată și schema pentru tinerii fermieri

  0,397

  0,397

  Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

  0,013

  0,000

  Alte corecții - corecție propusă pentru „erori cunoscute” constatate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2010

  0,198

  0,198

  Alte corecții - corecție propusă pentru neraportarea dobânzii aferente datoriilor

  0,030

  0,030

  Italia

   


  Fructe și legume - corecție propusă pentru un sistem de control care prezintă deficiențe grave și pentru fraudă în sectorul prelucrării citricelor

  17,914

  17,914

  Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru câteva cerințe legale în materie de gestionare prost controlate, pentru 3 GAEC nedefinite și pentru aplicarea incorectă a unor sancțiuni

  48,302

  48,095

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru absența controalelor încrucișate cu baza de date privind animalele, precum și pentru întârzierea controalelor la fața locului

  1,246

  1,246

  Alte corecții - corecție propusă pentru întârzierea plăților

  2,294

  0,000

  Alte corecții - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește criteriile de acreditare

  6,354

  6,354

  Lituania  Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru lipsa unor GAEC, pentru GAEC prost controlate și pentru deficiențe în aplicarea unor sancțiuni

  1,462

  1,461

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru un sistem slab de control privind eligibilitatea beneficiarilor

  3,033

  3,033

  Malta  Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru sistemul de sancțiuni indulgent

  0,069

  0,069

  Olanda  Alte corecții - corecție propusă pentru „erori cunoscute” constatate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2010

  0,689

  0,689

  Polonia  Fructe și legume - corecție propusă pentru întârzierea plăților și pentru deficiențe în ceea ce privește controalele fizice, administrative și contabile

  0,661

  0,659

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în gestionarea sistemului de pensionare anticipată

  34,452

  34,452

  România  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe în aplicarea de sancțiuni în cadrul măsurii privind modernizarea exploatațiilor agricole

  12,501

  12,501

  Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru controale incomplete privind parcelele și registrele

  5,199

  2,960

  Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

  0,083

  0,000

  Suedia  Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon

  0,003

  0,000

  Slovenia  Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru nerespectarea ratei minime a controalelor la fața locului privind ovinele și pentru neaplicarea de sancțiuni în caz de întârziere a aplicării de crotalii la bovine

  0,098

  0,098

  Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru deficiențe în calcularea drepturilor la plată

  0,188

  0,188

  Slovacia  Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru o GAEC nedefinită și pentru deficiențe ale controalelor la fața locului

  1,558

  1,558

  Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

  0,346

  0,000
  TOTAL

  414,327

  393,050

   

  Anexa II: Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR


  Decizia 40: Corecții per sector (în milioane EUR)

  Sectorul

  Valoarea corecției

  Valoarea impactului financiar al corecției[4]

   

   

   

  Restituiri la export

  40,596

  40,596

     Fructe și legume

  18,575

  18,573

     Stocuri de intervenție și alte măsuri de piață

  0,428

  0,428

     Prime pentru șeptel

  8,259

  8,249
  Ajutor pe suprafață

  145,583

  131,380
  Ecocondiționalitate

  78,750

  78,470
  Dezvoltare rurală

  105,307

  103,023
  Întârzierea plăților

  1,814

  0,000

     Alte corecții

  15,015

  12,331

   

   

   

  TOTAL

  414,327

  393,050

  [3]Impactul financiar net al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană.

  [4]Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană.

  Ultima actualizare: 26/02/2013  |Începutul paginii