Cale de navigare

Principalele decizii de constatare a încălcării legislației UE din luna aprilie

25/04/2013

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la constatarea încălcării legislației UE, Comisia Europeană inițiază acțiuni împotriva statelor membre pentru că nu au respectat întocmai obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat 141 de decizii, inclusiv 20 avize motivate și 4 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații referitoare la procedura de constatare a încălcării legislației, a se consulta MEMO/12/12.

  Avize motivate

  • Domeniul maritim: Comisia solicită MARII BRITANII și ROMÂNIEI să adopte măsuri naționale privind formalitățile de raportare pentru nave

  Comisia Europeană a solicitat Marii Britanii și României să transpună în dreptul național cerințele stabilite în Directiva privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (Directiva 2010/65/UE ). Termenul pentru implementare a fost 19 mai 2012. În ciuda scrisorilor de punere în întârziere trimise României și Marii Britanii în iulie 2012, cele două state membre nu au comunicat Comisiei toate măsurile naționale necesare. Adoptarea măsurilor legate de transpunere este importantă dat fiind obiectivul de a simplifica și a armoniza procedurile administrative aplicate transportului maritim.

  În consecință, Comisia emite un aviz motivat pentru fiecare dintre aceste două state membre (a doua etapă a procedurii de constatare a încălcării legislației UE). În lipsa unor răspunsuri satisfăcătoare în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestor state membre.

  (pentru mai multe informații: H. Kearns – Tel: +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

  Pagini Utile

  • Pentru informații despre pachetul de decizii privind încălcările din luna martie, a se vedea MEMO/13/375
  Ultima actualizare: 25/04/2013  |Începutul paginii