Cale de navigare

Comisia Europeană propune strategia de creare a Uniunii energetice europene

25/02/2015

Cetățenii și companiile din România și Uniunea Europeană au nevoie de o gamă variată de opțiuni în domeniul energetic și de prețuri accesibile. Energia ar trebui să fie sigură și durabilă, să respecte mediul înconjurător, iar întreg sectorul energetic ar trebui să fie caracterizat de un nivel mai ridicat de concurență și libertate de alegere pentru  consumatori.

Comisia Europeană a prezentat, pe 25 februarie 2015, strategia privind realizarea unei veritabile Uniuni energetice europene.

  Comisia Europeană propune strategia de creare a Uniunii energetice europene

  Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Sectorul energetic a fost prea mult timp privat de libertățile fundamentale ale Uniunii. Evenimentele curente ilustrează ceea ce este în joc: mulți europeni se tem că nu vor dispune de resursele energetice necesare pentru a-și încălzi locuințele. Este vorba despre o acțiune comună și pe termen lung pentru Europa. Vreau ca energia care stă la baza economiei noastre să fie robustă, fiabilă, sigură și din ce în ce mai regenerabilă și mai durabilă.”

  Concret, Uniunea energetică este caracterizată de:

  • Solidaritate: reducerea dependenței de furnizori unici și folosirea la maximum a energiei furnizate de statele vecine, însoțită de creșterea transparenței în ceea ce privește acordurile încheiate cu țările terțe;
  • Fluxuri de energie echivalente unei a cincea libertăți: trecerea liberă a fluxului energetic peste frontiere, redefinirea pieței energiei electrice, revizuirea dramatică a intervențiilor statului pe piața internă și eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare mediului;
  • Eficiența energetică pe primul loc: redefinirea ei fundamentală și considerarea acesteia ca sursă de energie în sine;
  • Tranziția către o societate durabilă cu emisii reduse de carbon: garantarea faptului că energia produsă local poate fi absorbită cu ușurință și cu eficacitate în rețea, precum și dezvoltarea următoarei generații de tehnologii.

  Măsurile propuse de către Comisia Europeană includ:

  • O strategie-cadru pentru o Uniune energetică robustă, dublată de o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Ea stabilește obiectivele, precum și etapele detaliate pe care Comisia Juncker le va întreprinde pentru atingerea acestora.
  • O comunicare privind interconectarea, axată pe măsurile necesare atingerii obiectivului ca cel puțin 10% din capacitatea de producție de energie electrică a unui stat membru să poată depăși frontierele până în 2020.
  • O comunicare ce stabilește viziunea pentru un acord global privind clima transparent, dinamic și obligatoriu din punct de vedere juridic, care va fi discutat la Paris în luna decembrie 2015.

  Persoane de contact:

  Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

  Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

  Întrebări din partea publicului larg:

  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 23/06/2015  |Începutul paginii