Cale de navigare

Eficiența energetică, ocuparea forței de muncă și IMM-urile sunt punctele principale ale politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020, conform noului raport al Comisiei

23/07/2014

Cel de-al 6-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială al Comisiei Europene arată că politica de coeziune a UE contribuie la atingerea obiectivelor de creștere ale Strategiei Europa 2020, prin crearea de locuri de muncă și prin reducerea disparităților în interiorul Europei. În perspectiva perioadei 2014-2020, raportul schițează modul în care vor fi direcționate investițiile înspre domenii-cheie, precum eficiența energetică, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și IMM-urile, pentru ca investițiile să aducă beneficii maxime cetățenilor.

  Raportul analizează situația coeziunii în Uniune și evidențiază problemele cu care se confruntă autoritățile locale, regionale și naționale în lupta pentru a depăși impactul crizei economice și financiare. În special, în raport se constată că politica de coeziune a atenuat declinul dramatic al investițiilor publice, injectând resurse financiare extrem de necesare în multe state membre și creând o stabilitate financiară vitală pentru atragerea de investiții private.

  Investițiile din cadrul politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013 au produs deja rezultate palpabile. Cifrele de până acum (până la sfârșitul anului 2012) indică crearea a circa 600 000 de locuri de muncă noi, sprijinirea a 80 000 de întreprinderi noi, oferirea accesului la banda largă unui număr de 5 milioane de cetățeni și îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru 3,3 milioane de persoane. În plus, 5,7 milioane de persoane au fost ajutate să-și găsească un loc de muncă și încă 8,6 milioane au fost sprijinite în obținerea unei calificări.

  Investițiile din cadrul rundei financiare actuale, 2014-2020, se preconizează că vor fi chiar mai eficace, cu o direcționare mai bună înspre sectoare-cheie, precum economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, competitivitatea IMM-urilor, inovarea și ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. Investițiile din cadrul politicii de coeziune a UE se vor cifra la peste 38 de miliarde de euro, destinați să susțină trecerea la o economie mai ecologică prin investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile - comparativ cu 16,6 miliarde de euro investiți în economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon în perioada 2007-2013. Conform planurilor de cheltuieli și acordurilor de parteneriate ale statelor membre, fonduri de până la 33 de miliarde de euro (reprezentând o creștere de aproape 10 miliarde de euro) vor susține IMM-urile Europei în eforturile lor de a deveni mai competitive. Peste 80 de miliarde de euro vor fi investiți în capitalul uman prin Fondul social european și prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

  Comentând pe marginea raportului, comisarul pentru politica regională a declarat: „Raportul de azi demonstrează cu claritate că politica de coeziune a devenit un instrument modern și flexibil de abordare a diferitelor provocări cu care se confruntă Europa. Această politică este acum brațul investițional al Europei: forță de reacție în caz de criză și forță strategică în ceea ce privește creșterea și generarea necesarelor locuri de muncă. Vremea subvențiilor uriașe pentru drumuri și poduri începe să treacă, întrucât multe state membre și-au redus decalajele în domeniul infrastructurii. Investițiile direcționate înspre inovare și o creștere economică ecologică vor crea locuri de muncă durabile și de calitate și vor spori competitivitatea regiunilor noastre. Însă criza și-a lăsat amprenta asupra multor orașe și regiuni. Disparitățile continuă să existe și avem încă multe de făcut. Aceste fonduri trebuie cheltuite cu înțelepciune pentru a obține rezultatele optime, în special în orașele și regiunile în care nevoile sunt cele mai urgente.”

  László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a afirmat: „Cel de-al 6-lea raport privind coeziunea oferă o imagine aprofundată a valorii adăugate a politicii de coeziune a UE, care este o sursă vitală de investiții în creșterea economică și în progresul social în toate cele 28 de state membre. Fondul social european reprezintă aproape un sfert din politica de coeziune și este principalul instrument al UE pentru investiții în competențe și în șanse pentru cetățeni. FSE sprijină investițiile în crearea de locuri de muncă, în incluziunea socială și în educație, dar și în buna guvernanță și în reforma administrației publice. Raportul de coeziune vine într-un moment important, în care se adoptă acordurile de parteneriat cu statele membre individuale pentru perioada de programare 2014-2020 și în care se negociază programele operaționale. Raportul oferă o bună imagine asupra situației în care ne aflăm și asupra a ceea ce ne mai rămâne de făcut pentru a transpune bugetul pentru 2014-2020 în proiecte pe teren.”

  În raport se subliniază și necesitatea unei bune guvernanțe, afirmându-se că, în lipsa acesteia, nu se pot atinge rate semnificative de creștere și nici convergența economică regională. Deși guvernanța s-a îmbunătățit pretutindeni în Europa, investițiile vor continua să ajute la consolidarea capacității administrative în anumite state membre, prin formarea și sprijinirea personalului, pentru a asigura o utilizare robustă și eficace a banilor contribuabililor din UE.

  Chiar dacă orașele sunt în general considerate motoare de creștere și de inovare, tot ele sunt cele care au suferit de pe urma crizei mai mult decât alte regiuni în ceea ce privește pierderile de locuri de muncă. Locuitorii orașelor riscă mai mult să se afle în situații de sărăcie și de excluziune socială, în multe state membre. Și din acest motiv, noile reguli ale politicii de coeziune prevăd că cel puțin 20% din Fondul social european ar trebui investit în consolidarea incluziunii sociale și în combaterea sărăciei.

  Comisia lansează, de asemenea, o nouă Platformă pentru date deschise a politicii de coeziune pentru sprijinirea orientării mai intense înspre rezultate, pentru creșterea transparenței și pentru promovarea dezbaterii privind eficiența finanțării în cadrul politicii de coeziune. Utilizatorii pot explora datele raportului prin intermediul mai multor hărți și grafice interactive și pot, de asemenea, să includă comentarii.

  Context

  Cel de-al 5-lea raport privind coeziunea, publicat în 2012, a subliniat necesitatea unor investiții mai bine corelate cu Strategia Europa 2020, cu condiții preliminare mai stricte și cu rezultate mai ușor de urmărit. Politica de coeziune reformată, cu abordarea sa puternic strategică, ține seama de aceste recomandări. Noile reguli și condiții preliminare pentru finanțare garantează că există cadrul de reglementare și macroeconomic adecvat pentru a asigura impactul sporit al politicii.

  Raportul actual arată că, deși criza economică recentă a dus la mărirea discrepanțelor regionale în ceea ce privește creșterea, cifrele și previziunile naționale indică o inversare a tendinței, grație unor investiții mai bine direcționate în cadrul politicii de coeziune.

  Persoane de contact:

  Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, tel. mobil: +32 460 766565

  Annemarie Huber +32 2 299 33 10, tel. mobil: +32 460 793310

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 23/07/2014  |Începutul paginii