Cale de navigare

Politica agricolă comună: Comisia pregăteşte noi simplificări

20/11/2009

Într-un raport dat publicităţii astăzi, Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene şi-a prezentat răspunsurile la cele 39 de propuneri de simplificare pe care statele membre le-au înaintat împreună Comisiei în aprilie. Documentul de lucru cuprinde informaţii despre rezultatele procesului de evaluare şi o trecere în revistă a progreselor realizate din martie 2009. Raportul va fi discutat la reuniunea Consiliului Agricultură din decembrie.

  „Fermierii europeni, mai ales în actualul climat economic, nu trebuie ţinuţi în loc cu reguli inutil de complicate şi birocraţie”, a declarat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală. „Raportul dovedeşte că susţinem acest mod de abordare. Nu suntem pentru simplificare doar din gură. Avem în vedere acţiuni concrete.”

  Majoritatea celor 39 de sugestii au primit o apreciere pozitivă. Comisia îşi propune să le dea curs şi să le pună în practică rapid. De fapt, o parte dintre ele au fost deja avansate şi incluse în normele revizuite privind plăţile directe care se vor pune în aplicare începând de la 1 ianuarie 2010.

  Documentul de lucru al Comisiei prezintă şi o serie de iniţiative suplimentare de simplificare, cum ar fi realizarea unor programe mai suple de promovare a produselor agricole. De asemenea, se ia în considerare o posibilă eliminare a normelor cu privire la etichetarea facultativă a cărnii de vită şi mânzat, ca şi posibilitatea armonizării termenelor de plată ale unor măsuri de dezvoltare rurală cu cele ale plăţilor directe.

  Comisia lucrează la simplificarea politicii agricole comune încă de la prima comunicare publicată pe această temă în 2005.Această activitate se integrează perfect în strategia globală pentru o mai bună legiferare care urmăreşte, printre altele, reducerea cu 25% a sarcinilor administrative până în 2012.

  Raportul este disponibil la următoarea adresă:

  http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii