Cale de navigare

Anunțarea câștigătorilor primei ediții a concursului Natura 2000

22/05/2014

Câștigătorii primei ediții a concursului Natura 2000 au fost anunțați miercuri, 21 mai, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bruxelles. Trofeele le-au fost înmânate de către comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, și de către membrii juriului.

  „Adresez cele mai sincere felicitări acestor câștigători meritorii!”, a declarat comisarul Potočnik. „Datorită eforturilor neobosite depuse de cei care lucrează pentru și în siturile Natura 2000, vasta noastră rețea de zone protejate se transformă într-o adevărată reușită pentru cooperarea europeană. Aceste premii prezintă câteva exemple ale acțiunilor remarcabile întreprinse pe întreg teritoriul UE de administratorii siturilor, de autoritățile publice, de organizațiile din domeniul conservării și de voluntari, de agricultori, de silvicultori, de vânători și pescari, de oameni de știință, de profesori și de multe alte categorii de persoane. Le dedicăm această zi lor, care merită pe deplin acest succes.”

  Natura 2000 este o rețea formată din peste 27.000 de situri protejate care acoperă 18% din suprafața terestră a UE și 4% din zonele marine, protejând și valorificând patrimoniul natural al Europei. Aceste premii sunt o recunoaștere a excelenței în gestionarea siturilor Natura 2000, scoțând în evidență valoarea rețelei pentru comunitățile și economiile locale. Premiile, care reflectă gama largă de activități desfășurate în rețeaua Natura 2000, se acordă pentru cinci secțiuni: Conservare, Beneficii socioeconomice, Comunicare, Concilierea intereselor/percepțiilor și Crearea de rețele și cooperarea transfrontalieră.

  Și câștigătorii sunt…

  Premiul pentru secțiunea "Conservare" se acordă unui proiect de salvare a acvilei de câmp în Sakar, Bulgaria. Datorită eforturilor echipei responsabile de acest proiect și cooperării dintre practicienii în domeniul conservării și întreprinderile private, populația locală din această specie, pe cale de dispariție la nivel mondial, a fost salvată. Prin colaborarea cu societățile din sectorul energetic pentru izolarea liniilor electrice periculoase și pentru îngroparea cablurilor aeriene, acest proiect a dus la eliminarea riscului de electrocutare, o problemă gravă cu care se confruntă această specie răpitoare.

  Premiul pentru  secțiunea "Beneficii socio-economice" se acordă unui proiect din Sighișoara-Târnava Mare, România, care reprezintă un exemplu impresionant privind modul în care Natura 2000 generează creștere economică și asigură mijloace durabile de subzistență în zonele rurale. Proiectul le permite agricultorilor să ducă un trai mai bun lucrând în mod durabil terenuri cu valoare naturală ridicată, protejând, în același timp, un peisaj unic, cu o biodiversitate bogată. Datorită acestui proiect, 2 300 de familii de agricultori din regiune obțin venituri de peste 2,5 milioane EUR anual, iar astfel de inițiative încep să fie puse în aplicare și în alte regiuni din România.

  Premiul pentru secțiunea "Comunicare" se acordă sitului Raná-Hrádek din Republica Cehă pentru promovarea protecției habitatelor de pășune uscată în regiunea Louny. În fiecare an se organizează „Sărbătoarea stepelor”, un eveniment care se desfășoară în luna mai și care atrage 1 000 de persoane, precum și un concurs de creație artistică ce contribuie la sensibilizarea în mai mare măsură a copiilor cu privire la activitățile de conservare. Proiectul sporește gradul de sensibilizare a cetățenilor UE cu privire la valoarea patrimoniului natural.

  Premiul pentru secțiunea "Concilierea intereselor/percepțiilor" se acordă unui proiect pus în aplicare în situl Vijvergebied van Midden din Limburg, Belgia. Proprietarii de terenuri, organizațiile ecologiste și autoritățile — aflate, în trecut, în conflict în ceea ce privește conservarea naturii — colaborează în prezent pentru a gestiona zonele umede, datorită unei abordări inovatoare care îmbină economia, ecologia și educația.

  Premiul pentru secțiunea "Crearea de rețele și cooperarea transfrontalieră" se acordă unei rețele de cooperare tehnică din Spania pentru dezvoltarea standardelor de calitate în materie de gestionare și a unui site internet de referință privind situația rețelei Natura 2000 în Spania. Rebollar de Navalpotro din Guadalajara este o zonă în care aceste măsuri au fost aplicate cu succes, demonstrându-se că Natura 2000 este nu doar o rețea de specii și de habitate, ci și o rețea de persoane.

  Context

  Orice persoană direct implicată în activitatea rețelei Natura 2000 — întreprinderi, autorități, ONG-uri, voluntari, proprietari de terenuri, instituții de învățământ sau persoane fizice — se putea înscrie la acest concurs; s-au primit, în total, 163 de candidaturi din toată Europa. Dintre acestea, s-au selectat 22, care au fost supuse atenției unui juriu de înalt nivel, care apoi a desemnat câștigătorul pentru fiecare secțiune.

  Având în vedere interesul suscitat de acest concurs, calitatea contribuțiilor și importanța punerii în valoare a activității extraordinare de conservare desfășurate în întreaga Europă, Comisia Europeană intenționează să organizeze acest concurs în fiecare an.

  Persoane de contact:

  Pentru presă:

  Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

  Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

  Pentru public: Europe Direct, la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 22/05/2014  |Începutul paginii