Cale de navigare

Ocuparea forței de muncă: Fondul European de Ajustare la Globalizare plătește 24,3 de milioane de euro pentru a ajuta lucrătorii concediați în Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania și Suedia

22/03/2013

Comisia Europeană a făcut recent plăți către Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania și Suedia din Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG). Suma totală de 24,3 de milioane de euro va ajuta 5.271 de lucrători din aceste țări să se reîncadreze în câmpul muncii, în urma concedierii lor dintr-o gamă largă de sectoare, printre care cel al automobilelor, motocicletelor, telefoanelor mobile, produselor metalice, echipamentelor electronice și activităților sociale.

  Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, a declarat: „FEG este un instrument eficient în sprijinirea lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor din structura comerțului mondial. S-a dovedit utilitatea sa în cazuri de concedieri în urma crizei economice. Comisia salută faptul că statele membre au convenit să continue FEG pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020”.

  Defalcarea sumei de 24,3 de milioane de euro este următoarea:

  8,2 de milioane de euro vor fi destinați ajutorării a 2.416 de foști lucrători ai companiei Nokia (1.000 în Finlanda și 1.416 în România) care și-au pierdut locurile de muncă ca urmare a transferului liniilor de asamblare a telefoanelor mobile în țări asiatice. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1122 și IP/12/1123.

  5,5 de milioane de euro vor fi folosiți pentru a sprijini 1.350 de foști lucrători ai companiei Saab în Suedia. Concedierile sunt o consecință a orientării geografice a producției către Asia, datorită cererii crescânde de autoturisme de pe piețele asiatice. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1124.

  5,2 de milioane de euro vor servi la sprijinirea unui număr de 350 de lucrători concediați în localitatea Steiermark din Austria. Concedierile în sectorul serviciilor sociale mobile (respectiv cele pentru persoanele cu handicap și asistență mobilă pentru tineret) sunt o consecință a reducerii bugetelor sociale, ca urmare a crizei economice și financiare actuale. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1119.

  2,7 de milioane de euro vor sprijini un număr de 502 de lucrători concediați de zece producători de motociclete, piese de schimb și componente pentru industria de motociclete și mopede în/din Italia, care este principalul centru de producție din Europa în acest sector. Concedierile sunt rezultatul scăderii cererii pentru astfel de vehicule în întreaga Europă. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1120.

  1,4 de milioane de euro  vor fi destinați ajutorării a 153 de foști lucrători ai Flextronics Danemarca, un producător de circuite imprimate. Concedierile sunt o consecință directă a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, având ca urmare deplasarea facilităților de producție pentru echipamente electronice către Asia. În acest caz, sediul central (Singapore Flextronics) a decis închiderea filialei daneze. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1121.

  1,3 de milioane de euro vor oferi sprijin unui număr de 500 de lucrători concediați de producătorii spanioli de produse prefabricate din metal. Sectorul de produse metalice este un furnizor major pentru o gamă largă de industrii prelucrătoare, în special din sectorul construcțiilor navale, al construcțiilor în general și al producției de autovehicule. Toate aceste activități au fost influențate în mod semnificativ pe teritoriul UE de criza economică, lucru demonstrat în cererile anterioare de sprijin din partea FEG. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1125.

  Aceste plăți sunt rezultatul propunerilor făcute de către Comisie Parlamentului European și Consiliului de Miniștri, în urma cererilor de intervenție a FEG depuse de către țările în cauză. Consiliul și Parlamentul au aprobat aceste propuneri, lucru care a dus la eliberarea fondurilor.

  Context

  De la instituirea FEG, în 2007, au fost depuse 105 cereri de ajutor financiar în cadrul acestui fond. Au fost solicitate fonduri în valoare de aproximativ 454 de milioane de euro pentru sprijinirea unui număr de aproximativ 94.500 de lucrători. Un număr din ce în ce mai mare de state membre depun cereri de alocare de fonduri în cadrul FEG, cu scopul de a sprijini lucrătorii concediați dintr-un număr tot mai mare de sectoare.

  O mai mare deschidere a comerțului cu restul lumii favorizează pe ansamblu creșterea economică și ocuparea forței de muncă, dar poate, de asemenea, să cauzeze pierderea de locuri de muncă, în special în sectoarele vulnerabile, afectând lucrătorii cu nivel mai scăzut de calificare. Acesta este motivul pentru care președintele Comisiei, domnul Barroso, a propus crearea unui fond pentru a-i ajuta pe cei care trebuie să se adapteze la consecințele globalizării. FEG a fost creat la sfârșitul anului 2006 și a fost conceput pentru a demonstra solidaritatea majorității populației, care beneficiază de pe urma deschiderii piețelor, cu persoanele, puține la număr, care se confruntă cu șocul brusc al pierderii locului de muncă. În iunie 2009, regulamentul FEG a fost revizuit pentru a-i consolida rolul ca instrument rapid de intervenție, parte a strategiei de reacție a Europei la criza financiară și economică. Revizuirea Regulamentului FEG a intrat în vigoare la 2 iulie 2009 și se va aplica tuturor cererilor primite între 1 mai 2009 și 31 decembrie 2011. În absența unui acord în cadrul Consiliului, funcția de reacție la situațiile de criză a FEG nu poate fi prelungită după 2011.

  Bazându-se pe experiența acumulată prin utilizarea FEG începând din 2007 și pe valoarea sa adăugată pentru lucrătorii care au beneficiat de asistență și pentru regiunile afectate, Comisia a propus menținerea fondului și pe durata cadrului financiar multianual 2014-­2020, îmbunătățind totodată și mai mult funcționarea sa. Aceasta include acoperirea concedierilor care au loc ca urmare a crizei economice, precum și noi categorii de lucrători, cum ar fi cei temporari și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă.

  Persoane de contact:

  Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

  Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 22/03/2013  |Începutul paginii