Cale de navigare

Agenda digitală: Comisia lansează consultări privind pluralismul și libertatea mijloacelor de informare în masă și independența autorităților de reglementare în domeniul mass‑media audiovizuale

22/03/2013

Comisia Europeană lansează două consultări publice, care vor fi deschise până la 7 iunie 2013 și care oficializează o dezbatere inițiată ca urmare a unor recomandări formulate în ianuarie 2013 de un grup independent la nivel înalt pentru libertatea și pluralismul mass-media, reunit de Comisie.

  Prima și cea mai amplă consultare invită participanții să formuleze observații cu privire la aspecte precum domeniul de aplicare al competenței UE de a acționa în vederea protejării libertății mijloacelor de informare în masă, rolul autorităților publice, respectiv al autoreglementării sau protecția surselor jurnalistice în Europa. Concluziile consultării vor permite Comisiei să identifice eventualele domenii în care există un sprijin larg pentru măsuri la nivel european sau național privind garantarea libertății mijloacelor de informare în masă.

  A doua consultare se limitează, în mod specific, la recomandarea grupului la nivel înalt ca organismele de reglementare a conținutului audiovizual să fie independente. Mass-media audiovizuale fac deja obiectul unor reglementări la nivelul UE. Comisia solicită opinii cu privire la opțiuni de consolidare a independenței acestor autorități, ale căror activități influențează în mod direct sectorul mass-media audiovizuale și, deci, la o scară mai largă, libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă. Printre opțiunile avute în vedere se numără o posibilă revizuire a articolului 30 din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (SMA).

  Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „În UE ne confruntăm cu amenințări la adresa libertăților noastre fundamentale, precum libertatea și pluralismul mass-media pe întreg teritoriul Europei. Grupul la nivel înalt ne-a transmis un semnal puternic că este necesar să luăm măsuri hotărâte pentru a garanta, în viitor, libertatea și pluralismul serviciilor noastre mass-media. În numele democrației noastre, vă invit să vă exprimați opiniile în cadrul acestor consultări.”

  Context

  Directiva SMA vizează să creeze o piață unică a serviciilor mass-media audiovizuale și să confere certitudine juridică sectorului european al televiziunii și al audiovizualului. Ea creează condiții de concurență echitabile pentru prestarea la nivel transfrontalier atât a serviciilor de radiodifuziune, cât și a serviciilor audiovizuale la cerere și urmărește prezervarea diversității culturale, protejarea copiilor și a consumatorilor, garantarea pluralismului mass-media și combaterea urii pe considerente rasiale, sexuale, naționale și religioase.

  Persoane de contact:

  Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

  Linda Cain (+32 2 299 90 19)

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 22/03/2013  |Începutul paginii