Navigation path

Transporturile: un nou pas înainte către un viitor sustenabil

20/11/2009

Comisia Europeană găzduieşte astăzi, la Bruxelles, o conferinţă la nivel înalt privind viitorul sistemului european de transporturi.Acest eveniment marchează încheierea a două consultări publice lansate de Comisie în iunie 2009 prin comunicarea sa „Un viitor sustenabil pentru transporturi” şi prin Cartea verde intitulată „Reţea transeuropeană de transport:Reexaminare a politicii în domeniu”.Scopul acestei conferinţe, deschise de Vicepreşedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, este de a reuni contribuţiile părţilor interesate şi de a discuta ideile concrete apărute pe parcursul procesului de consultare. Va urma, anul viitor, publicarea unei Cărţi albe care va defini o viziune asupra viitorului transporturilor şi măsurile specifice care trebuie adoptate în următorii zece ani.

  Vicepreşedintele Antonio Tajani, responsabil cu transporturile, a declarat:„În decursul mileniilor, transporturile au determinat progresul omenirii.Datorită dezvoltării modurilor şi infrastructurii de transport au fost descoperite noi lumi, noi drumuri, noi stiluri de viaţă - pentru a enumera doar câteva dintre beneficii.Politica noastră viitoare în domeniul transporturilor ar trebui să reflecte principalele obiective europene de astăzi şi din anii următori:decarbonizarea transporturilor, promovarea unei Europe a cetăţenilor şi încurajarea unor noi surse de creştere economică şi de competitivitate.De exemplu, eu personal aş dori să asist la crearea unor coridoare verzi şi a unui fond dedicat transporturilor în sensul cel mai larg al cuvântului sau la formarea unei reţele centrale de proiecte TEN-T.Sunt încântat de răspunsul de până acum al publicului la procesul de consultare, iar reuniunea de astăzi reprezintă, pentru părţile interesate şi pentru cetăţenii interesaţi, o nouă oportunitate de a influenţa modul în care reacţionăm la provocările importante cu care ne vom confrunta.”

  Evenimentul de astăzi, găzduit de Vicepreşedintele Tajani cu sprijinul preşedinţiei suedeze, are drept scop identificarea măsurilor de politică pe care părţile interesate ar dori să le regăsească în următoarea Carte albă a Comisiei privind transporturile pentru perioada 2010-2020.La conferinţă participă aproximativ 500 de persoane reprezentând o diversitate de părţi interesate, printre care operatori de transport, autorităţi din domeniul transporturilor, autorităţi naţionale, regionale şi locale, universitari şi asociaţii de utilizatori.

  Grupurile de discuţie din cadrul conferinţei sunt organizate în jurul a trei teme principale:

  - integrarea modurilor de transport, în special prin politica din domeniul infrastructurii şi prin reexaminarea politicii din domeniul reţelei transeuropene de transport (TEN-T);

  - promovarea tehnologiilor inovatoare pentru vehiculele ecologice şi pentru gestionarea traficului,precum şi

  - răspunsul la necesităţile viitoare atât ale utilizatorilor de transporturi, cât şi ale lucrătorilor din acest domeniu.

  Discuţia atinge principalele obiective strategice ale Comunicării privind viitorul transporturilor şi ale Cărţii verzi privind TEN-T.Printre acestea se numără dezvoltarea unei reţele TEN-T multimodale şi complet integrate, o politică alternativă în domeniul carburanţilor,utilizarea de vehicule şi tehnologii inovatoare în domeniul transporturilor şi acordarea unei poziţii-cheie utilizatorilor de transporturi şi lucrătorilor din acest domeniu, ca principali actori în cadrul viitorului sistem de transporturi.

  După conferinţa de astăzi a părţilor interesate şi după adoptarea concluziilor Consiliului, programată pentru luna decembrie 2009, Comisia va începe să elaboreze măsuri concrete pentru a configura viitoarea politică europeană din domeniul transporturilor.

  În 2001, Comisia a publicat o Carte albă care stabilea agenda politicii europene din domeniul transporturilor până în 2010.Deoarece această perioadă de zece ani se apropie de sfârşit, urmează să se adopte o nouă Carte albă a transporturilor în al doilea semestru al anului 2010.

  Pentru informaţii suplimentare, inclusiv un rezumat al răspunsurilor la consultările publice, accesaţi link-ul:

  http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm

  Last update: 17/11/2011  |Top