Cale de navigare

Calitatea aerului: Comisia trimite avertismente către opt state membre cu privire la nerespectarea standardelor UE de calitate a aerului

20/11/2009

Comisia Europeană a emis astăzi avertismente către opt state membre cu privire la eşecul repetat de a îmbunătăţi calitatea aerului.Au fost trimise scrisori Austriei, Belgiei, Danemarcei, Franţei, Greciei, României, Republicii Slovace şi Ungariei.Avertismentele se referă la emisiile excedentare de particule minuscule în suspensie cunoscute sub numele de PM10.În conformitate cu legislaţia UE, trebuiau atinse anumite limite până în anul 2005. Numeroase state membre au solicitat o prorogare a termenului pentru atingerea standardului PM10 până în iunie 2011, iar ţărilor care au demonstrat că fac eforturi în vederea respectării acestui standard li s-au acordat unele prelungiri. Scrisorile de astăzi se adresează ţărilor despre care se consideră că înregistrează întârzieri. Franţa primeşte în plus o scrisoare separată referitoare la incapacitatea sa de a controla emisiile de dioxid de sulf.

  Comisarul pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Poluarea cu particule în suspensie prezintă grave consecinţe pentru sănătatea umană şi sunt necesare standarde stricte. Aceste standarde trebuie aplicate pentru a-i proteja pe cetăţenii de pe tot cuprinsul UE şi prin urmare le solicit acestor opt state membre să remedieze aceste abateri şi să amelioreze protecţia cetăţenilor cât mai curând posibil. Sănătatea umană este o prioritate de vârf. Nu se poate tolera nicio întârziere.”

  Mai mulţi ani de întârziere

  Un prim avertisment scris a fost trimis Austriei, Belgiei, Danemarcei, Franţei, Greciei, României, Slovaciei şi Ungariei pentru întârzierile legate de respectarea cerinţelor referitoare la calitatea aerului.

  Legislaţia europeană obligă statele membre să introducă valorile-limită pentru PM10 până în 2005. Aceste limite impun atât o concentraţie anuală (40 μg/m3), cât şi o concentraţie zilnică (50 μg/m3) care nu trebuie depăşită de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic[1]. Ţările pot solicita derogări de la obligaţia de a respecta valorile-limită pentru PM10 până în iunie 2011, însă aceste derogări se acordă sub rezerva îndeplinirii unui anumit număr de condiţii. Statele membre trebuie să demonstreze că au înregistrat progrese în vederea respectării standardelor până la termenul limită prelungit şi că pun în aplicare un plan privind calitatea aerului care stabileşte acţiunile de reducere a emisiilor relevante pentru fiecare zonă de calitate a aerului.

  Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Grecia, Slovacia şi Ungaria au solicitat prelungiri, însă Comisia nu a fost convinsă de acţiunile lor de până în prezent. Rapoartele anuale privind calitatea aerului furnizate de aceste state membre pentru anul 2008 au arătat că valorile-limită sunt în continuare depăşite în mai multe zone, iar Comisia consideră prin urmare că aceste şapte state membre nu îşi respectă obligaţiile.

  România a fost avertizată că trebuie să trimită o notificare până la sfârşitul lunii martie 2009, dar nu s-a achitat de această obligaţie. Prin urmare, Comisia trimite un prim avertisment scris.

  [1]Directiva 1999/30/CE din 22 aprilie 1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător.

  Dioxidul de sulf din Franţa

  Într-o situaţie separată, Franţa primeşte şi un ultim avertisment scris motivat de incapacitatea de a controla valorile-limită pentru dioxidul de sulf. În luna iunie, Comisia a trimis Franţei un prim avertisment cu privire la măsurile instituite pentru a respecta valorile-limită pentru dioxidul de sulf, însă rapoartele arată că cinci zone industriale încă depăşesc limitele pentru SO2. Zonele în cauză sunt Fos-sur-Mer, Rouen, Lacq, Estuaire de la Seine şi Région Rhône-Alpes, pentru care au fost raportate depăşiri ale concentraţiilor de dioxid de sulf în 2005, 2006 şi 2007. Dacă nu se iau măsuri suplimentare, este probabil că Franţa nu se va conforma legislaţiei europene până în 2012. Prin urmare, a fost trimis un ultim avertisment scris.

  Context: consecinţele asupra sănătăţii

  Particulele în suspensie (PM10) se găsesc în special în emisiile poluante generate de industrie, transporturi şi încălzirea locuinţelor. Ele pot cauza astm, afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar şi moarte prematură.

  Procedura juridică

  În temeiul articolului 226 din tratat, Comisia are competenţa de a intenta acţiuni în justiţie împotriva statelor membre care nu-şi respectă obligaţiile.

  Atunci când consideră că este posibil să se fi produs o încălcare a legislaţiei UE care justifică iniţierea procedurii pentru încălcarea dreptului comunitar, Comisia transmite statului membru respectiv o scrisoare de somare (primul avertisment scris), solicitându-i să-şi prezinte observaţiile într-un anumit termen, de obicei de două luni.

  În funcţie de răspunsul din partea statului membru sau în lipsa unui răspuns, Comisia poate hotărî să-i transmită acestuia un aviz motivat (ultimul avertisment scris), în care se enunţă clar şi definitiv motivele care au condus la concluzia unei încălcări a legislaţiei UE şi se solicită statului membru să se conformeze într-o anumită perioadă de timp – de regulă, două luni.

  Dacă statul membru nu se conformează avizului motivat, Comisia poate decide să înainteze cazul Curţii Europene de Justiţie.În cazul în care Curtea de Justiţie stabileşte că a avut loc o încălcare a tratatului, statul membru în culpă trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma.

  Articolul 228 din tratat conferă Comisiei competenţa de a lua măsuri împotriva unui stat membru care nu respectă o hotărâre a Curţii Europene de Justiţie.Conform aceluiaşi articol, Comisia poate cere Curţii să sancţioneze financiar statul membru în cauză.

  Informaţii suplimentare

  Lista zonelor cu emisii excedentare defalcată pe state membre:

  http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

  Website despre prelungirea termenelor:

  http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii