Cale de navigare

Arhivă ştiri 2008

19.12.2008

În mai puţin de două săptămâni, Slovacia adoptă moneda euro, care împlineşte 10 ani

În mai puţin de două săptămâni, zona euro va avea două motive de sărbătoare:creşte la 16, cu Slovacia, numărul ţărilor din Uniunea Europeană care folosesc aceeaşi monedă, iar euro ajunge la cea de-a 10-a aniversare. Pentru a celebra aniversarea, va fi emisă o monedă specială de 2 euro şi se va difuza astăzi un documentar despre drumul care a dus la moneda unică şi despre beneficiile sale.Între timp, pregătirile sunt în plină desfăşurare în Slovacia.  Detalii...

18.12.2008

Nota informativă a Curţii de Conturi Europene referitoare la Raportul special nr. 11/2008 – Gestionarea sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru operaţiunile de depozitare publică a cerealelor

Obiectivul depozitării publice de produse agricole este de a stabiliza pieţele aferente şi de a asigura un nivel de viaţă echitabil populaţiei agricole. Statele membre achiziţionează produsele la preţul de intervenţie stabilit de Consiliu pe baza unei propuneri din partea Comisiei şi le depozitează până când acestea pot fi vândute fără să determine căderea preţurilor pe pieţele UE. Comisia rambursează statelor membre costul de depozitare şi o parte din preţul plătit iniţial pentru cumpărarea produselor stocate (elementul de depreciere).  Detalii...

18.12.2008

Eurobarometru Standard 70: Toamna anului 2008

Eurobarometrul de toamnă arată că atitudinile generale ale cetăţenilor faţă de UE au rămas în general stabile, în timp ce percepţia lor privind situaţia actuală şi perspectiva economică a fost dramatic afectată de criza financiară.  Detalii...

18.12.2008

Actualizarea normelor TV în 2009: Comisia îndeamnă statele membre la flexibilitate

După un an de la intrarea în vigoare a noii directive europene menite să liberalizeze normele TV şi să înlăture restricţiile depăşite şi birocratice cu privire la serviciile de televiziune digitală pe internet, de video la cerere şi de televiziune mobilă din Europa, statele membre ale UE au înregistrat puţine progrese în adaptarea normelor naţionale. Doar România a implementat complet noile norme europene cu privire la mijloacele audiovizuale, care au intrat în vigoare la 19 decembrie 2007 ( IP/07/1809). Directiva UE a serviciilor media audiovizuale, adoptată de Parlamentul European şi de Consiliul UE al Miniştrilor în urma unei propuneri înaintate de Comisie (IP/05/1573), a adaptat vechile norme UE pr  Detalii...

17.12.2008

Investiţiile în economia reală: politica de coeziune în centrul planului de redresare

Comisia Europeană a adoptat un raport care evidenţiază contribuţia politicii de coeziune în cadrul planului european de redresare economică şi sprijinul său acordat economiei reale. Raportul prezintă în mod detaliat măsurile prevăzute pentru accelerarea investiţiilor „inteligente” pe plan naţional şi regional prin simplificarea accesului la subvenţii, facilitarea sprijinului acordat persoanelor afectate de criză şi creşterea disponibilităţii de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM).  Detalii...

17.12.2008

Siguranţa jucăriilor: comisarul Kuneva urmează să semneze un acord cu vânzătorii cu amănuntul şi cu importatorii de jucării privind un „pact de siguranţă”

Comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, va semna mâine, într-un magazin de jucării din apropierea oraşului Bruxelles, un acord cu reprezentanţii vânzătorilor cu amănuntul şi ai importatorilor de jucării, ca parte a eforturilor Comisiei de a îmbunătăţi siguranţa jucăriilor prin angajarea tuturor actorilor din acest sector. Ceremonia de semnare, la care vor lua parte comisarul Kuneva şi reprezentanţii vânzătorilor cu amănuntul şi importatorilor europeni de jucării, va avea loc pe 18 decembrie la ora 11:30 în magazinul de jucării Dreamland, situat la adresa: Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800. Semnatarii din partea acestui sector (a se vedea lista de mai jos) vor conveni asupra unei serii de activităţi având scopul de a ameliora siguranţa jucăriilor, inclusiv de a oferi educaţie şi formare privind standardele de siguranţă, cu un accent special pe „segmentul inferior al pieţei”, unde se concentrează marea majo  Detalii...

12.12.2008

Ce a făcut UE pentru dumneavoastră în 2008?

Comisia Europeană a lansat anuarul său multimedia care prezintă unele dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene în 2008. Anuarul oferă o colecţie de poveşti de succes, în care acţiunile UE au condus la rezultate tangibile pentru cetăţeni, în chestiuni care merg de la securitatea jucăriilor la diminuarea efectelor crizei financiare.  Detalii...

12.12.2008

Mediu: O mai bună protecţie a speciilor sălbatice în Europa

Preţiosul mozaic de floră şi faună protejate al Europei s-a îmbogăţit astăzi odată cu extinderea semnificativă a reţelei europene de zone naturale protejate Natura 2000. Se includ 769 de situri noi şi o suprafaţă totală de 95 522 km2. Majoritatea siturilor sunt situate în noile state membre. Reţelei i s-au adăugat acum pentru prima oară zone din România şi Bulgaria, inclusiv zone situate de-a lungul ţărmului Mării Negre, care constituie habitatul multor specii de plante şi animale rare aflate în pericol.Natura 2000 include, în prezent, aproximativ 25 000 de situri care ocupă aproape 20 % din suprafaţa continentală a UE, ceea ce o transformă în cea mai mare reţea interconectată de zone protejate din lume. Ea reprezintă principala armă a UE în lupta împotriva reducerii biodiversităţii.   Detalii...

10.12.2008

Dreptul la liberă circulaţie şi şedere al cetăţenilor Uniunii Europene şi al familiilor acestora: Comisia evaluează aplicarea acestora de către statele membre

Comisia a adoptat astăzi un raport privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre al cetăţenilor Uniunii şi membrilor familiilor acestora. Concluzia raportului este că, în ansamblu, transpunerea acestei directive este mai degrabă dezamăgitoare. De asemenea, raportul prezintă măsurile pe care Comisia le va întreprinde pentru a se asigura că statele membre îşi îmbunătăţesc legislaţiile şi practicile administrative, astfel încât drepturile cetăţenilor UE să nu fie afectate.  Detalii...

10.12.2008

Medicamente sigure, inovatoare şi accesibile: o viziune reînnoită asupra sectorului farmaceutic

Uniunea Europeană a pierdut teren în ceea ce priveşte inovarea farmaceutică.Pacienţii europeni încă se confruntă cu inegalităţi în ceea ce priveşte disponibilitatea informaţiilor cu privire la medicamente, în timp ce medicamentele contrafăcute se răspândesc.Pentru a soluţiona aceste provocări, Comisia a prezentat un pachet care cuprinde patru părţi esenţiale: 1. o comunicare care propune o serie de reflecţii asupra modalităţilor de a ameliora accesul pe piaţă şi de a elabora iniţiative care să stimuleze cercetarea farmaceutică din UE, 2. o propunere care abordează problemele din ce în ce mai frecvente ale contrafacerii şi distribuţiei ilegale de medicamente, 3.propuneri care să le ofere cetăţenilor acces la informaţii de bună calitate privind medicamentele eliberate exclusiv pe bază de prescripţie medicală şi 4.propuneri care să amelioreze protecţia pacienţilor prin consolidarea sistemului comunitar de monitorizare a siguranţei („far  Detalii...

10.12.2008

Comisia publică orientări pentru a aduce televiziunea mobilă pe ecranele telefoanelor mobile ale cetăţenilor europeni

Comisia Europeană a făcut astăzi un pas decisiv către promovarea serviciilor competitive de televiziune mobilă în UE.Ea a publicat o serie de orientări privind autorizarea televiziunii mobile, pentru a accelera introducerea acestui serviciu în întreaga Europă. Conform estimărilor, veniturile obţinute din serviciile de televiziune mobilă în întreaga lume vor depăşi 7,8 miliarde de euro în 2013. Serviciile comerciale lansate înainte de vara acestui an în unele ţări europene arată o creştere continuă a cererii consumatorilor:numai în Ţările de Jos, 10 000 de utilizatori erau deja abonaţi la acest serviciu la începutul toamnei. Înainte de lansarea comercială a serviciului de către operatori, este necesară autorizarea acestuia de către statele membre.Pe lângă adăugarea standardului DVB-H la lista comunitară de standarde oficiale în martie 2008 (IP/08/451Detalii...

09.12.2008

UE adoptă un nou program pentru un internet mai sigur: 55 milioane EUR pentru ca internetul să devină un loc mai sigur pentru copii

De la 1 ianuarie 2009, UE va avea un nou program pentru un internet mai sigur. În urma exprimării de către Parlamentul European, la 23 octombrie, printr-o majoritate covârşitoare de voturi, a sprijinului acordat noului program pentru un internet mai sigur ( IP/08/1571), Consiliul de Miniştri adoptă astăzi noul program. Noul program pentru un internet mai sigur, care acoperă perioada 2009-2013, fusese propus de Comisia Europeană la 28 februarie 2008 ( IP/08/310) în scopul protejării copiilor în lumea virtuală din ce în ce mai sofisticată şi pentru a le da posibilitatea de a folosi în siguranţă servi  Detalii...

09.12.2008

Taxa de înmatriculare pentru automobile

Ca urmare a numeroaselor emailuri primite de la cetăţenii români, Comisia Europeană – Direcţia Generală Impozitare şi Uniune Vamală doreşte să facă următoarele precizări:  Detalii...

08.12.2008

Consumatori: comisarul Kuneva lansează în Bulgaria şi România programele UE de educaţie online pentru consumatori

Comisarul UE pentru consumatori, Meglena Kuneva, lansează astăzi la Sofia un nou program internet menit să-i ajute pe adulţi şi copii să îşi extindă cunoştinţele cu privire la drepturile lor de bază în calitate de consumatori. Aţi cumpărat un nou sistem hi-fi şi când aţi ajuns acasă aţi observat că nu funcţionează aşa cum ar trebui;aţi comandat cărţi pe internet, dar nu le-aţi primit nici până acum;aţi primit o factură pentru o notă de plată a telefonului mobil anormal de mare;aţi rezervat o vacanţă în străinătate înainte de începutul verii, dar realitatea nu s-a potrivit deloc cu ceea ce descria broşura. Ce puteţi face?Cum rezolvaţi aceste probleme de consumator?Programul UE de educaţie online pentru consumatori („DOLCETA” www.dolceta.eu) încearcă să ofere câteva răspunsuri la aceste întrebări importante.Programul descrie cu claritate – pe trei nivele, de la cel de  Detalii...

08.12.2008

Vieţi salvate – Comisia ia măsuri pentru îmbunătăţirea donării de organe în Europa

Comisia a adoptat astăzi măsuri importante în materie de siguranţă şi calitate cu privire la donarea de organe, precum şi un plan de acţiune care include 10 puncte în vederea colaborării cu statele membre la consolidarea sistemelor de donare şi de transplant al organelor în Europa. Pentru numeroşi pacienţi, transplantul de organe reprezintă unicul tratament disponibil care le poate salva viaţa. În prezent, există 56 000 de pacienţi în UE care aşteaptă un donator compatibil de organe. Se estimează că zilnic 12 persoane decedează aşteptând un transplant. Directiva şi planul de acţiune vizează trei subiecte-cheie: îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei organelor în Europa, creşterea disponibilităţii de organe şi sporirea gradului de eficienţă şi de accesibilitate al sistemelor de transplant.  Detalii...

05.12.2008

Lansarea pentru mass-media a Anului european al creativităţii şi inovării 2009

Comisia Europeană lansează astăzi campania de comunicare privind Anul european al creativităţii şi inovării 2009, sub deviza „Imaginează. Creează.Inovează”.Obiectivul Anului este promovarea de demersuri creative şi inovatoare în diferite sectoare ale activităţii umane şi contribuţia la o mai bună pregătire a Uniunii Europene pentru provocările viitoare ale unei lumi globalizate.  Detalii...

05.12.2008

Câştigătorii concursului "Reporter European" Ediţia 2008 - sesiunea II

Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunţă câştigătorii concursului "Reporter European", Ediţia 2008  - sesiunea II:  Detalii...

04.12.2008

Comisia propune drepturi noi pentru pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi pe cale maritimă

Comisia a adoptat astăzi două propuneri legislative stabilind o serie de drepturi pentru pasagerii care utilizează serviciile de autobuz şi maritime atât pe rutele interne, cât şi internaţionale. Drepturile includ reguli minime de informare a tuturor pasagerilor înainte de şi în timpul călătoriei, asistenţă şi despăgubiri în cazul întreruperii călătoriilor, măsuri în cazul întârzierilor şi asistenţă specială pentru persoanele cu mobilitate redusă. Pentru soluţionarea diferendelor propunerile prevăd organisme naţionale independente, ca şi în cazul sectoarelor aerian şi feroviar.  Detalii...

03.12.2008

Consultare publică privind viitorul domeniului "Libertate, securitate şi justiţie"

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind priorităţile în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei pentru perioada 2010 - 2014. Pentru a participa vă rugăm să completaţi formularul ataşat şi să îl trimiteţi prin poşta electronică la JLS-future@ec.europa.eu sau prin poştă, la adresa:  Detalii...

03.12.2008

Parteneriatul estic – un nou capitol în relaţiile UE cu partenerii săi răsăriteni

Propunerea Comisiei de a institui un nou Parteneriat estic reprezintă o nouă etapă în relaţiile UE cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus[1], Georgia, Moldova şi Ucraina. Acest parteneriat ambiţios prevede adâncirea semnificativă a nivelului de angajare politică, inclusiv perspectiva tranziţiei la o nouă generaţie de acorduri de asociere, integrarea extinsă în economia UE, facilitarea călătoriilor cetăţenilor din această regiune către UE cu condiţia îndeplinirii anumitor cerinţe de securitate, stabilirea de modalităţi mai concrete de asigurare a securităţii energetice care să fie avantajoase pentru toate părţile implicate şi creşterea nivelului de asistenţă financiară. UE propune să sprijine într-o mai mare măsură, prin activitatea sa de zi cu zi,  eforturile de reformă ale partenerilor săi, prin intermediul unui nou program global de consolidare instituţională şi a unei noi dimensiun  Detalii...

03.12.2008

Comisia intenţionează să combată discriminarea pe criterii de handicap

Comisia Europeană va lansa astăzi o dezbatere privind viitoarea politică europeană în materie de handicap, înainte de Ziua europeană a persoanelor cu handicap din 3 decembrie.Conferinţa „Acţiune la nivel local pentru o societate pentru toţi”, care are loc astăzi şi mâine la Bruxelles, va reuni actori cheie în materie de handicap, pentru a discuta cu privire la activităţile de continuare a actualului plan de acţiune european în favoarea persoanelor cu handicap.Aceasta va constitui, de asemenea, o ocazie de a dezbate recenta propunere legislativă a Comisiei Europene vizând combaterea discriminării în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii, la protecţie socială şi avantaje sociale, educaţie şi asistenţă medicală (a se vedea IP/08/1071 şi Detalii...

03.12.2008

Stabilirea unei proceduri umane şi corecte pentru solicitanţii de azil: Comisia UE propune modificarea sistemului european comun de azil

Comisia Europeană a adoptat astăzi propunerile de modificare a trei dintre instrumentele legislative existente ale sistemului european comun de azil. Directiva privind condiţiile de primire pentru solicitanţii de azil, Regulamentul Dublin, care determină statul membru responsabil de examinarea cererilor de azilşi Regulamentul Eurodac, o bază de date cuprinzând amprentele digitale ale solicitanţilor de azil, care sprijină funcţionarea Regulamentului Dublin.Aceste modificări sunt primele propuneri concrete prezentate de Comisie pentru punerea în aplicare a Planului strategic în materie de azil ( COM (2008) 360) şi a Pactul privind imigraţia şi azilul. Obiectivele acestora sunt garantarea faptului că toţi solicitanţii de azil beneficiază de un tratament corect şi egal, indiferent de locul din UE în care introduc cerer  Detalii...

03.12.2008

Importuri cu scutire de la plata taxelor vamale: de la 1 decembrie 2008, noi norme de scutire a călătorilor care intră în Uniunea Europeană de la plata taxelor vamale

La 1 decembrie 2008 intră în vigoare noi norme de scutire de la plata taxelor vamale la import. Călătorii vor face economii când vor importa bunuri în UE în bagajele lor personale. În acelaşi timp statele membre vor evita costurile administrative pe care le implică în momentul de faţă colectarea taxelor de mică valoare.  Detalii...

28.11.2008

Vizita în România a Comisarului European pentru Multilingvism

Comisarul European pentru Multilingvism, domnul Leonard Orban, se va afla la Bucureşti, în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2008.  Detalii...

27.11.2008

Comisia lansează un important plan de redresare pentru creştere şi locuri de muncă, în vederea stimulării cererii şi a restabilirii încrederii în economia europeană

Comisia Europeană a prezentat astăzi un plan amplu destinat să asigure redresarea Europei din criza economică actuală.Planul de redresare se bazează pe două elemente care se sprijină reciproc.În primul rând, măsuri pe termen scurt pentru stimularea cererii, menţinerea locurilor de muncă şi restabilirea încrederii.În al doilea rând, „investiţii inteligente” pentru a determina o creştere mai importantă şi o prosperitate durabilă pe un termen mai lung.Planul prevede acordarea unui stimul fiscal oportun, specific şi temporar în valoare de aproximativ 200 de miliarde €, respectiv 1,5 din PIB-ul UE, utilizând atât fonduri provenite din bugetele naţionale (aproximativ 170 de miliarde €, respectiv 1,2% din PIB), cât şi din bugetul UE şi cel al Băncii Europene de Investiţii (aproximativ 30 de miliarde €, respectiv 0,3% din PIB). Fiecare stat membru este invitat să ia măsuri importante care să fie favorabile atât cetăţenilor săi, cât şi restu  Detalii...

21.11.2008

Elevii din UE încep să înveţe limbi străine mai devreme

Comisia Europeană a prezentat astăzi un nou studiu privind predarea limbilor străine în şcolile europene, realizat de reţeaua Eurydice. Studiul oferă o imagine de ansamblu a predării limbilor, de la învăţământul primar la cel secundar general, în cele 31 de ţări participante la programul comunitar de învăţare de-a lungul vieţii. Cei aproximativ 40 de indicatori utilizaţi indică sprijinul în creştere de care se bucură învăţarea limbilor străine în învăţământul general, cu un număr mai mare de elevi care încep să înveţe o limbă străină devreme. Aceste constatări indică faptul că ţările participante sunt în consonanţă cu rezoluţia Consiliului privind o strategie europeană în favoarea multilingvismului, prezentată astăzi.  Detalii...

20.11.2008

Arctica merită atenţia Uniunii Europene – un prim pas către o politică a UE pentru Arctica

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare privind „Uniunea Europeană şi regiunea arctică”, în care evidenţiază efectele schimbărilor climatice şi ale activităţilor umane în Arctica. Pe lângă prezentarea intereselor şi a obiectivelor politicii UE, textul comunicării propune şi un răspuns sistematic şi coordonat la noile provocări care apar într-un ritm rapid. Astfel, comunicarea reprezintă primul pas către o politică a UE pentru Arctica şi, totodată, o contribuţie importantă la aplicarea politicii maritime integrate a UE.  Detalii...

20.11.2008

„Europeana”, biblioteca digitală a Europei, este acum online

S-a deschis astăzi pentru public biblioteca europeană multimedia online „Europeana”. La adresa www.europeana.eu, utilizatorii internetului din întreaga lume vor găsi de acum peste două milioane de cărţi, hărţi, înregistrări, fotografii, documente de arhivă, tablouri şi filme din bibliotecile naţionale şi instituţiile culturale ale celor 27 de state membre ale UE. „Europeana” inaugurează noi modalităţi de explorare a patrimoniului european: printr-un portal web disponibil în toate limbile UE, amatorii de artă, literatură, ştiinţă, politică, istorie, arhitectură, muzică sau cinema vor putea accesa rapid şi gratuit cele mai mari colecţii şi capodopere din Europa reunite într-o singură bibliotecă virtuală. Acesta este însă numai începutul. Din 2010, biblioteca va pune la dispoziţie milioane de opere reprezentând bogata diversitate culturală a Europei şi va cuprinde zone inter  Detalii...

20.11.2008

Comisia salută acordul politic privind introducerea unui program de distribuire a fructelor în şcoli în valoare de 90 milioane EUR pe an

Comisia Europeană salută acordul politic realizat astăzi în cadrul Consiliului pentru agricultură privind propunerea sa de introducere, la nivelul Uniunii Europene, a unui program prin care elevii să beneficieze de fructe şi legume. Se vor aloca fonduri europene de 90 milioane EUR pe an pentru achiziţionarea şi distribuirea de fructe şi legume proaspete în şcoli. Această sumă va fi completată cu finanţare de la bugetele naţionale şi din fonduri private în statele membre care optează pentru introducerea acestui program. Scopul programului de distribuire a fructelor în şcoli este de a  încuraja tinerii să dobândească bune obiceiuri alimentare pe care, probabil, aşa cum arată studiile, le vor păstra pe tot parcursul vieţii. Pe lângă distribuirea de fructe şi legume unui grup ţintă de elevi, programul va presupune participarea statelor membre la elaborarea unor strategii care să includă iniţiative educaţionale şi de sensibilizare, precum şi schi  Detalii...

20.11.2008

Consumatori: comisarul Kuneva inaugurează primul master european în domeniul aspectelor privind consumatorii

Comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, a inaugurat astăzi oficial primul master european în domeniul aspectelor privind consumatorii. Masterul va fi un program de studii sprijinit de UE, propus în 13 oraşe europene din 9 state membre:Germania, Franţa, Spania, Belgia, Danemarca, Ţările de Jos, Polonia, România şi Regatul Unit.Obiectivul este de a introduce o formare profesională în materie de aspecte privind consumatorii, pentru a putea aduce pe piaţa muncii profesionişti cu pregătire în domeniu care să se ocupe de aspectele privind consumatorii în întreprinderi, în instituţiile responsabile de elaborarea politicilor şi chiar în cadrul organizaţiilor de consumatori. În prezent, nu există o calificare profesională europeană în acest domeniu şi noul master universitar vizează compensarea acestei lacune. Cursurile vor fi consacrate legislaţiei privind protecţia consumatorilor, analizei comportamentului şi psihologiei consuma  Detalii...

18.11.2008

Ajutoare de stat: cel mai recent tablou de bord arată că statele membre se îndreaptă spre o mai bună direcţionare a ajutorului

Cel mai recent tablou de bord privind ajutoarele de stat al Comisiei Europene arată că statele membre folosesc din ce în ce mai mult posibilităţile oferite de normele UE privind ajutorul de stat, revizuite recent, pentru o mai bună direcţionare a ajutorului.În 2007, statele membre au alocat, în medie, 80% din ajutoarele acordate către obiective orizontale, comparativ cu aproximativ 50% la mijlocul anilor 1990, majorând totodată fondurile destinate C&D şi ajutorului de mediu.Confruntându-se cu actuala criză financiară, acţiunea coordonată a statelor membre şi a Comisiei a asigurat mobilizarea rapidă a mecanismelor de sprijinire a sectorului financiar, în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat.  Detalii...

18.11.2008

O mai bună aplicare a dreptului comunitar

Comisia Europeană a prezentat astăzi Raportul anual cu privire la monitorizarea aplicării dreptului comunitar.Documentul descrie modul în care Comisia transpune în acţiuni obiectivele sale pentru o mai bună legiferare, şi anume: evaluarea mai atentă a impactului la nivel naţional în momentul elaborării legislaţiei; colaborarea cu statele membre în vederea rezolvării problemelor pe care le ridică cetăţenii, rezolvarea mai rapidă şi mai eficientă a problemelor decât prin acţiunea în justiţie; îmbunătăţirea eficienţei în gestionarea cazurilor de încălcare a dreptului comunitar şi consolidarea dialogului cu Consiliul, Parlamentul European şi publicul cu privire la aplicarea legislaţiei.  Detalii...

18.11.2008

Libera circulaţie a lucrătorilor are efecte pozitive pentru economia Europei

Un raport al Comisiei Europene dat publicităţii astăzi arată că lucrătorii mobili din ţările care au aderat la UE în 2004 şi 2007 au un impact pozitiv asupra economiilor statelor membre şi nu le provoacă acestora perturbări serioase pe pieţele forţelor de muncă. Lucrătorii din UE-8, ca şi cei din Bulgaria şi România, contribuie semnificativ la creşterea economică durabilă fără să-i înlocuiască pe lucrătorii locali şi fără să le micşoreze acestora salariile. Atât pentru UE în general, cât şi pentru majoritatea ţărilor, fluxurile de forţă de muncă sunt limitate comparativ cu dimensiunile pieţelor forţei de muncă şi cu influxurile provenite din ţări din afara UE.  Detalii...

Protecţia consumatorilor: Comisia Europeană găzduieşte prima întâlnire la nivel înalt UE–China–SUA

18.11.2008

Protecţia consumatorilor: Comisia Europeană găzduieşte prima întâlnire la nivel înalt UE–China–SUA privind securitatea produselor

Comisarul pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, preşedintele Comisiei pentru securitatea produselor de consum (Consumer Product Safety Commission) din SUA, Nancy Nord şi viceministrul chinez al AQSIQ (Administraţia generală pentru supervizarea calităţii, inspecţie şi carantină), Wei Chuanzhong, s-au reunit astăzi la Bruxelles în cadrul primului summit tripartit la nivel înalt privind securitatea produselor. Întâlnirea la nivel înalt îşi propune să transmită un semnal politic puternic cu privire la hotărârea tuturor părţilor de a situa în continuare subiectul referitor la securitatea produselor în fruntea agendei politice internaţionale. Astfel, se recunoaşte faptul că pieţele deschise se pot baza numai pe un management sigur şi solid al lanţului global de aprovizionare. Întâlnirea tripartită va intensifica cooperarea dintre UE, China şi SUA. Mai întâi, comisarul Kuneva, comisarul Vassiliou şi viceministrul Wei vor semna, înainte de   Detalii...

14.11.2008

Pescuit: Comisia propune o revizuire radicală a cadrului de control

Comisia Europeană a propus astăzi un nou regulament al Consiliului, de reformare a sistemului de control comunitar în domeniul pescuitului. Rezultatul: un sistem complet modernizat de inspectare, monitorizare, control, supraveghere şi aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), de-a lungul lanţului de comercializare, de la capturare şi până la vânzare. Procedurile armonizate de inspecţie şi standardele mai ridicate vor asigura o implementare uniformă a politicii de control la nivel naţional, ţinând totodată seama de diversitatea şi caracteristicile specifice ale diferitelor flote. Se vor lua măsuri de promovare a culturii respectării normelor comunitare în întregul sector, inclusiv prin simplificarea cadrului de reglementare şi prin introducerea unor sancţiuni disuasive armonizate. Capacitatea Comisiei de a interveni pentru a se asigura că statele membre implementează şi aplică efectiv normele PCP va fi, de asemenea, consolidată. În gener  Detalii...

..

Detalii...

13.11.2008

Garantarea viitorului energetic: Comisia prezintă propuneri în domeniul securităţii, solidarităţii şi eficienţei energetice

Comisia Europeană a propus azi un pachet amplu de măsuri în domeniul energetic care dă un nou elan securităţii energetice în Europa sprijinind propunerile 20-20-20 privind schimbările climatice care trebuie aprobate până în decembrie. Comisia prezintă o nouă strategie pentru punerea bazelor unei solidarităţi în domeniul energetic între statele membre şi o nouă politică în domeniul reţelelor energetice care să stimuleze investiţiile în reţele energetice mai eficiente, cu emisii scăzute de carbon. Comisia propune un nou plan de acţiune al UE pentru securitate şi solidaritate în domeniul energiei care stabileşte cinci domenii în care sunt necesare mai multe măsuri pentru a garanta aprovizionarea sustenabilă cu energie. Comisia este preocupată şi de provocările cărora Europa va trebui să le facă faţă între anii 2020 şi 2050. În plus, un pachet de propuneri privind eficienţa energetică vizează realizarea de economii de energie în domenii-c  Detalii...

13.11.2008

Comisia Europeană dezbate participarea civică activă şi decernează „Stelele de Aur” proiectelor cetăţenilor

În urma unei selecţii efectuate în cursul acestui an, Comisia Europeană decernează astăzi „Stelele de Aur pentru cetăţenie europeană activă” unui număr de 12 proiecte de participare civică, în cadrul unei ceremonii care are loc în Bruxelles. De asemenea, ceremonia va lansa în mod oficial Forumul 2008 „Europa în sprijinul cetăţenilor”, care reprezintă o oportunitate de a dezbate chestiunea participării civice şi contribuţia pe care ea o poate aduce la dezvoltarea Europei.  Detalii...

12.11.2008

Castraveţii curbaţi revin pe tarabe: Comisia autorizează vânzarea fructelor şi legumelor „strâmbe”

Normele care reglementează dimensiunile şi formele fructelor şi legumelor vor fi date uitării după ce statele membre ale Uniunii Europene au votat astăzi asupra propunerilor Comisiei de a abroga standardele specifice de comercializare pentru 26 de tipuri de fructe şi legume.Iniţiativa Comisiei de a renunţa la aceste standarde reprezintă un element major în eforturile sale continue de raţionalizare şi simplificare a normelor comunitare şi de reducere a birocraţiei. Standardele de comercializare vor rămâne în vigoare pentru 10 tipuri de fructe şi legume, printre care merele, căpşunele şi roşiile.Însă chiar şi în cazul acestora, pentru prima dată statele membre pot autoriza magazinele să vândă produse care nu respectă standardele, atât timp cât etichetarea lor permite deosebirea de categoriile „extra”, „I” şi „II”.Altfel spus, noile norme vor permite autorităţilor naţionale să autorizeze vânzarea tuturor fructelor  Detalii...

12.11.2008

Comisia adoptă o propunere de reglementare a agenţiilor de rating al creditelor

(a se vedea MEMO/08/691)  Detalii...

11.11.2008

Europa în eter şi pe internet: lansarea platformei on-line a EURANET, reţeaua de posturi de radio europene

EURANET, reţeaua de posturi de radio europene, lansează noua sa platformă internet, multilingvă şi interactivă: „community on web” (comunitatea web). Dna Margot WALLSTRÖM, vicepreşedintă a Comisiei Europene şi comisar pentru relaţii instituţionale şi strategia de comunicare, a salutat sprijinul pe care Comisia Europeană urmează să îl aducă acestui consorţiu în următorii cinci ani.  Detalii...

10.11.2008

Auditorii dau contabilităţii UE un aviz favorabil; Comisia îndeamnă statele membre să intensifice eforturile de prevenire a erorilor

Registrele contabile ale UE au primit un aviz favorabil din partea Curţii de Conturi Europene. De asemenea, Curtea a constatat că majoritatea plăţilor UE pe care le-a verificat erau corecte, cu toate că în anumite domenii apăreau în continuare erori frecvente, în special privind cheltuielile aferente regiunilor UE şi celor aferente stimulării creării de locuri de muncă  (politica de coeziune), unde subvenţiile sunt gestionate de autorităţile naţionale. Cu excepţia acestui domeniu, Curtea consideră că 95% sau chiar mai mult din plăţile efectuate nu prezintă erori.  Detalii...

10.11.2008

Reforma telecomunicaţiilor: Comisia prezintă noi texte legislative pentru a crea condiţiile unui compromis între Parlament şi Consiliu

Comisia Europeană publică astăzi noi texte legislative din pachetul de reforme UE în domeniul telecomunicaţiilor pentru a ţine seama de votul Parlamentului European din 24 septembrie 2008 şi de discuţiile care se desfăşoară în Consiliu.În noiembrie 2007, Comisia a făcut propuneri privind reforma normelor UE din domeniul telecomunicaţiilor, menită să creeze o piaţă unică europeană de telecomunicaţii care să ofere mai multe drepturi consumatorilor şi întreprinderilor, să încurajeze concurenţa şi investiţiile pentru stimularea realizării de servicii transfrontaliere şi tehnologii wireless de mare viteză în bandă largă pentru toţi ( IP/07/1677 ).Noile texte prezentate astăzi de Comisie vor fi discutate în Consiliul miniştrilor telecomunicaţiilor din 27 noiembrie.Elementul central al   Detalii...

06.11.2008

2009 – anul Balcanilor de Vest

Comisia a adoptat astăzi documentul său anual de strategie privind politica de extindere a UE.Acesta subliniază rolul pe care politica de extindere a UE îl joacă în contextul interesului strategic al Uniunii de stabilitate, de securitate şi de prevenire a conflictelor.De asemenea, Comisia examinează progresele realizate în Balcanii de Vest şi în Turcia pe parcursul ultimului an şi identifică provocările viitoare. Parcursul ţărilor din Balcanii de Vest către statutul de membru al UE poate fi accelerat, sub rezerva ca acestea să îndeplinească condiţiile necesare. Ar putea fi posibil să se ajungă în etapa finală a negocierilor de aderare cu Croaţia la sfârşitul anului 2009, sub rezerva ca toate condiţiile necesare să fie îndeplinite de Croaţia. Ritmul negocierilor cu Turcia va continua să urmeze ritmul reformelor din această ţară.  Detalii...

05.11.2008

Comisia organizează la Bruxelles o dezbatere cu privire la traducere, „limba Europei”

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi comisarul pentru multilingvism, Leonard Orban, au invitat 16 traducători, scriitori, publicişti şi critici literari cunoscuţi din diferite ţări europene la un prânz-dezbatere cu privire la traducere şi cultură, care urmează să aibă loc la 6 noiembrie la Bruxelles.Prânzul-dezbatere va fi precedat de o discuţie de o jumătate de zi în care participanţii se vor concentra pe următoarele subiecte: traducerea, cheie a dialogului între culturi;o legătură intelectuală între limbile mari şi cele mici;şi traducerea în toate formele sale şi cu toţi cei care participă la ea.  Detalii...

05.11.2008

Comisia prezintă programul său de lucru pe anul 2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi Programul său legislativ şi de lucru pe anul 2009, care anunţă principalele iniţiative pe care intenţionează să le prezinte în anul următor. În 2009, Comisia va monitoriza îndeplinirea iniţiativelor lansate în ultimele săptămâni pentru a contracara criza financiară şi pentru a crea un cadru european în vederea combaterii declinului economic. În acelaşi timp, Comisia va utiliza acest ultim an al mandatului său pentru a finaliza activităţile în curs de desfăşurare.  Detalii...

04.11.2008

Previziuni economice de toamnă pentru perioada 2008-2010: creşterea PIB-ului se apropie de stagnare în UE şi în zona euro

Creşterea economică a Uniunii Europene ar trebui să fie de 1,4% în 2008, jumătate faţă de cea din 2007 şi se aşteaptă ca în 2009 aceasta să scadă chiar mai drastic, ajungând la 0,2%, înainte de a se restabili la 1,1% în 2010 (1,2%, 0,1% şi, respectiv, 0,9% pentru zona euro).Previziunile economice de toamnă ale Comisiei arată că economia UE este puternic afectată de criza financiară, ceea ce agravează corecţia pieţei imobiliare în cadrul mai multor economii, într-un moment în care cererea externă dispare cu rapiditate.În timp ce măsurile importante luate pentru a stabiliza pieţele financiare au început să restabilească încrederea, situaţia rămâne precară şi riscurile privind previziunile continuă să fie semnificative.  În consecinţă, se anticipează că ocuparea forţei de muncă va creşte doar marginal în perioada 2009-2010, după crearea celor 6 milioane de noi locuri de muncă între 2007 şi 2008, iar şomajul, după ce a atins şi  Detalii...

03.11.2008

Comisia lansează parteneriatele Comenius Regio: noi oportunităţi de cooperare regională în învăţământul şcolar

Comisia Europeană a lansat astăzi, în cadrul unei conferinţe organizate la Comitetul Regiunilor, Comenius Regio, o nouă acţiune în cadrul programului de învăţare de-a lungul vieţii. Având un buget anual de 16 milioane euro, parteneriatele Comenius Regio vor sprijini cooperarea între autorităţile regionale şi locale, şcoli şi alte organizaţii educaţionale din întreaga Europă.  Detalii...

03.11.2008

Săptămâna europeană a tineretului 2008: provocările viitorului pentru tineri ca prioritate pe ordinea de zi

Provocările viitorului pentru tineri vor avea prioritate în cadrul celei de-a patra ediţii a Săptămânii europene a tineretului, care va avea loc în perioada 2-9 noiembrie 2008. În întreaga Europă va fi organizat un număr fără precedent de dezbateri politice şi culturale, precum şi alte activităţi; multe dintre acestea se vor desfăşura la Bruxelles, cu participarea a circa 200 de tineri selecţionaţi în acest scop.  Detalii...

30.10.2008

Câştigătorii concursului "Tinereţe şi Dezvoltare"

Concursul "Tinereţe şi Dezvoltare" a ajuns la final. Juriul, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Ministerului Educaţiei, Comisia Europeană, Parlamentul European, precum şi experţi în dezvoltare, media şi arte, a selectat câte un câştigător şi un finalist din fiecare ţară membră a Uniunii Europene.  Detalii...

28.10.2008

Comisia Europeană lansează un nou forum cetăţenesc pentru energie care urmează să lucreze asupra diversificării ofertei şi asupra unor condiţii mai avantajoase pentru consumatorii de energie din UE

Comisarul UE pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, şi comisarul pentru energie, Andris Piebalgs, au deschis astăzi la Londra prima întâlnire a noului forum cetăţenesc pentru energie, o platformă destinată punerii în aplicare şi asigurării respectării drepturilor consumatorilor pe piaţa energetică de pe întreg teritoriul UE. Obiectivul forumului este abordarea problemelor consumatorilor şi propunerea de soluţii practice pentru ca drepturile pe care le au consumatorii la ora actuală pe întreg teritoriul UE să existe în practică şi nu doar pe hârtie, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de reglementare pe pieţele cu amănuntul. Forumul aduce la aceeaşi masă organizaţiile naţionale pentru consumatori, industria, instituţiile naţionale de reglementare şi autorităţile guvernamentale pentru a lucra asupra unor chestiuni cheie, de exemplu trecerea de la un furnizor de energie la altul, facturarea clară pentru utilizator, măsurarea   Detalii...

Reţeaua GÉANT conectează Pakistanul cu 100 de milioane de cercetători din Europa şi Asia

28.10.2008

Reţeaua GÉANT conectează Pakistanul cu 100 de milioane de cercetători din Europa şi Asia

Oamenii de ştiinţă şi cercetătorii din Pakistan se pot în prezent conecta cu colegii lor de pe întregul glob graţie noii legături computerizate de mare viteză puse la dispoziţie de GÉANT, infrastructură avansată de reţea paneuropeană, şi TEIN, echivalentul asiatic al reţelei GÉANT. GÉANT a fost lansată în anul 2000 de către Comisia Europeană şi statele membre ca o iniţiativă finanţată în comun destinată ameliorării şi actualizării infrastructurii europene de reţea în domeniul educaţiei şi cercetării. „Trans-Eurasia Information Network (TEIN)”, finanţată de UE, şi „US National Science Foundation (NSF)” au convenit astăzi să se interconecteze cu reţeaua pakistaneză „Pakistan Education Research Network” (PERN). Împreună, TEIN şi GÉANT sunt la dispoziţia a 100 de milioane de cercetă  Detalii...

28.10.2008

Vizita în România a Comisarului European pentru Multilingvism

Detalii...

27.10.2008

Comisia alocă 186 milioane euro pentru 143 de noi proiecte LIFE+

Comisia Europeană a aprobat finanţarea pentru 143 de noi proiecte în cadrul primei cereri de propuneri pentru programul LIFE+ (2007 – 2013), fondul european pentru mediu. Proiectele provin din tot spaţiul UE şi prevăd acţiuni în domeniile conservării naturii, politicii de mediu şi informării şi comunicării – o investiţie totală de 367 milioane EUR, la care UE va contribui cu 186 milioane EUR.  Detalii...

ROMÂNIA ŞI BULGARIA – Program de cooperare transfrontalieră România–Bulgaria

23.10.2008

ROMÂNIA ŞI BULGARIA – Program operaţional 2007–2013: Program de cooperare transfrontalieră România–Bulgaria

„România–Bulgaria, program de cooperare transfrontalieră 2007–2013” – program operaţional în cadrul Obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)  Detalii...

23.10.2008

Instituţiile UE sunt de acord să comunice în parteneriat

O declaraţie politică, menită să încurajeze cooperarea între instituţiile UE şi statele membre în ceea ce priveşte comunicarea despre Europa a fost semnată în Parlamentul European. Declaraţia, intitulată „Parteneriat pentru comunicarea despre Europa”, a fost semnată de Alejo Vidal-Quadras, vicepreşedinte al Parlamentului European, de ministrul francez de stat Jean-Pierre Jouyet, în numele Consiliului UE, precum şi de Margot Wallström, vicepreşedinte al Comisiei Europene.  Detalii...

23.10.2008

O nouă etapă pentru strategia europeană în favoarea regiunilor ultraperiferice

Danuta Hübner, comisarul responsabil cu politica regională, a prezentat comunicarea „Regiunile ultraperiferice:un atu pentru Europa”, care propune o strategie reînnoită cu privire la şapte regiuni:cele patru departamente franceze de peste mări, Guadelupa, Guyana, Réunion şi Martinica, regiunile autonome portugheze Azore şi Madeira şi Comunitatea Autonomă Spaniolă a Insulelor Canare.Comisarul îndeamnă ca regiunile ultraperiferice (RUP) să fie considerate drept „regiuni de oportunitate”, reprezentând un potenţial de dezvoltare pentru ansamblul Uniunii.Această schimbare de abordare va putea fi pusă în aplicare printr-o utilizare optimă a tuturor instrumentelor comunitare existente, prin aprofundarea cunoştinţelor cu privire la RUP şi prin consolidarea parteneriatului.  Detalii...

22.10.2008

Concentrări economice: Comisia revizuieşte comunicarea privind măsurile corective şi modifică regulamentul de punere în aplicare a regulamentului privind concentrările economice

Comisia Europeană şi-a revizuit orientările privind măsurile corective referitoare la controlul concentrărilor economice, astfel încât să asigure o abordare mai eficientă a chestiunilor în domeniul concurenţei şi să propună întreprinderilor implicate în cazuri de concentrări economice o metodă mai bună de abordare a aspectelor concurenţiale.Măsurile corective reprezintă modificările aduse unei operaţiuni propuse de către părţile în cauză, în vederea eliminării eventualelor probleme în materie de concurenţă identificate de Comisie.Principalele modificări constau în introducerea unui formular pe baza căruia vor fi comunicate informaţiile referitoare la măsurile corective, detaliile privind cesiunea şi accesul, precum şi clarificările privind rolul administratorului.  De asemenea, Comisia a actualizat Comunicarea privind măsurile corective din perspectiva Regulamentului (CE) nr. 139/2004, revizuit, privind concentrările economice (a se vedea  Detalii...

22.10.2008

O protecţie mai bună pentru persoanele aflate în vacanţă: comisarul Kuneva apreciază votul Parlamentului în favoarea multiproprietăţii

Conform noilor norme adoptate de Parlament astăzi, consumatorii din UE vor beneficia de o mai bună protecţie privind vacanţele – atunci când cumpără şi revând pachete de vacanţă în regim de multiproprietate (dreptul de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobiliare), sau sejururi asemănătoare regimului de multiproprietate, pe vase de croazieră, pe vase fluviale şi în rulote, precum şi când se înscriu în „cluburile de vacanţă cu tarif preferenţial”. Noua directivă îşi propune să sporească încrederea consumatorilor în sectorul multiproprietăţii (care are o valoare de peste 10,5 miliarde de euro şi care asigură mai mult de 40 000 de locuri de muncă în UE) şi să pună capăt activităţilor comercianţilor necinstiţi care generează probleme pentru consumatori şi care îi discreditează pe operatorii legitimi. Până în prezent, normele UE referitoare la regimul de multiproprietate au acordat consumatorilor drepturi de bază, prec  Detalii...

20.10.2008

Un nou raport al UE privind sistemele de pensii: rolul sistemelor private de pensii este în creştere, dar trebuie să fie însoţite de obligaţia de a răspunde nevoilor societăţii

Comisia Europeană a publicat astăzi un nou studiu referitor la creşterea recursului la sistemele de pensii private în Uniunea Europeană, subliniind necesitatea asigurării unei acoperiri atotcuprinzătoare şi al unui nivel adecvat al pensiilor. Studiul indică existenţa unor diferenţe importante în ce priveşte ponderea şi nivelul de cotizare de la un stat membru la altul, reflectând varietatea sistemelor de pensii. Scopul acestei cercetări este de a ajuta statele membre UE să se folosească de diferitele experienţe în domeniu utilizând "metoda deschisă de coordonare" – sistemul comunitar de stabilire a obiectivelor comune, de raportare şi de schimb al bunelor practici. Publicarea studiului coincide cu deschiderea la Bruxelles a unei conferinţe consacrate manierei de a garanta un sistem de pensii sustenabil şi un nivel adecvat al beneficiilor.  Detalii...

Schimbări climatice

17.10.2008

Schimbări climatice: conform estimărilor, UE se îndreaptă spre îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor, stabilite în cadrul protocolului de la Kyoto

Din raportul anual al Comisiei privind progresele înregistrate reiese că UE şi majoritatea statelor membre sunt capabile să îşi respecte angajamentele asumate în cadrul protocolului de la Kyoto în vederea reducerii sau limitării emisiilor de gaze cu efect de seră.Cele mai recente estimări ale statelor membre indică faptul că UE-15 îşi va realiza obiectivul de reducere a emisiilor cu 8%, combinând politicile şi măsurile deja luate, achiziţionarea de credite de emisii din proiecte desfăşurate în ţări terţe şi activităţile din domeniul silviculturii prin intermediul cărora carbonul este absorbit din atmosferă.În prezent, în unele state membre se află în discuţie o serie de măsuri suplimentare care ar putea aduce o reducere suplimentară de 3,3%, permiţând astfel UE-15 să îşi depăşească obiectivul de reducere a emisiilor.  Detalii...

17.10.2008

Comisia lansează o campanie privind laptele în şcolile din UE

Comisarul european pentru agricultură, Mariann Fischer Boel, va lansa astăzi în Cipru o campanie la nivel comunitar pentru promovarea relansării programului de distribuire a laptelui în şcoli. Sub sloganul „Milk – Drink it up!” („Bea lapte”), campania de informare are scopul de a atrage atenţia asupra beneficiilor consumului de lapte şi asupra disponibilităţii de fonduri comunitare pentru şcoli. Pe parcursul unei zile dedicate dietei echilibrate şi obiceiurilor alimentare sănătoase, organizată de elevii şcolii Panagia Triherousa din Limasol, Comisarul Fischer Boel, Comisarul pentru sănătate Androulla Vassiliou şi dr. Michalis Polynikis, ministrul agriculturii din Cipru, vor demara o serie de manifestări distractive şi educative. În cadrul acestei campanii, tinerii vor fi invitaţi să participe la un concurs de fotografii cu tema „Puterea laptelui”Detalii...

17.10.2008

O mai bună protecţie pentru turişti: Parlamentul European urmează să voteze cu privire la multiproprietate (22 octombrie 2008)

Consumatorii europeni sunt pe cale să beneficieze de o mai bună protecţie atunci când cumpără sau revând vacanţe în regim de multiproprietate sau similar pe nave de croazieră, nave pentru ape interioare, rulote şi „cluburi de vacanţă cu preţ redus” – mulţumită unor noi norme care urmează să fie supuse votului Parlamentului European la 22 octombrie. Obiectivul directivei aduse în faţa Parlamentului este întărirea încrederii consumatorilor în industria multiproprietăţii (în valoare de peste 10,5 miliarde Euro şi creatoare de peste 40 000 de locuri de muncă în întreaga UE) şi eliminarea comercianţilor lipsiţi de scrupule care creează probleme consumatorilor şi afectează reputaţia operatorilor economici corecţi. Până în prezent, normele UE cu privire la multiproprietate au oferit consumatorilor drepturi de bază legate de informarea clară, posibilitatea de retragere şi reconsiderare şi o interzicere a aconturilor. Noua directivă  Detalii...

16.10.2008

Eradicarea sărăciei: Anul european 2010 începe astăzi

În ajunul Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei, miniştri din întreaga Uniune Europeană participă la o reuniune la nivel înalt dedicată luptei împotriva sărăciei şi promovării incluziunii sociale. 2010 va fi Anul european de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, iar reuniunea de astăzi de la Marsilia, Franţa, marchează începutul pregătirilor în întreaga Europă. ONG-uri, autorităţi locale şi toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul luptei împotriva excluziunii sunt invitaţi să participe la campanie. Iniţiativa va avea un buget de cel puţin 26 de milioane EUR, dintre care 17 milioane EUR vor fi acordate de Uniunea Europeană.  Detalii...

13.10.2008

Prelungirea perioadei de depunere a ofertelor pentru achiziţia de materiale promoţionale

Reprezentanţa Comisiei Europene în România anunţă prelungirea perioadei de depunere a ofertelor pentru achiziţia de materiale promoţionale până la data de 20 octombrie 2008. Pentru detalii şi pentru informaţii despre participarea la licitaţie vă rugăm să consultaţi http://ec.europa.eu/romania/focus/materiale_promo_ro.htm  Detalii...

13.10.2008

Cotele de lapte: taxele pentru depăşirea cotelor de lapte totalizează 340 milioane EUR

Conform unui calcul provizoriu efectuat de Comisia Europeană pe baza declaraţiilor anuale ale statelor membre, unele ţări din cadrul UE se vor confrunta cu taxe care totalizează puţin peste 340 milioane EUR ca urmare a depăşirii cotelor de lapte în cursul anului de comercializare 2007-2008. Anul trecut, totalul acestor taxe a fost de 221 milioane EUR. Şapte state membre (Austria, Cipru, Irlanda, Italia, Germania, Luxemburg şi Ţările de Jos) şi-au depăşit cotele de livrare. În total, aceasta înseamnă o depăşire de 1 217 000 tone, având ca rezultat o taxă în valoare de 338,7 milioane EUR. Livrările excedentare din Italia reprezintă aproximativ 47% din total, iar 30% din valoarea taxelor îi revin Germaniei. Italia şi-a depăşit cota de livrare cu 5,7%, Cipru cu 3,9%, iar Austria cu 3,2%. În ceea ce priveşte vânzările directe către consumatori, Cipru, Luxemburg şi Ţările de Jos au înregistrat depăşiri care însumează 4 673 de tone, ceea ce î  Detalii...

13.10.2008

Licitaţie pentru achiziţia de servicii de asistenţă tehnică pentru organizarea de evenimente şi campanii de comunicare pe teme europene

Reprezentanţa Comisiei Europene în România anunţă lansarea unei licitaţii publice deschise pentru achiziţia de servicii de asistenţă tehnică pentru organizarea de evenimente naţionale/regionale/locale şi pentru conceperea/implementarea/evaluarea campaniilor de comunicare pe teme europene.  Detalii...

13.10.2008

Marea Neagră, noua frontieră a Uniunii Europene

Ambasada Franţei, în numele Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, Ministerul român al Afacerilor Externe şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România anunţă organizarea seminarului cu tema „Marea Neagră, noua frontieră a Uniunii Europene”. Conferinţa va avea loc în data de 14 octombrie 2008, între 8.30 – 18.00 la hotelul Sofitel din Bucureşti, Sala New York (Piaţa Montréal nr.10).  Detalii...

13.10.2008

Pentru mai multă siguranţă rutieră în oraşe: Ziua europeană a siguranţei rutiere 2008

Astăzi are loc cea de-a doua Zi europeană a siguranţei rutiere. Cu această ocazie, Comisia Europeană, în colaborare cu preşedinţia franceză, organizează la Paris o conferinţă pe tema siguranţei rutiere în oraşe, la care vor lua parte peste 600 de persoane. Pe lângă Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei responsabil de transporturi şi vicepreşedintele Jacques Barrot, responsabil de justiţie, libertate şi siguranţă, participă şi Dominique Bussereau, Secretarul de stat francez în domeniul transporturilor şi Altero Matteoli, ministrul italian al transporturilor.  Detalii...

Protecţia consumatorilor: Comisia propune drepturi la nivelul UE pentru cumpărători

08.10.2008

Protecţia consumatorilor: Comisia propune drepturi la nivelul UE pentru cumpărători

Comisia Europeană prezintă astăzi o propunere care conţine drepturi la nivelul UE menite să faciliteze cumpărăturile consumatorilor pe internet şi la punctele de vânzare. Noua propunere le va garanta consumatorilor, de câte ori aceştia îşi fac cumpărăturile în UE, o informare clară cu privire la preţuri şi la taxele suplimentare înainte de semnarea contractului. Aceasta va consolida protecţia consumatorilor împotriva livrării cu întârziere şi a neefectuării livrării şi va acorda consumatorilor drepturi solide la scară comunitară, în ceea ce priveşte perioadele de gândire, returnările, rambursările, reparaţiile şi garanţiile, precum şi clauzele contractuale abuzive. Directiva propusă privind drepturile consumatorilor simplifică patru directive existente în acest domeniu, pe care le regrupează într-un ansamblu unic de norme. Ea vizează comerţul electronic în cadrul unor importante revizuiri şi ameliorări ale drepturilor existente ale c  Detalii...

07.10.2008

Lansarea OPEN DAYS 2008: cel mai important eveniment anual de politică regională europeană

Cea de-a şasea ediţie a OPEN DAYS – Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor, eveniment organizat anual de către Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor al UE, are loc între 6 şi 9 octombrie. Aproximativ 7400 de responsabili politici la nivel european, naţional şi regional, experţi şi reprezentanţi ai sistemului bancar, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile vor participa la cele 145 de seminarii şi alte evenimente organizate la Bruxelles.Simultan, sub egida OPEN DAYS, vor avea loc 230 de evenimente locale pe întreg teritoriul UE şi chiar în afara acestuia. Evenimentul, care va dura patru zile, este o ocazie pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţă cu privire la crearea de locuri de muncă, inovare, schimbarea climei şi alte provocări, precum şi pentru a contribui la dezbaterea cu privire la viitoarea politică de coeziune a Europei.  Detalii...

06.10.2008

Reţelele de comunicare ale Comisiei Europene dezbat agenda UE

În perioada 6 – 7 octombrie se desfăşoară la Predeal Conferinţa Naţională a reţelelor de comunicare coordonate de Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Astăzi membrii celor 3 reţele de comunicare şi invitaţii acestora au dezbătut agenda europeană şi rolul României în construcţia europeană, politica de securitate energetică a Uniunii Europene şi realitatea socială în statele membre ale Uniunii.  La dezbateri au participat dl. Claus Sørensen, Directorul General pentru Comunicare al Comisiei Europene, dl. Aurel Ciobanu Dordea, Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene şi dl. Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei CE în România.  Detalii...

Directorul General pentru Comunicare al Comisiei Europene  vizitează România

02.10.2008

Directorul General pentru Comunicare al Comisiei Europene vizitează România

Directorul General pentru Comunicare al Comisiei Europene, Claus Sørensen, va efectua o vizită în România în perioada 6-7 octombrie 2008.   Detalii...

01.10.2008

Conferinţa naţională a reţelelor de informare europeană

Reprezentanţa Comisiei Europene în România va organiza la Predeal în ziua de 6 octombrie Conferinţa naţională a reţelelor de informare europeană (Centrele de informare EUROPE DIRECT, reţeaua de experţi naţionali în afaceri europene Team Europe şi Centrele de Documentaţie Europeană).  Detalii...

01.10.2008

Comisia propune posibilităţi de pescuit în Marea Neagră pentru 2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind posibilităţile de pescuit în Marea Neagră pentru 2009. Comisia propune o captură totală admisibilă (TAC) de 100 tone pentru calcan, la fel ca în 2008, şi o TAC de 12 750 tone pentru şprot, reprezentând o reducere de 15 % faţă de 2008. Aceste propuneri au la bază recomandările unui grup de lucru format din oameni de ştiinţă bulgari şi români de elită, specialişti în domeniul pescuitului, precum şi avizul Comitetului ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit (CSTEP) al Comisiei, care a revizuit raportul grupului de lucru.  Detalii...

..

Detalii...

Cetăţenia europeană… Nu doar cuvinte, ci drepturi concrete

23.09.2008

„Cetăţenia europeană… Nu doar cuvinte, ci drepturi concrete!”: Uniunea Europeană lansează campania de informare în România

Sub sloganul „Cetăţenia europeană... Nu doar cuvinte, ci drepturi concrete!”, Comisia Europeană anunţă lansarea unei noi campanii de informare a cetăţenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor. Campania va începe în România sub forma unei caravane care va vizita 40 de oraşe între 24 Septembrie şi 4 Octombrie 2008. Scopul acestei campanii este de a îi face pe oameni conştienţi de drepturile lor în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene, aşa cum sunt ele definite în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.  Detalii...

23.09.2008

Roaming: Comisia ia măsuri în vederea reducerii tarifelor pentru mesaje text şi transfer de date în străinătate

Utilizatorii de telefoane mobile se pot aştepta ca, vara viitoare, în UE, să plătească mult mai puţin pentru trimiterea mesajelor text (SMS) din străinătate. Comisia Europeană a propus astăzi reducerea cu 60% a tarifelor la mesajele text în roaming, începând cu 1 iulie 2009. Cetăţenii statelor UE care călătoresc în alte state din Uniune ar trebui să nu plătească mai mult de 0,11 EUR per SMS, comparativ cu tariful mediu actual în UE de 0,29 EUR. De asemenea, Comisia doreşte o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte serviciile care permit navigarea pe net şi descărcarea de date pe telefonul mobil în străinătate: utilizatorii obişnuiţi acasă cu servicii de date mai ieftine ar trebui să se bucure de mai multă protecţie împotriva aşa-numitului „şoc al facturii” pentru serviciile de roaming, care îi pot costa chiar şi câteva mii de euro. Propunerile Comisiei vor fi transmise Parlamentului European şi Consiliului care trebuie să îşi dea  Detalii...

18.09.2008

Comisia adresează României un ultim avertisment privind carenţele în materie de protecţie a mediului

Comisia Europeană va acţiona România în instanţă pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul biodiversităţii. În ciuda celor câteva progrese înregistrate, România nu a desemnat încă suficiente arii protejate pentru păsările sălbatice migratoare şi vulnerabile, încălcând astfel directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice. În schimb, o altă procedură referitoare la protecţia naturii, împotriva Finlandei, a fost încheiată, având în vedere că aceasta a remediat situaţia, desemnând suficiente arii protejate pentru specii care includ, printre altele, eiderul lui Steller, aflat în pericol de dispariţie.  Detalii...

18.09.2008

Comisia îşi propune să valorifice întregul potenţial al limbilor străine

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare intitulată „Multilingvismul: un avantaj pentru Europa şi un angajament comun”, care abordează subiectul limbilor străine în contextul mai amplu al coeziunii sociale şi al prosperităţii. Prin integrarea multilingvismului într-o serie de politici şi acţiuni ale UE, această comunicare doreşte să reflecte realitatea unei Uniuni Europene cu peste 490 de milioane de cetăţeni, având competenţe lingvistice şi necesităţi diferite.  Detalii...

18.09.2008

Evaluare intermediară a politicii comune în domeniul pescuitului

Comisia Europeană a aprobat astăzi un document prezentat de comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Joe Borg, în care se analizează rezultatele şi deficienţele funcţionării politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) după reforma din 2002. Deşi comisarii au fost de acord că pachetul de reforme din 2002 a contribuit mult la îmbunătăţirea modului de gestionare a resurselor piscicole ale UE, mai rămân încă multe probleme de rezolvat. Luarea unor decizii pe termen scurt, precum şi comportamentul iresponsabil al anumitor părţi ale sectorului au continuat să îi defavorizeze pe acei pescari ale căror acţiuni urmăresc binele comun. Drept rezultat, s-a creat un cerc vicios care a pus în pericol atât echilibrul ecologic al oceanelor noastre, cât şi rentabilitatea economică a sectorului. Prin urmare, Comisia propune lansarea imediată a unei revizuiri complete a PCP în scopul de a pregăti terenul pentru o reformă majoră a cadrului instituţional   Detalii...

18.09.2008

România a încălcat dreptul comunitar în ceea ce priveşte serviciul 112

În cadrul unei noi runde de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în domeniul telecomunicaţiilor, Comisia Europeană, în calitate de gardian al tratatelor, a decis astăzi să iniţieze o procedură judiciară împotriva Italiei privind eficacitatea numărului unic european pentru apeluri de urgenţă 112.Comisia a trebuit, de asemenea, să defere Bulgaria şi România Curţii Europene de Justiţie pentru inaccesibilitatea serviciului 112 şi pentru lipsa informaţiilor privind localizarea apelantului în ceea ce priveşte apelurile către 112.  Detalii...

18.09.2008

Hübner în misiune pentru a atrage atenţia asupra stimulării inovării şi creşterii economice în România

Danuta Hübner, Comisar european pentru politica regională, pune astăzi accentul asupra stimulării inovării şi creşterii economice în România, în misiunea pe care o întreprinde în regiunea de nord-est a ţării.Comisarul se întâlneşte cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi vizitează proiecte, precum şi oraşul Iaşi, desemnat drept „pol de creştere”. În Bucureşti, Danuta Hübner se va întâlni cu prim-ministrul Călin Popescu Tăriceanu şi cu alţi miniştri responsabili pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune.  Detalii...

17.09.2008

Comisia propune extinderea programului alimentar destinat persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea Europeană

Comisia Europeană a propus astăzi ameliorarea programului actual de distribuire a produselor alimentare în beneficiul persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea Europeană prin majorarea bugetului alocat cu două treimi, până la circa 500 de milioane de euro începând cu 2009, şi prin diversificarea gamei de produse care pot fi furnizate. Conceput iniţial pentru distribuirea stocurilor excedentare de produse agricole („stocuri de intervenţie”) persoanelor nevoiaşe, programul a suferit modificări la mijlocul anilor 1990, astfel încât, în anumite circumstanţe, stocurile de intervenţie să poată fi suplimentate cu achiziţii de pe piaţă. Acum, în condiţiile în care stocurile de intervenţie sunt extrem de scăzute, iar creşterea lor în viitorul apropiat este puţin probabilă, programul ar trebui să permită, pentru a completa stocurile de intervenţie rămase, achiziţii pe piaţă efectuate pe o bază permanentă. Sarcina alegerii produselor alimentar  Detalii...

16.09.2008

UE sărbătoreşte cea de-a 7-a Săptămână europeană a mobilităţii: „Aer curat pentru toţi”

Mai mult de 200 de milioane de oameni din întreaga Europă şi din lume sunt aşteptaţi să participe la Săptămâna europeană a mobilităţii (16-22 septembrie) – cel mai mare eveniment global dedicat transportului urban sustenabil.Tema acestui an, „Aer curat pentru toţi”, încurajează autorităţile locale să organizeze iniţiative care să pună în lumină legătura dintre mobilitate şi calitatea aerului şi să lanseze măsuri permanente care să stopeze emisiile dăunătoare, cum ar fi introducerea zonelor de emisii slabe sau a parcărilor şi a navetelor de autobuz spre centrele oraşelor.  Detalii...

16.09.2008

UE sărbătoreşte cea de-a 7-a Săptămână Europeană a Mobilităţii: „Aer curat pentru toţi”

Mai mult de 200 de milioane de oameni din întreaga Europă şi din lume sunt aşteptaţi să participe la Săptămâna Europeană a Mobilităţii (16-22 septembrie) – cel mai mare eveniment global dedicat transportului urban sustenabil. Tema acestui an, „Aer curat pentru toţi”, încurajează autorităţile locale să organizeze iniţiative care să pună în lumină legătura dintre mobilitate şi calitatea aerului şi să lanseze măsuri permanente care să stopeze emisiile dăunătoare, cum ar fi introducerea zonelor de emisii slabe sau a parcărilor şi a navetelor de autobuz spre centrele oraşelor.  Detalii...

16.09.2008

Summit pentru promovarea unui angajament comun de îmbunătăţire a incluziunii pentru milioane de romi

Comisia Europeană va lansa azi primul summit la nivelul UE dedicat îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor rome din întreaga uniune. Evenimentul, care va avea loc în Bruxelles, are ca scop promovarea unui angajament comun al reprezentanţilor naţionali, europeni şi ai societăţii civile de abordare a discriminării şi excluderii pe scară largă la care sunt supuşi milioane de europeni de origine romă (a se vedea de asemenea MEMO/08/559).  Detalii...

12.09.2008

Bruxelles: sărbătorirea diversităţii împreună cu Ambasadorii Anului European al Dialogului Intercultural

Arta, cultura şi diversitatea vor fi sărbătorite la Festivalul European al Dialogului Intercultural organizat de Comisia Europeană în colaborare cu Flagey Arts Centre din Bruxelles pe 12 şi 13 septembrie 2008. Ján Figel’, Comisarul european pentru educaţie, cultură şi tineret, îi va întâmpina pe Ambasadorii Anului European al Dialogului Intercultural şi publicul pentru două zile de concerte, ateliere, proiecţii de filme şi dezbateri. Printre alţii, la eveniment vor participa regizoarea de film şi de televiziune Agnieszka Holland; dirijorul Jack Martin Händler; regizorul de film Radu Mihăileanu; ziaristul, scriitorul, istoricul şi activistul politic Adam Michnik; muzicianul şi dirijorul Jordi Savall; pianistul Fazil Say şi cântăreaţa pop Marija Šerifović.  Detalii...

12.09.2008

Comisarul European pentru Multilingvism în vizită în România

Comisarul European pentru Multilingvism, domnul Leonard Orban, va efectua o vizită în România în perioada 15-16 septembrie 2008.  Detalii...

11.09.2008

Comisia, UEFA şi FARE iau startul sezonului fotbalistic 2008–2009 cu un spot TV comun

În contextul Anului european al dialogului intercultural 2008, Comisia Europeană, UEFA (Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal) şi reţeaua de cooperare Fotbal împotriva rasismului în Europa (FARE) lansează un spot TV comun care scoate în evidenţă toleranţa şi rolul diversităţii lingvistice în construirea de legături între oameni.Spotul arată trei grupuri de suporteri cuprinşi de emoţiile unui meci de fotbal:indiferent de mediul cultural din care provin, de origini sau de limba pe care o vorbesc, ei au aceeaşi dragoste pentru fotbal şi reacţionează în acelaşi fel în diferite cadre autentice. Milioane de telespectatori din Europa şi din lume vor vedea spotul, pentru că acesta va fi transmis în pauzele tuturor meciurilor televizate din Liga Campionilor UEFA, începând din 16 septembrie. Iniţiativa coincide cu apropiata prezentare a noii comunicări strategice a Comisiei cu privire la multilingvism, în care se susţine cauza învăţării limbilor str  Detalii...

10.09.2008

Comisia deschide o investigaţie aprofundată privind acordarea unui ajutor întreprinderii Ford

Comisia Europeană a lansat o investigaţie formală în temeiul normelor privind ajutoarele de stat prevăzute în Tratatul CE privind intenţia autorităţilor române de a acorda o finanţare publică în valoare de 57 de milioane de euro (aproximativ 2 miliarde RON) pentru un program de formare destinat personalului uzinei de automobile Ford Motors din Craiova (sud-vestul României). Comisia are îndoieli cu privire la faptul că ajutorul ar determina asigurarea unei formări suplimentare faţă de cea pe care Ford ar organiza-o probabil în absenţa ajutorului. Deschiderea unei anchete oferă părţilor interesate posibilitatea de a prezenta observaţii privind măsurile în cauză. Aceasta nu aduce atingere rezultatului procedurii.  Detalii...

10.09.2008

Dezbatere publică cu privire la rolul multilingvismului în Europa

Miercuri, 10 septembrie, multilingvismul şi dialogul intercultural vor fi temele centrale ale celei de-a cincea dezbateri de la Bruxelles din cadrul Anului european al dialogului intercultural 2008. Intitulată „Multilingvismul – o punte sau o barieră în calea dialogului intercultural?”, dezbaterea este organizată de Comisia Europeană în cooperare cu institutele culturale naţionale europene (EUNIC – European Union National Institutes for Culture). Evenimentul va avea loc la orele 18:30, la Residence Palace şi va fi inaugurat de comisarul UE pentru multilingvism, Leonard Orban.  Detalii...

02.09.2008

Ieri au început înscrierile pentru concursul tinerilor traducători

Începând de ieri, instituţiile şcolare din învăţământul secundar din UE se pot înscrie la cea de-a doua ediţie a concursului Juvenes Translatores (tinerii traducători), iniţiat de Comisia Europeană în 2007 în scopul promovării studiului limbilor străine şi a traducerilor. Înscrierile vor avea loc în două etape distincte. Cu începere de ieri, instituţiile şcolare sunt invitate să îşi manifeste intenţia de a participa şi să îşi comunice coordonatele de contact. La încheierea perioadei de înregistrare, un anumit număr de şcoli din fiecare stat membru va fi selecţionat în mod aleatoriu. După selecţie, şcolile vor trebui să comunice numele elevilor participanţi, în număr de maximum patru din fiecare şcoală. Aceşti elevi îşi vor asuma în continuare provocarea unui concurs de traduceri, care va avea loc la 27 noiembrie 2008, descoperind astfel dificultatea transpunerii unui text dintr-o limbă în alta şi rolul fundamental al traducerilo  Detalii...

02.09.2008

Invitaţie la scris: lansarea concursului de jurnalism cu tema - discriminarea şi diversitatea.

Comisia Europeană a lansat ieri ediţia 2008 a concursului de jurnalism „Pentru diversitate. Împotriva discriminării”.Pentru al cincilea an consecutiv, sunt aşteptate contribuţiile la acest concurs european care premiază jurnaliştii din presa scrisă şi electronică. Concursul recunoaşte talentul profesioniştilor din sectorul mass-media care contribuie, prin munca lor, la o mai bună înţelegere a beneficiilor diversităţii şi a luptei împotriva discriminării - în funcţie de religie sau convingere, handicap, vârstă, orientare sexuală, rasă sau origine etnică.  Detalii...

06.08.2008

„Dreptul copiilor la protecţie”: Comisia a lansat un concurs destinat tuturor tinerilor din Uniunea Europeană

„Dreptul copiilor la protecţie”, acesta este numele concursului lansat de către dl Jacques Barrot, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil cu justiţia, libertatea şi securitatea. Copiii şi adolescenţii europeni cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani sunt invitaţi să creeze un poster pe tema dreptului copiilor la protecţie în Uniunea Europeană. Obiectivul concursului este ca tinerii cetăţeni europeni să cunoască mai bine acest drept care le aparţine şi să fie mai bine înarmaţi pentru a şi-l apăra.  Detalii...

06.08.2008

Răspunsul Uniunii Europene la inundaţiile din România, Ucraina şi Moldova

Inundaţiile grave din Moldova, Ucraina şi România au primit un răspuns rapid şi eficient din partea Comisiei Europene şi a statelor membre ale UE. Statele membre ale UE au oferit ajutoare prin Mecanismul de Protecţie Civilă al UE (bărci, pompe, generatoare, echipamente de purificare a apei şi de urgenţă au fost deja trimise.) Centrul de Monitorizare şi de Informare al UE (MIC) a trimis experţi pentru a facilita coordonarea eforturilor pe teren în Moldova şi în Ucraina. În plus, un expert în ajutor umanitar din partea Comisiei Europene este acum în Ucraina pentru a evalua problemele.  Detalii...

30.07.2008

EUROPE DIRECT: Comisia Europeană finanţează crearea si funcţionarea centrelor de informare pentru publicul larg

Reprezentanţa Comisiei Europene în România a lansat apelul pentru propuneri de proiecte în vederea selectării organizaţiilor care vor găzdui centrele de informare EUROPE DIRECT în perioada 2009 – 2012. Structurile-gazdă vor beneficia de o subvenţie anuală din partea Comisiei Europene pentru buna funcţionare a centrelor. Bugetul maxim anual alocat României este 600.000 Euro. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29 septembrie 2008Detalii...

28.07.2008

În data de 25 iulie 2008 dl Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a efectuat o vizită în judeţul Dolj

Cu ocazia acestei vizite, dl Idu s-a întâlnit şi a discutat aspecte ale procesului de integrare europeană, precum şi impactul acestuia asupra vieţii de zi cu zi a cetăţeanului, cu dl. Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, cu alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale. De asemenea, a realizat o trecere în revistă a proiectelor de dezvoltare ale regiunii de dezvoltare Sud-vest Oltenia cu dna Marilena Bogheanu, director al Agenţiei Regionale.  Detalii...

23.07.2008

Raportul Comisiei privind progresul din România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare

De la aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007 au rămas unele neajunsuri în domeniul reformei în justiţie şi al luptei împotriva corupţiei care ar putea împiedica aplicarea efectivă a legilor, politicilor şi programelor UE. În aceste domenii au fost incluse prevederi speciale în Tratatul de aderare (articolele 37 şi 38 din Tratatul de aderare a României). Comisia a creat un Mecanism de Cooperare şi Verificare (Decizia Comisiei 2006/928CE din 13 decembrie 2006, JO L 354, 14.12.2006, p. 56) pentru a ajuta România să remedieze aceste neajunsuri şi pentru a verifica progresul măsurat prin cele 4 obiective stabilite pentru reforma justiţiei şi pentru lupta împotriva corupţiei. Aceste obiective sunt în strânsă legătură, trebuie luate în considerare împreună ca parte a unei reforme vaste, pe termen lung a sistemului juridic şi a luptei împotriva corupţiei.  Detalii...

23.07.2008

Comisia Europeană adoptă cel de-al patrulea raport privind nereciprocitatea scutirii de obligaţia de a deţine viză în relaţia cu ţările terţe

Comisia Europeană a adoptat cel de-al patrulea raport privind menţinerea de către anumite ţări terţe a obligaţiei de a deţine viză, încălcând principiul reciprocităţii. Raportul arată că s-au realizat progrese suplimentare în materie de reciprocitate deplină în ceea ce priveşte vizele.  Detalii...

17.07.2008

Echipa de tranziţie PHARE îşi încheie activitatea

Aproximativ 7 miliarde de euro şi mai mult de 1000 de experţi şi oficiali ai UE au susţinut eforturile romaneşti de aderare la Uniunea Europeană. Acest efort a fost susţinut din 1993 de către Delegaţia Comisiei Europene şi a fost preluat, o data cu aderarea României, de către Echipa de Tranziţie PHARE. A venit acum momentul ca şi Echipa de Tranziţie PHARE sa-şi înceteze activitatea, monitorizarea restului de activităţi PHARE urmând a se asigura direct de către Direcţia Generală Extindere din Comisia Europeană.  Detalii...

Mesaje fără frontiere

15.07.2008

„Mesaje fără frontiere“: Comisia intenţionează să pună capăt preţurilor ridicate pentru mesaje scrise trimise în roaming

Cele 2.5 miliarde de mesaje scrise trimise în fiecare an de clienţii serviciului de roaming din UE costă de peste 10 ori mai mult decât mesajele scurte domestice, arată o statistică prezentată de Comisia Europeană astăzi. Între octombrie 2007 şi martie 2008 costul mediu al unui mesaj scris trimis prin roaming în UE a fost de 0.29 euro, potrivit European Regulators Group (ERG), dar poate ajunge până la 0.80 euro pentru cei care călătoresc din Belgia. Nu s-a răspuns la solicitările venite din domeniul industriei pentru reducerea preţurilor la roaming pentru mesaje scrise. Prin urmare, Comisia va începe să lucreze astfel încât consumatorii să beneficieze de o piaţă unică veritabilă pentru serviciile de mesaje scrise trimise de pe telefonul mobil. Comisia va căuta şi să pună capăt facturilor ridicate care îi pot afecta pe clienţii care folosesc o conexiune mobilă pentru a naviga pe Internet. La începutul toamnei, Comisia ar putea propune noi măsuri   Detalii...

Lansarea ediţiei de primăvară a Eurobarometrului de Opinie Publică

09.07.2008

Lansarea ediţiei de primăvară a Eurobarometrului de Opinie Publică

Românii îşi manifestă îngrijorarea în ceea ce priveşte plata facturilor lunare, dar sunt optimişti referitor la propria situaţie economică în viitorul apropiat. Au un grad înalt de încredere în instituţiile europene şi mass-media naţională şi foarte scăzut în ce priveşte instituţiile naţionale. Consideră că lucrurile merg în direcţia bună în propria ţară şi încep încet să îşi recapete încrederea în instituţiile politice naţionale (deşi nivelele de încredere înregistrate continuă să fie sub media înregistrată în ţară în 2006 sau pe ansamblul UE în 2008). Altfel spus, ei sunt optimiştii nemulţumiţi ai Europei.  Detalii...

08.07.2008

Comisia propune un program „Fructe pentru Şcoli“ în valoare de 90 de milioane de euro pe an

Astăzi Comisia Europeană a propus stabilirea unui program la nivelul UE pentru a furniza gratis fructe şi legume elevilor din şcoli. Fonduri europene în valoare de 90 de milioane de euro pe an ar asigura cumpărarea şi distribuirea fructelor şi legumelor proaspete în şcoli şi această sumă ar fi asigurată din fondurile naţionale în statele membre care aleg să utilizeze programul. Aceasta este ultima etapă din eforturile Comisiei de a îmbunătăţi sănătatea şi nutriţia, aşa cum prevede „Strategia europeană privind nutriţia, supraponderabilitatea şi obezitatea şi alte aspecte conexe“. Programul „Fructe pentru Şcoli“ vizează încurajarea unor obiceiuri de alimentaţie bune în rândul tinerilor, care, după cum arată studiile, tind să fie continuate mai târziu în viaţă. În afară de furnizarea de fructe şi legume gratis, programul le va cere statelor membre participante să stabilească strategii naţionale care includ iniţiative educaţion  Detalii...

08.07.2008

Optimizarea site-ului "Tinerii europeni şi mediul înconjurător"

Detalii...

02.07.2008

Comisia Europeană propune o agendă socială reînnoită care să fortifice şi să sprijine populaţia din Europa secolului 21

În zilele de 2 şi 3 iulie, Comisia Europeană prezintă un pachet cuprinzător şi ambiţios de iniţiative. Acesta reprezintă un nou angajament în favoarea Europei sociale şi constă dintr-o abordare integrată, care reuneşte strategii variate. El ilustrează modul în care UE poate participa la crearea de oportunităţi, furnizând accesul şi demonstrând solidaritatea – prin intermediul unor iniţiative menite să încurajeze crearea de locuri de muncă, dezvoltarea învăţământului şi a competenţelor, combaterea discriminării, susţinerea mobilităţii şi crearea condiţiilor necesare pentru ca europenii să trăiască mai îndelungat, bucurându-se de o viaţă mai sănătoasă. Agenda socială reînnoită caută să fortifice şi să înarmeze europenii, în special tineretul, pentru a face faţă unor realităţi în continuă schimbare - determinate de globalizare, de progresul tehnologic, de îmbătrânirea populaţiei - şi unor evoluţii cum sunt recentele  Detalii...

02.07.2008

Comisia adoptă o propunere de directivă cu privire la drepturile pacienţilor în materie de asistenţă medicală transfrontalieră

În cadrul Agendei sociale reînnoite, Comisia a adoptat astăzi o propunere de directivă pentru a facilita aplicarea drepturilor pacienţilor europeni în materie de asistenţă medicală transfrontalieră, precum şi o comunicare privind îmbunătăţirea cooperării dintre statele membre în acest domeniu. În ciuda câtorva hotărâri clare ale Curţii Europene de Justiţie prin care se confirmă că Tratatul UE le oferă pacienţilor individuali dreptul de a beneficia de asistenţă medicală în alte state membre şi de fi rambursaţi în ţara lor, persistă incertitudinea cu privire la modalitatea mai generală de aplicare a principiilor acestei jurisprudenţe. Cu această propunere, Comisia îşi propune să ofere certitudine juridică cu privire la această problemă. Aceasta răspunde, de asemenea, cererilor adresate Comisiei atât de Parlamentul European, cât şi de Consiliul de Miniştri de a propune o iniţiativă specifică cu privire la asistenţa medicală transfr  Detalii...

01.07.2008

1 iulie 2008: 40 de ani de Uniune Vamală

Detalii...

26.06.2008

O delegaţie comună a Direcţiilor generale pentru Dezvoltare şi Programe de cooperare externă din cadrul Comisiei Europene a vizitat România în perioada 25 - 26 iunie 2008

Detalii...

European Truck Tour 2008

24.06.2008

Împotriva discriminării, pentru diversitate: Comisarul european Vladimír Špidla a dat startul unui tur cu camionul care va trece prin 20 de oraşe europene

Campania de informare "Împotriva discriminării. Pentru diversitate" a Uniunii Europene continuă şi în acest an prin organizarea unui turneu care va purta mesajul pentru diversitate în 20 de oraşe europene. Comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse Vladimír Špidla a dat startul acestui turneu cu camionul la festivalul de film "Islands of Prague" (Republica Cehă). În următoarele patru luni turul va trece prin 20 de oraşe din zece state membre ale Uniunii Europene şi va sensibiliza cetăţenii în ceea ce priveşte discriminarea şi legislatia existentă pentru combaterea ei.  Detalii...

Comisarul European Leonard Orban în vizită la Bucureşti

18.06.2008

Comisarul European Leonard Orban în vizită la Bucureşti

Comisarul European Leonard Orban efectuează o vizită la Bucureşti în perioada 19-22 iunie, pe agenda căreia figurează întrevederi cu Departamentul de Afaceri Europene şi Reprezentanţa Comisiei Europene şi participarea la o conferinţă cu reprezentanţii institutelor culturale din România pe tema multilingvismului.  Detalii...

16.06.2008

Oficiul european pentru varietatea plantelor organizează la Bucureşti un seminar cu tema "Aplicarea dreptului privind protecţia soiurilor de plante"

Oficiul european pentru varietatea plantelor vă invită să participaţi la un seminar organizat în data de 2 octombrie la Bucureşti. Tema discuţiilor va fi aplicarea dreptului privind protecţia soiurilor de plante.  Detalii...

Seminar Europe Direct

05.06.2008

Europa direct la tine acasă!

Centrele Europe Direct din întreaga ţară se reunesc la Bucureşti  Detalii...

04.06.2008

Seminar de formare şi informare pentru reţeaua Europe Direct

Reprezentanta CE in Romania va organiza in perioada 5-6 iunie 2008 un seminar de formare si informare pentru reteaua sa de Centre de informare EUROPE DIRECT (program atasat).  Detalii...

EU Window

03.06.2008

„EU WINDOW”, un program de schimb lingvistic între China şi UE

În data de 2 iunie, domnul Leonard Orban, comisarul european pentru multilingvism, împreună cu domnul Zhang Xinsheng, ministrul adjunct al educaţiei din China, au lansat în mod oficial programul de schimb lingvistic între China şi UE, denumit „EU Window”. Ceremonia de lansare a avut loc în galeria preşedinţilor din clădirea Berlaymont. „EU Window”, care va avea o durată de patru ani (2009-2013), a fost prezentat cu ocazia celei de-a X-a Reuniuni la nivel înalt China-UE (noiembrie 2007) şi se va desfăşura sub auspiciile guvernului chinez. Mulţumită acestui program, 200 de profesori europeni de chineză din învăţământul preuniversitar şi 400 de directori şcolari din statele membre vor avea posibilitatea de a-şi îmbunătăţi competenţele lingvistice şi înţelegerea culturii chineze.  Detalii...

02.06.2008

Calitatea apei pentru scăldat din UE rămâne la cote înalte

Raportul anual privind apa pentru scăldat prezentat astăzi de Comisia Europeană indică faptul că anul trecut marea majoritate a zonelor pentru scăldat din întreaga Uniune Europeană au respectat standardele comunitare de igienă. Aproape 95% din zonele pentru scăldat costiere şi 89% din zonele pentru scăldat din râuri şi lacuri respectă standardele obligatorii. Raportul furnizează informaţii privind calitatea apei care sunt utile milioanelor de persoane care frecventează plajele europene în fiecare sezon estival.  Detalii...

Săptămâna verde 2008

02.06.2008

Săptămâna verde 2008: Planeta Pământ este unică, să o preţuim!

Săptămâna Verde, cea mai importantă conferinţă anuală dedicată politicii europene de mediu, va avea loc anul acesta în perioada 3-6 iunie, la Bruxelles, în clădirea Charlemagne. Sub sloganul „Planeta Pământ este unică, să o preţuim!”, Săptămâna Verde 2008 va avea ca temă centrală necesitatea unei utilizări mai durabile a resurselor atât în Europa, cât şi în restul lumii. Pe lângă cele 30 de sesiuni de conferinţă, evenimentul va include şi un amplu program de activităţi paralele. Printre acestea se numără ceremonia care se va desfăşura pe 3 iunie, în cadrul căreia Comisarul pentru Mediu, Stavros Dimas, va anunţa câştigătorii European Business Awards for the Environment 2008 (Premiile europene pentru mediu acordate întreprinderilor, ediţia 2008). Pentru acordarea acestei distincţii au fost nominalizate unsprezece companii din şapte state membre. Comisarul Dimas va lua cuvântul în cadrul sesiunilor de deschidere şi de închidere, i  Detalii...

1 iunie

01.06.2008

Hai la joacă de ziua ta

Baloane colorate. Cărţi cu poveşti, cărţi de colorat. Afişe care te îmbiau la joacă. Harta Europei la tot pasul cu oameni, animale şi monumente specifice fiecărei ţări. Muzică. Căţeluşi, pisicuţe, păsărele şi şoricei. Concursuri de creaţie, de dansuri, de limbi străine, de costume din diverse colţuri ale lumii, de animale de casă. Saltele gonflabile, trompetuţe, steguleţe, mărgele, năsturei şi vată de zahăr. Premii nenumărate şi mai ales o mulţime de copii printre care se plimbau în voie clovni, zâne şi spiriduşi.  Detalii...

Ziua copilului

28.05.2008

Hai la joacă de ziua ta

Reprezentanţa Comisiei Europene în România va organiza sâmbătă, 31 mai 2008, un eveniment outdoor pentru a sărbători Ziua Internaţională a Copilului. Evenimentul, care se adresează preşcolarilor şi şcolarilor mici, se va desfăsura între orele 10:00 – 14:00 în Parcul Kiseleff - zona Foişor. Copiii vor avea ocazia de a se întalni cu personaje cunoscute din poveşti, de a participa la jocuri şi concursuri şi de a câstiga nenumarate premii (vezi program anexat).  Detalii...

26.05.2008

Sărbătoarea Vecinilor în Europa

Ediţia din acest an a Sărbătorii Vecinilor în Europa va fi sărbătorită pe 27 mai în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Sărbătoarea Vecinilor se va desfăşura sub patronajul oficial al Comisiei Europene în contextul mai larg al Anului European al Dialogului Intercultural.  Detalii...

22.05.2008

Apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Instrumentului de stabilitate

Comisia Europeană anunţă un nou apel de propuneri intitulat "Instrument de stabilitate – componenta de pregătire în eventualitatea unei crize – Programele anuale 2007-2008 – Sprijin pentru parteneriate în vederea consolidării păcii – Organizare de mese rotunde".  Detalii...

Comisarul European pentru Multilingvism în vizită în România

22.05.2008

Comisarul European pentru Multilingvism în vizită în România

Comisarul European pentru Multilingvism, domnul Leonard Orban, va efectua o vizită în România în perioada 22-26 mai 2008.  Detalii...

22.05.2008

Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti organizează masa rotundă: Evoluţiile socio-economice din România: valorificarea oportunităţilor oferite de către Strategia Lisabona a Uniunii Europene pentru dezvoltare şi locuri de muncă

Evenimentul va avea loc în data de 23 mai, la Hotel Intercontinental, Sala Rondă.  Detalii...

Alimentaţie şi agricultură: evaluarea stării de sănătate a PAC

22.05.2008

Alimentaţie şi agricultură: Evaluarea „stării de sănătate” va moderniza Politica Agricolă Comună şi va uşura sarcina agricultorilor de a răspunde cererii crescânde

Comisia Europeană a propus astăzi continuarea procesului de modernizare, simplificare şi eficientizare a politicii agricole comune şi îndepărtarea ultimelor restricţii impuse agricultorilor pentru a-i ajuta să răspundă cererii tot mai mari de produse alimentare. Aşa-numita evaluare a „stării de sănătate” a PAC va reduce în şi mai mare măsură corelarea plăţilor directe cu producţia, dând astfel posibilitatea fermierilor să se orienteze cât mai mult după semnalele pieţei. Măsurile propuse urmăresc, printre altele, eliminarea obligaţiei de scoatere a terenurilor arabile din circuitul agricol, creşterea progresivă a cotelor de lapte înainte de suprimarea acestora în 2015 şi reducerea intervenţiilor pe piaţă. Aceste schimbări vor înlătura restricţiile inutile din calea agricultorilor şi le vor permite să-şi valorifice la maximum potenţialul de producţie. Comisia propune, de asemenea, intensificarea procesului de modulare, prin care  Detalii...

20.05.2008

Anunţ important referitor la concursul Reporter European 2008

Având în vedere faptul că până la termenul limită al primei sesiuni, 25 aprilie, am primit un număr redus de materiale făcând imposibilă selecţia de câştigători pe diferitele categorii, vă anunţăm că termenul limită pentru depunerea de materiale în sesiunea următoare este 25 iulie. Materialele primite în prima sesiune vor fi analizate împreună cu cele primite în sesiunea curentă.  Detalii...

20.05.2008

Comisia prezintă strategia de acţiune a Uniunii Europene în vederea reducerii efectelor creşterii globale a preţurilor la produsele alimentare

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare ce cuprinde reacţiile strategice posibile în vederea reducerii efectelor creşterii globale a preţurilor la produsele alimentare. Documentul va fi discutat în cadrul Consiliului European din 19-20 iunie. Comunicarea analizează factorii structurali şi ciclici şi propune o strategie cu trei componente, care include măsuri pe termen scurt în contextul evaluării „stării de sănătate” a politicii agricole comune (a se vedea IP/08/762) şi în monitorizarea sectorului comerţului cu amănuntul; iniţiative de îmbunătăţire a ofertei de produse agricole şi de asigurare a securităţii alimentare, inclusiv promovarea unor generaţii viitoare durabile de biocarburanţi; precum şi iniţiative de contribuire la efortul global de combatere a efectelor majorării preţurilor asupra pop  Detalii...

20.05.2008

Ajutoare de stat: Comisia actualizează normele privind garanţiile şi oferă posibilităţi simplificate pentru IMM-uri

Comisia Europeană a adoptat o nouă comunicare privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii. Textul stabileşte metode clare şi transparente de calculare a elementului de ajutor al unei garanţii şi oferă norme simplificate pentru IMM-uri, inclusiv prime safe harbour predefinite şi prime unice pentru garanţiile cu valoare mică. Noua comunicare a fost prevăzută în Planul de acţiune privind ajutoarele de stat (a se vedea IP/05/680 şi MEMO/05/195), în contextul eforturilor Comisiei vizând clarificarea şi simplificarea normelor privind ajutoarele de stat.  Detalii...

Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana

20.05.2008

„Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana”. Comisia adoptă propuneri pentru consolidarea parteneriatului dintre UE şi vecinii săi mediteraneeni

Astăzi, 20 mai, Comisia Europeană a adoptat propunerile sale pentru intensificarea relaţiilor cu partenerii mediteraneeni prin intermediul Procesului de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana. Ca urmare a deciziei Consiliului European de primăvară, comisarul Ferrero-Waldner a prezentat structura de ansamblu a Procesului de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana, care vizează să ofere o nouă vitalitate şi vizibilitate relaţiilor UE cu partenerii săi din regiunea mediteraneeană. Această structură include înfiinţarea unui secretariat şi crearea unui comitet permanent al reprezentanţilor euro-mediteraneeni. De asemenea, documentul de politică subliniază ideile care să stea la baza acestor proiecte menite să constituie eforturi vizibile şi tangibile pentru îmbunătăţirea vieţii şi a mijloacelor de existenţă ale cetăţenilor din regiune. Această iniţiativă recentă subliniază angajamentul susţinut al UE faţă de regiunea mediteraneeană, o zonă de i  Detalii...

16.05.2008

Haga: Dezbatere despre viitorul Europei

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la primul Congres al Europei (1948), dl. José Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, dl. Hans-Gert Pöttering, Preşedintele Parlamentului European, dl. Javier Solana, şi alţi lideri politici europeni vor participa la o dezbatere despre viitorul Europei pornind de la 60 de idei propuse de cetaţenii Uniunii.  Detalii...

15.05.2008

UE şi UEFA lansează un serviciu de asistenţă telefonică pentru suporterii care călătoresc la EURO 2008

Comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, a anunţat astăzi lansarea unei campanii de informare şi a unei linii de asistenţă telefonică pentru a-i informa pe suporterii care călătoresc la EURO 2008 cu privire la drepturile lor în calitate de consumatori şi pentru a-i sprijini pe cei care întâmpină probleme. Campania abordează problemele care îi afectează pe consumatori - de la biletele de intrare false la transferul biletelor în caz de boală, transportul aerian, tarifele de roaming, asigurarea de sănătate a UE şi problemele care apar la cumpărături în străinătate. O broşură a UE-UEFA destinată consumatorilor şi disponibilă pe internet, care oferă recomandări clare suporterilor care călătoresc la turneul final, este disponibilă începând de astăzi pe site-ul www.euro2008.com, precum şi pe site-ul internet al Comisiei Europene, la adresa Detalii...

..

Detalii...

07.05.2008

Telecomunicaţii: Comisia Europeană lansează o consultare publică cu privire la modul de funcţionare şi efectele regulamentului UE privind serviciile de roaming

Începând de azi, Comisia Europeană invită întreprinderile, consumatorii şi orice alte părţi interesate să îşi exprime părerea cu privire la modul de funcţionare şi eficacitatea regulamentului UE privind serviciile de roaming, care a intrat în vigoare la 30 iunie 2007. Conform dispoziţiilor regulamentului, în 2008, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la modul de funcţionare a noilor reglementări referitoare la roaming şi efectele acestora. Scopul consultării publice este obţinerea de răspunsuri de la operatorii de telefonie mobilă, societăţi comerciale, asociaţii de consumatori şi orice alte părţi interesate până la 2 iulie 2008.  Detalii...

Solvit: 75 de procente crestere

07.05.2008

SOLVIT: Reţeaua de soluţionare a problemelor apărute pe piaţa unică a înregistrat o creştere cu 75% a volumului de cazuri în 2007

O studentă din Spania dorea să îşi înceapă studiile universitare în Belgia, însă a fost refuzată deoarece diploma de absolvire a studiilor secundare nu fusese încă eliberată de către autorităţile spaniole. SOLVIT a reuşit să convingă universitatea să accepte alte dovezi, în aşa fel încât studenta să nu piardă un întreg an universitar. Unui producător britanic de echipamente de radiocomunicaţii maritime i s-a solicitat de către autorităţile germane să îşi retesteze produsele în Germania, deşi acestea fuseseră deja testate şi introduse pe piaţă într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Intervenţia SOLVIT a făcut ca produsele să poată fi vândute în Germania fără retestări suplimentare costisitoare. Acestea sunt numai două exemple dintre sutele de probleme pe care SOLVIT a reuşit să le rezolve în favoarea cetăţenilor şi a societăţilor comerciale în 2007. Anul trecut, reţeaua SOLVIT a UE a analizat un număr de 818 probleme  Detalii...

Impozitarea dividendelor

06.05.2008

Impozitarea dividendelor: Comisia ia măsuri împotriva Bulgariei, Spaniei, Portugaliei şi României şi închide acţiunea împotriva Luxemburgului

Comisia Europeană a trimis Spaniei şi Portugaliei avize motivate (cea de-a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar prevăzută la articolul 226 din Tratatul CE) cu privire la normele pe baza cărora aceste ţări impozitează dividendele plătite fondurilor de pensii străine mai mult decât pe cele plătite fondurilor autohtone. Comisia a trimis, totodată, scrisori de somare (prima etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar) pentru a solicita informaţii Bulgariei asupra normelor acesteia de supraimpozitare a dividendelor plătite din afară comparativ cu cele plătite pe plan intern şi, de asemenea, României şi, din nou, Bulgariei cu privire la normele prin care aceste două state percep impozite mai mari pe dividendele plătite în afara ţării decât pe cele interne. Cele patru state membre au fost solicitate să răspundă în termen de două luni. În acelaşi timp, Comisia a închis acţiunea împotriva Luxemburgului în priv  Detalii...

Vizita carvounis

06.05.2008

Directorul-general adjunct al Direcţiei Generale pentru Comunicare a Comisiei Europene, Panayotis Carvounis, vizitează România în data de 6 şi 7 mai

Vizita în România a Directorului-general adjunct al Direcţiei Generale pentru Comunicare din Comisia Europeană este legată de evenimentele care marchează data de 9 Mai - Ziua Europei şi Anul european al dialogului intercultural.  Detalii...

Conferinta Slovenia

06.05.2008

Conferinţă: Noi paradigme, noi modele

Comisia Europeană va organiza în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe al Sloveniei conferinţa "Noi paralele, noi modele" între 13 - 14 mai, la Ljublana în Slovenia. Conferinţa se va axa pe rolul cooperării la nivel cultural în relaţiile externe ale UE precum şi în îndeplinirea obiectivelor altor politici comunitare. Scopul conferinţei este de a examina modul în care cooperarea culturală poate consolida legitimitatea şi creşte importanţa Politicii Europene de Vecinatate (PEV). De asemenea, ea are în vedere studierea rolului ce poate fi jucat de cooperarea culturală şi dialogul intercultural în găsirea de soluţii la procesele şi provocările politice din zona Balcanilor Occidentali (respectiv, cultura ca factor semnificativ în consolidarea societăţii civile, sprijinirea procesului de pace şi reconciliere, precum şi în impulsionarea dezvoltării unei societăţi democratice).  Detalii...

acces sporit la documentele institutiilor UE

30.04.2008

Comisia Europeană propune îmbunătăţirea accesului public la documentele instituţiilor UE

Comisia a adoptat astăzi modificări ale normelor privind accesul la documentele instituţiilor UE. Aceste modificări reafirmă angajamentul Comisiei privind transparenţa, actualizează normele pentru a lua în considerare jurisprudenţa recentă şi urmăresc creşterea eficienţei instituţiilor în privinţa răspunsurilor acordate cererilor cetăţenilor.  Detalii...

ajutor de stat ford Craiova

30.04.2008

Ajutoare de stat

Comisia Europeană a autorizat, în temeiul dispoziţiilor privind ajutoarele de stat din Tratatul CE , un ajutor în valoare de 143 milioane EUR pe care autorităţile române intenţionează să-l acorde firmei Ford pentru producţia de vehicule şi motoare la Craiova, în sud-vestul României. Comisia a constatat că măsura respectivă este compatibilă cu dispoziţiile Orientărilor privind ajutoarele regionale 2007-2013 şi în special cu normele privind proiectele de investiţii mari. Cele două proiecte ale firmei Ford implică investiţii totale de 600 milioane EUR. Se estimează că ele vor avea o contribuţie importantă la creşterea directă şi indirectă a gradului de ocupare al forţei de muncă, stimulând totodată investiţiile realizate de furnizori şi transferul de tehnologie de vârf, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra dezvoltării regiunii.  Detalii...

comunicare audiovizuala

29.04.2008

Comisia europeană şi comunicarea prin media audiovizuală

Într-o comunicare intitulată „Comunicarea privind Europa în media audiovizuală”, Comisia a anunţat măsuri care vizează asigurarea unei abordări mai pe larg a afacerilor europene de către posturile de radio şi televiziune şi platformele multimedia. Această comunicare va încuraja profesioniştii din media audiovizuală să creeze şi să participe la reţelele audiovizuale europene. În special, aceasta va propune o reţea de posturi de televiziune complementare reţelei de posturi de radio lansată deja la 1 aprilie 2008. De asemenea, Comisia va creşte cantitatea de material audiovizual brut pe care îl pune deja în mod gratuit la dispoziţia profesioniştilor din media audiovizuală şi va creşte producţia proprie de înregistrări video pentru a ilustra sau pentru a explica politicile europene.  Detalii...

previziuni economice

29.04.2008

Previziuni economice pentru perioada 2008-2009

În Uniunea Europeană se aşteaptă o încetinire a creşterii la 2% în 2008 şi la 1,8% în 2009 de la 2,8% în 2007 (1,7% şi 1,5% în zona euro de la 2,6% în 2007), conform previziunilor economice de primăvară ale Comisiei. Încetinirea creşterii este rezultatul tulburărilor persistente de pe pieţele financiare, al încetiniroii economiei americane şi al escaladării preţurilor materiilor prime, care, luate la un loc, afectează activitatea economică globală. Economia UE rezistă relativ bine datorită unor fundamente solide şi se aşteaptă să creeze în perioada 2008-2009 2 milionae de noi locuri de muncă, în plus faţă de cele 7,5 milioane create în perioada 2006-2007. Însă, pentru anul acesta se prevede o creştere de 3,6% a inflaţiei preţurilor de consum în UE, faţă de 2,4% în 2007, din cauza escaladării preţurilor la energie şi alimente, înainte de a scădea conform previziunilor la 2,4% în 2009 (pentru zona euro cifrele sunt de 3,2% şi 2,2%  Detalii...

Reforma Cap sector viticol

29.04.2008

Reforma sectorului vitivinicol în Uniunea Europeană

Consiliul de Miniştri a adoptat astăzi o amplă reformă a organizării comune a pieţei vitivinicole, care făcuse deja obiectul unui acord politic în decembrie, între miniştrii agriculturii. Schimbările vor permite echilibrarea pieţei vitivinicole, eliminarea măsurilor ineficiente şi costisitoare de intervenţie pe piaţă şi reorientarea bugetului spre măsuri pozitive şi proactive care vor stimula competitivitatea vinurilor europene. Reforma prevede o restructurare rapidă a sectorului vitivinicol prin includerea unui sistem voluntar de desţelenire pe o perioadă de trei ani ca alternativă pentru producătorii care nu pot face faţă concurenţei şi pentru a elimina de pe piaţă surplusurile şi vinul necompetitiv. Se vor elimina progresiv subvenţiile pentru distilarea de criză şi pentru distilarea alcoolului alimentar, iar sumele respective, repartizate în pachete financiare naţionale, vor putea fi folosite pentru finanţarea unor măsuri precum promovarea v  Detalii...

Raport Internet

23.04.2008

Peste 250 milioane de europeni folosesc Internetul cu regularitate

Peste jumătate dintre europeni utilizează constant Internetului. 80% dintre ei dispun de conexiuni de bandă largă, iar 60% dintre serviciile publice oferite la nivelul Uniunii Europene sunt disponibile on-line. Două treimi din numărul de şcoli şi jumătate dintre medici utilizează conexiuni rapide la Internet, datorită dezvoltării puternice a comunicaţiilor de bandă largă în Europa. Acestea sunt constatările unei raport al Comisiei privind rezultatele înregistrate până în prezent în cadrul i2010 (Strategia UE pentru creştere şi creare de locuri de muncă bazată pe tehnologiile digitale). Adoptată în 2005, această strategie a dus la un angajament ferm în direcţia promovării TIC (Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor) la nivelul UE şi al statelor membre. Începând din 2007, toate statele membră consideră că dezvoltarea TIC reprezintă una dintre principalele realizări din programele lor de reformă structurală. În paralel, instituţiile U  Detalii...

Comisia Europeană lansează un site pentru a sărbători 40 de ani de la înfiinţarea Uniunii vamale

18.04.2008

Comisia Europeană lansează un site pentru a sărbători 40 de ani de la înfiinţarea Uniunii vamale

La 1 iulie 2008 se împlinesc 40 de ani de la înfiinţarea Uniunii vamale. Pentru a marca acest eveniment deosebit, Comisia Europeană a inaugurat un site dedicat în întregime acestui subiect. Lansarea acestor pagini de Internet reprezintă doar primul pas al unei campanii de comunicare având scopul de a sublinia rolul pe care prevederile Uniunii vamale îl joacă în a proteja cetăţenii şi în a facilita comerţul în spaţiul european.  Detalii...

RAPEX

17.04.2008

Raportul anual RAPEX: mai multe produse periculoase detectate

Numărul de produse periculoase înlăturate de pe piaţa UE a crescut cu 53% în anul 2007 faţă de anul 2006, dezvăluie astăzi raportul anual al Comisiei privind Sistemul de Avertizare Rapidă (RAPEX). Această majorare de la 1 051 de notificări în 2006 la 1 605 anul trecut arată ameliorarea de la an la an a capacităţilor de supraveghere ale statelor membre, şi faptul că protecţia acordată consumatorilor europeni este mai bună ca niciodată. Jucăriile au fost de departe categoria de produse cel mai des notificate în 2007, confirmând faptul că siguranţa copiilor este o prioritate de prim rang pentru autorităţile de supraveghere a pieţei, deşi autovehiculele, produsele electrice şi cosmeticele au ocupat, de asemenea, o poziţie importantă în sistemul RAPEX. China a fost, din nou, ţara de origine a mai mult de jumătate din toate produsele periculoase detectate (700 de notificări). Acest lucru se poate explica în parte prin numărul important de produse im  Detalii...

excedent bugetar

15.04.2008

Bugetul Uniunii Europene: cel mai mic excedent înregistrat vreodată

În 2007, contribuţiile statelor membre la bugetul Uniunii Europene au fost aproximativ egale cu cheltuielile preconizate. Din acest motiv, anul trecut s-a înregistrat cel mai mic excedent bugetar, altfel spus o scădere de 90% faţă de anul 2000 şi o reducere constantă cu 17% începând cu 2006. Tendinţa descrescătoare constantă reflectă eforturile Comisiei Europene de a limita plăţile efectuate de către statele membre la buget la doar ceea ce reprezintă strictul necesar. Excedentul bugetar anual, adică diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetare, a totalizat puţin peste 1% (1.529 milioane de euro) din suma totală de 113.846 miliarde de euro, ce reprezintă cheltuielile bugetare agreate pentru 2007.  Detalii...

Air quality directive

14.04.2008

Comisia salută adoptarea finală a directivei privind calitatea aerului

Comisia Europeană salută adoptarea noii directive privind calitatea aerului. Directiva urmează îndeaproape propunerea Comisiei din septembrie 2005 şi demonstrează angajamentul puternic al Uniunii Europene cu privire la îmbunătăţirea calităţii aerului prin stabilirea unor standarde obligatorii pentru particulele fine PM2,5Detalii...

Social Europe and Globalization

14.04.2008

Europa socială poate accepta globalizarea, afirmă un nou studiu al UE

Modelul social european este mai solid ca niciodată, dar are nevoie de a se întări pentru a înfrunta provocările prezentate de globalizare, afirmă un nou studiu al Comisiei Europene. Rezultatele urmează a fi discutate cu ocazia unei conferinţe la nivel înalt care va avea loc pe 16 aprilie la Bruxelles. Vor fi discutate implicaţiile sociale ale globalizării şi modalitatea transformării acesteia într-o oportunitate pentru Uniunea Europeană.  Detalii...

10.04.2008

CECAC – Curs european pentru curatorii de artă contemporană – Ediţia a II-a

Provincia Milano, Fundaţia Antonio Ratti şi Delegaţia Comisiei Europene la Milano promovează cea de-a doua ediţie a Cursului european pentru curatorii de artă contemporană (CECAC). Cursul, ce va avea loc între 9 şi 19 octombrie 2008, oferă posibilitatea tinerilor curatori să lucreze alături de un profesor de renume internaţional, printr-o abordare critică atât a aspectelor teoretice, cât şi a aspectelor practice ale curatoriei şi a scenei artei contemporane. Din perspectiva Anului European al Dialogului Intercultural, cursul reprezintă de asemenea o oportunitate pentru tinerii operatori din diferite state europene să stabilească legături de durată.  Detalii...

Millenium Development Goals

10.04.2008

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

Uniunea Europeană trebuie să îşi ţină promisiunile şi să acorde ajutoare pentru dezvoltare în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. În urma publicării raportului OCDE privind ajutoarelor pentru dezvoltare, Comisia Europeană îşi îndeamnă statele membre să treacă dincolo de promisiuni şi să îşi îndeplinească spusele.  Detalii...

tax system news

09.04.2008

Sisteme fiscale mai bune pentru a stimula competitivitatea şi dezvoltarea în Europa

László Kovács, Comisarul European pentru fiscalitate şi uniune vamală, va prezida Forumul Impozitelor de la Bruxelles .  Detalii...

Politica regionala

08.04.2008

Politica de coeziune după 2013: Comisarul Hübner subliniază necesitatea de a investi în viitor cu ocazia unei dezbateri la nivel înalt desfăşurate la Maribor, Slovenia

Danuta Hübner, comisarul european pentru politici regionale, vorbeşte astăzi, în cadrul unei conferinţe importante care se desfăşoară la Maribor, Slovenia, despre viitorul politicii de coeziune după anul 2013. Evenimentul, organizat de preşedinţia slovenă a Uniunii Europene reprezintă o ocazie de a discuta despre sfera de aplicare şi impactul acestei politici şi pregăteşte următoarea discuţie privind bugetului Uniunii Europene. Comisarul va prezenta primele rezultate ale analizei în privinţa contribuţiilor la consultările publice referitoare la politica de coeziune.  Detalii...

Managers training

04.04.2008

Redeschiderea programului de succes de formare a managerilor în Japonia şi Coreea: oportunitate pentru 60 de manageri europeni

60 de manageri europeni vor avea ocazia să pătrundă pe pieţele japoneze şi coreene, datorită noului ciclu al Programului de Formare pentru manageri (Executive Trainig Programme – ETP) lansat de Comisia Europeană. Programul se adresează managerilor europeni care doresc să dezvolte afaceri cu Japonia şi Coreea. ETP este un program unic şi intensiv de pregătire profesională care îşi propune să  ofere  companiilor din UE cunoştinţele si capacitările necesare pentru a profita din plin de oportunităţile de afaceri din Japonia şi Coreea.  Detalii...

natura 2000

02.04.2008

Mediu: veşti bune pentru fluturi, lilieci şi urşi

Fauna şi flora Europei sunt acum mai protejate decât au fost vreodată de când a fost creată Comunitatea Europeană. Trei extinderi recente au adăugat 18 784 km2 la Natura 2000, reţeaua europeană de zone naturale protejate, care acoperă acum  aproape 20% din suprafaţa continentului şi 100 000 km2 din mările sale. Celelalte zone sunt în Austria, Cipru, Finlanda, Franţa, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Suedia. Natura 2000 are un rol major în lupta pe care o duce Europa pentru oprirea dispariţiei biodiversităţii până în 2010.  Detalii...

2009 European Year

02.04.2008

Comisia Europeană propune ca 2009 să devină Anul European al Creativităţii şi al Inovaţiei

Europa trebuie să îşi dezvolte capacitatea de creativitate şi de inovaţie atât din motive sociale, cât şi din motive economice. Comisia Europeană a adoptat pe 31 martie o propunere pentru a declara 2009 Anul European al Creativităţii şi al Inovaţiei. Decizia va fi luată anul acesta, mai târziu, de Consiliu şi de Parlamentul European.  Detalii...

consultare multilingvism

02.04.2008

Multilingvismul in Uniunea Europeană

Ca urmare a consultării on-line privind multilingvismul, Comisia Europeană a analizat contribuţiile primite şi a prezentat rezultatele la Conferinţa Ministerială privind Multilingvismul care a avut loc la Bruxelles, pe 15 februarie anul acesta.  Detalii...

Conf AEDI

02.04.2008

Dezbatere publică: impactul artelor şi al culturii asupra dialogului intercultural

Miercuri, la a doua Dezbatere de la Bruxelles organizată în Anul European al Dialogului Intercultural 2008, se va discuta despre arte şi despre cultură. Dezbaterea, intitulată „ Negocierea diferenţelor: O responsabilitate a artiştilor şi a instituţiilor culturale“, organizată de Comisia Europeană în colaborare cu Fundaţia Europeană pentru Arte şi Patrimoniu (EFAH) şi Fundaţia Culturală Europeană (ECF), va avea loc pe 2 aprilie la ora 18.30 la Palatul Rezidenţial, la Bruxelles, şi va deschisă de Comisarul UE Ján Figel'. Claire Gibault, membră a Parlamentului European, va încheia Dezbaterea.  Detalii...

Debate Europe: plan D

01.04.2008

Debate Europe - Dezvoltarea experienţei Planului D pentru "Democraţie, Dialog şi Dezbatere"

Comisia va anunţa planurile sale de continuare a Planului D oferindu-le cetăţenilor posibilitatea de a discuta despre probleme europene unii cu alţii şi cu factori de decizie şi de a-şi exprima părerile direct în faţa acestora.  Detalii...

ENP top news

01.04.2008

Politica europeană de vecinătate - UE şi relaţiile cu vecinii cei mai apropiaţi

Comisia va prezenta progresul făcut pentru o colaborare mai intensă  a UE cu vecinii noştri anul trecut şi pentru sprijinirea eforturilor de reformă ale acestora.  Detalii...

extinderea zonei Schengen intra efectiv in vigoare

31.03.2008

Extinderea zonei Schengen finalizată: controalele la frontieră în aeroporturi au fost desfiinţate începând cu 30 martie

De la data de 21 decembrie 2007, Estonia, Republica Cehă, Lituania, Ungaria, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia fac parte din spaţiul Schengen. Duminică 30 martie 2008 la ora 0:00, procesul de extindere va fi finalizat prin desfiinţarea controalelor la frontierele aeriene între aceste ţări şi cele 15 state care fac deja parte din sistemul Schengen.  Detalii...

cer deschis UE-SUA

31.03.2008

Cer deschis UE-SUA: la 30 martie începe o nouă eră pentru aviaţia transatlantică

Duminică va intra în vigoare noul acord UE-SUA privind transportul aerian. Pentru prima dată, companiile aeriene europene pot efectua zboruri fără restricţii din orice punct situat în UE către orice punct din SUA. „Acest moment marchează începutul unei noi ere în domeniul aviaţiei transatlantice. Acordul va avea ca efect o concurenţă mai intensă şi zboruri mai ieftine către SUA”, a declarat Jacques Barrot, vicepreşedinte al Comisiei Europene responsabil pentru transporturi. Prezentul acord este cel mai ambiţios negociat vreodată în domeniul serviciilor aeriene. Primele două pieţe din lume în domeniul transportului aerian, care cumulează 60% din traficul mondial, vor desfăşura o colaborare mai strânsă în toate sectoarele politicii aviatice. În mai 2008, Comisia Europeană va intra în cea de-a doua etapă de negocieri cu SUA. „Obiectivul nostru trebuie să rămână crearea unui spaţiu aerian complet deschis între UE şi SUA”, a   Detalii...

Spring Day 2008

28.03.2008

Primăvară Europeană 2008

Ediţia din 2008 (Anul European al Dialogului Intercultural) a „Primăverii Europene“ are ca temă „Apropierea culturilor prin intermediul dialogului“. Între 25 martie până la 30 iunie 2008, şcolile din toate statele membre şi ţările candidate sunt invitate să organizeze activităţi didactice, dezbateri cu elevii, profesorii şi responsabilii politici privind probleme europene. La baza acţiunii se află participarea voluntară a şcolilor ai căror elevi au vârsta cuprinsă între 7 şi 17 ani. Acţiunea se adresează cu prioritate instituţiilor de învăţământ secundar (general, profesional şi tehnic).  Detalii...

Dezbatere buget UE 27_03_2008

25.03.2008

Masa rotundă "Reforma Bugetului Uniunii Europene"

Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti organizează în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Economiei şi Ministerul Afacerilor Externe masa rotundă cu tema Reformei Bugetului Uniunii Europene.  Detalii...

Seminar Dezbatere MAE

24.03.2008

Seminar-dezbatere organizat de MAE pe tema Tratatului de la Lisabona

Luni, 24 martie 2008, Ministerul Afacerilor Externe, a organizat, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, un seminar-dezbatere pe tema „Tratatul de la Lisabona: inovaţii şi beneficii”. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul MAE, Sala Gafencu, intre orele 10:00-13:00Detalii...

telecomunicatii

20.03.2008

Opt state membre au devansat SUA pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii în bandă largă

Conform celui de-al 13-lea Raport de activitate al Comisiei Europene privind piaţa unică a comunicaţiilor electronice publicat astăzi, Danemarca, Finlanda, Ţările de Jos şi Suedia sunt lideri mondiali pe piaţa serviciilor în bandă largă, cu rate de penetrare de 30% la sfârşitul anului 2007. Aceste state membre ale UE, alături de Regatul Unit, Belgia, Luxemburg şi Franţa, au înregistrat, în iulie 2007, rate de penetrare a serviciilor în bandă largă mai mari decât cea înregistrată de Statele Unite (22,1%) în aceeaşi perioadă. În 2007, în UE s-au adăugat 19 milioane de linii în bandă largă, echivalentul a peste 50 000 de gospodării în fiecare zi. Conform estimărilor, sectorul serviciilor în bandă largă a adus venituri de 62 de miliarde EUR, iar rata de penetrare globală la nivel european a atins nivelul de 20%. Cu toate acestea, o piaţă unică mai puternică, o concurenţă sporită şi o reducere a constrângerilor normative pentru particip  Detalii...

food distribution to marginalised categories

19.03.2008

Consultarea publică pe Internet a sistemului UE de distribuţie a hranei către persoanele cele mai defavorizate

Comisia Europeană invită organizaţiile de caritate, serviciile guvernamentale şi toate ONG-urile interesate, precum şi publicul larg să îşi exprime opiniile şi să contribuie la consultarea pe Internet a sistemului UE de distribuţie a hranei gratuite pentru persoanele defavorizate din Comunitate.  Detalii...

traffic safety

19.03.2008

Mai multă siguranţă pe străzile noastre, tratament egal pentru conducătorii auto rezidenţi şi pentru cei aflaţi în transit

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de directivă privind facilitarea urmăririi transfrontaliere a infracţiunilor la codul rutier care pun cel mai mult în pericol siguranţa rutieră. Scopul este acela de a pune în aplicare mecanismele tehnice şi instrumentele legale care permit ca un conducător auto european să poată fi identificat şi, prin urmare, sancţionat pentru o infracţiune comisă într-un stat membru, altul decât cel în care este înmatriculat autovehiculul acestuia. Această măsură va îmbunătăţi sensibil siguranţa rutieră pe drumurile din Europa, antrenând o schimbare pozitivă atât în comportamentul conducătorilor auto aflaţi în tranzit, cât şi al celor rezidenţi. În plus, aceasta va pune capăt diferenţei de tratament care există încă între cele două categorii de utilizatori ai drumurilor.  Detalii...

transparenta

19.03.2008

Transparenţă: lista tuturor beneficiarilor de ajutoare pentru agricultori va fi publicată până în aprilie 2009

Lista detaliată a tuturor beneficiarilor plăţilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală în Uniunea Europeană va fi publicată conform noilor norme adoptate astăzi de Comisia Europeană. Până la 30 Aprilie 2009, numele complet al fiecărui beneficiar, precum şi localitatea de care aparţine acesta sau, dacă este cazul, codul poştal, vor fi publicate într-o manieră clară, armonizată pe site-urile naţionale. Acestea vor include un instrument de căutare care va permite publicului să vadă ce sume a primit fiecare persoană sau societate. Sumele vor fi defalcate în plăţi directe către agricultori şi alte măsuri de sprijin. Pentru politica de dezvoltare rurală, cofinanţată de UE şi de guvernele naţionale, informaţiile se vor referi atât la fondurile UE, cât şi la cele naţionale. Aceste informaţii vor fi disponibile până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru exerciţiul financiar precedent şi trebuie să rămână pe site timp de doi ani de   Detalii...

Aparea drepturilor persoanelor varstnice

17.03.2008

Comisia Europeană discută modalităţile de apărare a drepturilor şi a demnităţii persoanelor în vârstă

Comisia Europeană va organiza o conferinţă importantă despre „Apărarea demnităţii persoanelor în vârstă“, oferindu-le factorilor de decizie din toată Europa posibilitatea de a discuta calitatea îngrijirii persoanelor în vârstă cu probleme de sănătate şi strategiile de prevenire a abuzului împotriva persoanelor în vârstă.  Detalii...

Dialog social european pentru fotbal

17.03.2008

Lansarea dialogului social european pentru sectorul fotbalului profesionist

Vladimír Špidla, Comisarul European pentru ocuparea forţei de muncă, probleme sociale şi egalitatea de şanse, va deschide prima reuniune a comitetului pentru dialog social european în sectorul fotbalului profesionist. The Association of European Professional Football Leagues (EPFL - Asociaţia Ligilor Europene de Fotbal Profesionist) şi International Federation of Professional Footballers' Associations – Division Europe (FIFPro - Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Fotbaliştilor Profesionişti - Divizia Europa), reprezentanţi ai preşedinţilor de cluburi şi ai jucătorilor, vor semna normele de procedură în timpul acestei lansări în prezenţa UEFA.  Detalii...

Masuri impotriva fraudelor la TVA

17.03.2008

Comisia Europeană propune măsuri pentru a lupta eficient împotriva fraudelor la nivelul TVA

Astăzi, 17 martie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de modificare a Directivei TVA şi a Regulamentului privind colaborarea administrativă pentru a accelera, începând cu 2010, colectarea şi schimbul de informaţii referitoare la tranzacţiile intracomunitare, pentru a le permite statelor membre identificarea foarte rapidă a fraudelor de tip carusel.  Detalii...

Politica Agricola Comuna

17.03.2008

Cetăţenii din UE au în continuare opinii extrem de favorabile cu privire la recentele reforme ale politicii agricole

Pentru al doilea an consecutiv, cetăţenii UE şi-au exprimat sprijinul ferm pentru schimbările recente ale politicii agricole în UE. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale sondajului cu privire la atitudinea cetăţenilor faţă de agricultură şi faţă de politica agricolă comună (PAC). Sondajul, care urmează unui sondaj similar efectuat în 2006, confirmă în mare parte reacţia favorabilă în raport cu elementele esenţiale ale acordului din 2003 privind reforma PAC. Sondajul a fost realizat de TNS Opinion în numele Direcţiei Generale Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene şi s-a desfăşurat între 19 noiembrie şi 4 decembrie 2007. Metodologia utilizată a fost cea a unui eurobarometru standard, realizându‑se aproximativ 1000 de interviuri directe în fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE.  Detalii...

Comitetul Economic si Social gazduieste Ziua Europeana a Consumatorului

14.03.2008

Ziua Europeană a Consumatorului

Pe 14 martie 2008, Comitetul Economic şi Social European va găzdui Ziua Europeană a Consumatorului, organizată în colaborare cu Comisia Europeană şi cu Preşedinţia slovenă a Consiliului UE. Acest eveniment, care va avea loc la sediul CESE, va aborda problema accesului consumatorilor la justiţie, mai ales în cazul tranzacţiilor transfrontaliere, cu participarea ministrului sloven al economiei, domnul Andrej Vizjak, precum şi a doamnei Meglena Kuneva, Comisarul pentru Protecţia Consumatorilor. Ziua Europeană a Consumatorului va încheia o întreagă săptămână de evenimente consacrate unor aspecte importante care îi privesc pe consumatori.  Detalii...

Comisarul European Jan Figel' responsabil pentru  educaţie, formare, cultură şi tineret, va vizita R

13.03.2008

Comisarul European Jan Figel' responsabil pentru educaţie, formare, cultură şi tineret, va vizita România, vineri, 14 martie 2008

Comisarul European Ján Figel', responsabil pentru educaţie, formare, cultură şi tineret, va vizita România, vineri, 14 martie 2008.  Detalii...

Eurobarometru 13_03_2008 cu privire la politicile de mediu

13.03.2008

Cetăţenii europeni acordă mediului o importanţă majoră

Mai mult de două treimi din cetăţenii europeni preferă ca deciziile în materie de politică a mediului să fie luate la nivelul Uniunii Europene, conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi. Conform aceluiaşi sondaj, cetăţenii europeni sunt din ce în ce mai conştienţi de rolul pe care îl joacă mediul înconjurător în viaţa de zi cu zi. Mai mult de 95% din cetăţenii europeni sunt de părere că protecţia mediului este importantă. Aproximativ 80% susţin că mediul le influenţează calitatea vieţii şi afirmă că, prin eforturile proprii, pot să contribuie la protejarea acestuia. Schimbările climatice ocupă primul loc pe lista preocupărilor ecologice ale cetăţenilor, urmate de poluare şi de dezastrele provocate de om.  Detalii...

Comisarul European pentru Societate Informaţională şi Mass-Media, doamna Viviane Reding,  va vizita

12.03.2008

Comisarul European pentru Societate Informaţională şi Mass-Media, doamna Viviane Reding,  va vizita România pe 13 martie 2008

Comisarul European pentru Societate Informaţională şi Mass-Media, doamna Viviane Reding,  va vizita România pe 13 martie 2008. În timpul vizitei sale, doamna Reding se va întâlni cu Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, Karoly Borbely, cu membri ai Comisiilor  IT&C, Economic şi Afaceri Europene din cadrul Parlamentului României, cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, precum şi cu reprezentanţi ai industriei de telecomunicaţii din România.  Detalii...

Finantari nerambursabile pentru proiecte culturale

12.03.2008

Lansarea Programului CANTEMIR pentru 2008

Institutul Cultural Român anunţă lansarea Programului CANTEMIR  pentru 2008Detalii...

Ceremonia de decernare a Premiilor Europene pentru Stiinta

12.03.2008

Premiile europene pentru cercetare

Miercuri, 12 martie 2008, va avea loc Ceremonia de Decernare a Premiilor Europene pentru Ştiinţă. In cadrul acesteia, Comisarul Janez Potočnik va prezenta Premiile Europene pentru Cercetare - „Premiul European de Comunicare în domeniul Ştiinţei“, „Premiile de Excelenţă Marie Curie“ şi „Premiul Descartes pentru Colaborare Transnaţională în Cercetare“.  Detalii...

Perspectivele Agenţiilor Europene

11.03.2008

Perspectivele Agenţiilor Europene

Comisia consideră că trebuie relansată o dezbatere privind rolul agenţiilor în administrarea  UE şi că o abordare politică substanţială a agenţiilor ar promova transparenţa şi eficienţa unei părţi importante din mecanismul instituţional al UE.  Detalii...

Se infiinteaza EIT- Institutul European pentru Inovaţie şi Tehnologie

11.03.2008

Se infiinteaza EIT- Institutul European pentru Inovaţie şi Tehnologie

Parlamentul European urmează să adopte crearea EIT- Institutul European pentru Inovaţie şi Tehnologie  Detalii...

Marele Premiu european în domeniul protecţiei consumatorilor

10.03.2008

Marele Premiu european în domeniul protecţiei consumatorilor

Marele Premiu european în domeniul protecţiei consumatorilor: Comisarul Meglena Kuneva celebrează Ziua consumatorilor printr-o ceremonie de decernare a premiilor europene  Detalii...

Tinere talente în domeniul traducerii primesc premii pentru traduceri din partea UE

10.03.2008

Tinere talente în domeniul traducerii primesc premii pentru traduceri din partea UE

Douăzeci şi şapte de „tineri traducători” – câte unul din fiecare stat membru – vin astăzi la Bruxelles pentru a-şi primi premiile obţinute cu ocazia primului concurs european de traducere destinat şcolilor. Dl Leonard Orban, Comisarul european pentru multilingvism, va ţine o conferinţă de presă în sala de presă a clădirii Berlaymont, unde îi va primi pe laureaţii concursului „Juvenes Translatores” („tineri traducători” în limba latină) şi le va înmâna premiile.  Detalii...

Se caută femei în industria tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor!

07.03.2008

Se caută femei în industria tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor!

Ne gândim adesea că, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), carierele sunt rezervate în exclusivitate bărbaţilor. Această prejudecată este însă departe de adevăr. Deşi numărul femeilor care absolvă studii de inginerie sau informatică este încă foarte scăzut, tinerele pot aspira la o carieră de succes şi plină de realizări în domeniul TIC. Aceasta este tema principală a conferinţei organizate astăzi, la Bruxelles, în perspectiva Zilei internaţionale a femeii (8 martie), în cadrul căreia Comisia Europeană va încuraja tinerele europene „să iasă din umbră şi să profite de ocazie”.  Detalii...

Jacques Barrot, Vice-preşedintele Comisiei Europene, responsabil cu transportul, viziteaza Romania

07.03.2008

Jacques Barrot, Vice-preşedintele Comisiei Europene, responsabil cu transportul, vizitează România

Jacques Barrot, Vice-preşedintele Comisiei Europene, responsabil cu transportul, efectuează o vizită de două zile la Bucureşti şi Constanţa pe 6 şi 7 martie 2008.  Detalii...

Eurobarometru: Europenii în favoarea acţiunii politicii regionale europene

07.03.2008

Eurobarometru: Europenii în favoarea acţiunii politicii regionale europene

Danuta Hübner, Comisarul european pentru politică regională dezvăluie astăzi rezultatele unui sondaj Eurobarometru privind modul în care europenii percep această politică. Rezultatele arată că o vastă majoritate a cetăţenilor sunt convinşi de avantajele acestei politici, care reprezintă mai mult de o treime din bugetul european, în oraşul sau în regiunea lor. Aceştia doresc ca politica regională să devină şi mai ambiţioasă şi să abordeze cu fermitate noile provocări precum lupta împotriva schimbărilor climatice, globalizarea şi tendinţele demografice.  Detalii...

Femeile: Stabilizarea unei Lumi Nesigure

07.03.2008

Femeile: Stabilizarea unei Lumi Nesigure

În ajunul Zilei Internaţionale a Femeii, peste 50 de femei care ocupă funcţia de lider se vor întâlni la Bruxelles. Conferinţa, organizată de Benita Ferrero-Waldner, Comisarul pentru Relaţii Externe, va reuni femei care ocupă funcţia de şef de stat, de ministru, de preşedinte al unei organizaţii internaţionale, de preşedinte al unei companii şi femei active în societatea civilă, pentru a discuta temele conexe ale securităţii şi ale creşterii influenţei femeii. Comisarii Hubner, Kroes şi Wallstrom vor participa, de asemenea, la conferinţă.  Detalii...

Raportul UE privind accesul femeilor in functiile de conducere

07.03.2008

Raportul UE privind accesul femeilor in functiile de conducere

Conform unui raport al UE, plafonul de sticlă continuă să împiedice accesul femeilor la posturile de conducere  Detalii...

Lansarea oficială a Calendarului Anului European al Dialogului Intercultural in Romania

06.03.2008

Lansarea oficială a Calendarului Anului European al Dialogului Intercultural in Romania

Ieri, 5 martie 2008, o serie de evenimente desfăşurate în Bucureşti şi în Cluj-Napoca au marcat Lansarea oficială a Calendarului Anului European al Dialogului Intercultural.  Detalii...

05.03.2008

Mecanismul de alertă pentru copiii dispăruţi şi pentru sărăcia din rândul copiilor în centrul dezbaterilor de la Forumul European pentru Drepturile Copilului

A doua întâlnire a Forumului European pentru Drepturile Copilului a avut loc la Bruxelles în ziua de 4 martie 2008. Au fost abordată problema mecanismului de alertă pentru copiii dispăruţi şi sărăcia din rândul copiilor, acordând o deosebită atenţie situaţiei copiilor romi.  Detalii...

Europa pe calea undelor: lansarea unei retele de posturi de radio europene

05.03.2008

Europa pe calea undelor: lansarea unei retele de posturi de radio europene

Începând cu luna aprilie 2008, 16 posturi de radio din 13 ţări, reunite într-un consorţiu, şi 7 posturi de radio asociate vor coproduce şi vor difuza simultan, zi de zi, programe consacrate actualităţilor şi subiectelor de societate ale Europei celor 27 de state.  Detalii...

Doamna Androula Vassiliou noul Comisar European pentru Sanatate

03.03.2008

Doamna Androula Vassiliou noul Comisar European pentru Sanatate

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a scris astăzi Preşedintelui Consiliului şi Preşedintelui Parlamentului European pentru a transmite demisia Domnului Markos Kyprianou din calitatea de membru al Comisiei Europene precum şi acordul Preşedintelui Comisiei Europene în ceea ce priveşte nominalizarea de către Republica Cipru a Doamnei Androula Vassiliou în calitate de membru a Comisiei Europene.  Detalii...

Ajutoare de stat: Comisia cere României să recupereze un ajutor ilegal în valoare de 27 de milioane

27.02.2008

Ajutoare de stat: Comisia cere României să recupereze un ajutor ilegal în valoare de 27 de milioane de euro de la Automobile Craiova

Comisia Europeană şi-a finalizat investigaţia aprofundată privind privatizarea Automobile Craiova, efectuată în temeiul normelor privind ajutoarele de stat prevăzute de Tratatul CE. În urma investigaţiei deschise în octombrie 2007 (a se vedea IP/07/1467), s-a constatat că România a impus o serie de condiţii referitor la vânzare care aveau drept obiectiv asigurarea unui anumit nivel de producţie şi ocupare a forţei de muncă, acceptând în schimb un preţ de vânzare mai mic. Realizarea unui nivel mai ridicat de producţie şi de ocupare a forţei de muncă pentru Automobile Craiova prin vânzarea condiţionată şi, dimpotrivă, obținerea unor venituri mai mici de către statul român reprezintă ajutor de stat. Pentru a evita ca întreprinderile să beneficieze de avantaje neloiale faţă de concurenţi, nu se pot acorda ajutoare decât în condiţii stricte. În cazul acestei privatizări nu se aplica niciuna dintre condiţiile respective şi, prin urmare, ajuto  Detalii...

Premiile Regio Stars 2008

27.02.2008

Premiile Regio stars 2008

Regiunile Alsacia, Øresund, Ţara Galilor, West Midlands, precum şi Yorkshire and the Humber ocupă un loc central pe scena europeană, în calitate de laureaţi ai primelor premii RegioStars pentru proiecte regionale inovatoare.Danuta Hübner, comisarul pentru politică regională şi dl Pasqual Maragall i Mira, fost preşedinte al Cataloniei şi preşedintele juriului, vor premia proiecte care promovează dezvoltarea durabilă şi economia bazată pe cunoaştere la nivel regional.Ceremonia de premiere a avut loc la Bruxelles, în cursul unei conferinţe de două zile intitulată: „Regiuni pentru schimbare economică – Participarea la excelenţă”.  Detalii...

Comisia înaintează Consiliului European propuneri în domeniul fondurilor suverane de investiţii şi a

27.02.2008

Comisia înaintează Consiliului European propuneri în domeniul fondurilor suverane de investiţii şi al stabilităţii financiare

Comisia europeană a adoptat astăzi comunicările privind fondurile suverane de investiţii şi adaptarea sistemelor financiare europene şi mondiale în vederea unei mai bune promovări a stabilităţii financiare. Comunicările reprezintă contribuţia Comisiei la discuţiile pe care liderii UE le vor avea privind aceste subiecte în cadrul Consiliului European de primăvară, din 13-14 martie. În domeniul fondurilor suverane de investiţii (FSI), Comisia propune ca şefii de stat şi de guverne să adopte o abordare comună UE, în vederea creşterii transparenţei, previzibilităţii şi responsabilităţii FSI. Această abordare comună va întări poziţia Europei în cadrul discuţiilor internaţionale care au drept obiectiv stabilirea unui cod de conduită, care să includă standarde privind transparenţa şi guvernanţa. În domeniul stabilităţii financiare, Comisia doreşte ca principiile care vor ghida eforturile UE de îmbunătăţire a transparenţei pieţelor fina  Detalii...

Un internet si mai sigur pentru copii

27.02.2008

Un internet si mai sigur pentru copii

Comisia Europeană a propus astăzi un nou program pentru un internet mai sigur (Safer Internet), destinat să asigure copiilor un grad sporit de siguranţă în mediul on-line. Incluzând serviciile recente de comunicaţii ale Web 2.0, cum ar fi site-urile de socializare, noul program va combate nu numai conţinutul ilegal, ci şi comportamentele nocive, cum ar fi hărţuirea şi manipularea psihologică. Cu un buget de 55 MEUR, programul se desfăşoară în continuarea programului de succes Safer Internet lansat în 2005 şi acoperă perioada 2009-2013.  Detalii...

Bunele practici europene vor ajuta la reducerea bolilor profesionale pentru milioane de oameni

26.02.2008

Bunele practici europene vor ajuta la reducerea bolilor profesionale pentru milioane de oameni

Nouă organizaţii au fost onorate cu câte un premiu european pentru bune practici pentru faptul că au ajutat la prevenirea afecţiunilor musculo-scheletice (AMS) – cea mai frecventă problemă de sănătate legată de muncă din Europa. 25% dintre lucrătorii din UE suferă de dureri de spate, iar 23% au dureri musculare. Câştigătorii au fost anunţaţi la evenimentul de încheiere a campaniei „Reduceţi efortul!”, organizată de Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA). Agenţia a prezentat, de asemenea, un nou raport în care sunt expuse cele mai recente dovezi ştiinţifice legate de această problemă.  Detalii...

O altă victorie a filmului european: Filmul „Falsificatorii“

25.02.2008

O altă victorie a filmului european: Filmul „Falsificatorii“

O altă victorie a filmului european: Filmul „Falsificatorii“ (o co-producţie Austria/Germania), co-finanţat prin programul MEDIA al Uniunii Europene, a primit Oscarul pentru cel mai bun film străin. Filmul a fost regizat de Stefan Ruzowitzky din Austria.  Detalii...

Reformele dau rezultate, dar nu trebuie să-i uităm pe cei mai vulnerabili – raport UE

25.02.2008

Reformele dau rezultate, dar nu trebuie să-i uităm pe cei mai vulnerabili – raport UE

Reformele din domeniul protecţiei sociale şi politicile de incluziune activă au contribuit în mod vizibil, în cursul anului trecut, la accelerarea creşterii economice şi la crearea de mai multe locuri de muncă în Europa. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru a garanta faptul că de aceste realizări pot beneficia şi cei de la marginea societăţii şi pentru a îmbunătăţi coeziunea socială, după cum se afirmă într-un raport al Comisiei care urmează a fi examinat la 29 februarie de miniştrii responsabili de ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale. „Raportul comun privind protecţia socială şi incluziunea socială” pentru 2008 se axează pe priorităţile şi progresele realizate în domenii precum sărăcia în rândul copiilor, prelungirea vieţii active, sistemele de pensii private, inegalităţile în materie de sănătate şi asistenţa pe termen lung. După adoptarea sa de către Consiliu, raportul va figura pe ordinea de zi a Consil  Detalii...

25.02.2008

Anul european al dialogului intercultural în România

Detalii...

Moneda comemorativă a UEM: câştigătorul este...

25.02.2008

Moneda comemorativă a UEM: câştigătorul este...

   Detalii...

“Lărgeşte-ţi orizontul” Juriile naţionale pentru Premiul European al Tinerilor Jurnalişti

25.02.2008

“Lărgeşte-ţi orizontul” Juriile naţionale pentru Premiul European al Tinerilor Jurnalişti privind extinderea UE au fost stabilite

Bruxelles, 25 februarie 2008 – Juriile pentru concursul paneuropean “Lărgeşte-ţi orizontul” au fost stabilite. Competitia se adresează tinerilor jurnalişti cu vârste cuprinse între 17-35 ani din 35 de ţări europene, iar juriile naţionale vor alege câte un articol câştigător pentru ţara lor. Obiectivul concursului este de a încuraja tinerii europeni să îşi împărtăşească opiniile cu privire la politica de extindere a Uniunii Europene şi să îşi dovedească talentul ca scriitori.  Detalii...

Comisia Europeană promovează învăţarea limbilor străine în România

20.02.2008

Comisia Europeană promovează învăţarea limbilor străine în România

   Detalii...

Reprezentanţa Comisiei Europene în România lansează reţeaua Centrelor de Documentaţie Europeană (CDE

14.02.2008

Reprezentanţa Comisiei Europene în România lansează reţeaua Centrelor de Documentaţie Europeană (CDE)

   Detalii...

Comisarul Dimas decernează, pe 13 februarie, premiul Săptămânii europene a mobilităţii

13.02.2008

Comisarul Dimas decernează, pe 13 februarie, premiul Săptămânii europene a mobilităţii

   Detalii...

Oraşul Koprivnica câştigă premiul Săptămânii europene a mobilităţii; Frankfurt pe Main şi Arad

13.02.2008

Oraşul Koprivnica câştigă premiul Săptămânii europene a mobilităţii; Frankfurt pe Main şi Arad, pe locurile următoare

Comisarul european pentru mediu Stavros Dimas a decernat ]n 13 februarie, premiul Săptămânii europene a mobilităţii 2008 oraşului croat Koprivnica. Frankfurt pe Main (Germania) şi Arad (România) s-au situat pe locurile următoare. Săptămâna europeană a mobilităţii (SEM) , susţinută de Comisia Europeană şi organizată anual, promovează mobilitatea durabilă în localităţi şi oraşe prin încurajarea folosirii unor alternative puţin poluante sau nepoluante la autoturismele personale, precum mersul pe jos, mersul cu bicicleta, transportul public şi sistemul car-sharing. Introducerea unor măsuri permanente de facilitare a utilizării acestor alternative constituie o condiţie de participare. Premiul a fost acordat pentru cea mai bună contribuţie la SEM desfăşurată anul trecut între 16 şi 22 septembrie, sub genericul Străzi pentru oameni” , care a încurajat autorităţile locale să con  Detalii...

Danuta Hübner: Plăţi record pentru politicile de coeziune în 2007

12.02.2008

Danuta Hübner: Plăţi record pentru politicile de coeziune în 2007

Execuţia bugetului alocat politicilor de coeziune pe 2007 a fost excelentă, a anunţat astăzi Danuta Hübner, Comisarul pentru politică regională. Aceasta a prezentat detalii privind performanţele record ale statelor membre prin efectuarea plăţilor de peste 41 de miliarde EUR, faţă de 33 de miliarde EUR în 2006. După care, doamna Hübner a adăugat că noile state membre se aproprie în prezent de ratele de absorbţie atinse de statele UE 15. În ceea ce priveşte următoarea generaţie de programe care vor fi desfăşurate din 2007 până în 2013, majoritatea acestora au fost adoptate înainte de finele anului trecut în cadrul celui mai rapid exerciţiu de programare de până în acest moment.  Detalii...

Telecomunicaţii: Cetăţenii Uniunii Europene trebuie să fie mai bine informaţi cu privire la numărul

11.02.2008

Telecomunicaţii: Cetăţenii Uniunii Europene trebuie să fie mai bine informaţi cu privire la numărul european unic pentru apeluri de urgenţă – 112

   Detalii...

Comisia oferă sprijin direct serviciilor de transport de marfă private care reduc nivelul de transpo

07.02.2008

Comisia oferă sprijin direct serviciilor de transport de marfă private care reduc nivelul de transport rutier, de congestionare a traficului şi impactul asupra mediului

Comisia Europeană a publicat astăzi a doua cerere de propuneri pentru crearea și actualizarea serviciilor de transport de marfă în cadrul programului Marco Polo II. Proiectele câștigătoare au obligaţia de a lupta împotriva congestionării traficului pe drumurile europene și de a îmbunătăţi performanţa ecologică a sistemului de transport de mărfuri, două obiective importante ale politicii de transport a UE. Companiile din Uniunea Europeană și de dincolo de graniţele acesteia sunt invitate să depună propuneri în cadrul celui de-al doilea program Marco Polo.  Detalii...

Enterprise Europe network - la dispoziţia întreprinderilor

07.02.2008

Enterprise Europe network - la dispoziţia întreprinderilor

O nouă reţea oferă întreprinderilor mici asistenţă şi consiliere cu privire la politicile, programele şi fondurile UE.  Detalii...

Vicepreşedintele Verheugen lansează „Enterprise Europe Network”, o reţea de sprijin pentru întreprin

07.02.2008

Vicepreşedintele Verheugen lansează „Enterprise Europe Network”, o reţea de sprijin pentru întreprinderile europene la ele acasă

Astăzi, dl Günter Verheugen, vicepreşedinte al Comisiei Europene a lansat „Enterprise Europe Network”, o nouă şi puternică reţea europeană de sprijin pentru întreprinderi. Toţi actorii importanţi ai comunităţii de sprijinire a întreprinderilor din Europa s-au unit pentru a oferi un serviciu unic de asistenţă, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), în vederea dezvoltării pe deplin a potenţialului şi a capacităţii de inovare a acestora.  Detalii...

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni - prima ediţie

07.02.2008

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni - prima ediţie

Sunteţi implicaţi în proiecte privind dezvoltarea şi identitatea Uniunii Europene? Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tineri cu vârste între 16 şi 30 de ani să participe la prima ediţie a „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni“. Trimiteţi cererile de înscriere la Biroul de Informare al Parlamentului European din ţara dumneavoastră! Competiţia este deschisă până pe 15 februarie 2008.  Detalii...

Comisia propune îmbunătăţirea şi raţionalizarea sistemul european de culegere, analizare şi raportar

06.02.2008

Comisia propune îmbunătăţirea şi raţionalizarea sistemul european de culegere, analizare şi raportare a informaţiilor de mediu

Pentru definirea de politici eficiente, informaţiile de mediu prompte, fiabile şi pertinente sunt esenţiale. Este vorba de informaţiile cu privire la modul în care se produc schimbările climatice, la calitatea apelor europene, precum şi la impactul poluării şi al schimbării destinaţiei terenurilor asupra naturii. Este de dorit ca astfel de informaţii să se afle la dispoziţia tuturor şi să fie uşor de înţeles. În acest scop, Comisia propune îmbunătăţirea, modernizarea şi raţionalizarea sistemelor actuale de informaţii prin stabilirea unui sistem comun de informaţii de mediu în Uniunea Europeană (European Shared Environment Information System – pe scurt, SEIS). Obiectivul sistemului este de a interconecta mai bine toate fluxurile existente de informaţii şi de culegere a informaţiilor cu ajutorul unor instrumente moderne cum sunt internetul şi tehnologiile satelitare. Obiectivul este, de asemenea, de a renunţa la rapoartele pe hârtie în favoarea u  Detalii...

04.02.2008

Comisia publică:

Aici găsiţi Raportul intermediar al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare.  Detalii...

02.02.2008

Europa – direct in casa ta!

Începând din februarie 2008, cetăţenii români au posibilitatea de a-şi adresa întrebările privind Uniunea Europeană unor centre de informare specializate, finanţate de Comisia Europeană şi parte a Reţelei de Centre EUROPE DIRECT , existente în toate statele membre UE.  Detalii...

Lansarea ediţiei 2008 a concursului "Reporter European"

01.02.2008

Lansarea ediţiei 2008 a concursului "Reporter European"

Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România lansează ediţia 2008 a concursului "Reporter European"  Detalii...

Propunerea Comisiei de revizuire a normelor UE privind etichetarea produselor alimentare

30.01.2008

Propunerea Comisiei de revizuire a normelor UE privind etichetarea produselor alimentare

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind sporirea clarităţii etichetelor produselor alimentare, precum şi a relevanţei acestora pentru necesităţile consumatorilor din Uniunea Europeană. Scopul proiectului de regulament respectiv este de a moderniza şi a aduce îmbunătăţiri normelor UE privind etichetarea produselor alimentare, astfel încât etichetele acestor produse să ofere consumatorilor informaţiile necesare esenţiale, sub o formă lizibilă şi uşor de înţeles, cu scopul de a facilita o alegere a produselor bazată pe informare.  Detalii...

Comisia evaluează programele de convergenţă ale României şi Slovaciei

30.01.2008

Comisia evaluează programele de convergenţă ale României şi Slovaciei

După examinarea programului de convergenţă actualizat[1] al Slovaciei, Comisia Europeană consideră că, în ceea ce priveşte consolidarea bugetară planificată, aceasta este în concordanţă cu o corectare a deficitului excesiv în 2007. Slovacia ar trebui totuşi să accelereze consolidarea după 2007 pentru a crea cât mai repede o marjă bugetară de siguranţă şi pentru a contracara orice posibile presiuni inflaţioniste. Programul de convergenţă al României prevede deficite mari în continuare, în ciuda unei creşteri economice puternice. Aceasta creează riscul unui deficit excesiv şi nu este în concordanţă cu o politică bugetară prudentă.  Detalii...

Romanii au încredere în "steaua lor norocoasă"

30.01.2008

Romanii au încredere în "steaua lor norocoasă"

Conform Raportului Naţional al Eurobarometrului realizat în toamna anului 2007, românii continuă să aibă, şi la nouă luni după aderare, o atitudine constantă de încredere în construcţia europeană (68%), foarte apropiată de cea din primăvara aceluiaşi an (65%). Datele Eurobarometrului indică şi faptul că, dacă “satisfacţia referitoare la viaţa de zi cu zi” a românilor este sub media înregistrată în Uniune (49% în România faţă de 79% în UE), la optimism situaţia lor este mult mai bună (41% optimişti în România faţă de 30% în UE).  Detalii...

Dezbate Europa!

29.01.2008

Dezbate Europa!

Ştiai că părerea ta contează mult? Acum poţi să o împărtăşeşti şi susţii în cadrul unui dialog deschis online!  Detalii...

Tinere talente în domeniul traducerii câştigă o excursie la Bruxelles

29.01.2008

Tinere talente în domeniul traducerii câştigă o excursie la Bruxelles

   Detalii...

Săptămâna europeană a energiei durabile 2008

28.01.2008

Săptămâna europeană a energiei durabile 2008

   Detalii...

Jucării mai sigure!

28.01.2008

Jucării mai sigure!

   Detalii...

Vizita în România a Comisarului European pentru Multilingvism

24.01.2008

Vizita în România a Comisarului European pentru Multilingvism

Comisarul European pentru Multilingvism, domnul Leonard Orban, se va afla la Bucureşti, în perioada 24-25 ianuarie 2007. Dânsul se va întâlni cu Guvernatorul Băncii Naţionale a României, domnul Mugur Isărescu, va susţine o conferinţă cu tema "Multilingvismul - fundament al Uniunii Europene" la Universitatea Româno-Americană, se va întâlni cu reprezentanţi ai Departamentului de Afaceri Europene şi ai Ministerului Afacerilor Externe, şi cu Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, domnul Niculae Idu.  Detalii...

Ajutoare de stat: Orientări privind ajutoarele de stat pentru mediu – întrebări frecvente

23.01.2008

Ajutoare de stat: Orientări privind ajutoarele de stat pentru mediu – întrebări frecvente

De ce este nevoie de publicarea de orientări privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului înconjurător? Care este legătura dintre orientările privind ajutoare de stat pentru protecţia mediului şi pachetul de măsuri privind energia şi schimbările climatice?Care sunt principalele schimbări în noile orientări privind protecţia mediului, comparativ cu orientările precedente? De ce valoarea ajutoarelor se bazează pe costurile suplimentare ale investiţiilor în domeniul mediului şi nu pe totalitatea costurilor de investiţie? ...  Detalii...

Stimularea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă prin îndeplinirea angajamentelor cu pri

23.01.2008

Stimularea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă prin îndeplinirea angajamentelor cu privire la schimbările climatice

Comisia Europeană a adoptat astăzi un amplu pachet de propuneri în vederea îndeplinirii angajamentelor Consiliului European privind combaterea schimbărilor climatice şi promovarea surselor regenerabile de energie. Din aceste propuneri reiese că obiectivele stabilite anul trecut sunt realizabile atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic şi oferă oportunităţi comerciale unice pentru mii de întreprinderi europene. Aceste măsuri vor duce la o creştere spectaculoasă a utilizării surselor regenerabile de energie în fiecare ţară şi vor stabili obiective obligatorii din punct de vedere juridic, pe care guvernele trebuie să le realizeze. Toţi marii emiţători de CO2 vor fi încurajaţi să dezvolte tehnologii de producţie ecologice în cadrul unei reforme radicale a Schemei comunitare privind comercializarea certificatelor de emisii (ETS), care va impune un plafon de emisii la nivelul întregii Uniuni Europene. Obiectivul pachetului de propuneri este ca Uniu  Detalii...

Pensii corecte pentru toţi

22.01.2008

Pensii corecte pentru toţi

   Detalii...

Comisia Europeană simplifică şi face mai accesibilă traducerea asistată de calculator

21.01.2008

Comisia Europeană simplifică şi face mai accesibilă traducerea asistată de calculator

Comisia Europeană face un nou pas în demersul de promovare a multilingvismului, considerat un element fundamental al unităţii Europei în diversitate. Comisia deţine o culegere care reuneşte aproximativ un milion de fraze, însoţite de traducerile lor de foarte bună calitate în 22 dintre cele 23 de limbi oficiale ale UE – inclusiv cele ale noilor state membre. Această culegere, cea mai vastă existentă într-un număr atât de mare de limbi, este acum disponibilă gratuit. Acest tip de date este foarte căutat de dezvoltatorii de sisteme de traducere asistată de calculator, în cadrul cărora programul de traducere automată „învaţă” din textele traduse manual modul în care se traduc corect cuvintele şi frazele, în funcţie de context. Aceste date contribuie, de asemenea, la dezvoltarea altor instrumente software lingvistice, cum ar fi corectoarele ortografice şi gramaticale, dicţionarele online şi sistemele de clasificare a textelor multilingve.  Detalii...

Pentru o piaţă europeană a creditelor de consum

18.01.2008

Pentru o piaţă europeană a creditelor de consum

Piaţa europeană a creditelor de consum se unifică – ofertă mai diversificată şi preţuri mai bune.  Detalii...

Şcolile pot comanda astăzi Jurnalul Şcolar Europa!

16.01.2008

Şcolile pot comanda astăzi Jurnalul Şcolar Europa!

Astăzi la Strasbourg, Comisarul european pentru protecţia consumatorilor Meglena Kuneva va prezenta Parlamentului European „Jurnalul Şcolar Europa 2008”. Acest instrument esenţial pentru elevi va fi tipărit în peste 2,7 milioane de exemplare în toate limbile Uniunii Europene şi poate fi comandat gratuit de şcoli după principiul primul venit, primul servit.  Detalii...

Noi instrumente în slujba cercetării

15.01.2008

Noi instrumente în slujba cercetării

Pentru a stimula competitivitatea în Europa, Uniunea Europeană mizează pe parteneriatele public-privat în materie de cercetare şi creează două agenţii destinate să ofere oamenilor de ştiinţă cele mai bune servicii.  Detalii...

Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii lansează un nou instrument de finanţare a reţelei

14.01.2008

Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii lansează un nou instrument de finanţare a reţelei europene de transport

Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au semnat astăzi un acord de cooperare pentru stabilirea unui instrument de garantare a împrumuturilor în cazul proiectelor privind reţeaua transeuropeană de transport (LGTT). Acest nou instrument va încuraja participarea sectorului privat la finanţarea infrastructurii de transport de importanţă europeană, în special în cazul investiţiilor în proiectele TEN care prezintă un risc ridicat în ceea ce priveşte veniturile în perioada iniţială a fazei operaţionale a unui proiect. LGTT, care este parte a programului privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) şi a iniţiativei BEI „Acţiune pentru dezvoltare” va acoperi parţial acest risc, îmbunătăţind astfel în mod semnificativ viabilitatea financiară a investiţiilor TEN. Aportul de capital, în valoare de 1 miliard de euro (500 de milioane de euro din partea Comisiei şi 500 de milioane de euro din partea BEI), este menit să garanteze pân  Detalii...

În 2008, cultura se concentrează în nord!

11.01.2008

În 2008, cultura se concentrează în nord!

După Luxemburg şi Sibiu, Liverpool (Regatul Unit) şi Stavanger (Norvegia) devin noile capitale culturale europene.  Detalii...

România: Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013

08.01.2008

România: Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013 co-finanţat de Fondul European pentru Pescuit

Comisia Europeană a aprobat recent Programul Operaţional al României pentru Pescuit pentru perioada 2007-2013. Suma totală eligibilă este de peste 307 milioane de euro din care asistenţa Uniunii Europene prin intermediul Fondului European pentru Pescuit este de peste 230 milioane de euro.  Detalii...

Noul Şef al Reprezentanţei Comisiei Europene în România

05.01.2008

Niculae Idu este noul Şef al Reprezentanţei Comisiei Europene în România

Comisia Europeană l-a numit pe domnul Niculae Idu în funcţia de Şef al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.  Detalii...

Cipru şi Malta devin membre ale zonei euro

04.01.2008

Cipru şi Malta devin membre ale zonei euro

Cipru şi Malta au adoptat moneda euro la 1 ianuarie 2008. Procesul de trecere la noua monedă se desfăşoară fără incidente, înregistrându-se deja tranzacţii în numerar în ambele ţări.  Detalii...

Spaţiul Schengen se extinde

04.01.2008

Libera circulaţie a persoanelor în UE – consolidată prin extinderea spaţiului Schengen

La 21 decembrie 2007, Estonia, Republica Cehă, Lituania, Ungaria, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia au aderat la spaţiul Schengen. Astfel, au fost eliminate controalele la frontierele interne terestre şi maritime între aceste state şi cele 15 ţări care fac deja parte din spaţiul Schengen. Idealul privind libera circulaţie îşi găseşte astfel o exprimare foarte concretă, ultima extindere mărind spaţiul de liberă circulaţie cu 4 278 km.  Detalii...

Slovenia preia cârma preşedinţiei Uniunii

04.01.2008

Slovenia preia cârma preşedinţiei Uniunii

Slovenia este primul dintre noile state membre care preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi va prezida lucrările Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008.  Detalii...

Aprobare achiziţie de către Enel a Electrica Muntenia Sud

03.01.2008

Comisia aprobă propunerea de achiziţie de către Enel a Filialei române de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice, Electrica Muntenia Sud

În temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, Comisia Europeană a aprobat propunerea de achiziţie a Electrica Muntenia Sud din România de către Enel din Italia. Chiar dacă ambele societăţi îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice, în urma unei analize amănunţite Comisia a conchis că potenţiala tranzacţie nu restrânge semnificativ concurenţa din Spaţiul Economic European.  Detalii...

Uniţi în diversitate în 2008

04.12.2007

Uniţi în diversitate în 2008

Festivităţile de lansare a Anului european al dialogului intercultural.  Detalii...

Contacte utile
Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii