Cale de navigare

Agenda europeană pentru o mai bună legiferare

19/05/2015

Comisia Europeană a publicat, în data de 19 mai 2015, un set de propuneri pentru o mai mare transparență în procesul de elaborare a politicilor comunitare la nivel european.

  Agenda europeană pentru o mai bună legiferare

  Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat:

  Actuala Comisie este hotărâtă să schimbe atât domeniile în care se implică Uniunea, cât și modul de acțiune al acesteia. O mai bună legiferare reprezintă, prin urmare, una dintre prioritățile noastre esențiale. Ascultăm preocupările cetățenilor și ale întreprinderilor – în special ale IMM-urilor – care se tem că Bruxelles-ul și instituțiile Uniunii nu elaborează întotdeauna norme pe care le pot înțelege sau aplica. Dorim să le restabilim încrederea în capacitatea UE de a produce o legislație de un înalt nivel calitativ. O mai bună legiferare nu înseamnă „mai multe” sau „mai puține” norme europene sau subminarea standardelor noastre ridicate în domeniul social și al mediului, a sănătății ori a drepturilor noastre fundamentale. O mai bună legiferare înseamnă să ne asigurăm că ne îndeplinim cât mai eficient obiectivele ambițioase în materie de politici pe care ni le-am stabilit noi înșine.

  Măsurile propuse de Comisie au în vedere:

  • mai multă implicare din partea publicului larg prin intermediul unui nou portal on-line pentru monitorizarea inițiativelor legislative și a unor noi consultări publice pentru evaluarea politicilor curente sau a celor viitoare;
  • consolidarea programului REFIT (analiza adecvării și performanțelor cadrului legislativ) pentru o eficiență și eficacitate crescute prin concentrarea pe principalele surse de ineficiență și povară administrativă, prin cuantificarea costurilor și beneficiilor legate de acțiunile necesare, precum și prin crearea unei platforme permanente și incluzive pentru dialogul cu părțile interesate și cu statele membre;
  • transformarea Consiliului de Evaluare a Impactului din cadrul Comisiei Europene într-un Consiliu de Monitorizare Legislativă, precum și realizarea de studii de impact de-a lungul întregului proces legislativ, nu doar în etapa pregătirii propunerilor de noi norme;
  • un nou acord interinstituțional cu Parlamentul European și Consiliul UE, care să fie agreat până la finalul anului 2015.

  Mai buna legiferare înseamnă concentrarea pe reglementări care au ca scop realizarea unor priorități politice cu valoare adaugată la nivelul UE. De asemenea, ea înseamnă căutarea celor mai eficiente modalități de îndeplinire a acestora.

  Context

  Orientările politice prezentate de președintele Jean-Claude Juncker includ un angajament clar pentru o mai bună legiferare în cadrul prezentului mandat al Comisiei Europene.

  Persoane de contact pentru presă

  Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

  Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

  Întrebări din partea publicului larg:

  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 22/05/2015  |Începutul paginii