Cale de navigare

Progrese în domeniul exploatării lemnului

18/02/2016

Uniunea Europeană este pe drumul cel bun in ce priveste combaterea exploatărilor forestiere ilegale și a comerțului cu produse din lemn provenite din astfel de surse, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea situației din domeniu.

  Progrese în domeniul exploatării lemnului

  Datele sunt cuprinse în cel mai recent raport privind punerea în practică a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, ce stabilește obligațiile operatorilor ce introduc pe piață lemn și produse din lemn. Ele arată că majoritatea acestora au luat progresiv măsuri de garantare a legalității propriilor furnizori și că a crescut gradul de conștientizare în rândul consumatorilor în ce privește tăierile ilegale de păduri. De asemenea, țările producătoare au fost încurajate să dezvolte sisteme de evaluare a respectării normelor. Însă, atât statele membre, cât și sectorul privat trebuie să acționeze în continuare pentru punerea în aplicare eficientă și în mod real a Regulamentului.   

  S-au înregistrat progrese și în ce privește numărul de state membre care nu respectau normele europene, acesta scăzând de la 18 în iulie 2014, la doar 4 în iunie 2015. Printre acestea din urmă se află și România, iar Comisia Europeană a lansat contra ei o procedură referitoare la încălcarea obligațiilor de stat membru (infringement), în luna septembrie 2015.

  Context

  Regulamentul (UE) nr. 995/2010 stabilește 3 obligații principale: (i) interzicerea plasării pe piață a lemnului recoltat ilegal sau a produselor derivate din acesta, (ii) verificarea antecedentelor (due diligence) furnizorilor și (iii) păstrarea documentelor justificative în ce privește furnizorii și clienții.

  El contribuie activ la eforturile internaționale de stopare a despăduririlor și a degradării pădurilor, de conservare a biodiversității și de combatere a schimbărilor climatice.

  Persoane de contact pentru presă:

  Enrico Brivio - Tel .: + 32 229 56172

  Iris Petsa - Tel .: +32 229 9332

  Întrebări din partea publicului larg:

  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 19/02/2016  |Începutul paginii