Cale de navigare

Consolidarea politicii sociale a UE

12/06/2015

În dezbaterea de orientare de marți, 9 iunie, Comisia Europeană a discutat modalitățile în care politica UE poate răspunde cel mai bine provocărilor sociale și în materie de ocupare a forței de muncă din Europa. Rezultatele dezbaterii constituie o contribuție la programul de lucru al Comisiei Juncker pentru tot restul mandatului, aceasta fiind pregătită să includă dimensiunea socială în toate politicile UE.

  Consolidarea politicii sociale a UE

  Au fost trecute în revistă situația economică și socială europeană și s-a făcut referire la instrumentele de politică aflate la dispoziția UE, și anume:

  • mai bună coordonare a politicilor, prin consolidarea guvernanței economice și măsuri continue de ameliorare, inclusiv printr-un accent sporit pe obiectivele sociale și de ocupare a forței de muncă. Noua abordare se reflectă în Recomandările specifice fiecărei țări din acest an.
  • consolidarea implicării partenerilor sociali prin relansarea dialogului social la nivelul UE și prin participarea activă a partenerilor sociali în cadrul semestrului european, la nivel național, și într-o gamă mai largă de politici, la cel european.
  • modernizarea legislației sociale și în domeniul ocupării forței de muncă în UE, ca urmarea schimbărilor tehnologice de mare amploare, diversificării forței de muncă și apariției de noi modele de afaceri.
  • instrumentele de finanțare ale UE, precum Fondul social european, ce dispun de fonduri substanțiale pentru abordarea directă a problemei șomajului și sărăciei, pentru îmbunătățirea competențelor lucrătorilor și pentru sprijinirea creării de locuri de muncă, în special pentru tineri.

  Marianne Thyssen, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Deși economia noastră este în curs de redresare, mulți dintre cetățenii europeni nu simt încă efectele acestui proces.Crearea de locuri de muncă, restaurarea echității, asigurarea protecției și reducerea inegalităților rămân, așadar, prioritățile noastre, pentru o relansare economică de succes, care să aducă beneficii tuturor cetățenilor din Europa. Obiectivul nostru este să realizăm o convergență socială în sens ascendent și să le oferim cetățenilor europeni rezultate concrete.”

  Persoane de contact pentru presă

  Întrebări din parta publicului larg:

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 12/06/2015  |Începutul paginii