Cale de navigare

140.000 de stagii de ucenicie pentru tinerii europeni

10/07/2015

Peste 40 de companii și alte organizații care fac parte din Alianța europeană pentru ucenicii s-au angajat să ofere tinerilor europeni 140.000 de stagii de ucenicie și cursuri de formare. Programele de ucenicie de bună calitate îi ajută pe tineri să dobândească abilitățile și competențele-cheie necesare pentru a avea succes pe piața forței de muncă.

  140.000 de stagii de ucenicie pentru tinerii europeni

  În cadrul eforturilor sale de combatere a șomajului în rândul tinerilor, Comisia Europeană s-a angajat să consolideze oferta de stagii de ucenicie, precum și calitatea sau imaginea acestora, astfel încât tinerii să fie atrași de noile oportunități.

  La reuniunea de la Riga, organizată de președinția letonă a Uniunii Europene în a doua parte a lunii iunie, au fost semnate noi angajamente în domeniu de către participanți (miniștrii responsabili pentru educație și formare profesională, partenerii sociali europeni și reprezentanți ai Comisiei Europene). Astfel, partenerii sociali europeni au prezentat noi angajamente în sectorul construcțiilor, în industria chimică, în sectorul comercial și al educației. Cinci dintre noile angajamente provin din partea sindicatelor naționale ale cadrelor didactice, iar unul din partea unui sindicat francez din sectorul energetic.

  Context

  Alianța europeană pentru ucenicii a fost creată la 2 iulie 2013, la Leizpig (Germania), printr-o declarație comună  a Președinției UE, Comisiei Europene și a partenerilor sociali europeni, urmată de o declarație a Consiliului și de angajamente individuale privind următoarele etape necesare pentru sporirea cantității, calității și ofertei de stagii de ucenicie din partea țărilor UE.

  Alianța reunește autorități publice, camere de comerț, industrie și artizanat, companii, parteneri sociali, furnizori de educație și formare, regiuni, organizații de tineret și organizații non-profit, grupuri de reflecție și institute de cercetare. Ea are scopul de a promova programele de ucenicie și inițiativele în acest domeniu din întreaga Europă.

  Începând din 2013, în cadrul Alianței europene pentru ucenicii, au fost luate, în total, 84 de angajamente de către companii și alți parteneri.

  Persoane de contact pentru presă

  Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

  Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

  Întrebări din partea publicului larg:

  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 10/07/2015  |Începutul paginii