Cale de navigare

Liderii locali, regionali și naționali sunt invitați să valorifice noile mijloace de finanțare și de sprijin oferite de UE în materie de bandă largă

10/07/2014

Comisia Europeană își lansează inițiativa „Connected Communities” („Comunități conectate”), care cuprinde mai multe sisteme destinate conectării orașelor, municipalităților, parteneriatelor locale și operatorilor de rețele în bandă largă, oferindu-le acestora îndrumarea de care au nevoie pentru a avea acces la finanțare și pentru a elabora modele de afaceri adaptate, astfel încât să poată aduce banda largă de mare viteză în comunitatea lor.

  Toate părțile care operează la nivel local, regional și național sunt invitate să prezinte Comisiei Europene conceptele și planurile lor referitoare la proiectele de dezvoltare a benzii largi. Cererile trebuie să îi parvină Comisiei înainte de 15 octombrie 2014. Cele mai bune concepte vor primi aprobarea Comisiei și vor beneficia de un sprijin mai aprofundat.

  Printre exemplele actuale de bune practici se numără:

  Reggefiber în Olanda, un proiect care a demarat în 2010 și care a contribuit substanțial la dezvoltarea rețelelor de foarte mare viteză de fibră până acasă (FTTH), grație finanțării din partea BEI și a altor șase bănci comerciale, precum și

  Iliad în Franța, care, în 2012, a semnat cu BEI un proiect în valoare de 200 de milioane EUR în vederea finanțării extinderii rețelelor de generație următoare în Franța, dintre care 65% sunt alocate dezvoltării FTTH.

  Dna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene (@NeelieKroesEU), a declarat: „Dacă sunteți o autoritate locală, o regiune sau un activist angajat în favoarea benzii largi, vă stăm la dispoziție! Dorim să vă oferim un sprijin practic și mijloace de financiare concrete pentru a vă ajuta să materializați viziunea pe care o aveți pentru comunitatea dumneavoastră.”

  Tipurile de sprijin oferit includ:

  Feedback personalizat: evaluare inițială a unui plan local de dezvoltare a benzii largi pentru a identifica tipul de sprijin care poate fi acordat.

  Asistență tehnică din partea Băncii Mondiale: Banca Mondială cooperează cu experți din cadrul Comisiei Europene care vor contribui la elaborarea modelelor de afaceri și vor oferi îndrumări asupra modului în care proiectul dumneavoastră poate atinge anvergura necesară pentru a putea beneficia de finanțare privată sau publică.

  Banca Europeană de Investiții: Comisia a furnizat, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, un capital de pornire pentru ca BEI, sprijinindu-se pe ratingul de credit AAA al băncii, să acorde o finanțare adaptată pentru proiecte în bandă largă.

  Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): începând de acum și până în 2020, UE are la dispoziție 453 de miliarde de euro pentru toate regiunile. Pentru prima oară, accesul la TIC, precum și calitatea și utilizarea acestor tehnologii (inclusiv investițiile în bandă largă) reprezintă una dintre prioritățile absolute aferente acestor granturi.

  Ajutoare de stat: Comisia a stabilit norme specifice pentru ca ajutoarele de stat pentru promovarea benzii largi să fie acordate sub forme care nu denaturează concurența. S-a constatat, în ultimii ani, o creștere semnificativă a cuantumului ajutoarelor de stat acordate de statele membre. Un ghid este disponibil acum pentru a vă ajuta să solicitați ajutoare de stat legale (IP/14/535).

  De ce avem nevoie de o inițiativă „Connected Communities”?

  Obiectivele Agendei digitale sunt următoarele: până în 2020, 100% din gospodăriile UE trebuie să beneficieze de servicii în bandă largă de 30 Mbps, iar 50% din acestea să se poată abona la cel puțin 100 Mbps;

  investițiile în rețelele în bandă largă sunt insuficiente, iar datele actuale arată că 64% din gospodăriile UE dispun de un debit de 30 Mbps și doar 3% au o conexiune la internet de 100 Mbps;

  dezvoltarea rețelei în bandă largă de mare viteză este lentă, în special în mediul semi-urban și rural, precum și în zonele defavorizate din punct de vedere economic. Numai 18% din gospodăriile europene din mediul rural au acces la rețele de mare viteză în bandă largă.

  Context

  Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) reprezintă o sursă importantă pentru dezvoltarea rețelelor în bandă largă în UE. O altă sursă importantă de finanțare a benzii largi o constituie fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Comisia Europeană a elaborat un set de instrumente aferent Agendei digitale pentru utilizarea fondurilor ESI în domeniul benzii largi. Comisia a publicat, de asemenea, o serie de inițiative în materie de cele mai bune practici referitoare la dezvoltarea rețelelor în bandă largă.

  Contact

  Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 11/07/2014  |Începutul paginii