Cale de navigare

Noi proiecte finanțate în cadrul programului "Europa pentru cetățeni"

09/08/2013

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a dat publicității lista de proiecte selectate în cadrul programului "Europa pentru cetățeni", Acțiunea 1, Măsura 1.1 – Întruniri ale cetățenilor în contextul înfrățirii între orașe. În faza a 2-a, ce a avut ca termen-limită data de 3 iunie 2013, au fost selectate 74 de proiecte, dintre care 7 au fost depuse de localități din România, și anume: municipiul Gheorgheni (HR), comuna Vărgata (MS), comuna Cetate (BN), comuna Volovăţ (SV), comuna Lazuri (SM), comuna Remetea Chioarului (MM), Asociația „Dávid Vára Egyesület” – Atid (HR). Patru dintre proiectele selectate din România au beneficiat de suma maximă acordată în cadrul programului, respectiv 25.000 de euro.

  Programul "Europa pentru cetățeni" instituie cadrul juridic necesar sprijinirii unei game largi de activităţi şi organizaţii care promovează „cetăţenia europeană activă” şi, implicit, participarea cetăţenilor şi a organizaţiilor societăţii civile (ONG-uri) la procesul integrării europene.

  Programul este pus în aplicare prin intermediul a patru acţiuni:

  • Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa (întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe, reţele de oraşe înfrăţite, proiecte cetăţeneşti, măsuri de sprijin)

  • Acţiunea 2: Societatea civilă activă în Europa [sprijin pentru proiecte iniţiate de  organizaţii ale societăţii civile (ONG-uri) şi sprijin structural pentru grupuri de reflecţie şi OSC]

  • Acţiunea 3: Împreună pentru Europa (evenimente cu vizibilitate ridicată, studii şi instrumente de informare şi diseminare)

  • Acţiunea 4: Memorie europeană activă

  Acţiunea 1 - Cetăţeni activi pentru Europa

  Acţiunea „Cetăţeni activi pentru Europa” are ca scop apropierea membrilor comunităţilor locale, în vederea împărtăşirii şi schimbului de experienţe, opinii şi valori. Ea încurajează întâlniri, schimburi de experienţă şi dezbateri între cetăţenii europeni din state diferite, prin diferite mijloace.

  Măsura 1 – Înfrăţirea oraşelor

  Această măsură are ca scop activităţi care implică sau promovează schimburile directe între cetăţenii europeni, prin participarea acestora în cadrul acţiunilor de înfrăţire a oraşelor şi prin încurajarea legăturilor între oraşele înfrăţite.

  Tipuri de activitate acoperite de măsura 1:

  • Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe
  • Măsura 1.2 Reţele de oraşe înfrăţite

  Contact:

  Punctul Europa pentru cetățeni

  Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii

  E-mail: info@europapentrucetateni.eu

  Tel / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 09/08/2013  |Începutul paginii