Cale de navigare

Noi locuri de muncă pentru tinerii români, cu fonduri europene

06/02/2015

România ar putea primi aproximativ 32 de milioane de euro pentru prefinanțarea proiectelor din cadrul Inițiativei de ocupare a tinerilor (YEI), imediat după adoptarea programului operațional pentru capitalul uman, adoptare ce se preconizează a avea loc până la sfârșitul lunii martie.

  Noi locuri de muncă pentru tinerii români, cu fonduri europene

  România are alocat, prin intermediul Inițiativei, un volum total de 105.994.315 euro pentru perioada 2014-2015. Pentru a veni în sprijinul României și celorlalte state membre eligibile, Comisia a propus ca o treime din totalul alocat YEI (3,2 miliarde), adică 1 miliard de euro, să fie pus la dispoziția statelor membre încă din acest an. În termeni practici, prefinanțarea primită de România ar putea ajunge astfel la 31,8 milioane de euro (adică, de 20 de ori mai mare față de nivelul inițial prevăzut de 1,6 mil.).

  Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri al UE.

  Context

  Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor are în vedere finanțarea unor activități de sprijinire directă a tinerilor care nu sunt încadrați profesional, precum și a celor care nu urmează niciun program educațional sau de formare (așa-numiții NEET1). Categoria de vârstă avută în vedere sunt tinerii sub 25 de ani sau, atunci când statele membre consideră adecvat, de sub 30 de ani.

  Finanțarea prin intermediul Inițiativei poate fi utilizată pentru activități, cum ar fi:

  -    organizarea de stagii și ucenicii de înaltă calitate;

  -    oportunități de primă angajare (cu o durată de cel puțin 6 luni);

  -    sprijin pentru demararea afacerilor pentru tinerii antreprenori (prin programe de mentorat și facilitarea accesului la finanțări);

  -    educație și formare profesională de calitate.

  (1) N.E.E.T. – Not in Employment, Education or Training / Neîncadrați în muncă sau într-o formă de învățământ sau de formare profesională

  Persoane de contact pentru presă

  Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

  Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

  Întrebări din partea publicului larg:

  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 06/02/2015  |Începutul paginii