Cale de navigare

Investiții pentru o creștere economică durabilă și pentru locuri de muncă: dezvoltarea și buna guvernanță sub reflectoarele celui de-al șaselea Forum privind coeziunea

05/09/2014

Rolul esențial al noii politici de coeziune a UE în promovarea creșterii economice și în crearea de locuri de muncă în regiunile și în orașele Europei se află în centrul dezbaterilor la nivel înalt în cadrul celui de-al șaselea Forum privind coeziunea, care urmează să se desfășoare la Bruxelles, în 8 și 9 septembrie 2014. Politica de coeziune este în prezent principalul instrument de investiții al UE prin care se urmărește reducerea decalajelor economice și sociale între regiunile europene, sporirea competitivității acestora și realizarea obiectivelor generale ale strategiei Europa 2020.

  Cu un buget total de aproximativ 352 miliarde de euro pentru perioada financiară 2014-2020, politica de coeziune va juca un rol vital în domenii esențiale pentru creșterea economică sustenabilă pe termen lung, cum ar fi inovarea, sprijinirea IMM-urilor, îmbunătățirea calificărilor profesionale, incluziunea socială și energia. Organizat o dată la trei ani, Forumul privind coeziunea reunește factori de decizie la nivel înalt și actori politici din statele membre ale UE pentru a evalua succesul politicii de coeziune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor acesteia. Forumul survine într-un moment vital: acela în care acordurile de parteneriat și programele operaționale sunt convenite. Tema ediției din acest an este „Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea dezvoltării și a bunei guvernanțe în regiunile și în orașele UE”.

  La lansarea evenimentului, alături de comisarul pentru politica regională, domnul Johannes Hahn, vor fi prezenți Laimdota Straujuma, prim-ministrul Letoniei, și Sandro Gozi, reprezentantul președinției Consiliului UE și ministru italian al afacerilor europene. De asemenea, la forum vor participa José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, Martin Schulz, Președintele Parlamentului European, Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, Michel Lebrun, președintele Comitetului Regiunilor, Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil de afacerile economice și monetare și de moneda euro, precum și A. Michael Spence, laureat al premiului Nobel pentru științe economice.

  Înaintea evenimentului, comisarul Hahn a declarat: „Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Scopul ei inițial, acela de a sprijini regiunile mai sărace ale Europei, s-a extins, deci în niciun caz nu a fost abandonat. Reformele noastre, reflectate în acordurile de parteneriat și în programele operaționale, înlesnesc politica de investiții în economia reală din Europa pentru a se atinge obiectivele generale ale UE: nivel înalt de ocupare a forței de muncă, securitatea energetică, un mediu curat și creștere durabilă. Este încurajator să vedem planuri de investiții din partea statelor membre care, în perioada 2014-2020, vor fi direcționate mai mult către stimularea inovării, sprijinirea IMM-urilor, crearea de locuri de muncă și promovarea creșterii economice ecologice și a competitivității în regiunile noastre. Putem și trebuie să răspundem provocărilor cu care se confruntă țările și cetățenii noștri, în special în această perioadă economică dificilă. În acest scop, Forumul privind coeziunea este o oportunitate ideală pentru reprezentanții de la nivel național, regional și local, precum și pentru alți factori interesați, de a face schimb de idei cu privire la prioritățile și nevoile viitoare.”

  În cursul evenimentului, care va dura două zile, se va dezbate un alt element esențial: nevoia de bună guvernanță – atât în ceea ce privește o administrare mai eficientă și mai transparentă, cât și elaborarea unor politici macro‑economice solide. Potrivit celui de-al șaselea raport privind coeziunea, publicat în iulie 2014, statele membre planifică, în cadrul acordurilor lor de parteneriat, o creștere cu 70% a investițiilor pentru a îmbunătăți capacitatea instituțională a autorităților publice, reflectând importanța crescândă a modernizării administrative, pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor publice.

  O evaluare preliminară bazată pe acordurile de parteneriat – 16 din 28 fiind adoptate – relevă unele tendințe încurajatoare ale investițiilor UE planificate în cadrul politicii de coeziune pentru a sprijini inovarea și întreprinderile mici, precum și o creștere a utilizării instrumentelor financiare. Foarte important, se estimează că investițiile în eficiența energetică și în energiile regenerabile vor depăși 38 miliarde de euro – ceea ce reprezintă mai mult decât dublul sumei investite în economia cu emisii reduse de carbon în perioada 2007-2013.

  Context:

  În cursul forumului, trei comitete, implicând personalități marcante la nivel european, național și regional, se vor concentra asupra îmbunătățirii eficienței politicii de coeziune în statele membre.

  Informații suplimentare privind al șaselea Forum privind coeziunea (inclusiv programul evenimentului, un rezumat al celui de-al 6-lea raport privind coeziunea) pot fi consultate pe pagina de internet dedicată. Jurnaliștii care doresc să participe sunt invitați să se înregistreze înainte de eveniment, care va avea loc în clădirea Charlemagne, rue de la Loi, 170, Bruxelles.

  Persoane de contact:

  Shirin Wheeler +32 2 296 65 65 Mobile: +32 460 766565

  Annemarie Huber +32 2 299 33 10 Mobile: +32 460 793310

  Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 05/09/2014  |Începutul paginii