Cale de navigare

Libera circulație: Comisia Europeană îi invită pe primari să poarte discuții cu privire la provocările din acest domeniu și să facă schimb de bune practici

04/02/2014

Peste 100 de primari și reprezentanți ai autorităților locale din întreaga Europă se vor întâlni la Bruxelles la 11 februarie pentru a discuta despre provocările și oportunitățile actuale privind libera circulație în Uniunea Europeană. Conferința primarilor, organizată în comun de către Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor, reprezintă pentru autoritățile locale un prilej de a împărtăși idei și de a face schimb de bune practici în ceea ce privește aplicarea normelor în materie de liberă circulație. Primarii vor discuta, de asemenea, despre provocările existente la nivel local care sunt legate de libera circulație. Această reuniune se înscrie în seria celor cinci acțiuni prezentate de Comisia Europeană la 25 noiembrie 2013, menite să consolideze dreptul la liberă circulație în UE și să încurajeze, în același timp, statele membre să valorifice avantajele pe care le presupune exercitarea acestui drept (IP/13/1151). Presa are acces la acest eveniment: jurnaliștii interesați trebuie să se înregistreze pe această pagină de internet sau la adresa de email Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

  „Dreptul la liberă circulație este un drept fundamental, care reflectă însuși spiritul cetățeniei UE. Peste două treimi dintre europeni afirmă că libera circulație este benefică pentru țara lor. Este de datoria noastră să o consolidăm și să o protejăm”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Autoritățile locale sunt în prima linie atunci când este vorba de aplicarea și eficientizarea normelor privind libera circulație. În cadrul acestei conferințe vom avea ocazia să îi ascultăm pe reprezentanții locali vorbind despre provocările cu care se confruntă pe teren și vom putea discuta despre modalitățile optime prin care se poate obține finanțare din partea UE în scopuri de integrare socială, atunci când este nevoie.”

  László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a adăugat: „Există dovezi clare că mobilitatea prezintă deopotrivă avantaje pentru lucrători, țara gazdă și țara de origine. Oamenii merg acolo unde sunt locuri de muncă. Cu toate acestea, în cazul unor valuri mari și neașteptate de cetățeni care sosesc din alte state membre ale UE, serviciile din anumite orașe, de exemplu educația și asistența medicală, pot fi supuse unor presiuni puternice. Trebuie să conlucrăm pentru a găsi soluții la aceste provocări specifice, nu să limităm libera circulație. În prezent, statele membre își planifică modul în care își vor cheltui sumele alocate din Fondul social european în următorii șapte ani. Ținând seama de faptul că va trebui ca cel puțin 20% din fonduri să fie alocate incluziunii sociale și combaterii sărăciei, suntem gata să sprijinim statele membre și să le oferim consiliere pentru o utilizare optimă a acestor fonduri.”

  La sfârșitul anului 2013, Comisia a prezentat cinci acțiuni menite să contribuie la libera circulație a persoanelor, în beneficiul cetățenilor, al creșterii economice și al ocupării forței de muncă în UE.

  Una dintre cele cinci acțiuni vizează necesitățile autorităților locale, care ar trebui sprijinite, în special în ceea ce privește schimbul de bune practici existente în Europa pentru punerea în aplicare a normelor privind libera circulație și abordarea provocărilor legate de incluziunea socială. La conferința comună a primarilor vor participa primari și reprezentanți ai autorităților locale, care vor discuta despre repercusiunile mobilității în interiorul UE la nivel local.

  Din cele cinci acțiuni, aceasta este cea de a doua care a fost finalizată, după publicarea, la data de 13 ianuarie 2014, a unui ghid practic referitor la „testul privind reședința obișnuită”, utilizat în normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială (a se vedea IP/14/13). Criteriile stricte ale acestui test asigură faptul că cetățenii care nu lucrează pot avea acces la asigurări sociale într-un alt stat membru numai după ce și-au transferat cu adevărat centrul de interes în statul respectiv (de exemplu familiile lor s-au mutat în statul respectiv).

  De asemenea, Comisia a realizat un studiu de impact al liberei circulații a cetățenilor la nivel local, care urmează să fie prezentat și publicat la 11 februarie în cadrul conferinței. Studiul analizează situația din șase orașe din UE (Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga și Torino) și prezintă, pentru fiecare dintre ele, exemple de bune practici pentru soluționarea provocărilor potențiale legate de libera circulație.

  Context

  Cu peste 14 milioane de cetățeni ai UE rezidenți într-un alt stat membru, libera circulație - altfel spus, posibilitatea de a trăi, de a munci sau a de studia oriunde în Uniunea Europeană - este dreptul cel mai prețuit de europeni. Lucrătorii din UE beneficiază de acest drept încă de la crearea Uniunii Europene, principiul fiind consacrat la Roma, în 1957, cu ocazia primului tratat european (a se vedea MEMO/13/1041).

  Libera circulație a cetățenilor este de asemenea unul dintre pilonii pieței unice și un element central al succesului de care se bucură aceasta: ea stimulează creșterea economică, permițându-le persoanelor să călătorească, să facă cumpărături și să lucreze peste graniță și oferindu-le companiilor/angajatorilor ocazia să recruteze personal dintr-o rezervă mai bogată de talente. Mobilitatea forței de muncă între statele membre contribuie la reducerea decalajului dintre competențele oferite și locurile de muncă disponibile, în contextul unor dezechilibre semnificative pe piețele forței de muncă din UE și al îmbătrânirii populației. În pofida crizei economice, în prezent există aproximativ 2 milioane de locuri de muncă vacante în UE.

  În fine, normele UE în materie de liberă circulație prevăd o serie de garanții care permit statelor membre să prevină abuzurile.

  Pentru a răspunde preocupărilor exprimate în unele state membre UE cu privire la punerea în practică a normelor privind libera circulație, Comisia a definit cinci acțiuni pentru a ajuta autoritățile naționale și locale:

  • să combată căsătoriile de conveniență: Comisia va ajuta autoritățile naționale să pună în aplicare normele UE menite să combată eventualele abuzuri legate de dreptul la liberă circulație prin elaborarea unui ghid privind lupta împotriva căsătoriilor de conveniență;
  • să aplice normele UE de coordonare a securității sociale: Comisia a colaborat îndeaproape cu statele membre pentru a oferi clarificări în privința „testului privind reședința obișnuită” utilizat în normele UE privind coordonarea securității sociale (Regulamentul 883/2004/CE ) în cadrul unui ghid practic publicat la data de 13 ianuarie 2014 (IP/14/13);
  • să soluționeze provocările din domeniul incluziunii sociale: să ajute statele membre să utilizeze în continuare Fondul social european pentru a aborda incluziunea socială - de la 1 ianuarie 2014, minimum 20 % din fondurile FSE ar trebui cheltuite pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în fiecare stat membru;
  • să asigure aplicarea pe teren a normelor UE privind libera circulație: până la finele anului 2014, Comisia va elabora, în colaborare cu statele membre, un modul de pregătire online, pentru a ajuta personalul autorităților locale să înțeleagă și să aplice pe deplin dreptul cetățenilor UE la liberă circulație;
  • să promoveze schimbul de bune practici între autoritățile locale: Comisia va mijloci schimbul de cunoștințe între autoritățile locale din întreaga Europă, pentru a răspunde mai bine provocărilor din sfera incluziunii sociale, inclusiv prin organizarea Conferinței primarilor.

  Conferința primarilor va avea loc la 11 februarie, între orele 9.00-18.00, la sediul Comitetului Regiunilor, sala JDE 52, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles. Pentru informații complete, puteți consulta pagina dedicată acestui eveniment și proiectul de program din anexă.

  Persoane de contact:

  Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

  Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

  Pentru public: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau e­mail

  ANNEX: DRAFT AGENDA

   

  9:30: OPENING WORDS

  László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)
  Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos
  Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions
  Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

  10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

  Claudia GALLO, Ernst & Young,
  Paul NEMITZ, Director, European Commission, Director for Fundamental rights and Union citizenship at DG Justice
  Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,
  Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

  11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

  Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions
  11:00-11:45 Panel interventions
  Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs
  Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission
  Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration
  11:45-12:45 General discussion

  14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

  Chair: Paul NEMITZ, Director, European Commission, Director for Fundamental rights and Union citizenship at DG Justice
  14:15-15:00 Panel interventions
  Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing
  Claudio LUBATTI, Local Councillor of Turin for roads, infrastructure, transport and mobility
  Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai
  15:00-16:00 General discussion

  16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

  Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies
  16:00-16:45 Panel interventions
  Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration
  Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)
  16:45-17:45 General discussion

  17:45: CONCLUDING SPEECHES

  Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions
  Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 04/02/2014  |Începutul paginii