Cale de navigare

Ziua europeană a persoanelor cu handicap: orașul suedez Borås câștigă premiul „Access City” 2015 acordat orașelor cu cele mai bune facilități pentru persoanele cu handicap

03/12/2014

Cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu handicap, Comisia Europeană are plăcerea de a anunța că premiul „Access City” 2015 a fost câștigat de orașul suedez Borås. Premiul recompensează abordarea cuprinzătoare și strategică a orașului Borås în vederea creării unui oraș accesibil pentru toți, care reprezintă un bun exemplu de acțiune locală menită să contribuie la înlăturarea numeroaselor obstacole cu care se confruntă încă persoanele cu handicap în viața de zi cu zi.

  Cu această ocazie, Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Persoanele cu handicap ar trebui să poată participa pe deplin la viața societății. Crearea de locuri de muncă și accesibilitatea sunt priorități importante ale Uniunii Europene și mă angajez personal să întreprind acțiuni în aceste domenii. Doresc să felicit orașul Borås pentru modelul pe care îl oferă în ceea ce privește îmbunătățirea accesibilității”.

  Premiul a fost înmânat în cadrul conferinței pe care Comisia Europeană o organizează în fiecare an pentru a sărbători această dată, în colaborare cu Forumul european al persoanelor cu handicap. La acest eveniment participă persoane cu handicap, organizațiile lor reprezentative, factori de decizie la nivelul UE, furnizori de servicii, grupuri de reflecție, sindicate și angajatori, care iau parte la discuții cu privire la domenii esențiale precum ocuparea forței de muncă, accesibilitatea și provocările care vor apărea în viitor.

  Premiul „Access City” este una dintre acțiunile prevăzute în Strategia UE pentru persoanele cu handicap, care are ca obiectiv promovarea unei Europe fără obstacole. Acțiunea este organizată de către Comisie împreună cu Forumul european al persoanelor cu handicap. Acest premiu își propune să încurajeze orașele cu cel puțin 50 000 de locuitori să facă schimb de experiență și să își îmbunătățească accesibilitatea, în beneficiul tuturor. Din 2010, 189 de orașe din UE au participat la cele cinci ediții ale premiului „Access City”.

  În acest an, premiul al doilea a fost câștigat de Helsinki(Finlanda).Premiul al treilea a fost acordat orașului Ljubliana(Slovenia).

  Comisia Europeană acordă mențiuni speciale orașelor care oferă exemple de urmat în materie de accesibilitate, în domenii precum mediul construit, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor și structurile și serviciile publice.În acest an, se acordă mențiuni speciale următoarelor orașe:

  • Logroño, Spania, a primit o mențiune specială pentru acțiuni în domeniul mediului construit și al spațiilor publice;
  • Budapesta, Ungaria, a primit o mențiune specială pentru acțiunile întreprinse în domeniul transportului;
  • Arona, Spania, și Luxemburg au primit o mențiune specială pentru structurile și serviciile publice.

  Context

  Premiul „Access City”

  Premiul „Access City” a fost acordat pentru prima dată în 2010 pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la persoanele cu handicap și pentru a promova inițiativele destinate îmbunătățirii accesibilității în orașele europene cu peste 50 000 de locuitori. Premiul încurajează asigurarea unui acces echitabil la viața citadină pentru persoanele cu handicap. Această inițiativă este menită să încurajeze orașele să se inspire din experiența celorlalte orașe, să inoveze și să facă schimb de bune practici. Premiul face parte din acțiunile mai largi ale UE pentru a crea o Europă fără obstacole: sporirea accesibilității generează beneficii economice și sociale durabile pentru orașe, în special în contextul îmbătrânirii populației.

  Premiul se acordă orașului care a îmbunătățit, în mod demonstrabil și durabil, accesibilitatea în domenii fundamentale ale vieții citadine și care are planuri concrete pentru a continua aceste îmbunătățiri.

  Politica UE privind accesibilitatea

  Una din șase persoane din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de milioane de persoane, are un handicap al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime dintre persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au handicapuri care le impun anumite restricții. Se preconizează că aceste cifre vor crește, odată cu îmbătrânirea treptată a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt adesea împiedicate să participe pe deplin în cadrul societății și să contribuie la economie din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

  UE este parte la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Această convenție reprezintă primul instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu care stabilește norme minime în ceea ce privește o serie de drepturi civile, politice, sociale, economice și culturale pentru persoanele cu handicap din întreaga lume. De asemenea, este și prima convenție cuprinzătoare privind drepturile omului pe care a semnat-o UE (IP/11/4).

  Comisia Europeană a publicat în luna iunie primul raport privind modul în care UE pune în practică convenția ONU. Raportul arată că ratificarea convenției de către UE are efecte tangibile pe teren și oferă exemple în acest sens (MEMO/14/396).

  Strategia europeană pentru persoanele cu handicap pentru perioada 2010-2020, adoptată de Comisie în noiembrie 2010 (IP/10/1505), stabilește un plan concret de acțiuni pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Strategia cuprinde acțiuni în domenii precum accesibilitatea, participarea, egalitatea, ocuparea forței de muncă, educația și formarea, protecția socială, sănătatea și acțiunea externă. Serviciile Comisiei Europene pregătesc în prezent un document legislativ privind accesibilitatea la nivel european. Acesta are rolul de a îmbunătăți funcționarea pieței interne, pentru a oferi persoanelor cu handicap produse și servicii accesibile.

  Persoane de contact

  Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
  Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 03/12/2014  |Începutul paginii