Cale de navigare

3 decembrie, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități: europenii sunt foarte favorabili îmbunătățirii accesibilității pentru persoanele cu dizabilități

03/12/2012

Cetățenii europeni cred cu tărie că persoanele cu dizabilități ar trebui să poată participa pe deplin în cadrul societății, potrivit unui nou sondaj realizat de Comisia Europeană și publicat înainte de 3 decembrie – Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități. Un procentaj de 97% dintre cei interogați au declarat că persoanele cu dizabilități ar trebui să aibă posibilitatea de a merge la școală, de a-și găsi un loc de muncă sau de a avea acces la magazine la fel ca oricine altcineva. Șapte din zece respondenți au considerat că o mai bună accesibilitate a bunurilor și a serviciilor ar ameliora foarte mult viața persoanelor cu dizabilități, a celor în vârstă și a altor categorii de populație, cum ar fi părinții cu copii mici. Un procentaj de 84% cred că bunurile și serviciile mai accesibile ar crea de asemenea mai multe oportunități pentru industrie.

  Dezvoltarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități este o componentă-cheie a strategiei generale în domeniu a UE (IP/10/1505). Comisia Europeană elaborează în prezent o serie de propuneri pentru Actul european privind accesibilitatea, care se preconizează că va fi prezentat în 2013. Sondajul publicat pe 30 noiembrie a constatat că 86% dintre europeni consideră că soluții similare în materie de accesibilitate la nivelul întregii Europe ar permite persoanelor cu dizabilități să călătorească, să studieze și să lucreze în alte state membre ale UE, iar 78 % consideră că normele comune ar facilita activitatea companiilor pe piața unică a UE.

  În Europa toată lumea are dreptul să participe pe deplin în cadrul societății, iar europenii împărtășesc foarte clar acest punct de vedere”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Accesibilitatea universală este în centrul strategiei noastre pentru o Europă fără obstacole,motiv pentru care intenționez să înaintez în 2013 o propunere pentru eliminarea barierelor din calea persoanelor cu dizabilități prin intermediul unui Act european privind accesibilitatea.”

  La 3 decembrie 2012, Comisia Europeană va anunța câștigătorii celei de a treia ediții a premiului anual Access City Award - un concurs inovator între orașele europene destinat promovării accesibilității în mediul urban pentru persoanele cu dizabilități. Printre câștigătorii edițiilor anterioare se numără orașele Salzburg din Austria (IP/11/1492) și Avila din Spania (IP/10/1641).

  Context

  În Uniunea Europeană, o persoană din șase, adică aproximativ 80 de milioane de oameni, are o dizabilitate al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime dintre persoanele de peste 75 de ani suferă de o dizabilitate care le impune limitări într-o anumită măsură. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu îmbătrânirea progresivă a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

  Conform Cartei drepturilor fundamentale a UE, „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității”. În plus, UE și toate cele 27 de state membre ale acesteia s-au angajat deja să creeze o Europă fără obstacole prin semnarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD).

  „Accesibilitate” înseamnă posibilitatea persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la sistemele și tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și la alte facilități și servicii.

  Comisia a adoptat în 2010 o strategie cuprinzătoare pentru crearea până în 2020 a unei Europe fără obstacole pentru persoanele cu dizabilități. Planul în cauză prezintă modul în care UE și guvernele naționale pot oferi persoanelor cu dizabilități mijloacele prin care acestea să poată beneficia efectiv de drepturile de care dispun.

  Una dintre principalele acțiuni prevăzute a fost o inițiativă privind accesibilitatea. Obiectivul este recurgerea la standardizare sau la normele în materie de achiziții publice pentru a face accesibilă persoanelor cu dizabilități întreaga gamă de bunuri și servicii, favorizând în același timp dezvoltarea unei piețe UE a dispozitivelor de asistare. Se preconizează o creștere considerabilă a acestei piețe în anii următori, pe baza experienței din Statele Unite.

  În decembrie 2011, Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu o durată de zece săptămâni privind posibile măsuri de îmbunătățire a accesibilității în Europa (IP/11/1533). Rezultatele acestei consultări vor fi utilizate de Comisie la pregătirea Actului european privind accesibilitatea, pregătire care include o evaluare în profunzime a impactului diverselor opțiuni de politică. Comisia intenționează să prezinte o propunere în cursul anului 2013.

  Persoane de contact:

  Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

  Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 03/12/2012  |Începutul paginii