Cale de navigare

Comisia îndeamnă guvernele să exploateze potențialul volumelor mari de date

02/07/2014

Colectarea și utilizarea datelor sunt un fenomen care ia amploare; ca răspuns la cererile întreprinderilor și ale cetățenilor, Comisia Europeană invită guvernele naționale să țină pasul cu revoluția în domeniul volumelor mari de date.

  Vicepreședintele Comisiei Europene (@ NeelieKroesEU) a afirmat: „Este momentul să ne concentrăm asupra aspectelor pozitive ale volumelor mari de date. Termenul «volume mari de date» are o conotație negativă și stârnește temeri care, în mare parte, sunt nejustificate. Este necesar ca liderii europeni să exploateze potențialul volumelor mari de date.”

  Principalele probleme identificate în consultările publice privind volumele mari de date sunt:

  • lipsa unei coordonări transfrontaliere
  • infrastructură și oportunități de finanțare insuficiente
  • lipsa experților și a competențelor corespunzătoare în domeniul datelor
  • un cadru juridic fragmentat și extrem de complex

  Principalele acțiuni concrete propuse în prezent pentru soluționarea acestor probleme:

  • înființarea unui parteneriat public-privat în domeniul volumelor mari de date, prin intermediul căruia să se acorde fonduri pentru ideile revoluționare în materie de volume mari de date, în domenii precum medicina personalizată și logistica produselor alimentare.
  • crearea, în cadrul programului Orizont 2020, a unui incubator de date deschise, pentru a sprijini înființarea de către IMM-uri a unor lanțuri de aprovizionare bazate pe date și utilizarea, într-o măsură mai mare, de către acestea, a cloud computingului.
  • propunerea unor noi norme privind „dreptul de proprietate asupra datelor” și responsabilitatea furnizării de date în cazul în care acestea sunt culese prin intermediul „internetului obiectelor” [comunicarea de la mașină la mașină (Machine to Machine)]
  • Inventarierea standardelor în materie de date, identificarea eventualelor lacune
  • stabilirea unor centre de calcul intensiv de excelență în scopul creșterii numărului de lucrători europeni calificați în domeniul datelor
  • crearea, în mai multe state membre, a unei rețele de instalații de prelucrare a datelor

  Acțiunile pe care Comisia le va extinde la o scară mai largă sau le va continua

  extinderea investițiilor în tehnologia 5G (s-a alocat deja suma de 700 de milioane EUR unui parteneriat public-privat) prin acorduri internaționale, cum ar fi acordul dintre Comisia Europeană și Coreea de Sud, încheiat în luna iunie

  Marea coaliție pentru locuri de muncă în sectorul digital și inițiativa intitulată „Deschiderea educației”, pentru a elimina decalajul în materie de competențe

  un ghid de bune practici pentru autoritățile publice și date deschise

  Context

  În fiecare minut, în lume, sunt generate 1,7 milioane de miliarde de octeți (bytes) de date, echivalentul a 360 000 de DVD-uri: peste 6 megabytes de date pe persoană, zilnic. Ca urmare, sectorul de date crește anual cu 40%, de 7 de ori mai repede decât piața mondială a informației și a comunicațiilor, volumele mari de date contribuind deja la accelerarea procesului de diagnosticare a leziunilor cerebrale, , la identificarea locului perfect de amplasare a parcurilor eoliene, la evitarea congestionării traficului, sau la prognoza culturilor agricole în țările în curs de dezvoltare. Valoarea tehnologiei și a serviciilor privind volumele mari de date la nivel mondial va crește la 16,9 miliarde USD în 2015 și datorită datelor vor fi create sute de mii de noi locuri de muncă în Europa. Întreprinderile ale căror procese decizionale sunt bazate pe cunoștințele generate de date înregistrează o creștere a productivității de 5-6%.

  Pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile din UE să valorifice mai rapid întregul potențial al datelor, Comisia va colabora cu Parlamentul și Consiliul la încheierea cu succes a reformei normelor UE de protecție a datelor și la adoptarea, în final, a Directivei privind securitatea rețelelor și a informației pentru a asigura un nivel ridicat de încredere, aspect fundamental pentru o economie de succes bazată pe date.

  Persoane de contact:

  Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

  Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

  Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 02/07/2014  |Începutul paginii