Cale de navigare

Servicii de informare şi asistenţă ale Uniunii Europene

01/02/2014

Cetățenii și întreprinderile din Uniunea Europeană trebuie să fie informați în mod corect în privința drepturilor și oportunităților pe care le presupune Uniunea Europeană. Pentru a atinge acest obiectiv în cea mai directă și eficientă manieră posibilă, Comisia a înființat o serie de servicii în parteneriat cu mai mulți actori din statele membre. Serviciile interacționează cu publicul la nivel național, regional și local, răspunzând cererilor de informații sau asistență. Acestea au un rol important în comunicarea cu cetățenii și cu întreprinderile, dar și în ascultarea opiniilor și adaptarea la nevoile acestora.

  Există 21 de servicii ale Uniunii Europene care funcționează în present în statele membre. Fiecare serviciu oferă asistență personalizată într-un anumit domeniu, de la furnizarea de informații generale privind Uniunea Europeană la aspecte specifice, precum găsirea unui loc de muncă, a unui partener de afaceri sau finanțarea unui proiect european.

  Cetățenii care călătoresc și întreprinderile care își desfășoară activitatea în mai multe țări pot primi răspunsuri la întrebări precum: Ce drepturi am atunci când mă mut în altă țară a Uniunii Europene? Cine mă poate ajuta să depășesc obstacolele administrative din altă țară a Uniunii Europene? Cum pot să îmi ofer serviciile în alte țări? Ce trebuie să fac dacă un comerciant refuză returnarea unui produs defect?

  Practic, există întotdeauna un punct de contact pentru fiecare, dedicat oricăror nevoi ale diferitelor categorii de persoane. Uniunea Europeană nu este niciodată prea departe!

  Comisia încearcă să îndrume cetățenii și întreprinderile către serviciile cele mai adecvate necesităților acestora. Comisia depune eforturi pentru a facilita accesul publicului la serviciile sale de informare, comunicare și asistență și pentru a îmbunătăți cooperarea între acestea, astfel încât utilizatorii să nu își irosească timpul în mod inutil.

  Deși acest proces de raționalizare este în curs de desfășurare, vă încurajăm să consultați încă un instrument care, în doar câțiva pași, conduce utilizatorii către serviciile existente: ec.europa.eu/contact-points

  Reţele de informare

   

  Centrul de contact Europe Direct

  Centrul de contact Europe Direct oferă gratuit răspunsuri la întrebări generale privind Uniunea Europeană, în toate limbile oficiale ale acesteia.

  Reţeaua Europe Direct

  Cele 500 centre de informare Europe Direct reprezintă interfața locală între Uniunea Europeană și cetățenii săi. Personalul acestora oferă informații adaptate la solicitările publicului și susține dialoguri despre subiecte privind Uniunea Europeană.

  Serviciul de orientare pentru cetăţeni

  Serviciul de orientare pentru cetățeni (SOC) oferă cetățenilor Uniunii Europene informații specifice și personalizate privind drepturile de care beneficiază în baza normelor pieței unice.

  Solvit

  SOLVIT oferă soluții tuturor cetățenilor și întreprinderilor care se confruntă cu probleme transfrontaliere în urma aplicării defectuoase a legislației comunitare de către autoritățile publice.

  ECC-Net-Reţeaua centrelor europene ale consumatorilor

  O rețea europeană concepută pentru a promova încrederea consumatorilor, Rețeaua centrelor europene ale consumatorilor (ECC-Net) informează consumatorii despre propriile drepturi și oferă consiliere și asistență în ceea ce privește plângerile și soluționarea litigiilor apărute în cazul achizițiilor transfrontaliere.

  FIN-NET

  FIN-NET este o rețea a sistemelor naționale de soluționare extrajudiciară a reclamațiilor (camere de recurs, avocați ai poporului și mediatori), având competențe de gestionare a reclamațiilor consumatorilor transfrontalieri în domeniul serviciilor financiare.

  Enterprise Europe Network

  Enterprise Europe Network (Rețeaua întreprinderilor europene) este un „ghișeu unic” pentru întreprinderile europene, în special pentru cele mici și mijlocii (IMM-uri). Rețeaua oferă consiliere practică gratuită și o gamă largă de servicii de asistență în sprijinul întreprinderilor și al inovării, în limba aleasă de dumneavoastră.

  EURES

  EURES este o rețea de servicii publice de ocupare a forței de muncă, sindicate și organizații patronale. Prin serviciile sale gratuite, EURES facilitează încadrarea în muncă în alte țări decât cea de origine prin acordarea de sprijin candidaților în găsirea unui loc de muncă peste hotare și prin sprijinirea gratuită a angajatorilor în recrutarea forței de muncă din străinătate.

  Eurodesk

  Eurodesk este o rețea de centre de informare privind aspecte ale Uniunii Europene de interes pentru tineri.

  Reţeaua EURAXESS Services

  Rețeaua EURAXESS Services este un „ghișeu unic” pentru cercetătorii care doresc să trăiască și să lucreze într-o altă țară europeană.

  Centre de documentare europeană

  Centrele de documentare europeană (CDE) ajută universitățile și institutele de cercetare să promoveze și să dezvolte educația și cercetarea în ceea ce privește integrarea europeană, încurajează dezbaterile referitoare la chestiuni de interes european și ajută cetățenii să se informeze cu privire la politicile comunitare.

  Puncte de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale

  Punctele de contact oferă asistență persoanelor care doresc să exercite o profesie reglementată (care necesită calificări profesionale specifice) într-o altă țară europeană.

  NARIC

  Centrele de informare privind recunoașterea diplomelor naționale (NARIC – National Academic Recognition and Information Centres) au drept competență recunoașterea academică a diplomelor și a perioadelor de studiu în Uniunea Europeană și în țările partenere.

  Europass

  Documentele Europass ajută solicitanții de locuri de muncă să își prezinte cu claritate aptitudinile și competențele, făcându-le ușor și clar de înțeles și de apreciat oriunde în Europa.

  Euroguidance

  Euroguidance este rețeaua unor centre naționale de informare care oferă servicii de orientare profesională în 31 de țări europene.

  Programe de finanţare

  Comisia Europeană alocă aproximativ 20% din bugetul Uniunii Europene sub formă de cereri de oferte, subvenții, fonduri și alte programe. Printre cele mai importante programe de finanțare se numără cel de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (FP7), MEDIA, programul pentru învățare pe tot parcursul vieţii, programele pentru tineret și cultură și Tempus (programul transeuropean de cooperare pentru învățământul superior). Pe lângă informațiile detaliate privind site-urile internet ale programelor de finanțare menționate, în fiecare țară participantă există puncte de contact naționale care oferă informații gratuite, personalizate și detalii suplimentare.

  În serviciul cetățenilor și al întreprinderilor

  Comisia a înființat o serie de servicii în parteneriat cu mai mulți actori de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, pentru informarea publicului larg în privința drepturilor și oportunităților pe care le presupune apartenența la Uniunea Europeană. Prezenta secţiune reunește informații privind 21 de servicii ale Uniunii Europene care funcționează în prezent în statele membre. Fiecare serviciu oferă asistență personalizată într-un anumit domeniu, de la furnizarea de informații generale privind Uniunea Europeană, la aspecte mai specifice, precum găsirea unui loc de muncă, a unui partener de afaceri sau finanțarea unui proiect în Europa.

  Comisia încearcă să îndrume cetățenii și întreprinderile către serviciile cele mai adecvate necesităților acestora. Punctele de contact răspund practic oricăror nevoi ale diverselor categorii de persoane. Uniunea Europeană nu este niciodată prea departe!

  Alte modalităţi de informare

  • Puteţi găsi informaţii în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene pe portalul Europa: ec.europa.eu
  • Puteţi găsi publicaţii despre Uniunea Europeană accesând printr-un simplu clic pagina de internet EU Bookshop: bookshop.europa.eu
  • Reprezentanța Comisiei Europene în România - Strada Vasile Lascăr 31, 020492, sector 2, București (Tel. +40 212035400, Fax. +40 213168808, E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu )
  • Biroul de Informare al Parlamentului European în România - Strada Vasile Lascăr 31, 020492, sector 2, București (Tel. +40 214050880, +40 213057986; Fax +40 214050886, +40 213157929; E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu )
  Ultima actualizare: 03/10/2014  |Începutul paginii