Cale de navigare

Publicaţii

01/02/2014 00:00:00

Instituţiile Uniunii Europene publică documente oficiale  broşuri, pliante şi diverse alte materiale informative, care sunt puse la dispoziţia publicului larg, fie în format electronic, putând fi descărcate de pe site-urile oficiale UE, fie în format tipărit, putând fi obţinute prin comandă sau direct de la un centru de informare Europe Direct.

  NOU: Mobilități Erasmus – Staff Training 2013-2014

  Aflați mai multe informații despre proiectul IMOTION , dezvoltat prin intermediul programului Erasmus. Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, precum şi a personalului din întreprinderi. Acest obiectiv se realizează prin mobilitatea personalului către o altă instituţie de învăţământ superior sau către o întreprindere. Beneficiarii acestui tip de mobilitate vor putea să-şi dezvolte abilităţi şi competenţe în domeniul lor de activitate sau în domenii apropiate, vor avea şansa de a căpăta îndemânări practice, de a învăţa din experienţa şi bunele practici ale instituţiei partenere.

  [BROȘURĂ] Separarea familiilor internaționale : Încredințarea copilului și drepturile de vizită peste granițele UE 

  Dat fiind numărul din ce în ce mai mare de persoane care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană decât cea natală, se creează mai multe familii internaționale. Broșura conține informații și sfaturi cu privire la condițiile de încredințare a copilului unuia dintre părinți, în cazul separării acestora.

  Pachetul de măsuri de sprijin pentru Ucraina

  Broșura conține documentul ce stabilește principalele măsuri concrete pe care Comisia le propune pe termen scurt și mediu pentru a contribui la stabilizarea situației economice și financiare din Ucraina, pentru a acorda asistență în procesul de tranziție, pentru a încuraja reformele politice și economice și pentru a sprijini dezvoltarea incluzivă, în beneficiul tuturor cetățenilor ucraineni.

  Raportul CEDEFOP “Din sistemul de învațământ, la piața muncii” (”From education to working life”) (EN) .

  Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene (OP)

  Principala publicaţie este  Jurnalul Oficial al UniuniiEuropene (JOUE), publicat zilnic în peste 20 de limbi de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene (OP) organismul UE responsabil cu editarea publicaţiilor acesteia. OP publică diverse alte materiale informative în legătură cu activităţile şi politicile UE, pe suport de hârtie, precum şi în format electronic.

  Mai mult, Oficiul pentru Publicaţii pune la dispoziţie diverse servicii on-line care oferă acces liber la informaţii privind legislaţia UE, publicaţiile UE,  contractele de achiziţii publice ale UE şi cercetarea şi dezvoltarea în UE. 

  Raportul general al activităţilor Uniunii Europene pe anul 2011

   

  EUR-Lex,PreLex,ŒIL

  Pe portalul EUR-Lex, puteţi consulta on-line Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi texte ale tratatelor, legislaţia în vigoare, propunerile legislative ale Comisiei Europene, hotărârile Curţii de Justiţie şi ale Tribunalului de Primă Instanţă etc.

  Derularea procedurii legislative referitoare la un act specific poate fi urmărită pe site-ul PreLex (Monitorizarea procesului decizional între instituţii) sau ŒIL (Observatorul legislativ al Parlamentului European).

  ESPON

  ESPON a publicat Raportul de Sinteză ce prezintă noutăţi majore privind numeroasele cercetări actuale relevante pentru circa 31 de state. ESPON pune bazele unor dezbateri privind importanţa acţiunilor întreprinse zonal la revirimentul economic al Europei şi cum măsuri zonale concrete pot sprijini obiectivele Strategiei 2020.

  RAPEX

  Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare al UE a publicat o broşură dedicată consumatorilor privind siguranţa jucăriilor pentru copii. Documentul poate fi consultat în limba română aici .

  FSF (Fast Start Funding) pdf - 3 MB [3 MB]

  Broşura de Finanţare Europeană Rapidă, publicată în data de 30 noiembrie 2010, poate fi descărcată aici pdf - 3 MB [3 MB] . 

  Health at a Glance  pdf - 7 MB [7 MB] - Europe 2010

  Publicaţia Sănătatea - privire de ansamblu, Europa 2010, editată de către experţii OECD, poate fi descărcat aici pdf - 7 MB [7 MB] .

  CEDEFOP

  CEDEFOP a publicat, pe 3 octombrie 2012, cel mai recent raport al său privind accesul pe piața muncii a tinerilor absolvenți. Raportul observă faptul că educația vocațională are o influență pozitivă și oferă absolvenților șanse mai mari de angajare. Comunicatul de presă privind lansarea raportului poate fi citit integral aici (EN). Textul integral al raportului “Din sistemul de învațământ, la piața muncii” (”From education to working life ”) poate fi descărcat aici  (EN).

  CEDEFOP a prezentat în data de 7 decembrie 2010 ultimul său raport privind progresele realizate în ultimii opt ani în politicile de cooperare europeană, educaţie şi training, sugerând totodată noi direcţii pentru agenda Europa 2020. Raportul poate fi descărcat aici.

  SIMAP,TED

  Portalul SIMAP, gestionat de OP, este dedicat achiziţiilor publice europene. O secţiune importantă a acetuia este TED, unde este publicat suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (seria S), care include anunţuri de licitaţii de achiziţii publice. 

  Librăria UE (EU Bookshop)

  Oricine are posibilitatea de a comanda un exemplar dintr-o publicaţie gratuită UE, cu condiţia ca aceasta să fie disponibilă. Puteţi verifica disponibilitatea unei publicaţii, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, pe portalul Librăria UE. Atenţie! Nu toate publicaţiile sunt gratuite.

  Colţul de lectură

  Publicaţii ale Comisiei Europene pot fi consultate şi/sau comandate prin intermediul paginii Colţul de lectură, unde sunt publicate broşuri care explică, pe înţelesul tuturor, ce este şi ce face Uniunea Europeană. La această pagină puteţi găsi şi hărţi, afişe şi cărţi poştale, precum şi publicaţii despre UE pentru tineri.

  Puncte de informare

  Pentru a obţine publicaţii UE, puteţi vizita cel mai apropiat centru de informare Europe Direct sau Biroul de Informare al Parlamentului European în România.

   

  Ultima actualizare: 16/04/2014  |Începutul paginii