Cale de navigare

Societatea civilă

Comisia Europeană promovează relaţia cu organizaţiile societăţii civile şi cu reţelele transnaţionale ale acesteia prin programele şi politicile sale.

Înainte de a elabora o propunere legislativă, Comisia trebuie să aibă cele mai recente informaţii cu privire la situaţia din domeniul respectiv şi să aprecieze dacă adoptarea unui act legislativ european este cea mai potrivită măsură. În acest sens, majoritatea direcţiilor generale ale Comisiei întreţin un dialog permanent cu reprezentanţii societăţii civile din statele membre. Detalii despre formatul acestui schimb de idei şi progresele înregistrate sunt disponible pe pagina dedicată relaţiei cu societatea civilă, unde poate fi accesat şi Registrul reprezentanţilor grupurilor de interese.

Între organismele pe care Comisia le consultă se află Comitetul Economic şi Social European (CESE), al cărui rol principal este, între altele, de a asigura „o punte” între instituţiile UE şi ceea ce se numeşte „societate civilă organizată”. CESE urmăreşte să ajute astfel la promovarea rolului organizaţiilor societăţii civile prin instituirea unui dialog structurat cu aceste grupuri din statele membre europene şi din alte ţări din întreaga lume.

Contacte utile
Ultima actualizare: 05/02/2014  |Începutul paginii