Cale de navigare

Consultări publice

01/02/2014

  Consultări publice încă deschise

  Comisia Europeană a lansat recent noi consultări publice pe diverse teme de actualitate. Acestea vizează, printre altele, agricultura și dezvoltarea rurală, revizuirea legislației privind TVA-ul aplicat organismelor publice sau protecția consumatorilor. Detalii despre participare>>>

  Consultări publice lansate de Comisia Europeană privind accesul la reţelele de telecomunicaţii

  Comisia Europeană a lansat două consultări publice privind accesul operatorilor alternativi la reţelele de telefonie fixă şi la reţelele în bandă largă ale operatorilor recunoscuţi. Consultările fac parte din eforturile Comisiei de a stimula piaţa internă a serviciilor de telecomunicaţii, prin asigurarea unor abordări consecvente şi coerente ale activităţii de reglementare a reţelelor de telefonie şi a reţelelor în bandă largă din toate statele membre. Detalii despre participare>>>

  Consultare publică privind posibilităţile de a reduce utilizarea pungilor de plastic şi de a îmbunătăţi cerinţele în materie de biodegradabilitate

  Consultarea, lansată de Comisia Europeană, este dedicată tuturor cetăţenilor interesaţi de gestionarea pungilor de plastic şi de biodegrabilitatea ambalajelor. Termenul limită al consultării este 9 august 2011. Obiectivul acestei consultări este de a obţine informaţii suplimentare în ceea ce priveşte impactul provocat de reducerea folosirii pungilor de plastic şi de creşterea biodegrabilităţii ambalajelor, conform Directivei 94/62/EC. Detalii despre participare>>>

  Consultare publică:  Care este cel mai bun mod de a exploata cloud computing-ul în Europa?

  Comisia Europeană dorește să afle opiniile cetățenilor, întreprinderilor, administrațiilor publice și altor părți interesate în legătură cu modul în care se poate valorifica la maximum informatica dispersă (cloud computing). Astfel, a fost lansată o consultare publică în vederea elaborării unei strategii europene în domeniu pe care Comisia o va prezenta în 2012. Temenul limită este 31 august 2011. Detalii despre participare >>>>

  Consultare referitoare la o iniţiativă privind accesul ţărilor terţe la piaţa europeană a achiziţiilor publice

  Comisia Europeană a lansat consultarea publică prin care cetăţenii şi organizaţiile implicate în achiziţiile publice sunt invitate să îşi exprime opinia. Sunt aşteptate păreri cu precădere din partea companiilor care vând produse şi servicii autorităţilor publice, asociaţii de comerţ care reprezintă mediul de afaceri, autorităţi contractante, ONG-uri. Termenul limită al acestei consultări este 2 august 2011. Detalii despre participare>>>

  Consultare publică privind jocurile de noroc online în Uniunea Europeană

  Comisia invită părțile interesate să-și exprime opiniile și dorește să strângă informații şi date detaliate cu privire la aspecte strategice importante în domeniu, cum ar fi organizarea serviciilor de jocuri de noroc online și aplicarea legislației în vigoare, protecția consumatorilor și alte provocări relevante cu care se confruntă politicile publice, precum și comunicațiile comerciale și serviciile de plăți. Pe baza contribuțiilor primite în cadrul consultării, care pot fi transmise până la data de 31 iulie 2011, se va putea stabili dacă este necesar să se adopte, și sub ce formă, măsuri în acest domeniu la nivelul UE. În completarea acestei consultări, vor fi organizate ateliere de lucru pe teme specifice, la care vor participa experți în domeniu. Detalii despre participare >>>>

  Consultare publică privind cadrul de guvernanţă corporativă pentru societăţile europene

  Comisia Europeană a lansat o consultare publică pe tema modalităţilor de îmbunătăţire a guvernanţei corporative a societăţilor europene. Definiţia tradiţională a guvernanţei corporative este aceea de sistem de management şi control al societăţilor comerciale. Consultarea acoperă subiecte cum sunt: soluţii pentru a îmbunătăţi funcţionarea consiliului de administraţie şi a spori diversitatea membrilor acestuia, monitorizarea şi aplicarea codurilor naţionale de guvernanţă corporativă existente şi modalităţi de creştere a implicării acţionarilor. Termenul pentru transmiterea contribuţiilor la această consultare este 22 iulie 2011. Detalii despre participare >>>>>

  Consultare publică privind strategia viitoare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT)

  Comisia Europeană a lansat astăzi, 14 aprilie, o consultare publică privind strategia viitoare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT), în urma succesului etapei iniţiale a acestuia. Consultarea va contribui la elaborarea unei „agende strategice de inovare” pentru EIT, pe care Comisia urmează să o propună până la sfârşitul anului în curs. Agenda va stabili principalele priorităţi ale institutului până în 2020, concentrându-se pe misiunea şi obiectivele acestuia, precum şi pe finanţare şi pe temele abordate în viitor. Termenul pentru transmiterea observaţiilor este 30 iunie 2011. Detalii despre participare >>>>

  Consultare publică: Ce este necesar pentru creşterea mobilităţii şi participării tinerilor în Europa?

  Comisia Europeană, prin Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură, a lansat consultarea publică intitulată Către un card Youth on the Move: Ce este necesar pentru creşterea mobilităţii şi participării tinerilor în Europa? Aceasta este dedicată tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă, autorităţilor locale/regionale, ministerelor, organizaţiilor private. Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 04.06.2011. Detalii despre participare >>>>>

  Consultare publică privind înmatricularea automobilelor în Uniunea Europeană

  Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a identifica dificultăţile majore întâmpinate de cetăţenii şi companiile din Uniunea Europeană în momentul înregistrării în ţara de origine a unui automobil cumpărat din alt stat membru UE. Acest procedeu reprezintă la momentul actual un coşmar birocratic, deoarece statele membre UE cer ca automobilele care circulă permanent pe teritoriul lor să fie înregistrate la autorităţile locale, conform legislaţiilor din ţările respective. Detalii despre participare>>>

  Consultare publică privind modernizarea pieţei europene a achiziţiilor publice

  Achiziţiile publice reprezintă aproximativ 17% din PIB-ul UE. În condiţiile în care multe state membre se confruntă cu restricţii bugetare şi dificultăţi economice, politica în domeniul achiziţiilor publice trebuie să asigure cea mai eficientă utilizare a fondurilor publice, pentru a sprijini creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Pentru aceasta, atât autorităţile publice europene, cât şi furnizorii acestora ar avea nevoie de instrumente flexibile şi uşor de utilizat care să faciliteze cât mai mult posibil un proces transparent şi concurenţial de acordare a contractelor. Având în vedere obiectivele menţionate, Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare. Această dezbatere deschisă cu părţile interesate se va axa pe modernizarea regulilor, instrumentelor şi metodelor, astfel încât achiziţiile publice să contribuie mai bine la îndeplinirea acestor obiective.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este: 18 aprilie 2011. Detalii despre participare>>>

  Consultare online privind următoarea ediţie a Programului Europa pentru Cetăţeni

  În data de 27 octombrie 2010, Comisia a lansat o consultare online privind următoarea ediţie a Programului Europa pentru Cetăţeni. Consultarea va fi deschisă tuturor părţilor interesate - simpli cetăţeni, organizaţii civile, autorităţi publice sau administrative.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este: 5 ianuarie 2011. Detalii despre participare>>>

  Consultare publică privind Capitalele Culturale Europene

  Comisia Europeană lansează o consultare publică online cu scopul de a centraliza cât mai multe opinii din partea cetăţenilor, organizaţiilor şi autorităţilor publice privind viitorul Capitalelor Culturale Europene. Se va urmări necesitatea de a revizui obiectivele acestui eveniment cultural, pentru creşterea relevanţei şi a clarităţii mesajului acestuia.

  Termenul limită pentru transmiterea online a opiniilor dvs este 12 ianuarie 2011Detalii despre participare >>>

  Comisia Europeană a lansat două consultări online în materie de mediu: LIFE+ şi Natura 2000

  Prima consultare se referă la viitorul instrument financiar pentru mediu, care îi va urma instrumentului LIFE+ după expirarea acestuia, la sfârșitul anului 2013. A doua consultare se referă la finanțarea rețelei europene a zonelor protejate, Natura 2000. Ambele consultări se vor derula până la mijlocul lunii februarie 2011.

  Termenul limită pentru transmiterea online a opiniilor dvs este 15, respectiv 17 februarie 2011Detalii despre participare >>>

  Fiscalitate: Comisia lansează o dezbatere pe tema viitorului taxei pe valoarea adăugată (TVA)

  Comisia Europeană a lansat astăzi, 1 decembrie 2010, o amplă consultare publică pe tema consolidării și îmbunătățirii sistemului de TVA din Uniunea Europeană, în beneficiul cetățenilor, al societăților comerciale și al statelor membre. Scopul consultării este de a le oferi părților interesate ocazia de a-și exprima opiniile cu privire la problemele care există în acest moment în domeniul TVA și de a propune soluții la acestea. Comisia va folosi informațiile primite în urma acestei consultări pentru a decide care este cea mai adecvată abordare pentru a crea un sistem de TVA stabil, solid și eficient.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este: 31 mai 2011. Detalii despre participare>>>

  Consultare publică: directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale

  Comisia Europeană invită cetăţenii şi părţile interesate să participe la o consultare cu privire la directiva care reglementează recunoaşterea transfrontalieră a calificărilor profesionale.

  Termenul limită pentru participare: 15 martie 2011. Detalii despre participare >>>

   

  Consultare privind utilizarea căilor alternative de soluţionare a litigiilor

  Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la utilizarea căilor alternative de soluţionare a litigiilor legate de tranzacţiile şi practicile comerciale din Uniunea Europeană.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este: 15 martie 2011. Detalii despre participare>>>

  Comisia lansează o consultare privind revizuirea normelor în materie de roaming pentru telefonia mobilă în UE

  Comisia Europeană dorește să afle opiniile clienților, firmelor, operatorilor de telefonie mobilă și autorităților publice privind piața de roaming pentru telefonia mobilă în UE. Regulamentul UE privind serviciile de roaming a stabilit un plafon pentru prețurile de consum în cazul apelurilor de voce în roaming și în cazul mesajelor text în interiorul UE, dar încă nu există o piață unică competitivă a serviciilor de roaming. În general, în cazul serviciilor de roaming, operatorii au stabilit prețuri apropiate de plafoanele reglementate și mențin marje nejustificat de ridicate pentru serviciile de roaming. 

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este: 30 iunie 2011. Detalii despre participare>>>

  Sănătate:Comisia lansează consultarea publică în legătură cu revizuirea directivei privind produsele din tutun

  Comisia lansează o consultare publică în legătură cu revizuirea directivei privind produsele din tutun.Comisia invită toate părţile interesate să îşi exprime părerea în legătură cu diferitele opţiuni şi să comenteze pe marginea posibilelor măsuri de îmbunătăţire a gradului de conştientizare a pericolelor asociate consumului de tutun, de creştere a motivaţiei în vederea renunţării şi descurajare a începerii fumatului.Exemple de astfel de măsuri care ar putea fi avute în vedere sunt aplicarea de avertismente ilustrate de dimensiuni mai mari pe ambele feţe ale pachetelor de ţigări, ambalaje neutre şi reglementarea utilizării în produsele de tutun a substanţelor nocive, care creează dependenţă şi care atrag consumatorii.Această consultare reprezintă un important pas în direcţia adoptării unei propuneri legislative planificată pentru începutul anului 2012.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 19 noiembrie 2010. Detalii despre participare>>>

  Comisia Europeană lansează o consultare pe tema modalităţilor de îmbunătăţire a pieţei europene de audit

  Comisia Europeană a lansat o amplă consultare având ca obiect rolul auditului statutar şi mediul general în care se desfăşoară activitatea de audit.În urma crizei financiare, a sosit momentul să se întrebăm dacă rolul auditorilor poate fi consolidat pentru a reduce în viitor orice nou risc financiar. Criza a reuşit să evidenţieze anumite slăbiciuni ale sectorului auditului, care trebuie bine analizate. Această lucrare pe tema auditului este o parte a eforturilor noastre de a învăţa din lecţiile crizei şi de a reforma sectorul financiar.  Comisia este foarte interesată să afle dacă auditurile prezintă informaţii adecvate tuturor actorilor financiari, dacă există preocupări legate de independenţa firmelor de audit, dacă există riscuri legate de o piaţă concentrată, dacă supravegherea la nivel european ar fi utilă şi cum pot fi satisfăcute cerinţele întreprinderilor mici şi mijlocii.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 8 decembrie 2010.Detalii despre participare>>>

  Agenda digitală: Comisia lansează o consultare cu privire la reutilizarea datelor din sectorul public

  Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la Directiva UE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (ISP).Această categorie include tot felul de date generate de organismele din sectorul public – de exemplu, hărţi, informaţii din trafic, informaţii meteorologice, juridice, financiare şi economice – care pot fi reutilizate de oricine pentru realizarea de produse inovatoare, cum ar fi sistemele de navigaţie pentru autovehicule, previziunile meteorologice şi aplicaţiile pentru accesarea informaţiilor despre călătorii, care pot fi descărcate pe smartphone-uri.Potrivit unui studiu din 2006, se estimează că, în UE, datele publice reutilizate (în mod gratuit sau contra cost) generează o cifră de afaceri de cel puţin 27 de miliarde EUR pe an.Contribuţiile la această consultare vor fi luate în considerare la revizuirea Directivei ISP, prevăzută în Agenda digitală pentru Europa , care urmăreşte să aducă o contribuţie la realizarea obiectivelor UE în materie de intensificare a competitivităţii, a inovării şi a creării de locuri de muncă.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 30 noiembrie 2010.Detalii despre participare>>>

  Implementarea directivei serviciilor - consultare publică

  Comisia Europeană lansează astăzi o consultare publică privind măsurile naţionale care continuă să impună anumite condiţii în cazul înfiinţării de companii prestatoare de servicii sau în cazul prestării de servicii transfrontaliere. Consultarea publică este lansata în contextul procesului de evaluare a implementării directivei serviciilor de către statele membre ale Uniunii Europene, după expirarea termenului limită pentru transpunerea acesteia în legislaţiile naţionale la sfârşitul lunii decembrie 2009.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 13 septembrie 2010. Detalii despre participare >>>

  Biodiversitate: Comisia aşteaptă opinii cu privire la viitoarele opţiuni de politică a UE în domeniul biodiversităţii

  Comisia Europeană a lansat o consultare online pentru a aduna opinii de la o gamă largă de părţi interesate cu privire la opţiunile de politică pentru strategia de după 2010 a Uniunii Europene în domeniul biodiversităţii.Se doresc opinii din partea cetăţenilor, a părţilor interesate, a administraţiilor publice, a agenţilor economici şi a societăţii civile, privind aspecte precum deficienţele politicii actuale în domeniul biodiversităţii, noua abordare pe care o propune Comisia, agricultura şi biodiversitatea, economia biodiversităţii şi guvernanţa biodiversităţii în UE şi în afara acesteia.Rezultatele vor fi folosite la formularea noii strategii, aflată în curs de elaborare.

  Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 22 octombrie 2010. Detalii despre participare>>>

  Industriile culturale şi creative - consultare publică

  Comisia Europeană lansează astăzi o consultare publică online menită să valorifice întregul potenţial al industriilor culturale şi creative din Europa. Consultarea este legată de o nouă carte verde care evidenţiază ca element-cheie nevoia de a îmbunătăţi accesul la finanţe, în special pentru micile întreprinderi, pentru a permite sectorului să se dezvolte şi să contribuie la creşterea durabilă şi inclusivă. Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 30 iulie 2010. Detalii despre participare >>>

  Politica agricolă comună după 2013

  La sfârşitul acestui an, Comisia Europeană va prezenta o comunicare cu privire la viitorul PAC dincolo de anul 2013. Toţi cetăţenii UE şi toate organizaţiile interesate - indiferent dacă desfăşoară sau nu activităţi în sectorul agricol - sunt invitate să participe la dezbaterea privind viitorul, principiile şi obiectivele politicii agricole comune. Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 3 iunie 2010. Detalii despre participare >>>

  Consultare privind statutul de societate europeana (SE)

  Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a determina dacă sunt necesare schimbări astfel încât statutul SE să funcţioneze mai bine. Prin revizuirea statutului SE, Comisia doreşte să sporească gradul de utilizare a SE în Uniunea Europeană. Termenul limită pentru transmiterea opiniilor dumneavoastră este 23 mai 2010. Detalii despre participare >>>

  Consultare publică privind strategia europeană pentru Dunăre

  Comisia Europeană invită autorităţile locale şi regionale din statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, companiile private şi societatea civilă să participe la redactarea strategiei europene pentru Dunăre. Consultarea publică deschisă în cadrul conferinţei de la Ulm oferă posibilitatea părţilor interesate să îşi exprime opiniile şi ideile până la data de 31 martie 2010. Detalii despre participare >>>

  Consultare publică privind Iniţiativa cetăţenilor europeni

  Tratatul de la Lisabona introduce o nouă formă de participare publică la modelarea politicii Uniunii Europene, şi anume Iniţiativa cetăţenilor europeni. Aceasta permite unui milion de cetăţeni dintr-un număr semnificativ de state membre să ceară direct Comisiei Europene luarea în discuţie a unei iniţiative de care sunt interesaţi, într-unul dintre domeniile de competenţă ale UE.

  Înainte ca cetăţenii să îşi poată exercita acest drept, este necesară elaborarea unui regulament la nivel comunitar, care să prevadă câteva reguli şi proceduri de bază.

  Dată fiind importanţa acestui nou instrument pentru cetăţeni, societatea civilă şi părţile interesate din Uniunea Europeană, Comisia lansează o consultare publică de proporţii, pentru a solicita opiniile persoanelor interesate în legătură cu modul în care ar trebui să funcţioneze, în practică, iniţiativa cetăţenilor.

  Cartea verde privind iniţiativa cetăţenilor europeni pdf - 212 KB [212 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) slovenčina (sk) suomi (fi) , care lansează această consultare, oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor juridice, administrative şi practice pe care va trebui să le prevadă regulamentul şi adresează întrebări la care participanţii sunt invitaţi să răspundă până la data de 31 ianuarie 2010.

  Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre această consultare şi să ne transmiteţi părerile şi comentariile dumneavoastră faceţi clic aici.

   

  Ultima actualizare: 05/02/2014  |Începutul paginii