Cale de navigare

Conferința „Criza economică şi modelul social european”

27/05/2013

Reprezentanţa Comisiei Europene are plăcerea să vă invite la conferința cu titlul „Criza economică şi modelul social european”, organizată în data de 29 mai 2013, începând cu ora 09:30, la Hotel Intercontinental Bucureşti, Sala Rondă.

  Modelul social european, ca expresie a experienţelor diverse de promovare simultană a creşterii economice durabile şi a coeziunii sociale, evoluează odată cu Uniunea. Tratatul de la Lisabona şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene au îmbogăţit dimensiunea socială a spaţiului european şi, prin aceasta, viziunea societăţii cu privire la direcţia şi esenţa dezvoltării. Ansamblul politicilor europene are un efect modelator asupra muncii, educaţiei şi sănătăţii şi în general asupra dezvoltării umane, influenţând tot mai puternic capacitatea de adaptare a societăţii la cerinţele globalizării. Exemplul statelor membre devine sursă de inspiraţie şi model de urmat în regiune şi pe glob.

  Criza economico-financiară pune în discuţie perspectivele modelului social. Intervenţiile menite a sprijini ieşirea din criză influenţează dimensiunea socială a UE, de această dată prin temperarea şi controlarea acesteia. Efectele decurg din accelerarea şi adâncirea integrării prin promovarea uniunilor politică, bancară şi fiscală, dar şi din acţiunile întreprinse în unele state membre împreună cu Fondul Monetar Internaţional pentru refacerea echilibrelor financiare şi stabilizarea macro-economică. Plafoanele cheltuielilor publice şi practicile sociale asociate sunt în direct corelație cu impactul cumulat al unor procese interne – convergenţa, şi externe - globalizarea.

  Evenimentul îşi propune să răspundă unor întrebări, cum ar fi: Ce măsuri sunt necesare pentru combaterea şomajului fără precedent din statele membre? Sunt oare afectate pe termen lung generaţiile tinere? Care sunt consecinţele plafonării cheltuielilor sociale asupra dezvoltării umane? Sper ca dialogul ocazionat va facilita o mai bună circulaţie a mesajului european, în vederea promovării constante a valorilor ce stau la baza construcţiei UE.

  Agenda evenimentului este disponibilă aici . Traducerea simultană (română/engleză) va fi asigurată.

  Persoană de contact:

  Teodora Năstase-Vizireanu, Secretar, Secția Politică, Tel: + 40 21 203 54 61, E-mail: teodora.vizireanu@ec.europa.eu

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 25/08/2014  |Începutul paginii