Cale de navigare

Dezbatere - "Valorile naționale în contextul European"

21/06/2013

Reprezentanţa Comisiei Europene în România are plăcerea să vă invite la dezbaterea cu titlul "Valorile naționale în contextul European", organizată în data de 27 iunie 2013, începând cu ora 10:00, la sediul său din Str. Vasile Lascăr, nr. 31, Bucuresti.

  Principiul „unitate în diversitate”, folosit pentru prima dată în anul 2000, aduce în atenție rațiunile pentru care europenii au continuat construcția proiectului comun european: promovarea păcii si prosperității, acceptarea deschiderii către spiritul, culturile și tradițiile atât de diverse ale continentului. Cu alte cuvinte, spațiul comunitar ar trebui să se constituie, pe de o parte, într-un garant al unei atmosfere de deplină armonie, al toleranței și înțelegerii, al egalității de șanse, al multiculturalismului. Pe de altă parte, promovarea, ocrotirea și perpetuarea valorilor naționale, a tradițiilor culturale și sociale specifice fiecărui stat membru, reprezintă un drept la fel de important pentru cetățenii europeni.

  Valorile naționale, în această ordine de idei, reprezintă contribuția pe care statele o aduc spațiului cultural, social și politic comunitar. Modul în care un popor își percepe din perspectivă istorică valorile naționale modelează percepția apartenenței la familia europeană.

  Dificultățile economice întâmpinate de statele europene conduc la intensificarea discursurilor care, sub pretextul apărării valorilor naționale, promovează o retorică naționalistă. Această circumstanță impune sporirea eforturilor de întărire a coeziunii societale, de intensificare a dialogului dintre comunitate, stat și societate și, nu în ultimul rând, de identificare a noi perspective pentru o Europă multiculturală, „unită în diversitate”.

  Devine din ce în ce mai importantă înțelegerea raporturilor existente între valorile naționale și cele comunitare. Există, așadar, un număr de identități interconectate, identități particulare puse în comun în mod sintetic, sau o singură identitate politică, culturală și socială europeană? Dezbaterea își propune să aducă în atenție inclusiv riscurile fragmentării, polarizării Europei, diferențierii între „centru” și „periferie”. Aceste provocări ce se află în atenția Comisiei Europene vizează cu predilecție statele membre din estul Europei, care sunt mai vulnerabile și mai sensibile din punct de vedere socio-cultural.

  Evenimentul își propune să răspundă unor întrebări precum: Ce raport există între identitatea comunitară și cea națională? În ce mod sunt percepute valorile individuale în raport cu cele comunitare, la nivelul cetățenilor? Care sunt contribuțiile pe care le pot avea valorile naționale în vederea consolidării unității ce stă la baza identității europene? În ce mod este influențată "înțelegerea" identității europene în statele membre fost comuniste, având în vedere bagajul socio-cultural moștenit de acestea? Nu în ultimul rând, dezbaterea are ca scop analiza contextului specific României și identificarea principalelor percepții cu privire la valorile naționale în contextul european.

  Agenda evenimentului este disponibilă aici . Va fi asigurată traducerea simultană (română/engleză).

  Dezbaterea face parte din seria de evenimente lunare "Perspective Europene", inițiată de Reprezentanța Comisiei Europene în 2009, cu scopul de a stimula dezbaterea cu privire la prioritățile Uniunii Europene, în strânsă legătură cu agenda publică națională din România. În acest cadru sunt invitați să își exprime opiniile membri ai Parlamentului European, diplomați, oameni politici, funcționari publici, reprezentanți ai societății civile, parteneri sociali, reprezentanți ai mass-media, ai mediului academic, lideri de opinie etc.

  Persoană de contact:

  Teodora Năstase-Vizireanu, Secretar, Secția Politică, Tel: + 40 21 203 54 61, E-mail: teodora.vizireanu@ec.europa.eu

  Ultima actualizare: 24/02/2014  |Începutul paginii