Cale de navigare

Anunțuri de angajare.

16/11/2012

Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  ANUNȚ PENTRU POSTUL VACANT DE DIRECTOR

  Nr. de referință: CEDEFOP/2012/08/AD

  Directorul este reprezentantul juridic şi imaginea publică a Cedefop, răspunzând în faţa Consiliului de conducere. Directorul are următoarele responsabilităţi:

  • coordonează şi gestionează Cedefop şi pune în aplicare deciziile adoptate de Consiliul de conducere;
  • dezvoltă şi implementează strategia şi programul de lucru1 al Cedefop în conformitate cu misiunea acestuia şi aplică deciziile Consiliului de conducere;
  • pregăteşte activităţile Consiliului de conducere şi răspunde în faţa acestuia pentru coordonarea Cedefop;
  • asigură calitatea activităţii Cedefop şi dezvoltă reputaţia acestui centru de lider recunoscut în domeniul său de competenţă;
  • răspunde în faţa autorităţii bugetare şi a Curţii de Conturi Europene pentru bugetul Cedefop şi este responsabil pentru elaborarea şi executarea bugetului, precum şi pentru buna gestiune financiară şi controlul intern2;
  • elaborează rapoartele anuale de activitate ale agenţiei, pe care le prezintă Parlamentului European;
  • gestionează activitatea curentă a centrului şi toate problemele personalului, inclusiv recrutarea, supravegherea şi perfecţionarea personalului şi promovează spiritul de echipă şi mediul de lucru propice;
  • asigură reprezentarea cu succes şi relaţiile publice ale Cedefop la cel mai înalt nivel în raporturile sale cu instituţiile şi organismele europene de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, reprezentând Cedefop inclusiv în cadrul conferinţelor, seminariilor şi evenimentelor media;
  • facilitează cooperarea între agenţie, Comisie, statele membre şi părţile interesate ale agenţiei pentru promovarea EFP;
  • cooperează cu organismele competente din statele membre care îndeplinesc sarcini similare cu cele ale agenţiei.

  Mai multe informații despre postul oferit sunt disponibile și la adresa: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/20653.aspx

  Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 25 ianuarie 2013, ora 23.59, CET. Aplicațiile trebuie trimise prin poștă conform instrucțiunilor din documentul de mai jos. Aplicațiile trebuie trimise de asemenea în format electronic la adresa  HR_Director@cedefop.europa.eu . Aplicațiile trimise doar prin email nu vor fi luate în considerare

  Pentru mai multe detalii și anunțul complet de angajare descărcați anunțul de angajare aici. 

   
  [1] Include priorităţile pe termen mediu (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18538.aspx) precum şi programul anual de lucru (http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/governance/work-programme.aspx).

  [2] Aceste sarcini sunt prezentate în detaliu în normele financiare ale Cedefop (http://www.cedefop.europa.eu/), în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, în Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 şi în Regulamentul (CE) nr. 1655/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003.

   

  Anunț pentru asistent - PUBLICAȚII

  Nr. de referință: CEDEFOP/2012/07/AST

  Cedefop recrutează un asistent pentru pregătirea documentelor destinate publicării (publicații de referință, lucrări de cercetare, serii informative etc) în conformitate cu procedurile Cedefop și în linie cu politica generală aplicată publicațiilor.

  Mai multe informații despre publicațiile Cedefop pot fi găsite la adresa: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx

  Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 18 decembrie 2012, ora 15.00, ora Greciei. Aplicațiile trebuie trimise doar în format online conform instrucțiunilor de la adresa http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx 

  Interviul și testările se preconizează că vor avea loc în perioada 11-12 februarie 2012, în Salonic.

  Pentru mai multe detalii și anunțul complet de angajare descărcați documentul PDF [176 KB] .

  Ultima actualizare: 24/01/2013  |Începutul paginii