Cale de navigare

Programul "Europa pentru cetățeni": Apel pentru propuneri de proiecte în vederea acordării subvențiilor de funcționare pentru perioada 2014-2017

14/11/2013

Comisia Europeană a publicat apelul pentru propuneri de proiecte în vederea acordării de sprijin structural pentru organizațiile de cercetare din domeniul politicilor publice (grupuri de reflecție) și pentru organizațiile societății civile la nivel european. Scopul prezentei cereri de propuneri este acela de a selecta organizații de anvergură la nivel european care, prin activitățile lor permanente și uzuale, aduc o contribuție tangibilă în vederea atingerii obiectivele programului „Europa pentru cetățeni”.

  Cererea de propuneri se referă la sprijinul structural, acordat sub formă de subvenții de funcționare, unor organisme care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii – acela de a sensibiliza publicul cu privire la memoria comună europeană (acțiunea 1) sau de a încuraja participarea democratică și civică (acțiunea 2).

  Sprijinul se acordă organizațiilor sub forma unor parteneriate-cadru pentru patru ani (2014-2017), în urma prezentei cereri de propuneri.

  PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERILOR:

  1. Înregistrarea organizațiilor

  În vederea depunerii cererilor, solicitanții vor trebui să își înregistreze organizația în Portalul de Participant pentru Educație, Audiovizual, Cultură, Cetățenie și Voluntariat și să primească un Cod de Identificare ca Participant (CIP). Codul va fi solicitat pentru a genera formularul de candidatură.

  2. Crearea și completarea formularului electronic

  După înregistrarea organizației, solicitanții își pot completa formularul electronic, disponibil aici începând cu 22 noiembrie 2013. Modelul formularului este în prezent disponibil în format pdf.

  Se vor accepta doar formularele de candidatură transmise în format electronic și completate integral. Formularele transmise prin poștă, fax sau pe e-mail nu vor fi luate în considerare.

  Termenul limită pentru depunerea cererilor este 20 decembrie 2013, ora 12.00 p.m. (ora Bruxelles-ului).

  Contact:

  COMM-C2-Operating-Grants@ec.europa.eu

  eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 14/01/2014  |Începutul paginii