Cale de navigare

Dezbatere - "Uniunea Europeană la răscruce (II)"

09/05/2013

Reprezentanţa Comisiei Europene are plăcerea să vă invite la dezbaterea cu titlul "Uniunea Europeană la răscruce (II)", organizată în data de 14 mai 2013, începând cu ora 10:00, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene (Str. Vasile Lascăr, nr. 31, Bucuresti).

  Dezbatere - "Uniunea Europeană la răscruce (II)"

  În discursul din luna septembrie 2012 privind starea Uniunii Europene, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a prezentat situația curentă a Uniunii, trasând principalele direcții de urmat, îndeosebi în plan economic. Uniunea Europeană reprezintă, însă, mai mult decât un proiect de integrare economică, constituindu-se într-un proiect politic, al valorilor comune europene, care, în condițiile prelungirii crizei, cunoaște anumite tendințe de fragmentare. În acest context, al unei reasezări a valorilor si principiilor, ce însoțeste criza economicofinanciară, presedintele Barroso a reiterat de curând necesitatea construirii unei noi viziuni pentru Europa, adaptată dezideratelor solidarității, ale legitimității democratice și ale consolidării rolului Uniunii într-o lume tot mai globalizată.

  Astfel, dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene reprezintă o constantă a Comisiei Europene. Reprezentanți ai mediului cultural, ai societății civile si nu numai sunt chemați să contribuie la construirea acestei noi viziuni, alături de decidenții politici. Combaterea riscului fragmentării, al polarizării Europei, al diferențierii între „centru” și „periferie”, între zona euro și cea non-euro reprezintă tot atâtea provocări ce se află în atenția Comisiei Europene. Nevoia unor dezbateri democratice și a conturării unei mai clare viziuni politice stau la baza demersurilor Comisiei de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni.

  În acest sens, evenimentul își propune să răspundă unor întrebări cum ar fi: Către ce fel de model politic, economic, dar și social se îndreaptă Uniunea Europeană?; Care sunt contribuțiile pe care le pot avea cetățenii statelor membre în vederea consolidării solidarității și a sporirii unității la nivel comunitar?; Cum poate fi combătută fragmentarea opiniei publice la nivelul diferitelor state membre astfel încât spiritul de unitate ce stă la baza construcției europene să poată fi consolidat? Nu în cele din urmă, dezbaterea are drept scop discutarea, conturarea si posibila redefinire a opțiunilor strategice ale României în cadrul UE - alianțe cheie, domenii concrete de interes, puncte forte, puncte nevralgice, contribuții concrete ale societății civile, ale mediului academic si de afaceri, dar și ale mass-media, la o mai bună transmitere a mesajului european, în vederea promovării constante a valorilor europene ce stau la baza construcției UE.

  Agenda evenimentului se regăsește mai jos. Traducerea simultană (română/engleză) va fi asigurată.

  Dezbaterea face parte din seria de evenimente lunare "Perspective Europene", inițiată de Reprezentanța Comisiei Europene în 2009, cu scopul de a stimula dezbaterea cu privire la prioritățile Uniunii Europene, în strânsă legătură cu agenda publică națională din România. În acest cadru sunt invitați să îsi exprime opiniile membri ai Parlamentului European, diplomați, oameni politici, funcționari publici, reprezentanți ai societății civile, parteneri sociali, reprezentanți ai mass-media, ai mediului academic, lideri de opinie etc.

  Persoană de contact:

  Teodora Năstase-Vizireanu, Secretar, Secția Politică, Tel: + 40 21 203 54 61, E-mail: teodora.vizireanu@ec.europa.eu

  Pagini Utile

  • Agenda evenimentului poate fi consultată aici .

  Ultima actualizare: 01/07/2013  |Începutul paginii