Cale de navigare

Ombudsmanul European

01/02/2014

Ombudsmanul European este un organism specializat al Uniunii Europene, care efectuează investigaţii pe baza plângerilor împotriva instituţiilor şi organelor acesteia.

  În cazul unei administrări defectuoase (cum ar fi nereguli administrative, incorectitudine, discriminare, abuz de putere, lipsă de răspuns, nefurnizare de informaţii ş.a.) în activitatea instituţiilor sau organelor UE, puteţi adresa o plângere Ombudsmanului European. Pot depune astfel de plângeri atât cetăţenii statelor membre UE, cât şi cei care au reşedinţa într-unul dintre statele membre, precum şi societăţile comerciale, asociaţiile sau alte persoane juridice cu sediul social în Uniune.

  Detalii despre situaţiile în care o plângere adresată Ombudsmanului European este admisă şi sfaturi practice cu privire la redactarea plângerii se găsesc pe site-ul acestuia

  http://www.ombudsman.europa.eu

   

  Puteţi contacta Ombudsmanul printr-o scrisoare, prin telefon sau fax, la:

  Médiateur européen
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex, Franţa 

  Tel.: +33 3 88 17 23 13

  Fax: +33 3 88 17 90 62

   

  sau completând formularul de contact aici.

   

  Atenţie! Plângerile împotriva autorităţilor naţionale, regionale sau locale din statele membre, chiar dacă se referă la chestiuni privind Uniunea Europeană, nu pot constitui baza unei investigaţii efectuate de Ombudsmanul European. În acest caz, plângerea se depune la instituţia naţională corespunzătoare (în România, Avocatul Poporului). Datele de contact ale ombudsmanilor din statele membre şi din cele cadidate, se găsesc pe site-ul Ombudsmanului European.

   

  Avocatul Poporului

  Str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3, Bucureşti

  Tel.: 021.312.94.76, 021.312.94.62

  Fax: 021.312.49.21

  E-mail: avp@avp.ro

  Website: www.avp.ro

   

  Ultima actualizare: 05/02/2014  |Începutul paginii