Cale de navigare

Angajări în instituţiile UE

Dacă doriţi să lucraţi la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, Curtea Europeană de Conturi sau în orice alt organism al Uniunii Europene (cum ar fi Banca Centrală Europeană, Comitetul Regiunilor etc.), trebuie să vizitaţi site-ul web al Oficiului European pentru Selecţia Personalului: EPSO, unde se găsesc toate informaţiile despre posturile scoase la concurs în instituţiile Uniunii Europene.

Misiunea EPSO este de a organiza concursuri deschise tuturor candidaţilor eligibili pentru a selecţiona personal de înaltă calificare profesională pentru instituţiile Uniunii Europene.

ANUNȚURI DE ANGAJARE

 

Post vacant în cadrul eu-LISA

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) scoate la concurs următorul post vacant:

 • Coordonator de proiect, cu desfășurarea activității în Strasbourg, Franța.

Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 22 august 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), prin intermediul reprezentanțelor permanente ale diferitelor state membre, după ce acestea, la rândul lor, le vor fi primit din partea diferitelor autorități locale, pe adresa de e-mail eulisa-SNEPOSTING@eulisa.europa.eu.

Vă rugăm să consultați următoarele documente relevante pentru depunerea candidaturii:

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați și următoarea pagină de internet: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria)

eu-LISA scoate la concurs două posturi noi


Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) organizează un concurs pentru ocuparea a două posturi în domeniul achizițiilor publice:

Denumirea posturilor:                             Număr de referință               Data limită
Ofițer de achiziții publice                       eu-LISA/14/CA/FGIV/03.1            30 iulie 2014
 
eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați pagina dedicată .

Anunț angajare pe poziția de ofițer financiar în cadrul eu-LISA


Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a deschis procesul de selecție pentru următoarea poziție:


Denumirea posturilor:                            Număr de referință                        Data limită
Ofițer financiar                                       eu-LISA/14/CA/FGIV/04.1                  18 iulie 2014

 

eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoana selectată pentru postul de mai sus își va derula activitatea la Tallinn.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați pagina dedicată .

Post vacant la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)  îi invită pe cei interesați să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Director al Centrului de Traduceri  (număr de referință anunț: COM/2014/10356) din Luxemburg.

Pentru a fi luaţi în considerare pentru etapa de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate la data-limită pentru depunerea candidaturilor:

 • Cetăţenie: să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
 • Titlu sau diplomă universitară:
  • o să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin patru ani, sau
  • o să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă şi experienţă profesională relevantă de cel puţin un an, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin trei ani (această experienţă profesională de un an nu poate fi inclusă în experienţa profesională postuniversitară cerută în continuare);
 • Experiență profesională: cel puţin 15 ani de experienţă profesională postuniversitară echivalentă, cu normă întreagă, dobândită ulterior obţinerii diplomei universitare;
 • Experienţă într-o funcţie de conducere: cel puţin 5 ani de experienţă într-o funcţie de conducere de nivel superior;
 • Limbi străine: să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene;
 • Limită de vârstă: să poată duce la bun sfârșit un mandat complet de cinci ani înainte să împlinească vârsta de pensionare. Pentru agenții temporari ai Uniunii Europene care își încep activitatea după 1 ianuarie 2014, vârsta de pensionare este definită ca fiind sfârșitul lunii în care persoana respectivă împlinește vârsta de 66 de ani.


Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 15 iulie 2014. În ziua respectivă, înscrierea online este posibilă doar până la orele 13.00 (ora României).

Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .

Post vacant la FRONTEX

FRONTEX (Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene) îi invită pe cei interesați să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Director Executiv (gradul AD 14).

Pentru a fi luați în considerare pentru etapa de selecție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii formale la data-limită de depunere a candidaturilor:

 • Cetățenie: să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.
 • Titlu sau diplomă universitară:
           o fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin patru ani;
           o fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvit cu diplomă și o experiență profesională relevantă de cel puțin un an, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani (această experiență profesională de un an nu poate fi inclusă în experiența profesională postuniversitară cerută în cele ce urmează).
 • Experiență profesională: cel puțin 15 ani de experiență profesională postuniversitară dobândită după obținerea calificării menționate anterior. Dintre aceștia, cel puțin 5 ani trebuie să fi fost dobândiți într-un domeniu cu relevanță directă pentru activitățile agenției, de preferință în domeniul gestionării frontierelor, al migrării sau al asigurării respectării legii.
 • Experiență într-o funcție de conducere: cel puțin cinci ani de experiență profesională într-o funcție de conducere la nivel înalt (3).
 • Limbi străine: să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o a doua limbă.
 • Limită de vârstă: să poată duce la bun sfârșit un mandat complet de cinci ani înainte să împlinească vârsta de pensionare. Pentru agenții temporari ai Uniunii Europene care își încep activitatea după 1 ianuarie 2014, vârsta de pensionare corespunde sfârșitului lunii în care persoana respectivă împlinește vârsta de 66 de ani.


Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 14 iulie 2014. Înscrierea online nu va mai fi posibilă după ora 12.00 după-amiaza, ora Bruxelles-ului.,
Informații suplimentare sunt disponibile aici.

Noi posturi disponibile la eu-LISA

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) scoate la concurs următoarele posturi:

 

 • Ofițer de securitate, cu desfășurarea activității în Strasbourg, Franța

  • Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 7 mai 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), pe adresa de e-mail eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu. Subiectul e-mail-ului va conține numărul de referință eu-LISA/14/TA/AD5/2.1 și funcția pentru care este transmisă candidatura.
  • Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aic i.

 

 • Administrator aplicații, cu desfășurarea activității în Strasbourg, Franța
  • Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 14 martie 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), pe adresa de e-mail HOME-EULISA-SNEPOSTING@ec.europa.eu. Subiectul e-mail-ului va conține numărul de referință eu-LISA/14/SNE/01.1 și funcția pentru care este transmisă candidatura.
  •  Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .

 

 • Ofițer de legătură, cu desfășurarea activității în Bruxelles, Belgia
  • Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 17 februarie 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), pe adresa de e-mail HOME-EU.LISA-AGENCY-RECRUITMENT@ec.europa.eu. Subiectul e-mail-ului va conține numărul de referință eu-LISA/14/CA/FGIV/01.1 și funcția pentru care este transmisă candidatura.
  • Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .  

 

eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.

 

Post vacant la Cedefop

Cedefop îi invită pe cei interesați să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Director Adjunct (număr de referință anunț: Cedefop/2013/03/AD) în Salonic, Grecia.

Pentru a fi luaţi în considerare pentru etapa de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate la data-limită de depunere a candidaturilor:

 • Cetăţenie: să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
 • Titlu sau diplomă universitară:
  • să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin patru ani

sau

 • să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă şi experienţă profesională relevantă de cel puţin un an, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin trei ani (această experienţă profesională de un an nu poate fi inclusă în experienţa profesională postuniversitară cerută în continuare);
 • Experiență profesională: cel puţin 15 ani de experienţă profesională postuniversitară echivalentă cu normă întreagă dobândită ulterior obţinerii diplomei universitare;
 • Experienţă într-o funcţie de conducere: cel puţin 5 ani de experienţă într-o funcţie de conducere, inclusiv gestionarea resurselor umane şi financiare;
 • Limbi străine: să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 5 februarie 2014, ora 23:59 (ora Europei Centrale). Acestea trebuie transmise în format electronic pe e-mail și prin poștă/curier, la adresele specificate aici .

Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .

eu-LISA reînnoiește apelul la candidaturi din partea experților naționali detașați

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a republicat apelul la candidaturi partea experților naționali detașați pentru funcția de ofițer de legătură, cu desfășurarea activității în Bruxelles, Belgia.

Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 10 octombrie 2013, ora 23:59 (ora Tallin-ului) prin intermediul reprezentanțelor permanente ale diferitelor state membre după ce acestea, la rândul lor, le vor fi primit din partea diferitelor autorități locale.

Formularele transmise până în prezent vor fi, de asemenea, luate în considerare.

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a DG Home, precum și în documentele de mai jos:

eu-LISA scoate la concurs patru posturi noi

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) organizează un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Denumirea postuluiNumăr referințăData-Limită
Ofițer pentru guvernanță corporativă și gestiunea risculuieu-LISA/13/TA/AD7/31.126 august 2013
Ofițer pentru arhitectura organizaționalăeu-LISA/13/TA/AD7/32.126 august 2013
Ofițer pentru politici sectorialeeu-LISA/13/TA/AD7/33.126 august 2013
Coordonator al Dept. Buget-Finanțeeu-LISA/13/TA/AD10/12.210 septembrie 2013

eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați pagina de internet a Agenției.

Posturi vacante la CEDEFOP

Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale (EPP) în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei sistemului de educație și cercetare, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.
Sediul Cedefop este la Salonic, în Grecia.

În prezent, Cedefop a deschis procedura de selecție pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • TA/AD5 – Expert în cercetarea și analiza politicilor din domeniul educației și formării profesionale

Data-limită pentru depunerea candidaturii: 18 septembrie 2013, ora 15:00 (ora Greciei)

 • CA/FG III – Asistent în domeniul achizițiilor publice

Data-limită pentru depunerea candidaturii: 5 septembrie 2013, ora 15:00 (ora Greciei)

Pentru informații suplimentare consultați următoarea adresă:  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx 

ESN angajează coordonatori de comunități online  (Social Media Community Manager)

European Service Network (ESN ) este în căutare de coordonatori de comunități online cu experiență, în particular în domeniul relațiilor publice și al utilizării rețelelor sociale, în mai multe orașe din Europa, printre care și București.

Candidații își vor desfășura activitatea,  începând cu 26 august 2013, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni,  la sediul reprezentanțelor instituțiilor europene din țara în care își depun candidatura, și vor avea un program de lucru cu jumătate de normă (3 zile/săptămână).

Selecția candidaților se va realiza ținând cont de următoarele cerințe:

 • Cel puțin un an de experiență în comunicarea prin intermediul platformelor de tipul rețelelor sociale (cu o confirmare scrisă din partea angajatorului)
 • Familiaritate cu cele mai importante instrumente și platforme de tipul rețelelor sociale
 • Competențe digitale
 • Abilități de editare și prezentare
 • Cunoștințe în domeniul afacerilor europene
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat

 Vor considerate drept un avantaj următoarele:

 • O experiență personală vastă în utilizarea rețelelor sociale
 • Diplomă de licență în Comunicare/Afaceri Europene

 Informații suplimentare despre posturile vacante și modalitatea de depunere a candidaturilor sunt disponibile aici.

Apel eu-LISA pentru noi experți naționali detașați (END)

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a publicat două noi apeluri la candidaturi pentru următoarele funcții:

1) Expert în politici din domeniul afacerilor interne, cu desfășurarea activității în Tallinn, Estonia;

2) Ofițer de legătură, cu desfășurarea activității în Bruxelles, Belgia.

Vă rugăm să consultați și următoarele documente relevante pentru cele două apeluri:

Formularele de candidatură vor fi transmise prin intermediul reprezentanțelor permanente ale diferitelor state după ce acestea, la rândul lor, le vor fi primit din partea diferitelor autorități locale. Termenul-limită pentru transmiterea documentelor este 19 august 2013, 23:59 (ora Tallin-ului).

Informații suplimentare pot fi regăsite la următoarele două adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm#chapter19

Noi posturi disponibile la eu-LISA

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a publicat două noi apeluri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • Titlu: Ofițer responsabil cu Cercetarea și Dezvoltarea
 • Referință: eu-LISA/13/TA/AD7/29.1
 • Termen-limită: 26/07/2013

 

 • Titlu: Ofițer responsabil cu planificarea strategică
 • Referință: eu-LISA/13/TA/AD8/28.1
 • Termen-limită: 26/07/2013

Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa:  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Termenul-limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură este 26 iulie 2013.

Anunțuri de angajare la eu-LISA

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a anunțat un  nou proces de selecție. Anunțul prezent este adresat Experților Naționali Detașați (END) care sunt invitați să își exprime interesul pentru ocuparea următoarelor poziții:

 • Ofițer responsabil cu operațiunile în rețea – sunt disponibile două poziții, iar locul de desfășurare a activității este la Strasbourg
 • Expert în politici de securitate – o poziție pentru sediul din Tallin. 

Informații suplimentare sunt disponibile și în următoarele documente:

Formularele de candidatură  din partea reprezentanțelor permanente ale diferitelor state pot fi transmise după primirea formularelor din partea diferitelor autorități locale. Termenul-limită pentru transmiterea documentelor este 31 iulie 2013, 23:59 (ora Tallin-ului).

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm#chapter19

Anunț angajare consilier juridic la eu-LISA

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a deschis procesul de selecție pentru următoarea poziție:

Denumirea postului

Număr de referință

Data-limită

Consilier juridic

eu-LISA/13/TA/AD8/27.1

28/06/2013

 

 eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară în practică în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Consilierul juridic selectat își va desfășura activitatea la Tallinn.

Mai multe informații sunt disponibile și la adresa:  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Termenul-limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură este 28 iunie 2013.

eu-LISA – noi oportunități de angajare într-o Agenție Europeană

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) face un nou apel pentru identificarea unor candidați calificați pentru ocuparea următoarelor posturi:

Titlu

Referință

Termen-limită

Coordonator în domeniul autorizărilor tehnice

eu-LISA/13/CA/FGIV/24.1

02/05/2013

Gestionar al cererilor de înregistrare

eu-LISA/13/CA/FGIV/25.1

02/05/2013

Asistent pentru gestionarul cererilor de înregistrare

eu-LISA/13/CA/FGIII/26.1

02/05/2013

 

 

 

 

 

 

Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa:  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Termenul-limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură este 2 mai 2013.

Posturi vacante în cadrul eu-LISA

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a anunțat noi concursuri pentru următoarele poziții:

Denumirea postului

Număr referință

Data-Limită

Ofițer responsabil cu contractarea

eu-LISA/13/TA/AD5/23.1

04/04/2013

Ofițer responsabil cu achizițiile

eu-LISA/13/TA/AD5/18.1

04/04/2013

Asistent(a) în domeniul resurselor umane

eu-LISA/13/TA/AST5/20.1

04/04/2013

Ofițer responsabil cu dezvoltarea personalului

eu-LISA/13/TA/AD5/19.1

04/04/2013

Ofițer responsabil cu comunicarea internă

eu-LISA/13/TA/AD5/21.1

04/04/2013

Ofițer responsabil cu gestiunea documentelor

eu-LISA/13/TA/AD5/22.1

04/04/2013

eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.

Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa:  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 4 aprilie 2013.

Noi oportunități de dezvoltare a carierei în cadrul eu-LISA

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

eu-LiSA a anunțat concursuri pentru următoarele poziții:

 

Denumirea postuluiNumăr referințăData-Limită
Ofițer responsabil cu Formarea Profesionalăeu-LISA/13/TA/AD5/1.120/03/2013
Auditor interneu-LISA/13/TA/AD9/17.120/03/2013
Ofițer responsabil pentru Logistică și Aprovizionareeu-LISA/13/TA/AD5/16.120/03/2013
Asistent(ă) în domeniul Gestionării Activeloreu-LISA/13/TA/AST3/6.120/03/2013
Ofițer responsabil cu Amenajărileeu-LISA/13/TA/AST7/15.120/03/2013
Ofițer responsabil cu Clădirile și Infrastructuraeu-LISA/13/TA/AST7/5.120/03/2013

 

Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 20 martie 2013.

POSTURI VACANTE LA AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU GESTIONAREA OPERAȚIONALĂ A SISTEMELOR INFORMATICE DE MARE ANVERGURĂ ÎN SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară în practică în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria).

În prezent, eu-LiSA recrutează pentru următoarele poziții:


Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Termenul-limită pentru depunerea documentelor relevante este 11 martie 2013.

ANUNȚ PENTRU POSTUL VACANT DE DIRECTOR

Nr. de referință: CEDEFOP/2012/08/AD

Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale (EPP) în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

Directorul este reprezentantul juridic şi imaginea publică a Cedefop, răspunzând în faţa Consiliului de conducere. Directorul are următoarele responsabilităţi:

 • coordonează şi gestionează Cedefop şi pune în aplicare deciziile adoptate de Consiliul de conducere;
 • dezvoltă şi implementează strategia şi programul de lucru1 al Cedefop în conformitate cu misiunea acestuia şi aplică deciziile Consiliului de conducere;
 • pregăteşte activităţile Consiliului de conducere şi răspunde în faţa acestuia pentru coordonarea Cedefop;
 • asigură calitatea activităţii Cedefop şi dezvoltă reputaţia acestui centru de lider recunoscut în domeniul său de competenţă;
 • răspunde în faţa autorităţii bugetare şi a Curţii de Conturi Europene pentru bugetul Cedefop şi este responsabil pentru elaborarea şi executarea bugetului, precum şi pentru buna gestiune financiară şi controlul intern2;
 • elaborează rapoartele anuale de activitate ale agenţiei, pe care le prezintă Parlamentului European;
 • gestionează activitatea curentă a centrului şi toate problemele personalului, inclusiv recrutarea, supravegherea şi perfecţionarea personalului şi promovează spiritul de echipă şi mediul de lucru propice;
 • asigură reprezentarea cu succes şi relaţiile publice ale Cedefop la cel mai înalt nivel în raporturile sale cu instituţiile şi organismele europene de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, reprezentând Cedefop inclusiv în cadrul conferinţelor, seminariilor şi evenimentelor media;
 • facilitează cooperarea între agenţie, Comisie, statele membre şi părţile interesate ale agenţiei pentru promovarea EFP;
 • cooperează cu organismele competente din statele membre care îndeplinesc sarcini similare cu cele ale agenţiei.

Mai multe informații despre postul oferit sunt disponibile și la adresa: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/20653.aspx

Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 25 ianuarie 2013, ora 23.59, CET. Aplicațiile trebuie trimise prin poștă conform instrucțiunilor din documentul de mai jos. Aplicațiile trebuie trimise de asemenea în format electronic la adresa HR_Director@cedefop.europa.eu . Aplicațiile trimise doar prin email nu vor fi luate în considerare

Pentru mai multe detalii și anunțul complet de angajare descărcați anunțul de angajare aici.

 


[2] Aceste sarcini sunt prezentate în detaliu în normele financiare ale Cedefop (http://www.cedefop.europa.eu/), în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, în Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 şi în Regulamentul (CE) nr. 1655/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003.

ANUNȚ PENTRU ASISTENT - PUBLICAȚII

Nr. de referință: CEDEFOP/2012/07/AST

Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

Cedefop recrutează un asistent pentru pregătirea documentelor destinate publicării (publicații de referință, lucrări de cercetare, serii informative etc) în conformitate cu procedurile Cedefop și în linie cu politica generală aplicată publicațiilor.

Mai multe informații despre publicațiile Cedefop pot fi găsite la adresa: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx

Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 18 decembrie 2012, ora 15.00, ora Greciei. Aplicațiile trebuie trimise doar în format online conform instrucțiunilor de la adresa http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx

Interviul și testările se preconizează că vor avea loc în perioada 11-12 februarie 2012, în Salonic.

Pentru mai multe detalii și anunțul complet de angajare descărcați documentul PDF pdf - 176 KB [176 KB] .

 

ANUNȚ PENTRU JURNALIST

Nr. de referință: CEDEFOP/2012/06/AD

Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

Cedefop recrutează un jurnalist care va crea texte în limba engleză cu privire la rezultatele activității agenției, destinate unor canale de comunicare diferite (comunicate de presă, newsletter, bloguri și articole în social media), texte ce pot fi ușor înțelese de către grupurile țintă. Pentru mai multe informații și accesul la aplicația online, consultati:

http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_06_ad_final.pdf

Interviurile și testele sunt programate a avea loc la Salonic, în zilele de 19 și 20 noiembrie 2012

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 27 septembrie 2012, ora Greciei 15:00 (CET+1).

 

 

ANUNȚ PENTRU EXPERT îN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE DE SPECIALITATE

Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

Candidatul selectat va contribui la dezvoltarea expertizei și competenței Cedefop în ceea ce privește învățământul și formarea de specialitate sau alte arii de activitate. Pentru mai multe informații despre modalitatea de depunere a candidaturilor, atribuțiile de la locul de muncă sau alte detalii, accesați:

http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_01_ad_final.pdf

Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 15-16 octombrie 2012.

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 5 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

 

ANUNȚ PENTRU EXPERT îN ANALIZA ȘI CERCETAREA PRIVIND CEREREA DE CALIFICĂRI ȘI NEPOTRIVIREA ACESTORA CU NEVOILE PIEȚEI

Cedefop , Centrul European pentru Dezvoltare și Formare Profesională, lansează un anunț pentru a-și extinde personalul cu scopul de a iniția cercetări prin care se va descoperi care vor fi cele mai căutate calificări în viitor și pentru a evita nepotrivirea acestora cu nevoile pieței europene.

Candidatul ideal ar trebui să aibă competențe în cercetarea privind educația, să fie la curent cu metodologia cercetării în științe sociale, abilitatea de a lucra cu date, de a le analiza și de a le prelucra într-o formă adecvată. Mai multe detalii se găsesc la adresa:

http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_02_ad_final.pdf

Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 22-23 octombrie 2012.

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 12 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

ANUNȚ PENTRU ASISTENT-EUROPASS

În 2004, Comisia Europeană a implicat Cedefop în crearea design-ului, dezvoltarea și menținerea documentelor și paginii de internet Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/), care este acum disponibil în 26 de limbi. Pagina de internet Europass are în acest moment un trafic de 1.3 milioane de vizite pe lună. Aproximativ 600 000 de CV-uri sunt completate pe internet în fiecare lună.

Responsabilitățile candidatului ales vor fi legate de design-ul, dezvoltarea și implementarea documentelor Europass. Pentru mai multe informații accesați:

http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_03_ast_final.pdf

Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 29-30 octombrie 2012.

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 18 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

ANUNȚ PENTRU ASISTENT - GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI ANALIZĂ

Cedefop lansează acest anunț pentru identificarea candidatului ideal, care se va implica în colectarea informațiilor, analiza și publicarea acestora. Asistentul va face din echipele care lucrează la proiectele în curs de dezvoltarea din domenii precum raportarea și monitorizare privind sistemul de educație și formare profesională sau menținerea unor resurse online pentru identificarea cererii de calificări (European skill panorama).

Mai multe informații despre modalitate de transmitere a aplicațiilor sau detalii legate de locul de muncă se găsesc la adresa:

http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_04_ast_final.pdf

Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 5-6 noiembrie 2012.

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 20 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

ANUNȚ PENTRU ARHIVIST

Candidatul selectat va lucra pentru Cedefop, în domeniul Comunicării, Informației și Diseminării - Area Communication, Information and Dissemination (CID). Principalele activități vor consta în gestionarea conținutului și diseminarea acestuia (producerea publicațiilor electronice sau tipărite, gestionarea conținutului pentru internet), biblioteca și documentarea (bază de date pentru bibliotecă, administrarea înregistrărilor), relații externe (serviciul de presă) și comunicare internă (intranet). Mai multe informații se găsesc la adresa de mai jos:

http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_05_ca_final.pdf

Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 12-13 noiembrie 2012.

Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 25 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

Pagini Utile

Contacte utile
Ultima actualizare: 21/07/2014  |Începutul paginii